Popis projektu

Cieľom projektu je: Koordinácia Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prostredníctvom programovej a architektonickej kancelárie a koordinácia pri zabezpečení služieb širokopásmového pripojenia a sietí novej generácie.

Projekt pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je zameraná na zabezpečenie špecializovaných poradenských služieb v rámci koordinácie budovania integrovanej infraštruktúry a informačných systémov v centralizvanej architektúre verejnej správy. Koordinácia bude realizovaná v dvoch základných oblastiach, a to v oblasti poskytovania služieb pre architektonickú kanceláriu a v oblasti poskytovania služieb pre programovú kanceláriu sekcie informatizácie spoločnosti na Úrade podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Výsledky projektu budú použiteľné pre všetky povinné osoby implementujúce najmä projekty eGovernmentu.

Druhá časť je zameraná na zabezpečenie financovania pri poskytovaní odborných poradenských služieb pre oblasť širokopásmového pripojenia a sietí novej generácie pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2015 - 01.12.2016
Celková suma
1,573,628 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,157,283 €
Nezrovnalosti
403,253 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.03.2017
Skutočný koniec
31.03.2017
Názov
Zabezpečenie služieb pre architektonick…
Typ
E. Externá podpora …
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.02.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Zabezpečenie služieb pri zavádzaní širo…
Typ
E. Externá podpora …
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.09.2016
Skutočný koniec
27.05.2016
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2017
Riziko
-
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím tlmočníckych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím zvukovej tlmočníckej techniky
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 2016081262

Faktúra č. 2016081262

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,240 €
Schválené na preplatenie
40,680 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

Faktúra č. 2016081264

Faktúra č. 2016081264

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,280 €
Schválené na preplatenie
39,960 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Faktúra č. 2016005

Faktúra č. 2016005

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,624 €
Schválené na preplatenie
56,718 €
Realizácia
16.11.2016
Názov

Faktúra č. 2017010033

Faktúra č. 2017010033

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,000 €
Schválené na preplatenie
56,250 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Faktúra č. 2016070944

Faktúra č. 2016070944

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,400 €
Schválené na preplatenie
15,300 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Faktúra č. 2016081263

Faktúra č. 2016081263

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,160 €
Schválené na preplatenie
46,620 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Faktúra č. 2016081265

Faktúra č. 2016081265

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,140 €
Schválené na preplatenie
77,355 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Faktúra č. 2016081261

Faktúra č. 2016081261

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,720 €
Schválené na preplatenie
34,290 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Faktúra č. 2016070943

Faktúra č. 2016070943

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,860 €
Schválené na preplatenie
30,645 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Faktúra č. 2016004

Faktúra č. 2016004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,077 €
Schválené na preplatenie
42,808 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

Faktúra č. 2017010030

Faktúra č. 2017010030

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,080 €
Schválené na preplatenie
21,060 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Faktúra č. 2017040603

Faktúra č. 2017040603

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,320 €
Schválené na preplatenie
102,240 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

Faktúra č. 2017010034

Faktúra č. 2017010034

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,740 €
Schválené na preplatenie
26,055 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Faktúra č. 2017010032

Faktúra č. 2017010032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,420 €
Schválené na preplatenie
11,565 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Faktúra č. 2015047

Faktúra č. 2015047

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,642 €
Schválené na preplatenie
41,731 €
Realizácia
04.04.2016
Názov

Faktúra č. 2016003

Faktúra č. 2016003

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,606 €
Schválené na preplatenie
71,705 €
Realizácia
29.04.2016
Názov

Faktúra č. 2016006

Faktúra č. 2016006

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,755 €
Schválené na preplatenie
67,316 €
Realizácia
16.11.2016
Názov

Faktúra č. 2017030454

Faktúra č. 2017030454

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,440 €
Schválené na preplatenie
104,580 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

Faktúra č. 2017030455

Faktúra č. 2017030455

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,800 €
Schválené na preplatenie
102,600 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

Faktúra č. 2017010031

Faktúra č. 2017010031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,880 €
Schválené na preplatenie
42,660 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

Faktúra č. 2016081266

Faktúra č. 2016081266

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166,860 €
Schválené na preplatenie
125,145 €
Realizácia
29.03.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
163,256 €
Vrátená suma
163,256 €
Suma na vymáhanie
163,256 €
Typ
Nekompletné doklady Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
239,998 €
Vrátená suma
239,998 €
Suma na vymáhanie
239,998 €
Typ
Nekompletné doklady Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
KPMG Slovensko, spol. s r. o.
IČO
31348238
Názov
ProVera Consult, s.r.o.
IČO
35825502
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.