Popis projektu

Priestorové zabezpečenie pre zamestnancov Sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) je základným predpokladom pre efektívne čerpanie pomoci z fondov EÚ a plnenie záväzkov v oblasti kohéznej politiky voči EÚ.

Cieľ: zabezpečenie adekvátnych pracovných priestorov pre sekciu sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti (SSOIS). Súčasné priestory nespĺňali podmienky na plnohodnotný výkon pracovnej činnosti z dôvodu výrazného navýšenia počtu zamestnancov na MIRRI v roku 2020. Kapacita budovy bola presiahnutá, a preto vedenie MIRRI rozhodlo presťahovať jeden z najmenších útvarov a to SSOIS. Ďalším dôvodom bola nutnosť ponechania podporných zložiek (Backoffice) pri vedení MIRRI a zároveň skutočnosť že, CKO sídli na troch poschodiach budovy, takže tieto útvary nemohli byť presťahované do iných priestorov.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2021 - 01.04.2022
Celková suma
244,591 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priestorové zabezpečenie SSOIS
Typ
C. Zabezpečenie tec…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
30.04.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
31.07.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
49,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových IKT zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet poskytnutých služieb (napr. videokonferenčné, reprografické) v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením OP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím tlmočníckych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím zvukovej tlmočníckej techniky
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podiel AK využívajúce nové materiálno-technické vybavenie
Hodnota
-
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podiel AK využívajúcich nové IKT zariadenia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nájomné za parkovacie miesta 4-6/2021

Faktúra Office Center Services prenájom a náklady 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Spoločné a vlastné prevádzkové náklady 4-6/2021

Faktúra Office Center Services prenájom a náklady 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Nájomné za kancelárske priestory 4-6/2021

Faktúra Office Center Services prenájom a náklady 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Spoločné a vlastné prevádzkové náklady 7-9/2021

Faktúra Office Center Services prenájom a náklady 7-9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Nájomné za kancelárske priestory 7-9/2021

Faktúra Office Center Services prenájom a náklady 7-9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Nájomné za parkovacie miesta 7-9/2021

Faktúra Office Center Services prenájom a náklady 7-9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Nájomné za kancelárske priestory 10-12/2021

Faktúra Office Center Services prenájom a náklady 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Spoločné a vlastné prevádzkové náklady 10-12/2021

Faktúra Office Center Services prenájom a náklady 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Nájomné za parkovacie miesta 10-12/2021

Faktúra Office Center Services prenájom a náklady 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Spoločné a vlastné prevádzkové náklady 1-3/2022

Faktúra Office Center Services prenájom a náklady 1-3/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Nájomné za parkovacie miesta 1-3/2022

Faktúra Office Center Services prenájom a náklady 1-3/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Nájomné za kancelárske priestory 1-3/2022

Faktúra Office Center Services prenájom a náklady 1-3/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Nájomné za kancelárske priestory 4-6/2022

Faktúra Office Center Services 4-6/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Spoločné a vlastné prevádzkové náklady 4-6/2022

Faktúra Office Center Services 4-6/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Nájomné za parkovacie miesta 4-6/2022

Faktúra Office Center Services 4-6/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.