Popis projektu

Cieľom projektu je: Zabezpečenie efektívneho fungovania Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, a to prostredníctvom zabezpečenia financovania legislatívnych služieb. Cieľ projektu bude naplnený, ak budú zabezpečené právne služby v oblasti informatizácie a v oblasti sporovej a nesporovej agendy.

Projekt je zameraný na vytvorenie, zabezpečenie a financovanie legislatívnych služieb pre Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (SO OPII), resp. pre činnosti súvisiace s ukončovaním OPIS.  S ohľadom na stav implementácie OPII odborná právna podpora v oblasti prípravy návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a iných dokumentov ako aj právne poradenstvo a konzultácie zabezpečia vhodné metodické zázemie pre OPII. Právne služby budú zahŕňať činnosti ako príprava návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti OPII, príprava vnútorných predpisov, riadiacich aktov, metodík, usmernení a iných dokumentov v oblasti OPII, príprava stanovísk, analýz a vyjadrení v právnych otázkach v oblasti OPII, právne služby v rámci legislatívneho procesu k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti OPII, vrátane účasti na rokovaniach.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2017 - 01.12.2023
Celková suma
206,564 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
67,460 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Legislatívne služby pre SO OPII
Typ
E. Externá podpora …
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.02.2024
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra AKMG - zadanie č. 6

Faktúra AKMG - zadanie č. 6

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,375 €
Schválené na preplatenie
21,375 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Faktúra AKMG - zadanie č. 5

Faktúra AKMG - zadanie č. 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,832 €
Schválené na preplatenie
9,832 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Faktúra AKMG - zadanie č. 3

Faktúra AKMG - zadanie č. 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,650 €
Schválené na preplatenie
24,282 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Faktúra AKMG - zadanie č. 1

Faktúra AKMG - zadanie č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,970 €
Schválené na preplatenie
11,970 €
Realizácia
12.07.2017
Názov IČO
Názov
AKMG s.r.o
IČO
36800589
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.