Popis projektu

Priestorové zabezpečenie ÚPPVII pre zamestnancov SO OPII je základným predpokladom pre efektívne čerpanie pomoci z fondov EÚ a plnenie záväzkov v oblasti kohéznej politiky voči EÚ. Cielom projektu je zabezpečenie adekvátnych pracovných priestorov pre sekciu riadenia informatizáce, aby sekcia mohla hospodárne a efektívne spĺňať svoju agendu. Výstupy projektu budú využívané na efektívnejšiu implementáciu procesov súvisiacich s úlohami SO OPII v rámci nastavenia a riadenia programov a projektov Partnerskej dohody v programovom období 2014 – 2020. Pokrytie požiadaviek oprávnených zamestnancov a zabezpečenie adekvátnych priestorov pre vykonávanie koordinačnej činnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prispeje k zabezpečeniu komplexného fungovania SO OPII. Realizácia projektu zabezpečuje zvýšenie efektivity činnosti SO OPII.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2016 - 01.08.2021
Celková suma
1,149,337 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
797,631 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priestorové zabezpečenie ÚPPVII pre zam…
Typ
C. Zabezpečenie tec…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
15.09.2016
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
23.09.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových IKT zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet poskytnutých služieb (napr. videokonferenčné, reprografické) v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením OP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím tlmočníckych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím zvukovej tlmočníckej techniky
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podiel AK využívajúcich nové IKT zariadenia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
51,0 (počet)
Cieľ
57,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
-
Názov
Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
89,4737 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
-
Názov
Podiel AK využívajúce nové materiálno-technické vybavenie
Hodnota
89,4737 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nájomné za parkovacie státia 9/2016

Faktúra ITB trade prenájom 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
826 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

Nájomné za nebytový priestor 9/2016

Faktúra ITB trade prenájom 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,159 €
Schválené na preplatenie
5,159 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

Nájomné za terasy 9/2016

Faktúra ITB trade prenájom 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

Nájomné za parkovacie státia 12/2016

Faktúra ITB Trade prenájom 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
1,548 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

Nájomné za terasy 12/2016

Faktúra ITB Trade prenájom 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
713 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

Nájomné za nebytový priestor 12/2016

Faktúra ITB Trade prenájom 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,673 €
Schválené na preplatenie
9,673 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

Prevádzkové náklady 01/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,497 €
Schválené na preplatenie
3,497 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Prevádzkové náklady 12/2016

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,497 €
Schválené na preplatenie
3,497 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

Prevádzkové náklady 11/2016

Faktúra ITB Trade prevádzkové náklady 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,497 €
Schválené na preplatenie
3,497 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Nájomné za nebytový priestor 11/2016

Faktúra ITB Trade prenájom 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,673 €
Schválené na preplatenie
9,673 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Nájomné za terasy 11/2016

Faktúra ITB Trade prenájom 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
713 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Nájomné za parkovacie státia 11/2016

Faktúra ITB Trade prenájom 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
1,548 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Prevádzkové náklady 10/2016

Faktúra ITB Trade prevádzkové náklady 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,497 €
Schválené na preplatenie
3,497 €
Realizácia
01.12.2016
Názov

Prevádzkové náklady 9/2016

Faktúra ITB Trade prevádzkové náklady 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,865 €
Schválené na preplatenie
1,865 €
Realizácia
01.12.2016
Názov

Nájomné za nebytový priestor 10/2016

Faktúra ITB Trade prenájom 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,673 €
Schválené na preplatenie
9,673 €
Realizácia
05.12.2016
Názov

Nájomné za terasy 10/2016

Faktúra ITB Trade prenájom 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
713 €
Realizácia
05.12.2016
Názov

Nájomné za parkovacie státia 10/2016

Faktúra ITB Trade prenájom 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
1,548 €
Realizácia
05.12.2016
Názov

Nájomné za parkovacie státia 02/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
1,548 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 02/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,673 €
Schválené na preplatenie
9,673 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

Nájomné za terasy 02/2018

Faktúra ITB Trade prenájom 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
713 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 01/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,673 €
Schválené na preplatenie
9,673 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

Nájomné za terasy 01/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
713 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

Nájomné za parkovacie státia 01/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
1,548 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

Prevádzkové náklady 02/2017

Faktúra ITB Trade prevádzkové náklady 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,497 €
Schválené na preplatenie
3,497 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 03/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,673 €
Schválené na preplatenie
9,673 €
Realizácia
20.04.2017
Názov

Nájomné za terasy 03/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
713 €
Realizácia
20.04.2017
Názov

Nájomné za parkovacie státia 03/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
1,548 €
Realizácia
20.04.2017
Názov

Prevádzkové náklady 03/2017

Faktúra ITB Trade prevádzkové náklady 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,497 €
Schválené na preplatenie
3,497 €
Realizácia
20.04.2017
Názov

Nájomné za terasy 04/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
713 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Nájomné za parkovacie státia 04/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
1,548 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 04/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,673 €
Schválené na preplatenie
9,673 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Prevádzkové náklady 04/2017

Faktúra ITB Trade prevádzkové náklady 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,497 €
Schválené na preplatenie
3,497 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Prevádzkové náklady 06/2017

Faktúra ITB Trade prevádzkové náklady 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,497 €
Schválené na preplatenie
3,497 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Nájomné za skladové priestory 08/2017

Faktúra ITB Trade skladové priestory + parkovacie státia 2 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
12.09.2017
Názov

Nájomné za parkovacie státia 05/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
1,548 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Nájomné za terasy 05/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
713 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 05/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,673 €
Schválené na preplatenie
9,673 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 08/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
12.09.2017
Názov

Nájomné za terasy 08/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
12.09.2017
Názov

Nájomné za parkovacie státia 08/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
12.09.2017
Názov

Prevádzkové náklady 05/2017

Faktúra ITB Trade prevádzkové náklady 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,497 €
Schválené na preplatenie
3,497 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 06/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Nájomné za terasy 06/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Nájomné za parkovacie státia 06/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 07/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

Nájomné za parkovacie státia 07/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

Nájomné za terasy 07/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

Nájomné za skladové priestory 07/2017

Faktúra ITB Trade skladové priestory/parkovacie státia 2 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

Prevádzkové náklady 07/2017

Faktúra ITB Trade prevádzkové náklady 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,497 €
Schválené na preplatenie
3,497 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

Prevádzkové náklady 08/2017

Faktúra ITB Trade prevádzkové náklady 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Nájomne za skladové priestory 09/2017

Faktúra ITB Trade skladové priestory + parkovacie státia 2 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
30.10.2017
Názov

Nájomné za skladové priestory 10/2017

Faktúra ITB Trade skladové priestory + parkovacie státia 2 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 11/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Nájomné za terasy 11/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Nájomné za parkovacie státia 11/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Nájomné za terasy 12/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Nájomné za parkovacie státia 12/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 12/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Prevádzkové náklady 09/2017

Faktúra ITB Trade prevádzkové náklady 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
13.10.2017
Názov

Prevádzkové náklady 10/2017

Faktúra ITB Trade prevádzkové náklady 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Nájomné za skladové priestory 11/2017

Faktúra ITB Trade skladové priestory + parkovacie státia 2 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Nájomné za skladové priestory 12/2017

Faktúra ITB Trade skladové priestory + parkovacie státia 2 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 09/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
30.10.2017
Názov

Nájomné za terasy 09/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
30.10.2017
Názov

Nájomné za parkovacie státia 09/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
30.10.2017
Názov

Nájomné za terasy 10/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Nájomné za parkovacie státia 10/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 10/2017

Faktúra ITB Trade prenájom 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Prevádzkové náklady 11/2017

Faktúra ITB Trade prevádzkové náklady 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Prevádzkové náklady 12/2017

Faktúra ITB Trade prevádzkové náklady 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Nájomne za skladové priestory 05/2018

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Prevádzkové náklady 05/2018

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 05/2018

Faktúra NearOne prenájom 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Nájomné za nebytový priestor 05/2018

Faktúra NearOne prenájom 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Nájomné za terasy 05/2018

Faktúra NearOne prenájom 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Nájomne za skladové priestory 04/2018

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Prevádzkové náklady 04/2018

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 04/2018

Faktúra NearOne prenájom 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Nájomné za nebytový priestor 04/2018

Faktúra NearOne prenájom 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Nájomné za terasy 04/2018

Faktúra NearOne prenájom 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Nájomne za skladové priestory 03/2018

Faktúra ITB Trade skladové priestory + parkovacie státia 2 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Prevádzkové náklady 03/2018

Faktúra ITB Trade prevádzkové náklady 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Nájomné za terasy 03/2018

Faktúra ITB Trade prenájom 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Nájomné za nebytový priestor 03/2018

Faktúra ITB Trade prenájom 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 03/2018

Faktúra ITB Trade prenájom 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Nájomne za skladové priestory 02/2018

Faktúra ITB Trade skladové priestory + parkovacie státia 2 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Prevádzkové náklady 02/2018

Faktúra ITB Trade prevádzkové náklady 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Nájomné za nebytový priestor 02/2018

Faktúra ITB Trade prenájom 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Nájomné za terasy 02/2018

Faktúra ITB Trade prenájom 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 02/2018

Faktúra ITB Trade prenájom 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Nájomne za skladové priestory 01/2018

Faktúra ITB Trade skladové priestory + parkovacie státia 2 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
01.03.2018
Názov

Prevádzkové náklady 01/2018

Faktúra ITB Trade prevádzkové náklady 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
01.03.2018
Názov

Nájomné za terasy 01/2018

Faktúra ITB Trade prenájom 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
01.03.2018
Názov

Nájomné za nebytový priestor 01/2018

Faktúra ITB Trade prenájom 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
01.03.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 01/2018

Faktúra ITB Trade prenájom 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
01.03.2018
Názov

Nájomne za skladové priestory 10/2018

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 2 10/2018

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Prevádzkové náklady 10/2018

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 10/2018

Faktúra NearOne prenájom 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 3 10/2018

Faktúra NearOne prenájom 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Nájomné za nebytový priestor 10/2018

Faktúra NearOne prenájom 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Nájomné za terasy 10/2018

Faktúra NearOne prenájom 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Nájomne za skladové priestory 09/2018

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 2 09/2018

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Prevádzkové náklady 09/2018

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Nájomné za nebytový priestor 09/2018

Faktúra NearOne prenájom 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Nájomné za terasy 09/2018

Faktúra NearOne prenájom 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 09/2018

Faktúra NearOne prenájom 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 3 09/2018

Faktúra NearOne prenájom 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Nájomne za skladové priestory 08/2018

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 2 08/2018

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Prevádzkové náklady 08/2018

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 3 08/2018

Faktúra NearOne prenájom 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájomné za terasy 08/2018

Faktúra NearOne prenájom 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 08/2018

Faktúra NearOne prenájom 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájomné za nebytový priestor 08/2018

Faktúra NearOne prenájom 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájomne za skladové priestory 07/2018

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 2 07/2018

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Prevádzkové náklady 07/2018

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájomné za nebytový priestor 07/2018

Faktúra NearOne prenájom 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájomné za terasy 07/2018

Faktúra NearOne prenájom 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 07/2018

Faktúra NearOne prenájom 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 3 07/2018

Faktúra NearOne prenájom 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 2 06/2018

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
-
Názov

Nájomne za skladové priestory 06/2018

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové náklady 06/2018

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné za nebytový priestor 06/2018

Faktúra NearOne prenájom 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné za terasy 06/2018

Faktúra NearOne prenájom 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné za parkovacie státia 06/2018

Faktúra NearOne prenájom 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné za parkovacie státia 3 06/2018

Faktúra NearOne prenájom 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné za parkovacie státia 11/2018

Faktúra NearOne prenájom 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájomné za nebytový priestor 11/2018

Faktúra NearOne prenájom 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 3 11/2018

Faktúra NearOne prenájom 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájomné za terasy 11/2018

Faktúra NearOne prenájom 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Prevádzkové náklady 11/2018

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájomne za skladové priestory 11/2018

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 2 11/2018

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 3 12/2018

Faktúra NearOne prenájom 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájomné za terasy 12/2018

Faktúra NearOne prenájom 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 12/2018

Faktúra NearOne prenájom 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájomné za nebytový priestor 12/2018

Faktúra NearOne prenájom 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Prevádzkové náklady 12/2018

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájomne za skladové priestory 12/2018

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 2 12/2018

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 3 01/2019

Faktúra NearOne prenájom 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Nájomné za terasy 01/2019

Faktúra NearOne prenájom 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 01/2019

Faktúra NearOne prenájom 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Nájomné za nebytový priestor 01/2019

Faktúra NearOne prenájom 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Prevádzkové náklady 01/2019

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Nájomne za skladové priestory 01/2019

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Nájomné za parkovacie státia 2 01/2019

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Nájomné za nebytový priestor 02/2019

Faktúra NearOne prenájom 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Nájomné za terasy 02/2019

Faktúra NearOne prenájom 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 02/2019

Faktúra NearOne prenájom 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 3 02/2019

Faktúra NearOne prenájom 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Prevádzkové náklady 02/2019

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 2 02/2019

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Nájomne za skladové priestory 02/2019

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 03/2019

Faktúra NearOne prenájom 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Nájomné za terasy 03/2019

Faktúra NearOne prenájom 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 3 03/2019

Faktúra NearOne prenájom 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Nájomné za nebytový priestor 03/2019

Faktúra NearOne prenájom 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 2 03/2019

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Nájomne za skladové priestory 03/2019

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Prevádzkové náklady 03/2019

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 2 04/2019

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
24.04.2019
Názov

Nájomne za skladové priestory 04/2019

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
24.04.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 04/2019

Faktúra NearOne prenájom 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 3 04/2019

Faktúra NearOne prenájom 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

Nájomné za terasy 04/2019

Faktúra NearOne prenájom 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

Nájomné za nebytový priestor 04/2019

Faktúra NearOne prenájom 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

Prevádzkové náklady 04/2019

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 4 05/2019

Faktúra NearOne prenájom 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 3 05/2019

Faktúra NearOne prenájom 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 05/2019

Faktúra NearOne prenájom 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Nájomné za terasy 05/2019

Faktúra NearOne prenájom 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Nájomné za nebytový priestor 05/2019

Faktúra NearOne prenájom 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Prevádzkové náklady 05/2019

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
4,113 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 2 05/2019

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

Nájomne za skladové priestory 05/2019

Faktúra NearOne skladové priestory + parkovacie státia 2 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 4 06/2019

Faktúra NearOne prenájom 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 3 06/2019

Faktúra NearOne prenájom 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 2 06/2019

Faktúra NearOne prenájom 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Nájomne za skladové priestory 06/2019

Faktúra NearOne prenájom 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 06/2019

Faktúra NearOne prenájom 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Nájomné za terasy 06/2019

Faktúra NearOne prenájom 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Nájomné za nebytový priestor 06/2019

Faktúra NearOne prenájom 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Prevádzkové náklady 06/2019

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
4,113 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 4 07/2019

Faktúra NearOne prenájom 07/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 3 07/2019

Faktúra NearOne prenájom 07/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 2 07/2019

Faktúra NearOne prenájom 07/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Nájomne za skladové priestory 07/2019

Faktúra NearOne prenájom 07/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 07/2019

Faktúra NearOne prenájom 07/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Nájomné za terasy 07/2019

Faktúra NearOne prenájom 07/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Nájomné za nebytový priestor 07/2019

Faktúra NearOne prenájom 07/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Prevádzkové náklady 07/2019

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 07/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
4,113 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

Nájomné za terasy 08/2019

Faktúra NearOne prenájom 08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Nájomne za skladové priestory 08/2019

Faktúra NearOne prenájom 08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 3 08/2019

Faktúra NearOne prenájom 08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 4 08/2019

Faktúra NearOne prenájom 08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 2 08/2019

Faktúra NearOne prenájom 08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 08/2019

Faktúra NearOne prenájom 08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Nájomné za nebytový priestor 08/2019

Faktúra NearOne prenájom 08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Prevádzkové náklady 08/2019

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
4,113 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Nájomné za nebytový priestor 09/2019

Faktúra NearOne prenájom 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Nájomné za terasy 09/2019

Faktúra NearOne prenájom 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Nájomne za skladové priestory 09/2019

Faktúra NearOne prenájom 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 3 09/2019

Faktúra NearOne prenájom 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 4 09/2019

Faktúra NearOne prenájom 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 2 09/2019

Faktúra NearOne prenájom 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 09/2019

Faktúra NearOne prenájom 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Prevádzkové náklady 09/2019

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
4,113 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 4 10/2019

Faktúra NearOne prenájom 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 2 10/2019

Faktúra NearOne prenájom 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 10/2019

Faktúra NearOne prenájom 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Nájomné za nebytový priestor 10/2019

Faktúra NearOne prenájom 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Nájomné za terasy 10/2019

Faktúra NearOne prenájom 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Nájomne za skladové priestory 10/2019

Faktúra NearOne prenájom 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 3 10/2019

Faktúra NearOne prenájom 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Prevádzkové náklady 10/2019

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
4,113 €
Realizácia
04.10.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 4 11/2019

Faktúra NearOne prenájom 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 2 11/2019

Faktúra NearOne prenájom 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Nájomné za terasy 11/2019

Faktúra NearOne prenájom 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 11/2019

Faktúra NearOne prenájom 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Nájomné za nebytový priestor 11/2019

Faktúra NearOne prenájom 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Nájomne za skladové priestory 11/2019

Faktúra NearOne prenájom 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 3 11/2019

Faktúra NearOne prenájom 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Prevádzkové náklady 11/2019

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
4,113 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Prevádzkové náklady 12/2019

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
4,113 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 3 12/2019

Faktúra NearOne prenájom 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Nájomne za skladové priestory 12/2019

Faktúra NearOne prenájom 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Nájomné za terasy 12/2019

Faktúra NearOne prenájom 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Nájomné za nebytový priestor 12/2019

Faktúra NearOne prenájom 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
10,873 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 12/2019

Faktúra NearOne prenájom 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 2 12/2019

Faktúra NearOne prenájom 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státia 4 12/2019

Faktúra NearOne prenájom 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Nájomné za parkovacie státie 4 04/2020

Faktúra NearOne prenájom 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 2 04/2020

Faktúra NearOne prenájom 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 04/2020

Faktúra NearOne prenájom 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Nájomné za nebytový priestor 04/2020

Faktúra NearOne prenájom 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Nájomné za terasy 04/2020

Faktúra NearOne prenájom 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Nájomne za skladové priestory 04/2020

Faktúra NearOne prenájom 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 3 04/2020

Faktúra NearOne prenájom 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 3 01/2020

Faktúra NearOne prenájom 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Nájomne za skladové priestory 01/2020

Faktúra NearOne prenájom 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Nájomné za terasy 01/2020

Faktúra NearOne prenájom 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Nájomné za nebytový priestor 01/2020

Faktúra NearOne prenájom 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 01/2020

Faktúra NearOne prenájom 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 2 01/2020

Faktúra NearOne prenájom 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 4 01/2020

Faktúra NearOne prenájom 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 4 02/2020

Faktúra NearOne prenájom 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 2 02/2020

Faktúra NearOne prenájom 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 02/2020

Faktúra NearOne prenájom 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Nájomné za nebytový priestor 02/2020

Faktúra NearOne prenájom 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Nájomné za terasy 02/2020

Faktúra NearOne prenájom 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Nájomne za skladové priestory 02/2020

Faktúra NearOne prenájom 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 3 02/2020

Faktúra NearOne prenájom 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Prevádzkové náklady 03/2020

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Prevádzkové náklady 05/2020

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 4 03/2020

Faktúra NearOne prenájom 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 2 03/2020

Faktúra NearOne prenájom 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 03/2020

Faktúra NearOne prenájom 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Nájomné za nebytový priestor 03/2020

Faktúra NearOne prenájom 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Nájomné za terasy 03/2020

Faktúra NearOne prenájom 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Nájomne za skladové priestory 03/2020

Faktúra NearOne prenájom 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 3 03/2020

Faktúra NearOne prenájom 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Prevádzkové náklady 04/2020

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Prevádzkové náklady 01/2020

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Prevádzkové náklady 02/2020

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 4 05/2020

Faktúra NearOne prenájom 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 2 05/2020

Faktúra NearOne prenájom 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 05/2020

Faktúra NearOne prenájom 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Nájomné za nebytový priestor 05/2020

Faktúra NearOne prenájom 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Nájomné za terasy 05/2020

Faktúra NearOne prenájom 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Nájomne za skladové priestory 05/2020

Faktúra NearOne prenájom 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 3 05/2020

Faktúra NearOne prenájom 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Nájomné za skladové priestory 07/2020

Faktúra NearOne prenájom 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 4 07/2020

Faktúra NearOne prenájom 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 2 07/2020

Faktúra NearOne prenájom 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 07/2020

Faktúra NearOne prenájom 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Nájomné za nebytový priestor 07/2020

Faktúra NearOne prenájom 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Nájomné za terasy 07/2020

Faktúra NearOne prenájom 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 3 07/2020

Faktúra NearOne prenájom 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Prevádzkové náklady 07/2020

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Prevádzkové náklady 06/2020

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 4 06/2020

Faktúra NearOne prenájom 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 2 06/2020

Faktúra NearOne prenájom 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 06/2020

Faktúra NearOne prenájom 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Nájomné za nebytový priestor 06/2020

Faktúra NearOne prenájom 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Nájomné za terasy 06/2020

Faktúra NearOne prenájom 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Nájomné za skladové priestory 06/2020

Faktúra NearOne prenájom 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 3 06/2020

Faktúra NearOne prenájom 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 01/2021

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 3 01/2021

Faktúra NearOne prenájom 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Nájomné za skladové priestory 01/2021

Faktúra NearOne prenájom 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Nájomné za terasy 01/2021

Faktúra NearOne prenájom 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Nájomné za nebytový priestor 01/2021

Faktúra NearOne prenájom 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 01/2021

Faktúra NearOne prenájom 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 2 01/2021

Faktúra NearOne prenájom 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 4 01/2021

Faktúra NearOne prenájom 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Prevádzkové náklady 12/2020

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 3 12/2020

Faktúra NearOne prenájom 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 2 12/2020

Faktúra NearOne prenájom 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Nájomné za skladové priestory 12/2020

Faktúra NearOne prenájom 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 12/2020

Faktúra NearOne prenájom 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Nájomné za terasy 12/2020

Faktúra NearOne prenájom 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Nájomné za nebytový priestor 12/2020

Faktúra NearOne prenájom 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 4 12/2020

Faktúra NearOne prenájom 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Prevádzkové náklady 11/2020

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 4 11/2020

Faktúra NearOne prenájom 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 3 11/2020

Faktúra NearOne prenájom 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 2 11/2020

Faktúra NearOne prenájom 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za skladové priestory 11/2020

Faktúra NearOne prenájom 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 11/2020

Faktúra NearOne prenájom 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za terasy 11/2020

Faktúra NearOne prenájom 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za nebytový priestor 11/2020

Faktúra NearOne prenájom 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Prevádzkové náklady 10/2020

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 4 10/2020

Faktúra NearOne prenájom 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za skladové priestory 10/2020

Faktúra NearOne prenájom 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za nebytový priestor 10/2020

Faktúra NearOne prenájom 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 3 10/2020

Faktúra NearOne prenájom 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za terasy 10/2020

Faktúra NearOne prenájom 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 10/2020

Faktúra NearOne prenájom 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 2 10/2020

Faktúra NearOne prenájom 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Prevádzkové náklady 09/2020

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 3 09/2020

Faktúra NearOne prenájom 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za skladové priestory 09/2020

Faktúra NearOne prenájom 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za terasy 09/2020

Faktúra NearOne prenájom 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za nebytový priestor 09/2020

Faktúra NearOne prenájom 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 09/2020

Faktúra NearOne prenájom 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 2 09/2020

Faktúra NearOne prenájom 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 4 09/2020

Faktúra NearOne prenájom 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Prevádzkové náklady 08/2020

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 3 08/2020

Faktúra NearOne prenájom 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za nebytový priestor 08/2020

Faktúra NearOne prenájom 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za skladové priestory 08/2020

Faktúra NearOne prenájom 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za terasy 08/2020

Faktúra NearOne prenájom 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 08/2020

Faktúra NearOne prenájom 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 2 08/2020

Faktúra NearOne prenájom 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Nájomné za parkovacie státie 4 08/2020

Faktúra NearOne prenájom 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Prevádzkové náklady 02/2021

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Nájomné za nebytový priestor 02/2021

Faktúra NearOne prenájom 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Nájomné za parkovacie státie 3 02/2021

Faktúra NearOne prenájom 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Nájomné za parkovacie státie 02/2021

Faktúra NearOne prenájom 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Nájomné za parkovacie státie 2 02/2021

Faktúra NearOne prenájom 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Nájomné za skladové priestory 02/2021

Faktúra NearOne prenájom 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Nájomné za parkovacie státie 4 02/2021

Faktúra NearOne prenájom 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Nájomné za terasy 02/2021

Faktúra NearOne prenájom 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Nájomné za skladové priestory Dodatok č.1 03/2021

Faktúra NearOne prenájom 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Nájomné za parkovacie státie Dodatok č.3 03/2021

Faktúra NearOne prenájom 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Nájomné za parkovacie státie Dodatok č.4 03/2021

Faktúra NearOne prenájom 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Nájomné za terasy 03/2021

Faktúra NearOne prenájom 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Nájomné za parkovacie státie Dodatok č.1 03/2021

Faktúra NearOne prenájom 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Nájomné za parkovacie státie 03/2021

Faktúra NearOne prenájom 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Nájomné za nebytový priestor 03/2021

Faktúra NearOne prenájom 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Prevádzkové náklady 03/2021

Faktúra NearOne prevádzkové náklady 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov IČO
Názov
NearOne, s.r.o.
IČO
50464639
Názov
ITB Trade s.r.o.
IČO
35921650
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.