Popis projektu

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu realizuje v roku 2019 kampaň na tému „Informatizácia šetrí čas a peniaze“ v rámci informovanosti o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. 

Cieľom projektu je navýšenie miery informovanosti o možnostiach podpory z OP v zmysle špecifického cieľa 8.2. prostredníctvom mediálnej kampane. ÚPVII očakáva zvýšené znalosti u obyvateľov o prínosoch EÚ v oblasti rozvoja dopravného systému a informatizácie spoločnosti v SR. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2019 - 01.10.2019
Celková suma
1,644,738 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Mediálna kampaň Informatizácia šetrí ča…
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
30.08.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
30.04.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet oslovených recipientov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podujatí s využitím propagačných predmetov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych výstupov
Hodnota
10688130,0 (počet)
Cieľ
10313395,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.09.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Produkčné a postprodukčné zabezpečenie výroby 2x hraný TV spot a 2x videospot pre videoportály o dľžke 30sek a 2x rozhlasový spot o dľžke 30 sek

Faktúra č. 20190901

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

Produkčné a postprodukčné zabezpečenie výroby 2x hraný TV spot a 2x videospot pre videoportály o dľžke 30sek a 2x rozhlasový spot o dľžke 30 sek - spot č. 2

Faktúra č. 20190901

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

Produkčné a postprodukčné zabezpečenie výroby 2x hraný TV spot a 2x videospot pre videoportály o dľžke 30sek a 2x rozhlasový spot o dľžke 30 sek - spot č. 1

Faktúra č. 20190901

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

Poskytnutie vysielacieho času na rozhlasovej stanici Rádio Expres a odvysielanie propagačných spotov v rámci OPII za obdobie 30.8.2019

Faktúra č. 0099319

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Poskytnutie vysielacieho času na rozhlasovej stanici Rádio Expres a odvysielanie propagačných spotov v rámci OPII za obdobie 30.8.2019 - spot č. 2

Faktúra č. 0099319

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Poskytnutie vysielacieho času na rozhlasovej stanici Rádio Expres a odvysielanie propagačných spotov v rámci OPII za obdobie 30.8.2019 - spot č. 1

Faktúra č. 0099319

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Poskytnutie vysielacieho času na rozhlasovej stanici Rádio Expres a odvysielanie propagačných spotov v rámci kampane "Informatizácia šetrí čas a peniaze" za obdobie 1.9.-30.9.2019

Faktúra č. 0114619

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Poskytnutie vysielacieho času na rozhlasovej stanici Rádio Expres a odvysielanie propagačných spotov v rámci kampane "Informatizácia šetrí čas a peniaze" za obdobie 1.9.-30.9.2019 - spot č. 2

Faktúra č. 0114619

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Poskytnutie vysielacieho času na rozhlasovej stanici Rádio Expres a odvysielanie propagačných spotov v rámci kampane "Informatizácia šetrí čas a peniaze" za obdobie 1.9.-30.9.2019 - spot č. 1

Faktúra č. 0114619

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Poskytnutie vysielacieho času na rozhlasovej stanici Rádio Expres a odvysielanie propagačných spotov v rámci kampane "Informatizácia šetrí čas a peniaze" za obdobie 1.10.-31.10.2019

Faktúra č. 0130619

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Poskytnutie vysielacieho času na rozhlasovej stanici Rádio Expres a odvysielanie propagačných spotov v rámci kampane "Informatizácia šetrí čas a peniaze" za obdobie 1.10.-31.10.2019 - spot č. 2

Faktúra č. 0130619

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Poskytnutie vysielacieho času na rozhlasovej stanici Rádio Expres a odvysielanie propagačných spotov v rámci kampane "Informatizácia šetrí čas a peniaze" za obdobie 1.10.-31.10.2019 - spot č. 1

Faktúra č. 0130619

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času za obdobie 30.8.2019 - 31.8.2019 - video v článku

Faktúra č. 2019001

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času za obdobie 30.8.2019 - 31.8.2019 - pre-roll spot

Faktúra č. 2019001

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času za obdobie 30.8.2019 - 31.8.2019 - pre-roll spot - spot č. 2

Faktúra č. 2019001

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času za obdobie 30.8.2019 - 31.8.2019 - video v článku - spot č. 2

Faktúra č. 2019001

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času za obdobie 30.8.2019 - 31.8.2019 - pre-roll spot - spot č. 1

Faktúra č. 2019001

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času za obdobie 30.8.2019 - 31.8.2019 - video v článku - spot č. 1

Faktúra č. 2019001

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času za obdobie 1.9.2019 - 30.9.2019 - video v článku

Faktúra č. 2019002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času za obdobie 1.9.2019 - 30.9.2019 - pre-roll spot

Faktúra č. 2019002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času za obdobie 1.9.2019 - 30.9.2019 - pre-roll spot - spot č. 2

Faktúra č. 2019002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času za obdobie 1.9.2019 - 30.9.2019 - video v článku - spot č. 2

Faktúra č. 2019002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času za obdobie 1.9.2019 - 30.9.2019 - pre-roll spot - spot č. 1

Faktúra č. 2019002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času za obdobie 1.9.2019 - 30.9.2019 - video v článku - spot č. 1

Faktúra č. 2019002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 - video v článku

Faktúra č. 2019004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 - pre-roll spot

Faktúra č. 2019004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 - pre-roll spot - spot č. 2

Faktúra č. 2019004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 - video v článku - spot č. 2

Faktúra č. 2019004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 - pre-roll spot - spot č. 1

Faktúra č. 2019004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 - video v článku - spot č. 1

Faktúra č. 2019004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Vysielanie reklamy v období 30.08.2019 - 31.08.2019

Faktúra č. 5190866

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Vysielanie reklamy v období 30.08.2019 - 31.08.2019 - spot č. 2

Faktúra č. 5190866

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Vysielanie reklamy v období 30.08.2019 - 31.08.2019 - spot č. 1

Faktúra č. 5190866

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Vysielanie reklamy v období 01.09.2019 - 30.09.2019

Faktúra č. 5190973

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Vysielanie reklamy v období 01.09.2019 - 30.09.2019 - spot č. 2

Faktúra č. 5190973

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Vysielanie reklamy v období 01.09.2019 - 30.09.2019 - spot č. 1

Faktúra č. 5190973

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru v mesiaci august 2019

Faktúra č. 19201517

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru v mesiaci august 2019 - spot č. 2

Faktúra č. 19201517

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru v mesiaci august 2019 - spot č. 1

Faktúra č. 19201517

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru v mesiaci september 2019

Faktúra č. 19201732

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru v mesiaci september 2019 - spot č. 2

Faktúra č. 19201732

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru v mesiaci september 2019 - spot č. 1

Faktúra č. 19201732

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Reklamná kampaň

Faktúra č. 19243224

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Reklamná kampaň - spot č. 2

Faktúra č. 19243224

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Reklamná kampaň - spot č. 1

Faktúra č. 19243224

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Reklamná kampaň

Faktúra č. 19243684

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
296,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Reklamná kampaň - spot č. 2

Faktúra č. 19243684

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Reklamná kampaň - spot č. 1

Faktúra č. 19243684

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

kampaň 08/19

Faktúra č. 21191900

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

kampaň 08/19 - spot č. 2

Faktúra č. 21191900

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

kampaň 08/19 - spot č. 1

Faktúra č. 21191900

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

kampaň 9/2019

Faktúra č. 21192152

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

kampaň 9/2019 - spot č. 2

Faktúra č. 21192152

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

kampaň 9/2019 - spot č. 1

Faktúra č. 21192152

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

kampaň 10/2019

Faktúra č. 21192514

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

kampaň 10/2019 - spot č. 2

Faktúra č. 21192514

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

kampaň 10/2019 - spot č. 1

Faktúra č. 21192514

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Vysielanie reklamy na programovej službe Rádio Slovensko podľa špecifikácie za obdobie od 30.8.2019 do 30.8.2019

Faktúra č. 21900718

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Vysielanie reklamy na programovej službe Rádio Slovensko podľa špecifikácie za obdobie od 30.8.2019 do 30.8.2019 - spot č. 2

Faktúra č. 21900718

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Vysielanie reklamy na programovej službe Rádio Slovensko podľa špecifikácie za obdobie od 30.8.2019 do 30.8.2019 - spot č. 1

Faktúra č. 21900718

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Vysielanie reklamy na programovej službe Rádio Slovensko podľa špecifikácie za obdobie od 2.9.2019 do 30.9.2019

Faktúra č. 21900827

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Vysielanie reklamy na programovej službe Rádio Slovensko podľa špecifikácie za obdobie od 2.9.2019 do 30.9.2019 - spot č. 2

Faktúra č. 21900827

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Vysielanie reklamy na programovej službe Rádio Slovensko podľa špecifikácie za obdobie od 2.9.2019 do 30.9.2019 - spot č. 1

Faktúra č. 21900827

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Vysielanie reklamy na programovej službe Rádio Slovensko podľa špecifikácie za obdobie od 1.10.2019 do 31.10.2019

Faktúra č. 21900963

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Vysielanie reklamy na programovej službe Rádio Slovensko podľa špecifikácie za obdobie od 1.10.2019 do 31.10.2019 - spot č. 2

Faktúra č. 21900963

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Vysielanie reklamy na programovej službe Rádio Slovensko podľa špecifikácie za obdobie od 1.10.2019 do 31.10.2019 - spot č. 1

Faktúra č. 21900963

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

nákup vysielacieho času č. 833/2019 za obdobie 30.8.2019 - 31.8.2019

Faktúra č. 831900216

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

nákup vysielacieho času č. 833/2019 za obdobie 30.8.2019 - 31.8.2019 - spot č. 2

Faktúra č. 831900216

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

nákup vysielacieho času č. 833/2019 za obdobie 30.8.2019 - 31.8.2019 - spot č. 1

Faktúra č. 831900216

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

nákup vysielacieho času č. 833/2019 za mesiac september

Faktúra č. 831900258

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

nákup vysielacieho času č. 833/2019 za mesiac september - spot č. 2

Faktúra č. 831900258

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

nákup vysielacieho času č. 833/2019 za mesiac september - spot č. 1

Faktúra č. 831900258

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

BP191516/002 - video.sme.sk 8/2019 - CPT nákup; pre-roll spot,video.sme.sk

Faktúra č. 1923101739

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

BP191516/001 - sme.sk-8/2019 - VIDEO v clankoch_floating

Faktúra č. 1923101739

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

BP191516/001 - sme.sk-8/2019 - VIDEO v clankoch_floating - spot č. 2

Faktúra č. 1923101739

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

BP191516/002 - video.sme.sk 8/2019 - CPT nákup; pre-roll spot,video.sme.sk - spot č. 2

Faktúra č. 1923101739

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

BP191516/002 - video.sme.sk 8/2019 - CPT nákup; pre-roll spot,video.sme.sk - spot č. 1

Faktúra č. 1923101739

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

BP191516/001 - sme.sk-8/2019 - VIDEO v clankoch_floating - spot č. 1

Faktúra č. 1923101739

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

BP191516/055 - video sme.sk 9/2019 - CPT nákup; pre-roll spot,video.sme.sk

Faktúra č. 1923101894

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

BP191516/003 - sme.sk-9/2019 - VIDEO v clankoch_floating

Faktúra č. 1923101894

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

BP191516/003 - sme.sk-9/2019 - VIDEO v clankoch_floating - spot č. 2

Faktúra č. 1923101894

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

BP191516/055 - video sme.sk 9/2019 - CPT nákup; pre-roll spot,video.sme.sk - spot č. 2

Faktúra č. 1923101894

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

BP191516/055 - video sme.sk 9/2019 - CPT nákup; pre-roll spot,video.sme.sk - spot č. 1

Faktúra č. 1923101894

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

BP191516/003 - sme.sk-9/2019 - VIDEO v clankoch_floating - spot č. 1

Faktúra č. 1923101894

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Kampaň "Informatizácia šetrí čas a peniaze" 30s August 2019

Faktúra č. 4119080016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Kampaň "Informatizácia šetrí čas a peniaze" 30s August 2019 - spot č. 2

Faktúra č. 4119080016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Kampaň "Informatizácia šetrí čas a peniaze" 30s August 2019 - spot č. 1

Faktúra č. 4119080016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Kampaň "Informatizácia šetrí čas a peniaze" 30s September 2019

Faktúra č. 4119090027

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Kampaň "Informatizácia šetrí čas a peniaze" 30s September 2019 - spot č. 2

Faktúra č. 4119090027

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Kampaň "Informatizácia šetrí čas a peniaze" 30s September 2019 - spot č. 1

Faktúra č. 4119090027

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Kampaň "Informatizácia šetrí čas a peniaze" 30s Október 2019 - prvá čiastka

Faktúra č. 4119100032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Kampaň "Informatizácia šetrí čas a peniaze" 30s Október 2019 - druhá čiastka

Faktúra č. 4119100032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Kampaň "Informatizácia šetrí čas a peniaze" 30s Október 2019 - spot č. 2

Faktúra č. 4119100032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Kampaň "Informatizácia šetrí čas a peniaze" 30s Október 2019 - spot č. 1

Faktúra č. 4119100032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

BP191516/004 - sme.sk-10/2019 - VIDEO v clankoch_floating

Faktúra č. 1923102287

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

BP191516/006 - video.sme.sk 10/2019 - CPT nákup; pre-roll spot, video.sme.sk

Faktúra č. 1923102287

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

BP191516/006 - video.sme.sk 10/2019 - CPT nákup; pre-roll spot, video.sme.sk - spot č. 2

Faktúra č. 1923102287

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

BP191516/004 - sme.sk-10/2019 - VIDEO v clankoch_floating - spot č. 2

Faktúra č. 1923102287

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

BP191516/006 - video.sme.sk 10/2019 - CPT nákup; pre-roll spot, video.sme.sk - spot č. 1

Faktúra č. 1923102287

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

BP191516/004 - sme.sk-10/2019 - VIDEO v clankoch_floating - spot č. 1

Faktúra č. 1923102287

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času na základe zmluvy č. 833/2019 za mesiac október

Faktúra č. 831900295

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času na základe zmluvy č. 833/2019 za mesiac október - spot č. 2

Faktúra č. 831900295

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času na základe zmluvy č. 833/2019 za mesiac október - spot č. 1

Faktúra č. 831900295

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Zabezpečenie reklamného priestoru v období 1.10. - 31.10.2019 v zmysle zmluvy 829/2019

Faktúra č. 19244421

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Zabezpečenie reklamného priestoru v období 1.10. - 31.10.2019 v zmysle zmluvy 829/2019 - spot č. 2

Faktúra č. 19244421

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Zabezpečenie reklamného priestoru v období 1.10. - 31.10.2019 v zmysle zmluvy 829/2019 - spot č. 1

Faktúra č. 19244421

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru v mesiaci október 2019 na propagáciu Kampane "Informatizácia šetrí čas a peniaze" podľa zmluvy č. 832/2019

Faktúra č. 19201895

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru v mesiaci október 2019 na propagáciu Kampane "Informatizácia šetrí čas a peniaze" podľa zmluvy č. 832/2019 - spot č. 2

Faktúra č. 19201895

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru v mesiaci október 2019 na propagáciu Kampane "Informatizácia šetrí čas a peniaze" podľa zmluvy č. 832/2019 - spot č. 1

Faktúra č. 19201895

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Vysielanie reklamy v období 01.10.2019 - 31.10.2019

Faktúra č. 5191082

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Vysielanie reklamy v období 01.10.2019 - 31.10.2019 - spot č. 2

Faktúra č. 5191082

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Vysielanie reklamy v období 01.10.2019 - 31.10.2019 - spot č. 1

Faktúra č. 5191082

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov IČO
Názov
C.E.N., s.r.o.
IČO
35780886
Názov
Markíza-Slovakia, s.r.o.
IČO
31444873
Názov
Expres Media k.s.
IČO
35792094
Názov
Media RTVS, s. r. o.
IČO
35967871
Názov
Radio Services a.s.
IČO
35875020
Názov
Zoznam, s. r. o.
IČO
36029076
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Názov
OREO s.r.o.
IČO
35849614
Názov
FPD Media, a.s.
IČO
47237601
Názov
bannerTV s.r.o.
IČO
50593226
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.