Popis projektu

Cieľom projektu je: Zabezpečiť externú podporu pre Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program  Integrovaná infraštruktúra, zameranú na úzko špecifické oblasti činnosti.

Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.10.2019
Celková suma
327,234 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
99,708 €
Nezrovnalosti
10,197 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Príprava horizontálnej štúdie uskutočni…
Typ
E. Externá podpora …
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
17.07.2019
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
10.09.2019
Názov
Príprava a koordinácia podkladových štú…
Typ
E. Externá podpora …
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
11.06.2019
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
09.08.2019
Názov
Aktualizácia Metodického pokynu k sprac…
Typ
E. Externá podpora …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Vypracovanie návrhu metodiky pre stanov…
Typ
E. Externá podpora …
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
02.11.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
30.04.2019
Názov
Vypracovanie vzorovej dokumentácie, kto…
Typ
E. Externá podpora …
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
22.11.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
28.06.2019
Názov
Štúdia možností a potenciálu technológi…
Typ
E. Externá podpora …
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
19.09.2018
Plánovaný koniec
01.01.2019
Skutočný koniec
10.04.2019
Názov
Návrh novej stratégie a ďalšieho postup…
Typ
E. Externá podpora …
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
10.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
04.04.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
01.09.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím tlmočníckych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím zvukovej tlmočníckej techniky
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Spracovanie dopytovej výzvy - Digitálna inklúzia

faktúra č. 2019009_Radvise Group, s.r.o._3 dopytové výzvy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2020
Názov

Spracovanie dopytovej výzvy - Analytické spracovanie údajov

faktúra č. 2019009_Radvise Group, s.r.o._3 dopytové výzvy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2020
Názov

Spracovanie dopytovej výzvy - Moderné technológie

faktúra č. 2019009_Radvise Group, s.r.o._3 dopytové výzvy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2020
Názov

Spracovanie dopytovej výzvy - Digitálna inklúzia

faktúra č. 2019009_Radvise Group, s.r.o._3 dopytové výzvy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spracovanie dopytovej výzvy - Analytické spracovanie údajov

faktúra č. 2019009_Radvise Group, s.r.o._3 dopytové výzvy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spracovanie dopytovej výzvy - Moderné technológie

faktúra č. 2019009_Radvise Group, s.r.o._3 dopytové výzvy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Horizontálna štúdia uskutočniteľnosti vrátane všetkých príloh a v súlade s priloženým akceptačným protokolom

faktúra č. 2019121811_KPMG Slovensko Advisory k.s._kyberbezpečnosť_

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Horizontálna štúdia uskutočniteľnosti vrátane všetkých príloh a v súlade s priloženým akceptačným protokolom

faktúra č. 2019121811_KPMG Slovensko Advisory k.s._kyberbezpečnosť_

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

Vypracovanie vzorovej dokumentácie pre vládny cloud

FA č. 2019070001 vládny cloud

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,920 €
Schválené na preplatenie
58,920 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

štúdie možností a potenciálu technológie "blockchain" pri zlepšovaní e-Government riešení

faktúra č. SKL0200032483_Ernst&Young, s.r.o._blockchain

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,788 €
Schválené na preplatenie
40,788 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

Návrh metodiky pre stanovenie kvality a dôveryhodnosti cloudových služieb v tzv. "hybridnom cloude"

Faktúra ITMG - hybridný cloud

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
ITMG, s.r.o.
Žiadaná suma
59,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Návrh novej stratégie národný broadband - služby

Faktúra ADL - Národný broadband

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH k ÚD č. 190100009

DPH k faktúre č. 190100009

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
10,197 €
Vrátená suma
10,197 €
Suma na vymáhanie
10,197 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.