Popis projektu

Cieľom projektu je: Zabezpečenie efektívneho fungovania Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prostredníctvom nákupu materiálno - technického zabezpečenia.

Projekt je zameraný na zabezpečenie komplexnej podpory v oblasti materiálno-technického vybavenia pre bezproblémový priebeh plnenia úloh Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, konkrétne SO OPII. Cieľom projektu je zabezpečenie vhodných podmienok pre plnenie agendy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v oblastiach koordinácie a riadenia EŠIF. Pod pojmom materiálno - technické zabezpečenie sa chápe zabezpečenie výpočtovej techniky, monitorov, multimediálnych zariadení a príslušenstiev. Výstupy projektu a ich využitie sú určené pre zlepšenie procesov súvisiacich s úlohami v rámci nastavenia a riadenia programov a projektov Partnerskej dohody v programovom období 2014-2020. Pokrytie požiadaviek oprávnených zamestnancov v oblasti materiálno-technického vybavenia vykonávajúcich agendu v oblasti EŠIF pre podporu komplexného fungovania SO pre PO 7 OPII prinesie zvýšenie efektivity vykonávaných činností v oblasti koordinácie a riadenia EŠIF. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.12.2018
Celková suma
89,260 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
32,928 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup výpočtovej techniky, monitorov, i…
Typ
C. Zabezpečenie tec…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
28.04.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
28.02.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
52,0 (počet)
Cieľ
57,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet nových IKT zariadení
Hodnota
59,0 (počet)
Cieľ
57,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet poskytnutých služieb (napr. videokonferenčné, reprografické) v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením OP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím tlmočníckych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím zvukovej tlmočníckej techniky
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podiel AK využívajúcich nové IKT zariadenia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
91,2281 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Podiel AK využívajúce nové materiálno-technické vybavenie
Hodnota
91,2281 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.