Popis projektu

Prenájom priestorov pre zamestnancov Sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) je základným predpokladom pre efektívne čerpanie pomoci z fondov EÚ a plnenie záväzkov v oblasti kohéznej politiky voči EÚ. Projekt nadväzuje na predchádzajúci ukončený projekt ,,Priestorové zabezpečenie SO OPII v období 04/2021 až 04/2022". 

Cieľ: zabezpečenie adekvátnych pracovných priestorov pre SO OPII a zoskupenie všetkých organizačných štruktúr MIRRI na jedno sídlo: Pribinova 25, 811 09, Bratislava.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2022 - 01.12.2023
Celková suma
319,682 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prenájom priestorov pre SO OPII v obdob…
Typ
C. Zabezpečenie tec…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2024
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
64,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nájomné, náklady, parkovanie 5-6/2022

OCS_FA 5-6/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájomné, náklady, parkovanie 7-9/2022

OCS_FA 7-9/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájomné, náklady, parkovanie 10/2022

OCS_FA 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájomné, náklady, parkovné 11-12/2022

OCS_FA 11-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájomné, náklady, parkovanie 1-3/2023

OCS_FA 1-3/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Parkovné Tower 115_4_9_2023

Parkovné Tower 115_4_9_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady Tower 115_4_9_2023

Náklady Tower 115_4_9_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom Tower 115_4_9_2023

Nájom Tower 115_4_9_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom Tower 115_ 9_12_2022

Nájom Tower 115_9_12_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady Tower 115_9_12_2023

Náklady Tower 115_9_12_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady Tower 115_1_3_2023

Náklady Tower 115_1_3_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom Tower 115_1_3_2023

Nájom Tower 115_1_3_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.