Popis projektu

Prenájom priestorov pre zamestnancov Sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) je základným predpokladom pre efektívne čerpanie pomoci z fondov EÚ a plnenie záväzkov v oblasti kohéznej politiky voči EÚ. Projekt nadväzuje na predchádzajúci ukončený projekt ,,Priestorové zabezpečenie SO OPII v období 04/2021 až 04/2022". 

Cieľ: zabezpečenie adekvátnych pracovných priestorov pre SO OPII a zoskupenie všetkých organizačných štruktúr MIRRI na jedno sídlo: Pribinova 25, 811 09, Bratislava.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2022 - 01.12.2023
Celková suma
319,682 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prenájom priestorov pre SO OPII v obdob…
Typ
C. Zabezpečenie tec…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
01.05.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.03.2024
Skutočný koniec
13.02.2024
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
64,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nájom Tower 115 10_12_2023

Nájom Tower 115_10_12_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Parkovné Tower 115_10_12_2023

Parkovné Tower 115_10_12_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady Tower 115_10_12_2023

Náklady Tower 115_10_12_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájomné, náklady, parkovanie 5-6/2022

OCS_FA 5-6/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájomné, náklady, parkovanie 7-9/2022

OCS_FA 7-9/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájomné, náklady, parkovanie 10/2022

OCS_FA 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájomné, náklady, parkovné 11-12/2022

OCS_FA 11-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájomné, náklady, parkovanie 1-3/2023

OCS_FA 1-3/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Parkovné Tower 115_4_9_2023

Parkovné Tower 115_4_9_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady Tower 115_4_9_2023

Náklady Tower 115_4_9_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom Tower 115_4_9_2023

Nájom Tower 115_4_9_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom Tower 115_ 9_12_2022

Nájom Tower 115_9_12_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady Tower 115_9_12_2023

Náklady Tower 115_9_12_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady Tower 115_1_3_2023

Náklady Tower 115_1_3_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom Tower 115_1_3_2023

Nájom Tower 115_1_3_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.