Popis projektu

Dodatkom č. 4 k Organizačnému poriadku Úradu vlády Slovenskej republiky zo dňa 30. októbra 2013, ktorý je záväzný odo dňa 1. júna 2015, vznikol Odbor vzdelávania administratívnych kapacít európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len OV AK EŠIF), ktorý zodpovedá za koordináciu horizontálnych vzdelávacích aktivít AK EŠIF v programovom období 2014 – 2020 (PO 2014 - 2020), a jeho činnosť bola spustená od 1. januára 2016. OV AK EŠIF je zodpovedný za plnenie úloh Centrálneho koordinačného orgánu (CKO) v oblasti vzdelávania AK ako integrálnej súčasti stratégie riadenia AK a významného nástroja na zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných AK. Projekt svojim zameraním prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa č. 1 Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF, prioritnej osi 1 OP TP. Predmetom projektu je vytvorenie a zavedenie systémového riešenia vzdelávania štandardizovaných pracovných pozícií na orgánoch implementujúcich EŠIF prostredníctvom Centrálneho vzdelávacieho systému AK zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) počas programového obdobia 2014 -2020. Realizácia uvedeného projektu vzdelávacích aktivít umožní pokryť aktuálnu potrebu vyškolenia nevyhnutného počtu administratívnych kapacít do konca roka 2016. Projekt uvažuje s pokračovaním a nadviazaním na vzdelávanie v ďalších rokoch 2017-2020, s procesom nastavenia spravodlivého a motivačného hodnotenia vzdelávania administratívnych kapacít.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.03.2017
Celková suma
1,364,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,297,480 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zavedenie centrálneho plánu vzdelávania…
Typ
C. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2017
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálneho systému vzdelávania
Hodnota
4019,0 (počet)
Cieľ
2800,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2017
Riziko
-
Názov
Počet školení zorganizovaných v rámci centrálneho systému vzdelávania
Hodnota
107,0 (počet)
Cieľ
90,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2017
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2017
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených, dodaných alebo prevádzkovaných informačných systémov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
24,0 (počet)
Cieľ
24,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2017
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

expert pre riadenie projektov

stengl 05/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,071 €
Schválené na preplatenie
19,071 €
Realizácia
-
Názov

expert pre koor. a met. podporu

stengl 05/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,689 €
Schválené na preplatenie
9,689 €
Realizácia
-
Názov

expert pre koor. a met. podporu

stengl 05/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,689 €
Schválené na preplatenie
9,689 €
Realizácia
20.07.2016
Názov

expert pre riadenie projektov

stengl 05/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,071 €
Schválené na preplatenie
19,071 €
Realizácia
20.07.2016
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 03/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,040 €
Schválené na preplatenie
8,040 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravot. poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 03/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

621 - Poistné do VŠZP

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 03/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 03/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625002 - Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 03/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
1,126 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625003 - Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 03/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625004 - Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 03/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 03/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 03/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
382 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

stôl pracovný 140x60x75

nábytok vzdelávanie AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
432 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

stôl pracovný 100x60x75

nábytok vzdelávanie AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

stôl pracovný 210x80x75

nábytok vzdelávanie AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
672 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

stôl pracovný 100x50x75

nábytok vzdelávanie AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

stôl pracovný 150x75x75

nábytok vzdelávanie AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
564 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,600 €
Schválené na preplatenie
11,600 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

625004 - Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

621 - Poistné do VŠZP

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
958 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

625003 - Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

625002 - Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,624 €
Schválené na preplatenie
1,624 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
551 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

expert pre riadenie projektov

stengl 02-03/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,256 €
Schválené na preplatenie
74,256 €
Realizácia
-
Názov

expert pre koor a met. podporu

stengl 02-03/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,265 €
Schválené na preplatenie
142,265 €
Realizácia
-
Názov

expert pre koor a met. podporu

stengl 02-03/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,265 €
Schválené na preplatenie
142,265 €
Realizácia
20.07.2016
Názov

expert pre riadenie projektov

stengl 02-03/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,256 €
Schválené na preplatenie
74,256 €
Realizácia
20.07.2016
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,440 €
Schválené na preplatenie
8,440 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

621 - Poistné do VŠZP

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
650 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

625004 - Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

625002 - Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
1,182 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

625003 - Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

expert pre koor. a met. podporu

stengl 04/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,059 €
Schválené na preplatenie
96,059 €
Realizácia
-
Názov

expert pre riadenie projektov

stengl 04/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,969 €
Schválené na preplatenie
33,969 €
Realizácia
-
Názov

expert pre riadenie projektov

stengl 04/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,969 €
Schválené na preplatenie
33,969 €
Realizácia
20.07.2016
Názov

expert pre koor. a met. podporu

stengl 04/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,059 €
Schválené na preplatenie
96,059 €
Realizácia
20.07.2016
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravot. poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 02/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

621 - Poistné do VŠZP

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 02/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625001 - na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 02/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625002 - na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 02/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
409 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625003 - na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 02/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625004 - na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 02/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625005 - na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 02/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625007 - na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 02/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracov. pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 02/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,920 €
Schválené na preplatenie
2,920 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

žiadanka 215_školenie 06.05.2016

Fa_školenia AK EŠIF_052016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 207_školenie 03.05.2016

Fa_školenia AK EŠIF_052016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 213_školenie 05.05.2016

Fa_školenia AK EŠIF_052016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
378 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 218_školenie 09.05.2016

Fa_školenia AK EŠIF_052016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
341 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 226_školenie 13.05.2016

Fa_školenia AK EŠIF_052016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 232_školenie 17.05.2016

Fa_školenia AK EŠIF_052016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 237_školenie 19.05.2016

Fa_školenia AK EŠIF_052016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 238_školenie 19.05.2016

Fa_školenia AK EŠIF_052016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 244_školenie 24.05.2016

Fa_školenia AK EŠIF_052016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 250_školenie 26.05.2016

Fa_školenia AK EŠIF_052016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
318 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 251_školenie 27.05.2016

Fa_školenia AK EŠIF_052016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 427/22.09.2016

Fa_školenie AK EŠIF_092016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 407/08.09.2016

Fa_školenie AK EŠIF_092016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 409/09.09.2016

Fa_školenie AK EŠIF_092016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 412/12.09.2016

Fa_školenie AK EŠIF_092016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
247 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 421/19.09.2016

Fa_školenie AK EŠIF_092016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 425/20.09.2016

Fa_školenie AK EŠIF_092016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
317 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 431/23.09.2016

Fa_školenie AK EŠIF_092016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 435/27.09.2016

Fa_školenie AK EŠIF_092016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 440/29.09.2016

Fa_školenie AK EŠIF_092016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 445/30.09.2016

Fa_školenie AK EŠIF_092016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

podpora koordinačnej a metodickej podpory

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_062016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_062016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_062016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,711 €
Schválené na preplatenie
48,711 €
Realizácia
-
Názov

podpora koordinačnej a metodickej podpory

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_062016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,818 €
Schválené na preplatenie
33,818 €
Realizácia
-
Názov

podpora koordinačnej a metodickej podpory

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_062016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,818 €
Schválené na preplatenie
33,818 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_062016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,711 €
Schválené na preplatenie
48,711 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

žiadanka 264_školenie 02.06.2016

Fa_školenia AK EŠIF_062016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
430 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 266_školenie 03.06.2016

Fa_školenia AK EŠIF_062016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 270_školenie 07.06.2016

Fa_školenia AK EŠIF_062016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
273 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 281_školenie 10.06.2016

Fa_školenia AK EŠIF_062016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 282_školenie 10.06.2016

Fa_školenia AK EŠIF_062016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 285_školenie 13.06.2016

Fa_školenia AK EŠIF_062016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 293_školenie 16.06.2016

Fa_školenia AK EŠIF_062016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
370 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 298_školenie 17.06.2016

Fa_školenia AK EŠIF_062016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 311_školenie 23.06.2016

Fa_školenia AK EŠIF_062016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
325 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 313_školenie 24.06.2016

Fa_školenia AK EŠIF_062016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 315_školenie 27.06.2016

Fa_školenia AK EŠIF_062016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
297 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 329_školenie 30.06.2016

Fa_školenia AK EŠIF_062016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
378 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 307_školenie 21.06.2016

Fa_školenia AK EŠIF_062016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
388 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_Ak EŠIF_stengl_082016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,753 €
Schválené na preplatenie
51,753 €
Realizácia
-
Názov

podpora koordinačnej a metodickej podpory

Podpora zavedenia CPV_Ak EŠIF_stengl_082016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,043 €
Schválené na preplatenie
44,043 €
Realizácia
-
Názov

podpora koordinačnej a metodickej podpory

Podpora zavedenia CPV_Ak EŠIF_stengl_082016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,043 €
Schválené na preplatenie
44,043 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_Ak EŠIF_stengl_082016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,753 €
Schválené na preplatenie
51,753 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 08/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 08/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
370 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 08/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 08/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 08/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 08/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
7,800 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 08/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 08/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 08/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
1,092 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

NOBO 4:3 TRIPOD SCREEN 1500x1138 mm

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_1449/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
02.03.2016
Názov

HP ProOne 400 G2

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_1449/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,396 €
Schválené na preplatenie
17,396 €
Realizácia
02.03.2016
Názov

Klavesnica s čítačkou kariet - HP

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_1449/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,305 €
Schválené na preplatenie
1,305 €
Realizácia
02.03.2016
Názov

Projektor Epson EB-1970W

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_1449/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,483 €
Schválené na preplatenie
1,483 €
Realizácia
02.03.2016
Názov

žiadanka 074_školenie 19.02.2016

Fa_školenia AK EŠIF_022016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 081_školenia 23.02.2016

Fa_školenia AK EŠIF_022016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
542 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 193_školenie 21.04.2016

Fa_školenia AK EŠIF_042016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
345 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 161_školenie 01.04.2016

Fa_školenia AK EŠIF_042016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 167_školenie 05.04.2016

Fa_školenia AK EŠIF_042016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
409 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 169_školenie 07.04.2016

Fa_školenia AK EŠIF_042016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
477 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 172_školenie 08.04.2016

Fa_školenia AK EŠIF_042016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 174_školenie 11.04.2016

Fa_školenia AK EŠIF_042016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
395 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 185_školenie 14.04.2016

Fa_školenia AK EŠIF_042016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 186_školenie 15.04.2016

Fa_školenia AK EŠIF_042016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 191_školenie 19.04.2016

Fa_školenia AK EŠIF_042016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
386 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 197_školenie 26.04.2016

Fa_školenia AK EŠIF_042016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
393 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 199_školenie 28.04.2016

Fa_školenia AK EŠIF_042016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 200_školenie 28.04.2016

Fa_školenia AK EŠIF_042016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 202_školenie 29.04.2016

Fa_školenia AK EŠIF_042016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 07/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,440 €
Schválené na preplatenie
8,440 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 07/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
596 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 07/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 07/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 07/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 07/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 07/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 07/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 07/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
1,182 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

Laser ukazovátko GENIUS Media Pointer 100

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_368/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

Klavesnica s citackou kariet - HP

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_368/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

Nikon COOLPIX P900

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_368/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
601 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

84071-reflecta SilverLine Tripod pro 240x180 cm

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_368/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
497 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

3LCD EPSON EB-U04 WUXGA Full HD 3000

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_368/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,383 €
Schválené na preplatenie
1,383 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

Kabel DisplayPort na HDMI 1,8m

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_368/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

Aruba Instant IAP-103 Wireless Access Point

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_368/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
397 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

Aruba Access Point Mount Kit for AP-200 Series

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_368/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

Prenosný počítač Typ 2

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_368/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,385 €
Schválené na preplatenie
1,385 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

HP USB External DVDRW Drive

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_368/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

Príslušenstvo k prenosným počítačom Typ 2

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_368/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

Myš optická, citlivosť 1000 dpi, USB

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_368/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

Letákový stojan jednostranný 1x list A4

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_368/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

Stojan Info 16 - s klap rámom, A3

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_368/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
620 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

Tabula NOBO Flipchart BARRACUDA MAGNETIC

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_368/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

Triumph Board Multi Touch LED LCD 70"

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_368/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
15,000 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

Logitech Wireless Desktop MK220

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_368/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

podpora koordinačnej a metodickej podpory

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_072016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_072016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_072016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,504 €
Schválené na preplatenie
36,504 €
Realizácia
-
Názov

podpora koordinačnej a metodickej podpory

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_072016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,037 €
Schválené na preplatenie
19,037 €
Realizácia
-
Názov

podpora koordinačnej a metodickej podpory

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_072016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,037 €
Schválené na preplatenie
19,037 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_072016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,504 €
Schválené na preplatenie
36,504 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

žiadanka 153_školenie 24.03.2016

Fa_školenia AK EŠIF_032016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
358 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 154_školenie 29.03.2016

Fa_školenia AK EŠIF_032016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
445 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 157_školenie 31.03.2016

Fa_školenia AK EŠIF_032016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
397 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 141_školenie 18.03.2016

Fa_školenia AK EŠIF_032016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 128_školenie 15.03.2016

Fa_školenia AK EŠIF_032016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
460 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 098_školenie 01.03.2016

Fa_školenia AK EŠIF_032016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 104_školenie 04.03.2016

Fa_školenia AK EŠIF_032016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 120_školenie 10.03.2016

Fa_školenia AK EŠIF_032016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
456 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 119_školenie 10.03.2016

Fa_školenia AK EŠIF_032016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

žiadanka 122_školenie 11.03.2016

Fa_školenia AK EŠIF_032016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,640 €
Schválené na preplatenie
10,640 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
812 €
Schválené na preplatenie
812 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
1,490 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
319 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
505 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Case Logic brašna na zrkadlovku DCB306K

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_704/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
27.09.2016
Názov

Prezentačný stojan na LCD AVTV407090

Fa_IT technika_AK EŠIF_Autocont_704/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,274 €
Schválené na preplatenie
1,274 €
Realizácia
27.09.2016
Názov

pohostenie - ŽD:089/26.02.2016

Fa_školenie AK EŠIF_022016_2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,560 €
Schválené na preplatenie
8,560 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
1,198 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
407 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,840 €
Schválené na preplatenie
9,840 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
467 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
856 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,378 €
Schválené na preplatenie
1,378 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_092016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,320 €
Schválené na preplatenie
73,320 €
Realizácia
-
Názov

podpora monitorovania programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_092016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,715 €
Schválené na preplatenie
28,715 €
Realizácia
-
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_092016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,320 €
Schválené na preplatenie
73,320 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

podpora koordinačnej a metodickej podpory

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_092016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,320 €
Schválené na preplatenie
5,320 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

podpora koordinačnej a metodickej podpory

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_092016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,320 €
Schválené na preplatenie
5,320 €
Realizácia
-
Názov

podpora monitorovania programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_092016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,715 €
Schválené na preplatenie
28,715 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_112016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,850 €
Schválené na preplatenie
5,850 €
Realizácia
-
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_112016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,850 €
Schválené na preplatenie
5,850 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

podpora koordinačnej a metodickej podpory

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_112016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,137 €
Schválené na preplatenie
47,137 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

podpora monitorovania programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_112016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,729 €
Schválené na preplatenie
8,729 €
Realizácia
-
Názov

podpora koordinačnej a metodickej podpory

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_112016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,137 €
Schválené na preplatenie
47,137 €
Realizácia
-
Názov

podpora monitorovania programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_112016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,729 €
Schválené na preplatenie
8,729 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 332/01.07.2016

Fa_školenie AK EŠIF_072016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 334/06.07.2016

Fa_školenie AK EŠIF_072016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 336/08.07.2016

Fa_školenie AK EŠIF_072016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 341/11.07.2016

Fa_školenie AK EŠIF_072016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 350/14.07.2016

Fa_školenie AK EŠIF_072016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 359/15.07.2016

Fa_školenie AK EŠIF_072016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 361/19.07.2016

Fa_školenie AK EŠIF_072016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 366/21.07.2016

Fa_školenie AK EŠIF_072016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
307 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 367/22.07.2016

Fa_školenie AK EŠIF_072016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Podpora koordinačnej a metodickej podpory

Posúdenia AK pre implementáciu EŠIF 2014-2020_KPMG_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,159 €
Schválené na preplatenie
12,159 €
Realizácia
-
Názov

Podpora koordinačnej a metodickej podpory

Posúdenia AK pre implementáciu EŠIF 2014-2020_KPMG_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,159 €
Schválené na preplatenie
12,159 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 377/12.08.2016

Fa_školenie AK EŠIF_082016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 380/16.08.2016

Fa_školenie AK EŠIF_082016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 393/25.08.2016

Fa_školenie AK EŠIF_082016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 397/26.08.2016

Fa_školenie AK EŠIF_082016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 384/17.08.2016

Fa_školenie AK EŠIF_082016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 385/18.08.2016

Fa_školenie AK EŠIF_082016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
321 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 387/19.08.2016

Fa_školenie AK EŠIF_082016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 392/23.08.2016

Fa_školenie AK EŠIF_082016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
273 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 376/11.08.2016

Fa_školenie AK EŠIF_082016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Podpora koordinačnej a metodickej podpory

Posúdenia AK pre implementáciu EŠIF 2014-2020_KPMG_112016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,837 €
Schválené na preplatenie
63,837 €
Realizácia
-
Názov

Podpora koordinačnej a metodickej podpory

Posúdenia AK pre implementáciu EŠIF 2014-2020_KPMG_112016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,837 €
Schválené na preplatenie
63,837 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

podpora monitorovania programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,191 €
Schválené na preplatenie
54,191 €
Realizácia
-
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,882 €
Schválené na preplatenie
24,882 €
Realizácia
-
Názov

podpora koordinačnej a metodickej podpory

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,860 €
Schválené na preplatenie
15,860 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,882 €
Schválené na preplatenie
24,882 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

podpora monitorovania programov a projektov

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,191 €
Schválené na preplatenie
54,191 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

podpora koordinačnej a metodickej podpory

Podpora zavedenia CPV_AK EŠIF_stengl_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,860 €
Schválené na preplatenie
15,860 €
Realizácia
-
Názov

Podpora koordinačnej a metodickej podpory

Posúdenia AK pre implementáciu EŠIF 2014-2020_KPMG_122016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,837 €
Schválené na preplatenie
63,837 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Podpora koordinačnej a metodickej podpory

Posúdenia AK pre implementáciu EŠIF 2014-2020_KPMG_122016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,837 €
Schválené na preplatenie
63,837 €
Realizácia
-
Názov

Pohostenie_ŽD: 535/22.11.2016

Fa_školenie AK EŠIF_112016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
222 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 512/07.11.2016

Fa_školenie AK EŠIF_112016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 526/14.11.2016

Fa_školenie AK EŠIF_112016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 552/29.11.2016

Fa_školenie AK EŠIF_112016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 521/10.11.2016

Fa_školenie AK EŠIF_112016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 505/03.11.2016

Fa_školenie AK EŠIF_112016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 541/24.11.2016

Fa_školenie AK EŠIF_112016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
303 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 533/21.11.2016

Fa_školenie AK EŠIF_112016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 504/03.11.2016

Fa_školenie AK EŠIF_112016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 509/04.11.2016

Fa_školenie AK EŠIF_112016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Podpora koordinačnej a metodickej podpory

Posúdenia AK pre implementáciu EŠIF 2014-2020_KPMG_022017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,958 €
Schválené na preplatenie
34,958 €
Realizácia
-
Názov

Podpora koordinačnej a metodickej podpory

Posúdenia AK pre implementáciu EŠIF 2014-2020_KPMG_022017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,958 €
Schválené na preplatenie
34,958 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

Podpora koordinačnej a metodickej podpory

Posúdenia AK pre implementáciu EŠIF 2014-2020_KPMG_012017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,797 €
Schválené na preplatenie
60,797 €
Realizácia
13.03.2017
Názov

Podpora koordinačnej a metodickej podpory

Posúdenia AK pre implementáciu EŠIF 2014-2020_KPMG_012017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,797 €
Schválené na preplatenie
60,797 €
Realizácia
-
Názov

Pohostenie_ŽD: 599/16.12.2016

Fa_školenie AK EŠIF_122016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Pohostenie_ŽD: 565/02.12.2016

Fa_školenie AK EŠIF_122016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

Pohostenie_ŽD: 569/05.12.2016

Fa_školenie AK EŠIF_122016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

Pohostenie_ŽD: 568/05.12.2016

Fa_školenie AK EŠIF_122016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

Pohostenie_ŽD: 581/09.12.2016

Fa_školenie AK EŠIF_122016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

Pohostenie_ŽD: 588/12.12.2016

Fa_školenie AK EŠIF_122016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
345 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

Pohostenie_ŽD: 558/01.12.2016

Fa_školenie AK EŠIF_122016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 12/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 12/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 12/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 12/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,280 €
Schválené na preplatenie
5,280 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 12/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 12/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 12/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 12/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 12/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

Pohostenie_ŽD: 472/17.10.2016

Fa_školenie AK EŠIF_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 447/03.10.2016

Fa_školenie AK EŠIF_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 453/04.10.2016

Fa_školenie AK EŠIF_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 474/14.10.2016

Fa_školenie AK EŠIF_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 496/27.10.2016

Fa_školenie AK EŠIF_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
296 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 471/13.10.2016

Fa_školenie AK EŠIF_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
247 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 486/21.10.2016

Fa_školenie AK EŠIF_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 463/10.10.2016

Fa_školenie AK EŠIF_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 462/10.10.2016

Fa_školenie AK EŠIF_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
247 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 490/25.10.2016

Fa_školenie AK EŠIF_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 461/07.10.2016

Fa_školenie AK EŠIF_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Pohostenie_ŽD: 480/20.10.2016

Fa_školenie AK EŠIF_102016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
297 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
1,030 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,360 €
Schválené na preplatenie
7,360 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2016 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
608 €
Realizácia
09.12.2016
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
IČO
00738298
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Deloitte Advisory s.r.o.
IČO
35946067
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Názov
KPMG Slovensko, spol. s r. o.
IČO
31348238
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.