Popis projektu

Hl. cieľ zlepšiť kvalitu vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZS Krosnianska 2 KE a zvýšiť tak kvalitu ich života, prostredníctvom rozvoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry a tým zabezpečiť ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.  1 zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj zručností a kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profes. orientácie a potrebami trhu práce 2 zvýšiť kvalitu tech. a mat. vybavenia učební ZS a primerane čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania, prostredníctvom zlepšenia infraštruktúry ZS a to budovaním-rekonštrukciou odborných učební a zabezpečením potrebného vybavenia 3 zvýšiť kvalitu vyučovania a prispieť ku kvalitnému prepojeniu teoretic. a praktic. vzdel. na podmienky trhu práce. Vystupom bude podporená škol. infraštruktúra, rekonštrukciou a vybavením odborných učeb. ZS, čím dosiahneme zvýšenie gramotnosti a zručnosti žiakov a posilníme kvalitu vyučovania a poskyt. vz.  1Obst. jazyk. učebne, 2Obst. prírod. učebne–bio/chém, 3Obst. prír. učebne–fyzika, 4Obst. polytech.učebne, 5Obst.IKT učebne, 6Stav-tech. úpravy. Projektom dosiahneme naplnenie stanovených merateľných ukazovateľ. Projekt je v súlade s IÚS URM MFO Mesta KE 2015-2020(2023). 

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2019 - 01.08.2020
Celková suma
199,208 €
Vlastné zdroje
9,960 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
20.12.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie IKT učebne
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne - Fyzika
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne - Bioló…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
26.09.2018
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
587,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov IČO
Názov
Industry Technology, s.r.o.
IČO
46722815
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.