Popis projektu

Hl. cieľ zlepšiť kvalitu vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZS Krosnianska 2 KE a zvýšiť tak kvalitu ich života, prostredníctvom rozvoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry a tým zabezpečiť ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.  1 zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj zručností a kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profes. orientácie a potrebami trhu práce 2 zvýšiť kvalitu tech. a mat. vybavenia učební ZS a primerane čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania, prostredníctvom zlepšenia infraštruktúry ZS a to budovaním-rekonštrukciou odborných učební a zabezpečením potrebného vybavenia 3 zvýšiť kvalitu vyučovania a prispieť ku kvalitnému prepojeniu teoretic. a praktic. vzdel. na podmienky trhu práce. Vystupom bude podporená škol. infraštruktúra, rekonštrukciou a vybavením odborných učeb. ZS, čím dosiahneme zvýšenie gramotnosti a zručnosti žiakov a posilníme kvalitu vyučovania a poskyt. vz.  1Obst. jazyk. učebne, 2Obst. prírod. učebne–bio/chém, 3Obst. prír. učebne–fyzika, 4Obst. polytech.učebne, 5Obst.IKT učebne, 6Stav-tech. úpravy. Projektom dosiahneme naplnenie stanovených merateľných ukazovateľ. Projekt je v súlade s IÚS URM MFO Mesta KE 2015-2020(2023). 

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2019 - 01.02.2022
Celková suma
191,727 €
Vlastné zdroje
9,586 €
Vyčerpané z projektu
22,576 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
20.12.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
07.07.2020
Názov
Obstaranie IKT učebne
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.01.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne - Fyzika
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne - Bioló…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
26.09.2018
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
700,0 (osoby)
Cieľ
587,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 20200003 stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,576 €
Schválené na preplatenie
22,576 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 20200003 stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Stavebné práce - II. časť

Faktúra stavebné práce ZŠ Krosnianska 2 Košice

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Stavebné práce - II. časť

Faktúra stavebné práce ZŠ Krosnianska 2 Košice

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH za 04-2020 Fa 20200003

DPH za 04-2020 k FA č. 20200003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

DPH za 05-2020 k FA 20200006

DPH za 05-2020 k FA č. 20200006

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Faktúra

Faktúra Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

Faktúra

Faktúra Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

Faktúra

Faktúra Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

Faktúra

Faktúra Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

Faktúra

Faktúra Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

Faktúra

Faktúra Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Polytechnická učebňa

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Jazyková učebňa

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Bio/Chem učebňa

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie IKT učebňa I.

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Učebňa Fyzika

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Faktúra didaktika

Faktúra Krosnianska didaktika

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

Faktúra didaktika

Faktúra Krosnianska didaktika

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

Faktúra didaktika

Faktúra Krosnianska didaktika

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

Faktúra IKT Krosnianska

Faktúra IKT Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Krosnianska

Faktúra IKT Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Krosnianska

Faktúra IKT Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Krosnianska

Faktúra IKT Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Krosnianska

Faktúra IKT Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Faktúra IKT Krosnianska

Faktúra IKT Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Faktúra IKT Krosnianska

Faktúra IKT Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Faktúra IKT Krosnianska

Faktúra IKT Krosnianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov IČO
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Industry Technology, s.r.o.
IČO
46722815
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.