Popis projektu

Predložený projekt predstavuje ideu modernizácie a vybudovania modernej cloudovej platformy určenej na prevádzku všetkých v súčasnosti prevádzkovaných informačných systémov, ako aj nových, už pripravovaných informačných systémov v súlade s princípmi cloudovej infraštruktúry.

Ku každej modernizácii v súčasnosti je dôležité pristupovať spôsobom zohľadňujúcim cloudové princípy. Do cloudu, prípadne na infraštruktúru spĺňajúcu princípy cloudu sa postupne presúva čoraz viac organizácií. Dôvody sú nielen ekonomické, ale aj technologické. Cloudová infraštruktúra svojou efektivitou do istej miery umožňuje jej odberateľom kontrolovať náklady na ňu. Zároveň však láka na vlastnosti týkajúce sa samoobslužnosti, takmer instantnej dostupnosti virtualizovaných strojov, aplikácií a služieb, dynamiku výpočtových a kapacitných zdrojov, atď. Popri tom všetkom sľubuje odbremenenie konzumentov o starosti súvisiace s prevádzkou a vôbec s riadením vlastného IT oddelenia.

Medzi najdôležitejšie ciele, ktorých naplnenie týmto projektovým zámerom sledujeme patria:

  • Dlhodobá efektivita a ekonomika prevádzky informačných systémov
  • Poskytnutie ekonomicky výhodnej alternatívy pre prevádzku nových, v súčasnosti ešte DataCentrom neprevádzkovaných informačných systémov
  • Servisný katalóg zodpovedajúci IaaS, PaaS a SaaS službám poskytovaných DataCentrom Automatizácia procesov poskytovania služieb zo servisného katalógu a podpora infraštruktúry ako kódu
  • Vytvorenie centrálneho samo-obslužného portálu pre prevádzkové tímy DataCentra, ako aj pre vybraných zákazníkov majúcich potrebné IT zručnosti 

Rezortný privátny cloud je SW a HW infraštruktúra rozprestierajúca sa naprieč troma výpočtovými centrami DataCentra poskytujúca rezortu Ministerstva financií SR a podriadeným organizáciám rezortu financií služby typu IaaS, PaaS, SaaS a CaaS. Je odzrkadlením pravidiel a najlepších praktík implementácie IT projektov z pohľadu ako technického, tak aj ekonomického. Základy riešenia sú postavené na štandardných a otvorených technológiách, ktoré sú sprístupňované konzumentom služieb prostredníctvom samoobslužného portálu služieb. Ten sprístupňuje manažment funkcie a centralizovný pohľad na infraštruktúru tvorenú poolmi výpočtových, kapacitných, sieťových a bezpečnostných zdrojov prispôsobených na prevádzku konkrétnych typov v rezorte využívaných služieb.

Viac
Subjekt
DataCentrum
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2022 - 01.12.2023
Celková suma
39,844,341 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
4. Nasadenie
Typ
O. Zriadenie prevád…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
03.04.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
3. Implementácia a Testovanie
Typ
O. Zriadenie prevád…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
2. Nákup technických prostriedkov, prog…
Typ
O. Zriadenie prevád…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
18.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
1. Analýza a Dizajn
Typ
O. Zriadenie prevád…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
15.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
01.11.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
01.11.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu
Hodnota
293,0 (počet)
Cieľ
200,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti_ implementácia a testovanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
DataCentrum
Žiadaná suma
1,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT Archytekt_ nasadenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
DataCentrum
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT Archytekt_ implementácia a testovanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
DataCentrum
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista na bezpečnosť_ implementácia a testovanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
DataCentrum
Žiadaná suma
3,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista_ nasadenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
DataCentrum
Žiadaná suma
17,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista_ implementácia a testovanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
DataCentrum
Žiadaná suma
122,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tester_ nasadenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
DataCentrum
Žiadaná suma
10,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT Analytik_ analýza a dizajn

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
DataCentrum
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti_ analýza a dizajn

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
DataCentrum
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér_ projektové riadenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
DataCentrum
Žiadaná suma
44,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista na bezpečnosť_ nasadenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
DataCentrum
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špesialista na bezpečnosť_ analýza a dizajn

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
DataCentrum
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT Analytik_ implementácia a testovanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
DataCentrum
Žiadaná suma
6,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT Archytekt_ analýza a dizajn

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
DataCentrum
Žiadaná suma
4,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT senior administrátor_ nasadenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
DataCentrum
Žiadaná suma
6,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT senior administrátor_ implementácia a testovanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
DataCentrum
Žiadaná suma
41,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti_ nasadenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
DataCentrum
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Storage

FA z Výzvy č. 6 - DC/19/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,718,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Storage

FA z Výzvy č. 6 - DC/19/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,718,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Storage

FA z Výzvy č. 6 - DC/19/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,718,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Backup Proxy

FA z Výzvy č.4 - 3712301819

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Backup VTL

FA z Výzvy č.4 - 3712301819

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,015,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Backup Tape

FA z Výzvy č.4 - 3712301819

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
755,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Backup Tape

FA z Výzvy č.4 - 3712301819

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
755,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Backup Proxy

FA z Výzvy č.4 - 3712301819

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Backup VTL

FA z Výzvy č.4 - 3712301819

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,015,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Server typ 4

FA z Výzvy č. 9 - DC/22/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Server typ 3

FA z Výzvy č. 9 - DC/22/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
759,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Frame (Šasi typ 1)

FA z Výzvy č. 9 - DC/22/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Server typ 4

FA z Výzvy č. 9 - DC/22/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

Server typ 3

FA z Výzvy č. 9 - DC/22/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
759,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

Frame (Šasi typ 1)

FA z Výzvy č. 9 - DC/22/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

Backup SW IBM Spectrum Protect Suite - Front End Terabyte

FA z Výzvy č.8 - DC/21/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,779,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Backup SW IBM Spectrum Protect Suite - Front End Terabyte

FA z Výzvy č.8 - DC/21/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,779,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

LAN prepínač Access

FA z Výzvy č.2 - DC/15/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,401,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

SAN prepínač Access

FA z Výzvy č.2 - DC/15/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
716,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

LAN prepínač Access

FA z Výzvy č.2 - DC/15/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,401,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SAN prepínač Access

FA z Výzvy č.2 - DC/15/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
716,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Storage

FA z Výzvy č.3 - DC/16/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,015,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Storage

FA z Výzvy č.3 - DC/16/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,015,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

Server typ 6

FA z Výzvy č.5 - DC/18/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Server typ 5

FA z Výzvy č.5 - DC/18/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
935,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Server typ 1

FA z Výzvy č.5 - DC/18/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
736,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Server typ 2

FA z Výzvy č.5 - DC/18/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,009,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Server typ 3

FA z Výzvy č.5 - DC/18/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
751,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Server typ 4

FA z Výzvy č.5 - DC/18/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Server typ 4

FA z Výzvy č.5 - DC/18/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Server typ 6

FA z Výzvy č.5 - DC/18/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Server typ 3

FA z Výzvy č.5 - DC/18/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
751,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Server typ 1

FA z Výzvy č.5 - DC/18/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
736,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Server typ 2

FA z Výzvy č.5 - DC/18/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,009,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Server typ 5

FA z Výzvy č.5 - DC/18/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
935,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Backup Tape

FA z Výzvy č.7 - DC/20/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
322,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Backup proxy

FA z Výzvy č.7 - DC/20/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Backup VTL

FA z Výzvy č.7 - DC/20/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
916,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Backup proxy

FA z Výzvy č.7 - DC/20/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Backup Tape

FA z Výzvy č.7 - DC/20/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
322,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Backup VTL

FA z Výzvy č.7 - DC/20/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
916,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Frame (šasi typ 1)

FA z Výzvy č.11 - DC/24/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
599,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Server typ 2

FA z Výzvy č.11 - DC/24/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,315,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Frame (šasi typ 1)

FA z Výzvy č.11 - DC/24/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
599,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Server typ 2

FA z Výzvy č.11 - DC/24/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,315,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

LAN prepínač CORE

FA z Výzvy č.1 - DC/14/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SAN prepínač CORE

FA z Výzvy č.1 - DC/14/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,931,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DWDM

FA z Výzvy č.1 - DC/14/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,891,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SAN prepínač CORE

FA z Výzvy č.1 - DC/14/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,931,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

DWDM

FA z Výzvy č.1 - DC/14/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,891,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

LAN prepínač CORE

FA z Výzvy č.1 - DC/14/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Frame (Šasi typ1)

FA z Výzvy č.10 - DC/23/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
599,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Server typ 2

FA z Výzvy č.10 - DC/23/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,315,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Frame (Šasi typ1)

FA z Výzvy č.10 - DC/23/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
599,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Server typ 2

FA z Výzvy č.10 - DC/23/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,315,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Server typ 2

FA z Výzvy č.12 - DC/25/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,294,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Server typ 5

FA z Výzvy č.12 - DC/25/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
467,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Frame ( Šasi typ 1)

FA z Výzvy č.12 - DC/25/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
611,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Server typ 2

FA z Výzvy č.12 - DC/25/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,294,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Frame ( Šasi typ 1)

FA z Výzvy č.12 - DC/25/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
611,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Server typ 5

FA z Výzvy č.12 - DC/25/2023

Vlastník dokladu
DataCentrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
467,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
DataCentrum
IČO
00151564
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Slovak Telekom, a. s.
IČO
35763469
Názov
PosAm, spol. s r.o.
IČO
31365078
Názov
Vision IT Solutions, a. s.
IČO
36815799
Názov
SophistIT, s.r.o.
IČO
50634526
Názov
S & T CEE Holding s.r.o.
IČO
35897686
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.