Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice

Mesto Košice

Popis projektu

Hl.cieľ:vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie,prostredníctvom zvýšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Jozefa Urbana,Jenisejská 22 v KE,zlepšenie kvality života a zabezpečenie ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.Špec.ciele:1.Zabezpečiť vytvorenie a rekonštrukciu odbor.učební,laboratórií podporujúcich technické a prírodovedné zameranie žiakov a učební IKT pre rozvoj informačno-komunik.zručností žiakov ZS.2.Zabezpečiť materiálno-tech.vybavenie novovytvorených a zrekonštruovaných učební s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinár. a národnom meraní dosiahnutých vedomostí.3.Zabezpečiť adekvátne podmienky pre rozvoj kľúč.kompetencií žiakov v nadväznosti na potreby trhu práce potrebné pre udržanie zamestnateľnosti a mobility na existujúcom trhu práce.V rámci  projektu plánujeme vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZS Jenisejská prostredníctvom realizácie hlav.aktivít projektu.Výstup:dovybavené a modernizované tieto odborné učebne: učebňa biológie/chémie, jazyková učebňa,polytech.učebňa a 2 učebne IKT.Hlavné aktivity projektu:obstaranie učebne biológie/chémie, jazykovej,polytechnickej učebne,2 učební IKT a stavebno-tech. úpravy jednotlivých učební.Projektom  dosiahneme naplnenie stanovených merateľ.ukazovateľ. Projekt je v súlade s IÚS URM MFO Mesta Košice 2015-2020(2023).

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Nad jazerom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2019 - 01.08.2020
Celková suma
182,866 €
Vlastné zdroje
9,143 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
20.12.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie IKT učebne 2.
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie IKT učebne 1.
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne biologi…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
23.10.2018
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
639,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce ZŠ Jenisejská

Faktúra RI-PEX s.r.o. stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
RI-PEX s.r.o.
IČO
46465081
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.