Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice

Mesto Košice

Popis projektu

Hl.cieľ:vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie,prostredníctvom zvýšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Jozefa Urbana,Jenisejská 22 v KE,zlepšenie kvality života a zabezpečenie ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.Špec.ciele:1.Zabezpečiť vytvorenie a rekonštrukciu odbor.učební,laboratórií podporujúcich technické a prírodovedné zameranie žiakov a učební IKT pre rozvoj informačno-komunik.zručností žiakov ZS.2.Zabezpečiť materiálno-tech.vybavenie novovytvorených a zrekonštruovaných učební s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinár. a národnom meraní dosiahnutých vedomostí.3.Zabezpečiť adekvátne podmienky pre rozvoj kľúč.kompetencií žiakov v nadväznosti na potreby trhu práce potrebné pre udržanie zamestnateľnosti a mobility na existujúcom trhu práce.V rámci  projektu plánujeme vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZS Jenisejská prostredníctvom realizácie hlav.aktivít projektu.Výstup:dovybavené a modernizované tieto odborné učebne: učebňa biológie/chémie, jazyková učebňa,polytech.učebňa a 2 učebne IKT.Hlavné aktivity projektu:obstaranie učebne biológie/chémie, jazykovej,polytechnickej učebne,2 učební IKT a stavebno-tech. úpravy jednotlivých učební.Projektom  dosiahneme naplnenie stanovených merateľ.ukazovateľ. Projekt je v súlade s IÚS URM MFO Mesta Košice 2015-2020(2023).

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Nad jazerom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2019 - 01.02.2022
Celková suma
161,239 €
Vlastné zdroje
8,062 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
20.12.2019
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
24.03.2020
Názov
Obstaranie IKT učebne 2.
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Obstaranie IKT učebne 1.
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.01.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne biologi…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
23.10.2018
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
787,0 (osoby)
Cieľ
639,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce ZŠ Jenisejská

Faktúra RI-PEX s.r.o. stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce ZŠ Jenisejská

Faktúra RI-PEX s.r.o. stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

DPH za 03/2020 za stavebné práce

DPH za 03/2020 k FA č. 1020200040

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Faktúra

Faktúra Jenisejská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Faktúra

Faktúra Jenisejská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Faktúra

Faktúra Jenisejská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Faktúra

Faktúra Jenisejská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Faktúra

Faktúra Jenisejská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Faktúra

Faktúra Jenisejská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra Jenisejská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra Jenisejská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra Jenisejská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra Jenisejská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie IKT učebňa I.

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Jenisejská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie IKT učebňa II.

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Jenisejská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Jazyková učebňa

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Jenisejská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Bio/Chem učebňa

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Jenisejská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Polytechnická učebňa

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Jenisejská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Faktúra IKT Jenisejska

Faktúra Jenisejska IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Jenisejska

Faktúra Jenisejska IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Jenisejska

Faktúra Jenisejska IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Jenisejska

Faktúra Jenisejska IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Jenisejska

Faktúra Jenisejska IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Faktúra IKT Jenisejska

Faktúra Jenisejska IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Faktúra IKT Jenisejska

Faktúra Jenisejska IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Faktúra IKT Jenisejska

Faktúra Jenisejska IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Faktúra didaktika Jenisejská

Faktúra didaktika Jenisejská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

Faktúra didaktika Jenisejská

Faktúra didaktika Jenisejská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov IČO
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
RI-PEX s.r.o.
IČO
46465081
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.