Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice

Mesto Košice

Popis projektu

Hlavný cieľ:vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie, prostr.zvýšenia kľúč.kompetencií žiakov ZS na Požiarnickej 3 v KE, zlepšenie kvality života a zabez.ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším ver.službám.Spec.cieľ:1.Zabezpečiť vytvorenie a rekonštrukciu odb.uč.,laboratórií podporujúcich tech.a prírod.zameranie žiakov a učební IKT pre rozvoj IKT zručností žiakov,2.Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie novovytvorených a zrekonštruovaných učební s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom a národnom meraní dosiahnutých vedomostí, 3.Zabezpečiť adekvátne podmienky pre rozvoj kľúč.kompetencií žiakov v nadväznosti na potreby trhu práce potrebné pre udržanie zamestnateľnosti a mobility na existujúcom trhu práce.V rámci predklad. projektu plánujeme vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZS Požiarnická 3 v KE prostr.realizácie hlav.aktivít projektu.Výstupom budú zrekonštruované a vybavené 4 odb. učebne:uč.fyziky, biológie/chémie,IKT a školská knižnica.Hlavné aktivity: obstaranie uč.fyziky,obstaranie uč.biológie/chémie,obstaranie uč. IKT,obstaranie knižnice,stavebno–technické úpravy jednotlivých učební.Projektom dosiahneme naplnenie merateľ. ukaz. Projekt je v súlade so strategickými dokumentmi Mesta Košice,ako aj v súlade s IÚS URM FO mesta Košice 2015-2023 (2028).

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Juh
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2019 - 01.02.2022
Celková suma
156,124 €
Vlastné zdroje
7,806 €
Vyčerpané z projektu
24,999 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
20.12.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
26.02.2020
Názov
Obstaranie IKT učebne
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne - biolo…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne - fyzik…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Obstaranie školskej knižnice
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
07.09.2018
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
640,0 (osoby)
Cieľ
462,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
18.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1020200025

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,999 €
Schválené na preplatenie
24,999 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1020200025

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,999 €
Schválené na preplatenie
24,999 €
Realizácia
11.05.2020
Názov

DPH za 02/2020 za stavebné práce

DPH za 02/2020 k FA č. 1020200025

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

Faktúra

Faktúra Požiarnická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra Požiarnická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra Požiarnická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra Požiarnická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra Požiarnická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Faktúra

Faktúra Požiarnická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Faktúra

Faktúra Požiarnická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Faktúra

Faktúra Požiarnická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie IKT učebňa

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Požiarnicka

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Bio/CHem učebňa

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Požiarnicka

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Školská knižnica

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Požiarnicka

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Učebňa Fyziky

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Požiarnicka

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Faktúra didaktika Požiarnická

Faktúra didaktika Požiarnická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

Faktúra didaktika Požiarnická

Faktúra didaktika Požiarnická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

Faktúra IKT Požiarnická

Faktúra IKT Požiarnická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Požiarnická

Faktúra IKT Požiarnická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Požiarnická

Faktúra IKT Požiarnická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Požiarnická

Faktúra IKT Požiarnická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Požiarnická

Faktúra IKT Požiarnická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Faktúra IKT Požiarnická

Faktúra IKT Požiarnická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Faktúra IKT Požiarnická

Faktúra IKT Požiarnická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Faktúra IKT Požiarnická

Faktúra IKT Požiarnická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Faktúra Kn. fond Požiarnická

Faktúra Knižničný fond Požiarnicka

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov IČO
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
RI-PEX s.r.o.
IČO
46465081
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
Richard Šrobár LITTERA
IČO
33580511
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.