Popis projektu

Nové PO 2014-2020 predstavuje pre Slovenskú republiku  možnosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ. Partnerská dohoda SR na roky 2014–2020 upriamuje  oprávnené príspevky EŠIF do tých geografických územných jednotiek, v ktorých sa dá očakávať najvyššia miera efektívnosti využívaných investícií na riešenie špecifických problémov regiónu, prostredníctvom využívania ich miestneho potenciálu a zdrojov.

Komunikačná stratégia  Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 obsahuje  komunikačnú  stratégiu v súlade s relevantnou národnou a európskou legislatívou vo vzťahu k širokej verejnosti a prijímateľom s cieľom kvalitnejšej, efektívnejšej a transparenstnejšej implementácie EŠIF. Jej zámerom je zdôrazniť   význam  príspevku EÚ a  politiky súdržnosti na podpore ekonomického rastu, zamestnnanosti a a odstraňovaní regionálnych rozdielov. Zvýšená informovanosť   laickej i odbornej verejnosti prispeje k vytvoreniu priaznivého informačného prostredia pre čerpanie EŠIF.

Zjednotený postup všetkých subjektov zainteresovaných do procesu informovania a komunikácie o poskytnutí prostriedkov z EŠIF predstavuje základný predpoklad na dosiahnutie cieľov Komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na roky 2014-2020. Zadefinovanie globálneho cieľa, ako aj špecifických cieľov je odvodené z východísk komunikačnej stratégie. Informačné priority rozvíjajú jednotlivé špecifické ciele a sú k nim hierarchicky zoradené. Informačné priority umožňujú stanoviť zoznam aktivít, cieľových skupín a finančných nástrojov komunikácie. Definovanie globálneho cieľa ako aj špecifických cieľov je odvodené od cieľov Partnerskej dohody a OP TP.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2018
Celková suma
435,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
310,357 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia ročných komunikačných plánov…
Typ
A. Realizácia komun…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.02.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných kampaní
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA č. 1320160145

Zabezpečenie a potlač propagačných predmetov

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,662 €
Schválené na preplatenie
39,662 €
Realizácia
14.10.2016
Názov

Faktúra č. 3611600580

Faktúra za IT techniku_ceny pre víťazov a účastníkov "Roadshow 2016"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,059 €
Schválené na preplatenie
5,059 €
Realizácia
21.10.2016
Názov

Fa č. 201607040

Zabezpečenie vlajky SR a EÚ (vrátane montáže držiakov a hliníkových rúr) a zabezpečenie magnetickej tabule

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
386 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Fa č. 1200000298

Pracovné stretnutie so zástupcami EK, 15.3.2016, Hotel Bôrik

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Fa č. 3100001438

Vstupenky na festival "Bažant Pohoda 2016" ako cena do súťaže "Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2016"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
712 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

FA č. 2016070336

Zabezpečenie reklamných predmetov s potlačou_Roadshow 2016_tovary

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,980 €
Schválené na preplatenie
4,980 €
Realizácia
14.10.2016
Názov

Fa č. 1200000137

Slávnostné udeľovanie cien "Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu" 11.2.2016, Zrkadlová sála Úradu vlády SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
406 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Fa č. 1300000016

Seminár o využívaní eurofondov v PO 2014-2020 a ocenenie víťazov RoadShow 2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Zabezpečenie IT techniky

Faktúra_zabezpečenie IT techniky_AutoCont SK

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,776 €
Schválené na preplatenie
47,776 €
Realizácia
-
Názov

Fa č. 1200000297

Seminár "Going Local", 16.3.2016, Stále zastúpenie EK na Slovensku, Bratislava

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,419 €
Schválené na preplatenie
1,419 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Fa č. 006/2016

Organizačno-technické zabezpečenie "Dňa Európy 2016", 9.5.2016 v Bratislave

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,600 €
Schválené na preplatenie
12,600 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Zasadnutie Pracovná skupina pre informovanie a komunikáciu, 21.10.2016

Faktúra_Pracovná skupina pre infomovanie a komunikáciu, 21.10.2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

625002 - Sociálna poisťovňa

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa_marec_2016_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

637027 - Odmeny mimo pracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa_marec_2016_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,175 €
Schválené na preplatenie
1,175 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625007 - Rezervný fond solidarity

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa_marec_2016_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625004 - Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa_marec_2016_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625003 - Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa_marec_2016_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

621000 - VZP

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa_marec_2016_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625004 - Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa_október_2016_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

623000 - OZP

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa_október_2016_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

621000 - VZP

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa_október_2016_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

637027 - Odmeny mimo pracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa_október_2016_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
3,480 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

625007 - Rezervný fond solidarity

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa_október_2016_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

625003 - Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa_október_2016_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

625002 - Sociálna poisťovňa

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa_október_2016_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
487 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

625004 - Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa_september_2016_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

625003 - Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa_september_2016_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

625007 - Rezervný fond solidarity

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa_september_2016_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

625002 - Sociálna poisťovňa

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa_september_2016_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

621000 - VZP

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa_september_2016_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

637027 - Odmeny mimo pracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa_september_2016_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 02/2017

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 02/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 01/2017

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 01/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
13.03.2017
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TA SR 02/2017

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 02/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Faktúra za Zabezpečenie aktivity Roadshow 2016 - zákazka na poskytnutie služby

Zabezpečenie aktivity Roadshow 2016-zákazka na poskytnutie služieb

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
CREATIVE PRO a.s.
Žiadaná suma
20,399 €
Schválené na preplatenie
20,399 €
Realizácia
31.03.2017
Názov

Poskytovanie, odber avyužívanie spravodajského servisu SITA - 01/2017

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 01/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Nákup roll-upov

Nákup roll-upov

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

Slávnostné udeľovanie cien Roadshow 2016, 22.2.2017

Slávnostné udeľovanie cien Roadshow 2016, Hotel Bôrik, 22.2.2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Konferencia "Vyrovnávacie opatrenia...", Hotel Bôrik, 30.3.2017

Konferencia "Vyrovnávacie opatrenia...", Hotel Bôrik, 30.3.2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,989 €
Schválené na preplatenie
1,989 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Zasadnutie pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu, 8.12.2016

Zasadnutie pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu, 8.12.2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
29.06.2017
Názov

Diáre na rok 2017 s ražbou

Diáre na rok 2017 s ražbou

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
461 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Faktúra za dodávku IT zariadení pre Roadshow 2016

Dodávka IT zariadení pre Roadshow 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,870 €
Schválené na preplatenie
25,870 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu TAST 03/2017

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 03/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
03.05.2017
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 06/2017

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 06/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 04/2017

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 04/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 05/2017

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 05/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Zabezpečenie cien pre Roadshow 2016 II. - projektor a premietacie plátno

Zabezpečenie cien pre Roadshow 2016 II. - projektor a premietacie plátno

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,667 €
Schválené na preplatenie
1,667 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 07/2017

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 07/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
30.08.2017
Názov

Reklamný stojan so strunovým mechanizmom vrátane potlače

Nákup roll-upov 85x200 cm s potlačou

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
19.10.2017
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 09/2017

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 09/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Deň Európy 2017, prenájom pagody, prenájom stolov, stoličiek, technické vybavenie, branding stánku

Deň Európy 2017, prenájom pagody, prenájom stolov, stoličiek, technické vybavenie, branding stánku

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
CREATIVE PRO a.s.
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
1,176 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 04/2017

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servusu TASR 04/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Zabezpečenie cien - zdravotné pomôcky pre Roadshow 2016 I.

Zabezpečenie cien - zdravotné pomôcky pre Roadshow 2016 I.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,126 €
Schválené na preplatenie
3,126 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 07/2017

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 07/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 09/2017

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 09/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
19.10.2017
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 08/2017

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 08/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 03/2017

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 03/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 05/2017

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 05/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Zabezpečenie cien pre Roadshow 2016 III. - stoličky

Zabezpečenie cien pre Roadshow 2016 III. - stoličky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
1,230 €
Realizácia
18.08.2017
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 06/2017

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 06/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
28.07.2017
Názov

Samolepka s vyššou priľnavosťou, rozmer 35x55mm, potlač 4+0F

Samolepka s vyššou priľnavosťou, rozmer 35x55mm, potlač 4+0F

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA_08_2017

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 08/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
21.09.2017
Názov

Zabezpečenie aktivity Roadshow 2017 I. - služby

Realizácia aktivity Roadshow 2017 I. - služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
CREATIVE PRO a.s.
Žiadaná suma
26,525 €
Schválené na preplatenie
26,525 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Zabezpečenie aktivity Roadshow 2017 - tovary

Zabezpečenie aktivity Roadshow 2017 - tovary

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,520 €
Schválené na preplatenie
3,520 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Dodávka, potlač a grafické spracovanie denných a týždenných Diárov 2018 pre AK EŠIF

Dodávka, potlač a grafické spracovanie týždenných a denných Diárov 2018 pre AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
506 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Zabezpečenie cien Roadshow 2017

Zabezpečenie cien Roadshow 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,799 €
Schválené na preplatenie
7,799 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 02/2018

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 02/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
22.03.2018
Názov

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 01/2018

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 01/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 12/2017

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 12/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
02.02.2018
Názov

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 11/2017

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 11/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 10/2017

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 10/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 02/2018

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 02/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
22.03.2018
Názov

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 01/2018

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 01/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 12/2017

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 12/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 11/2017

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 11/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 10/2017

Poskytnutie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 10/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
05.12.2017
Názov

Tablety - iPad Pro 12.9-inch Wi-Fi Cell 64GB - 4 ks

Tablety - iPad Pro 12.9-inch Wi_Fi Cell 64GB - 4 ks

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,387 €
Schválené na preplatenie
4,387 €
Realizácia
29.05.2018
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie Dňa Európy 2018, 09.05.2018, Hlavné nám., Bratislava

Organizačno-technické zabezpečenie Dňa Európy 2018, 09.05.2018, Hlavné nám., Bratislava

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
MERTEL, s. r. o.
Žiadaná suma
11,177 €
Schválené na preplatenie
11,177 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 06/2018

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 05/2018

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 04/2018

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 03/2018

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 06/2018

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 05/2018

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 04/2018

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
05.06.2018
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 03/2018

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
02.05.2018
Názov

SITA_07_2018 Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu

SITA_07_2018 Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

SITA_08_2018 Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu

SITA_08_2018 Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

TASR_07_2018 Dodávka, odber a využívanie spravodajských servisov

TASR_07_2018 Dodávka, odber a využívanie spravodajských servisov

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

TASR_08_2018_Dodávka, odber a využívanie spravodajských servisov

TASR_08_2018_ Dodávka, odber a využívanie spravodajských servisov

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
01.10.2018
Názov

Zabezpečenie aktivity Roadshow 2018 I., "Zabezpečenie výroby a dodanie propagačných predmetov"

Zabezpečenie aktivity Roadshow 2018 I. - "Zabezpečenie výroby a dodanie propagačných predmetov"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,857 €
Schválené na preplatenie
3,857 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

Zasadnutie pracovnej sklupiny pre informovanie a komunikáciu dňa 28.6.2017

Zasadnutie Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu, 28.6.2017, Úrad vlády SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

Mladý Európan, 6.6.2017

Mladý Európan, 6.6.2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,716 €
Schválené na preplatenie
2,716 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

Zasadnutie pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu, 22.6.2018, Úrad vlády SR

Zasadnutie Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu, 22.6.2018, Úrad vlády SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

Seminár "Predchádzajme korekciám" 3.5.2018, Dom Hostí, Košice

Seminár "Predchádzajme korekciám", 3.5.2018, Dom Hostí, Košice

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

621 Poistné do Všobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
444 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

637 027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,440 €
Schválené na preplatenie
4,440 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

625 005 Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

625 007 Poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

625 004 Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

625 003 Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

625 002 Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
622 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

625 001 Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Workshop "Predchádzajme korekciám", 30.10.2017, Hotel Bôrik

Workshop "Predchádzajme korekciám" 30.10.2017, Hotel Bôrik, Bratislava

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
335 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Zasadnutie Pracovnej skupiny pre informovanie a publicitu, 21.12.2017, Úrad vlády SR

Zasadnutie Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu, 21.12.2017, Úrad vlády SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Vyrovnávacie opatrenia a ich implementácia v programovom období 2014-2020

Vyrovnávacie opatrenia a ich implementácia v programovom období 2014-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Zabezpečenie aktivity Roadshow 2018 II. služby

Zabezpečenie aktivity Roadshow 2018 II., služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,496 €
Schválené na preplatenie
23,496 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za mesiac október_účtovný doklad č. 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
4,320 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Poistné na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za mesiac október_účtovný doklad č. 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Poistenie na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za mesiac október_účtovný doklad č. 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Poistné na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za mesiac október_účtovný doklad č. 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
605 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Poistné do VZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za mesiac október_účtovný doklad č. 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
432 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Poistenie do rezervného fondu poistenia

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za mesiac október_účtovný doklad č. 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Workshop "Predchádzajme korekciám", ÚZ Bystrica, Banská Bystrica 16.6. 2017

Workshop "Predchádzajme korekciám", ÚZ Bystrica, Banská Bystrica 26.6.2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajských servisov TASR_09_2018

Dodávka, odber a využívanie spravodajských servisov TASR_09_2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
18.10.2018
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajských servisov TASR_11_2018

Dodávka, odber a využívanie spravodajských servisov TASR_11_2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA_09_2018

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA_09_2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
18.10.2018
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA_11_2018

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA_11_2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

625005

Sumarizačný hárok_účtovný doklad č.1_DTK/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

621

Sumarizačný hárok_účtovný doklad č.1_DTK/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
-
Názov

625007

Sumarizačný hárok_účtovný doklad č.1_DTK/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
-
Názov

625002

Sumarizačný hárok_účtovný doklad č.1_DTK/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
-
Názov

625001

Sumarizačný hárok_účtovný doklad č.1_DTK/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
-
Názov

637027

Sumarizačný hárok_účtovný doklad č.1_DTK/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
-
Názov

625003

Sumarizačný hárok_účtovný doklad č.1_DTK/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

625004

Sumarizačný hárok_účtovný doklad č.1_DTK/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie informačnej techniky_ceny pre víťazné školy "Roadshow 2017"

Zabezpečenie informačnej techniky_ceny pre víťazné školy Roadshow 2017_Henryso s.r.o

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,723 €
Schválené na preplatenie
16,723 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Dodávka školského nábytku a školských pomôcok pre víťazné školy aktivity Roadshow 2017

Dodávka školského nábytku a školských pomôcok pre víťazné školy aktivity Roadshow 2017 _Daffer spol. s.r.o

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,428 €
Schválené na preplatenie
3,428 €
Realizácia
27.11.2018
Názov

Dodávka školského nábytku pre víťazné školy aktivity Roadshow 2018_K-Ten KOVO s.r.o.

Dodávka školského nábytku pre víťazné školy aktivity Roadshow 2018_K-Ten KOVO s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
K - Ten KOVO, s.r.o.
Žiadaná suma
5,851 €
Schválené na preplatenie
5,851 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Pop-up stena, 3x3, oblá

Pop-up stena 3x3, oblá

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA_10_2018

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA_10_2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajských servisov TASR_10_2018

Dodávka, odber a využívanie spravodajských servisov TASR_10_2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
06.12.2018
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
K - Ten KOVO, s.r.o.
IČO
36418447
Názov
KLIK MEDIA s.r.o.
IČO
50522809
Názov
SITA
IČO
35745274
Názov
TA SR
IČO
31320414
Názov
IMI TRADE s.r.o.
IČO
31565531
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Hauerland spol. s r.o.
IČO
35777885
Názov
REMOS spol. s r.o.
IČO
35890941
Názov
TicketPortal SK
IČO
35850698
Názov
Milan Sedláček - THE BEST VIDEO
IČO
40706001
Názov
Mertel RG Slovenská republika s.r.o.
IČO
35967412
Názov
Dolis s.r.o.
IČO
35698586
Názov
Fast Web s.r.o.
IČO
46720804
Názov
ANATEX
IČO
36650641
Názov
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
IČO
35692715
Názov
UNOTECH, spol. s r.o.
IČO
31424562
Názov
HENRYSO, s.r.o.
IČO
50687115
Názov
CREATIVE PRO, s.r.o.
IČO
35968702
Názov
CEA EUROPE, s.r.o.
IČO
47871202
Názov
ANDREA Shop, s.r.o.
IČO
36277151
Názov
Dafferspol. s.r.o.
IČO
36320439
Názov
Plotbase s. r. o.
IČO
45674515
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.