Popis projektu

Hlavným cieľom tohto projektu je etablovanie inštitúcie poskytujúcej komplexnú, systematickú  podporu a odborné poradenstvo  pre malých a stredných podnikateľov ,ako aj pre záujemcov o podnikanie (vrátane znevýhodnených sociálnych skupín ako napríklad ženy, seniori/generácia 50+, sociálne a zdravotne handicapovaní a pod.), s pôsobnosťou na území Bratislavského samosprávneho kraja.  

Jeho podstatou je  činnosť a rozvoj Národného podnikateľského centra  – inštitúcie typu one-stop-shop – situovaného v Bratislave, s územnou pôsobnosťou pre celý BSK.

Jeho podporné, odborne garantované  služby sú určené pre  záujemcov o podnikanie, podniky v počiatočnom štádiu rozvoja alebo už existujúce, etablované podniky, spĺňajúce kritériá MSP.

Širokú paletu služieb poskytovaných v NPC BA budú tvoriť :  skupinové odborné činnosti – semináre, webináre, prednášky, diskusné fóra, workshopy, konferencie a pod., poskytovanie krátkodobého i dlhodobého individuálneho poradenstva, pobyty v klasickom, alebo virtuálnom podnikateľskom inkubátore, účasť na odborných podujatiach a stážových pobytoch v zahraničí,  prenos výskumného a akademického potenciálu do podnikateľského prostredia, technologické kapacity v rámci kreatívnych dielní projektu, informačné a popularizačné aktivity pre stredné a vysoké školy a širokú verejnosť zamerané na zvýšenie motivácie podnikať, poradenstvo pri príprave žiadostí o podporu z komunitárnych programov EÚ, ako aj komplexné informácie o možnostiach financovania podnikateľských aktivít, či službách partnerských inštitúcií.

Komplementárne k národnému projektu "Podpora internacionalizácie MSP", ktorý je zameraný na podporu malých a stredných podnikov mimo BSK, bude projekt podporovať internacionalizáciu MSP, aby sa zvýšila ich konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch.

Národný projekt NPC II-BA kraj  sa  zároveň bude implementovať ako vzorový  projekt budúcej siete Národných podnikateľských centier, alokovanej v regiónoch SR, budovanej v rámci národného projektu „NPC v Regiónoch“.

Viac
Subjekt
Slovak Business Agency
Partneri
Centrum vedecko-technických informácií SR
Miesta realizácie
Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2016 - 01.12.2023
Celková suma
18,982,802 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
7,571,724 €
Nezrovnalosti
291,657 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zintenzívnenie spolupráce medzi akademi…
Typ
Podpora činnosti a …
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Národné Podnikateľské Centrum v BSK
Typ
Podpora činnosti a …
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
01.06.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
01.06.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet MSP zapojených do programov EÚ
Hodnota
45,0 (počet)
Cieľ
45,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
22,0 (počet)
Cieľ
22,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených nových podnikov
Hodnota
1167,0 (podniky)
Cieľ
1167,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP
Hodnota
2859,0 (počet)
Cieľ
2859,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov
Hodnota
6142,0 (počet)
Cieľ
6142,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastí na odborných a vzdelávacích podujatiach a stážach v zahraničí
Hodnota
254,0 (počet)
Cieľ
300,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Hodnota
337,0 (počet)
Cieľ
337,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií zrealizovaných v rámci projektu
Hodnota
14,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
504,0 (počet)
Cieľ
504,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
1007,0 (počet)
Cieľ
1007,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
96,0 (podniky)
Cieľ
105,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov
Zabezpečenie prístupu verejnosti k informačno-poradenským službám poskytovaným v centre služieb pre MSP
Hodnota
14439,0 (počet)
Cieľ
14531,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu
Hodnota
2859,0 (podniky)
Cieľ
2859,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 6/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
809 €
Realizácia
06.07.2016
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 6/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2016
Názov

Hrubá mzda zamestnancov (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 6/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2016
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 6/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2016
Názov

Hrubá mzda zamestnancov (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 6/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2016
Názov

Mzdové výdavky 06/2016 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 6/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
06.07.2016
Názov

Hrubá mzda zamestnancov (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 6/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,298 €
Schválené na preplatenie
2,298 €
Realizácia
06.07.2016
Názov

Mzdové výdavky 06/2016 - Hrubá mzda zamestnancov (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 6/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
06.07.2016
Názov

Mzdové výdavky 06/2016 - Hrubá mzda zamestnancov (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 6/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
325 €
Realizácia
06.07.2016
Názov

Mzdové výdavky 06/2016 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 6/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
06.07.2016
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 9/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2016
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 9/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2016
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 9/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2016
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 9/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2016
Názov

Mzdové výdavky 09/2016 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 9/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
05.10.2016
Názov

Mzdové výdavky 09/2016 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 9/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
05.10.2016
Názov

Mzdové výdavky 09/2016 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 9/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
05.10.2016
Názov

Mzdové výdavky 09/2016 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 9/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
05.10.2016
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 9/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,653 €
Schválené na preplatenie
2,653 €
Realizácia
05.10.2016
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 9/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
931 €
Realizácia
05.10.2016
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2017
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2017
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2017
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2017
Názov

Mzdové výdavky 12/2016 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

Mzdové výdavky 12/2016 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
370 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

Mzdové výdavky 12/2016 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

SF (527)

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
2,242 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
789 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

Mzdové výdavky 12/2016 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.07.2016 - 31.07.2016

Nájomné 7/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,633 €
Schválené na preplatenie
8,633 €
Realizácia
22.08.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.07.2016 - 31.07.2016

Nájomné 7/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.07.2016 - 31.07.2016

Nájomné 7/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.07.2016 - 31.07.2016

Nájomné 7/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
22.08.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.07.2016 - 31.07.2016

Nájomné 7/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
22.08.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016

Nájomné 12/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,633 €
Schválené na preplatenie
8,633 €
Realizácia
31.01.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016

Nájomné 12/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016

Nájomné 12/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016

Nájomné 12/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
31.01.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016

Nájomné 12/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
31.01.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017

Nájomné 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,496 €
Schválené na preplatenie
19,496 €
Realizácia
04.04.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017

Nájomné 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017

Nájomné 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017

Nájomné 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
04.04.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017

Nájomné 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
04.04.2017
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2016
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2016
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2016
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2016
Názov

Mzdové výdavky 07/2016 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Mzdové výdavky 07/2016 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Mzdové výdavky 07/2016 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Mzdové výdavky 07/2016 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
2,362 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
831 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 8/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2016
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 8/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2016
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 8/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2016
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 8/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2016
Názov

Mzdové výdavky 08/2016 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 8/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
440 €
Realizácia
06.09.2016
Názov

Mzdové výdavky 08/2016 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 8/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
06.09.2016
Názov

Mzdové výdavky 08/2016 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 8/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
06.09.2016
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 8/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
945 €
Realizácia
06.09.2016
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 8/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,684 €
Schválené na preplatenie
2,684 €
Realizácia
06.09.2016
Názov

Mzdové výdavky 08/2016 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 8/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
06.09.2016
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 1/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2017
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 1/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2017
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 1/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2017
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 1/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2017
Názov

Mzdové výdavky 01/2017 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 1/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
650 €
Realizácia
06.02.2017
Názov

Mzdové výdavky 01/2017 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 1/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
229 €
Realizácia
06.02.2017
Názov

Mzdové výdavky 01/2017 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 1/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
06.02.2017
Názov

Mzdové výdavky 01/2017 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 1/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
06.02.2017
Názov

DDS (525)

Mzdové výdavky zamestnancov 1/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
06.02.2017
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 1/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
7,615 €
Schválené na preplatenie
7,602 €
Realizácia
06.02.2017
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 1/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
21,599 €
Schválené na preplatenie
21,574 €
Realizácia
06.02.2017
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 1/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,680 €
Schválené na preplatenie
2,680 €
Realizácia
06.02.2017
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 1/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
943 €
Realizácia
06.02.2017
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 3/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
10,304 €
Schválené na preplatenie
10,218 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

DDS (525)

Mzdové výdavky zamestnancov 3/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 3/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2017
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 3/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2017
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 3/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2017
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 3/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2017
Názov

Mzdové výdavky 03/2017 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 3/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Mzdové výdavky 03/2017 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 3/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 3/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
29,317 €
Schválené na preplatenie
29,014 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 3/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
955 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

DDS (525)

Mzdové výdavky zamestnancov 3/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Mzdové výdavky 03/2017 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 3/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
1,296 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Mzdové výdavky 03/2017 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 3/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
457 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 3/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
2,704 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

T.3(Front Office)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.4(Front Office)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
1,900 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.5(Front Office)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.2x(Front Office)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

P.4(INKUBÁTOR-2.NP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
666 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.4(INKUBÁTOR-2.NP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,111 €
Schválené na preplatenie
2,111 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.1(INKUBÁTOR-2.NP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,340 €
Schválené na preplatenie
1,340 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

Barový stôl v kuchynke(INKUBÁTOR-2.NP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
359 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.8(INKUBÁTOR-2.NP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.11(INKUBÁTOR-2.NP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,712 €
Schválené na preplatenie
2,712 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.3(INKUBÁTOR-2.NP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.2(INKUBÁTOR-2.NP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
1,037 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.1(INKUBÁTOR-2.NP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,830 €
Schválené na preplatenie
3,830 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.4(INKUBÁTOR-1.NP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,111 €
Schválené na preplatenie
2,111 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.1(INKUBÁTOR-1.NP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
670 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.5(INKUBÁTOR-1.NP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
1,330 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.11(INKUBÁTOR-1.NP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,712 €
Schválené na preplatenie
2,712 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.2(INKUBÁTOR-1.NP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
830 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.1(INKUBÁTOR-1.NP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,647 €
Schválené na preplatenie
3,647 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S4(1PP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T20(1PP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,106 €
Schválené na preplatenie
1,106 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T15a(1PP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T11(1PP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,305 €
Schválené na preplatenie
2,305 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C7(1PP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C4 (1PP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C2(1PP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.1. (1PP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,006 €
Schválené na preplatenie
2,006 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.12(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

P.3(Front Office)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,319 €
Schválené na preplatenie
1,319 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.4(Front Office)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
406 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.2(Front Office)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
406 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.1(Front Office)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,531 €
Schválené na preplatenie
1,531 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.3(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

P.5(COWORKING)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,664 €
Schválené na preplatenie
2,664 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.2(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

P.6(COWORKING)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,131 €
Schválené na preplatenie
2,131 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.x(COWORKING)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,875 €
Schválené na preplatenie
5,875 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.8(COWORKING)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.7(COWORKING)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.4(COWORKING)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.3(COWORKING)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.2(COWORKING)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,703 €
Schválené na preplatenie
4,703 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.1(COWORKING)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,295 €
Schválené na preplatenie
7,295 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.16(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.11(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,176 €
Schválené na preplatenie
4,176 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.10(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,910 €
Schválené na preplatenie
1,910 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.1(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,617 €
Schválené na preplatenie
5,617 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.3(Front Office)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
477 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.2(Front Office)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.5(Front Office)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.4(Front Office)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.2(Front Office)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,365 €
Schválené na preplatenie
2,365 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.1(Front Office)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,611 €
Schválené na preplatenie
3,611 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.12(COWORKING)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
922 €
Schválené na preplatenie
922 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.10(COWORKING)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.9(COWORKING)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.7(COWORKING)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.6(INKUBÁTOR-2.NP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

Šatníkové bezpečn.skrinky s elektr. zámkom(1PP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
492 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.4(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,356 €
Schválené na preplatenie
3,356 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.13(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.4(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.1(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.11(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.13(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.4(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.13(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.1(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.11(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

Interiérové vybavenie - stôl T.11(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
718 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

Interiérové vybavenie - stolička C.1(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
966 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

Interiérové vybavenie - stôl manažérsky T.13(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

Interiérové vybavenie - kontajner S.4(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

Interiérové vybavenie - stôl T.11(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

Interiérové vybavenie - stolička C.1(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

Interiérové vybavenie - stôl manažérsky T.13(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

Interiérové vybavenie - kontajner S.4(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.3(COWORKING)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.2(COWORKING)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

P.5(Front Office)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.3(Front Office)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.1(COWORKING)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,340 €
Schválené na preplatenie
1,340 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.1(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,446 €
Schválené na preplatenie
2,446 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.4(INKUBÁTOR-2.NP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

P.4(INKUBÁTOR-1.NP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
1,332 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.6(INKUBÁTOR-1.NP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
307 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S22(1PP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
991 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T9(1PP)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.5(Front Office)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,827 €
Schválené na preplatenie
2,827 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.1(Front Office)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
402 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.5(2NP bez inkubátora)

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
484 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.11(2NP bez inkubátora) - Interiérové vybavenie stôl

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.4(2NP bez inkubátora) - interiérové vybavenie kontajner

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.1(2NP bez inkubátora) - interiérové vybavenie stolička

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.13(2NP bez inkubátora) - interiérové vybavenie stôl manažérsky

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.13(2NP bez inkubátora) - interiérové vybavenie stôl manažérsky

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

C.1(2NP bez inkubátora) - interiérové vybavenie stolička

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

S.4(2NP bez inkubátora) - interiérové vybavenie kontajner

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

T.11(2NP bez inkubátora) - interiérové vybavenie stôl

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2016
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2016
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2016
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2016
Názov

Mzdové výdavky 11/2016 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
06.12.2016
Názov

Mzdové výdavky 11/2016 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
06.12.2016
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
798 €
Realizácia
06.12.2016
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,268 €
Schválené na preplatenie
2,268 €
Realizácia
06.12.2016
Názov

Mzdové výdavky 11/2016 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
06.12.2016
Názov

Mzdové výdavky 11/2016 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
06.12.2016
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Mzdové výdavky 02/2017 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

Mzdové výdavky 02/2017 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
9,812 €
Schválené na preplatenie
9,798 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

SF (527)

Mzdové výdavky zamestnancov 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

DDS (525)

Mzdové výdavky zamestnancov 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
27,847 €
Schválené na preplatenie
27,820 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

DDS (525)

Mzdové výdavky zamestnancov 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
923 €
Schválené na preplatenie
923 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,611 €
Schválené na preplatenie
2,611 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

Mzdové výdavky 02/2017 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
1,214 €
Schválené na preplatenie
1,214 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

Mzdové výdavky 02/2017 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 2/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.09.2016 - 30.09.2016

Nájomné 9/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.09.2016 - 30.09.2016

Nájomné 9/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.09.2016 - 30.09.2016

Nájomné 9/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
21.10.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.09.2016 - 30.09.2016

Nájomné 9/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
21.10.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.09.2016 - 30.09.2016

Nájomné 9/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,633 €
Schválené na preplatenie
8,633 €
Realizácia
21.10.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016

Nájomné 11/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016

Nájomné 11/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016

Nájomné 11/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016

Nájomné 11/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,633 €
Schválené na preplatenie
8,633 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016

Nájomné 11/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

nájomné za obdobie 04/2017

Nájomné 4/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2017
Názov

nájomné za obdobie 04/2017

Nájomné 4/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.04.2017 - 30.04.2017

Nájomné 4/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.04.2017-30.04.2017

Nájomné 4/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

nájomné za obdobie 04/2017

Nájomné 4/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,553 €
Schválené na preplatenie
19,553 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Odvody zamestnávateľa

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2016
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2016
Názov

Odvody zamestnávateľa

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2016
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2016
Názov

Mzdové výdavky 10/2016 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

Mzdové výdavky 10/2016 - Odvody zamestnávateľa

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

Mzdové výdavky 10/2016 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

Mzdové výdavky 10/2016 - Odvody zamestnávateľa

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

Odvody zamestnávateľa

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
686 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
1,948 €
Schválené na preplatenie
1,948 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 4/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2017
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 4/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2017
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 4/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2017
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 4/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2017
Názov

Mzdové výdavky 04/2017 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 4/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
2,096 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Mzdové výdavky 04/2017 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 4/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
740 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Mzdové výdavky 04/2017 - Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 4/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
279 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Mzdové výdavky 04/2017 - Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 4/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

DS (525)

Mzdové výdavky zamestnancov 4/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 4/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
11,743 €
Schválené na preplatenie
11,717 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 4/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
33,305 €
Schválené na preplatenie
33,265 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Hrubé mzdy (521)

Mzdové výdavky zamestnancov 4/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
4,582 €
Schválené na preplatenie
4,582 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Odvody zamestnávateľa (524)

Mzdové výdavky zamestnancov 4/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
1,616 €
Schválené na preplatenie
1,616 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

DS (525)

Mzdové výdavky zamestnancov 4/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016

Nájomné 10/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016

Nájomné 10/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016

Nájomné 10/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016

Nájomné 10/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016

Nájomné 10/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,633 €
Schválené na preplatenie
8,633 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017

Nájomné 1/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,553 €
Schválené na preplatenie
19,553 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017

Nájomné 1/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017

Nájomné 1/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017

Nájomné 1/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017

Nájomné 1/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016

Nájomné 8/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,633 €
Schválené na preplatenie
8,633 €
Realizácia
22.09.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016

Nájomné 8/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016

Nájomné 8/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016

Nájomné 8/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
22.09.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016

Nájomné 8/2016

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
22.09.2016
Názov

nájomné za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017

Nájomné 3/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,297 €
Schválené na preplatenie
19,297 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017

Nájomné 3/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017

Nájomné 3/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017

Nájomné 3/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017

Nájomné 3/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

Nepriame výdavky 06/2016 - 04/2017

Nepriame výdavky ZOP 1 NPC II BA kraj

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
26,150 €
Schválené na preplatenie
26,070 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
970 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

17MZDY007

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
9,149 €
Schválené na preplatenie
9,149 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

17MZDY007

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,647 €
Schválené na preplatenie
2,647 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

17MZDY007

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

Mzdy SBA 07/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
73,748 €
Schválené na preplatenie
73,745 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
7,283 €
Schválené na preplatenie
7,283 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

17MZDY007

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
8,069 €
Schválené na preplatenie
8,069 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017

Nájomné 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
879 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.07.2017-31.07.2017

Nájomné 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Nájom 7/2017

Nájomné 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Nájom 7/2017

Nájomné 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
365 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Nájom 7/2017

Nájomné 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,553 €
Schválené na preplatenie
19,553 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Nájom 7/2017

Nájomné 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Nájom 7/2017

Nájomné 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
25,612 €
Schválené na preplatenie
25,612 €
Realizácia
-
Názov

nájomné za obdobie 01.08.2017-31.08.2017

Nájomné 8/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Nájomné 8/2017

Nájomné 8/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Nájomné 8/2017

Nájomné 8/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
365 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Nájomné 8/2017

Nájomné 8/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,553 €
Schválené na preplatenie
19,553 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017

Nájomné 8/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
879 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Nájomné 8/2017

Nájomné 8/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Nájomné 8/2017

Nájomné 8/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Nájom 05/2017

Nájomné 5/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2017
Názov

Nájom 05/2017

Nájomné 5/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.05.2017 - 31.05.2017

Nájomné 5/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.05.2017-31.05.2017

Nájomné 5/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Nájom 05/2017

Nájomné 5/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,418 €
Schválené na preplatenie
19,418 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Mzdy SBA 05/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2017
Názov

Mzdy SBA 05/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2017
Názov

Mzdové výdavky 05/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,832 €
Schválené na preplatenie
2,832 €
Realizácia
06.06.2017
Názov

Mzdové výdavky 05/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
377 €
Realizácia
06.06.2017
Názov

Mzdy SBA 05/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
6,232 €
Schválené na preplatenie
6,232 €
Realizácia
06.06.2017
Názov

Mzdy SBA 05/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
47,047 €
Schválené na preplatenie
46,973 €
Realizácia
06.06.2017
Názov

Mzdy SBA 06/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

Mzdy SBA 06/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

Mzdové výdavky 06/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,020 €
Schválené na preplatenie
3,020 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Mzdové výdavky 06/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
402 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Mzdy SBA 06/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,524 €
Schválené na preplatenie
2,524 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Mzdy SBA 06/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
50,105 €
Schválené na preplatenie
50,104 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Mzdy SBA 06/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
8,596 €
Schválené na preplatenie
8,596 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Nájom 6/2017

Nájomné 6/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2017
Názov

Nájom 6/2017

Nájomné 6/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.06.2017-30.06.2017

Nájomné 6/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Nájom 6/2017

Nájomné 6/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Nájom 6/2017

Nájomné 6/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
365 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Nájom 6/2017

Nájomné 6/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,232 €
Schválené na preplatenie
19,232 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.06.2017 - 30.06.2017

Nájomné 6/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Mzdy 08/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
8,143 €
Schválené na preplatenie
8,143 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Mzdy 08/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Mzdy 08/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,602 €
Schválené na preplatenie
2,602 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Mzdy 08/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
11,190 €
Schválené na preplatenie
11,190 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
10,488 €
Schválené na preplatenie
10,488 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Mzdy 08/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
55,802 €
Schválené na preplatenie
55,802 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
1,396 €
Schválené na preplatenie
1,396 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
2,156 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,134 €
Schválené na preplatenie
7,105 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
8,370 €
Schválené na preplatenie
8,370 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
1,166 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,286 €
Schválené na preplatenie
7,267 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
4,721 €
Schválené na preplatenie
4,721 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
33,519 €
Schválené na preplatenie
33,519 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
14,259 €
Schválené na preplatenie
14,245 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
12,963 €
Schválené na preplatenie
12,963 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
4,638 €
Schválené na preplatenie
4,638 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
68,270 €
Schválené na preplatenie
68,270 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
1,898 €
Schválené na preplatenie
1,897 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov

Nájomné 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov

Nájomné 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov

Nájomné 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
879 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov

Nájomné 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,473 €
Schválené na preplatenie
19,473 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov

Nájomné 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Nájomné 09/2017 A3

Nájomné 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
671 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Nájomné 09/2017 A4

Nájomné 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,393 €
Schválené na preplatenie
8,392 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,986 €
Schválené na preplatenie
2,986 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II-BA kraj

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
10,241 €
Schválené na preplatenie
10,241 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
31,071 €
Schválené na preplatenie
31,044 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
2,701 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
25,462 €
Schválené na preplatenie
25,462 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
109,790 €
Schválené na preplatenie
109,790 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
16,378 €
Schválené na preplatenie
16,378 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,181 €
Schválené na preplatenie
2,181 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
6,251 €
Schválené na preplatenie
6,161 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov 10/2017

Nájomné 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Prenájom priestorov

Nájomné 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,609 €
Schválené na preplatenie
26,609 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Nájomné 10/2017 A3

Nájomné 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
671 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Nájomné 10/2017 A4

Nájomné 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov 10/2017

Nájomné 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
879 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Nájomné 10/2017

Nájomné 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Nájomné 10/2017

Nájomné 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
426 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
16,469 €
Schválené na preplatenie
16,469 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II-BA kraj

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II-BA kraj

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,757 €
Schválené na preplatenie
1,757 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,188 €
Schválené na preplatenie
4,181 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,712 €
Schválené na preplatenie
11,712 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,453 €
Schválené na preplatenie
3,453 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10,374 €
Schválené na preplatenie
10,374 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II-BA kraj

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II-BA kraj

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
1,556 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
44,390 €
Schválené na preplatenie
44,390 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
56,944 €
Schválené na preplatenie
56,944 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
10,534 €
Schválené na preplatenie
10,534 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
32,386 €
Schválené na preplatenie
32,386 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
4,312 €
Schválené na preplatenie
4,312 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
7,204 €
Schválené na preplatenie
7,204 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
80,185 €
Schválené na preplatenie
80,185 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Nepriame výdavky

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
12,028 €
Schválené na preplatenie
12,028 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 11/2017

Nájomné 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
1,165 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Nájomné 11/2017

Nájomné 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Nájomné 11/2017 A3

Nájomné 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
801 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Nájomné 11/2017 A4

Nájomné 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
496 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Prenájom priestorov 11/2017

Nájomné 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Prenájom priestorov 11/2017

Nájomné 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Nájomné 11/2017

Nájomné 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,259 €
Schválené na preplatenie
26,259 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Nájomné 04/2022

Nájomné 04/2022

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Nájomné 04/2022 A3

Nájomné 04/2022

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Nájomné 04/2022 A4

Nájomné 04/2022

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Nájomné 04/2022

Nájomné 04/2022

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Nájomné BA 04/2022

Nájomné 04/2022

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Nájomné BA 04/2022

Nájomné 04/2022

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Nájomné 04/2022

Nájomné 04/2022

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP - NPC II Ba kraj

NPCBA NV 202204

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
19,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2022

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2022

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj 04/2022

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj 04/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Nájomné 12/2017

Nájomné 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
1,165 €
Realizácia
16.01.2018
Názov

Nájomné 12/2017 (A3)

Nájomné 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
801 €
Realizácia
16.01.2018
Názov

Nájomné 12/2017 (A4)

Nájomné 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
496 €
Realizácia
16.01.2018
Názov

Prenájom priestorov 12/2017

Nájomné 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
16.01.2018
Názov

Prenájom priestorov 12/2017

Nájomné 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
16.01.2018
Názov

Nájomné 12/2017

Nájomné 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
16.01.2018
Názov

Nájomné 12/2017

Nájomné 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,205 €
Schválené na preplatenie
26,205 €
Realizácia
16.01.2018
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP - NPCII BA kraj

Nepriame výdavky ŽoP NP - NPCII BA kraj

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
11,954 €
Schválené na preplatenie
11,954 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
9,563 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,513 €
Schválené na preplatenie
4,513 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II- BA kraj 12/2017

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II-BA kraj 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,434 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,874 €
Schválené na preplatenie
2,874 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
21,587 €
Schválené na preplatenie
21,587 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
15,614 €
Schválené na preplatenie
14,688 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
106,811 €
Schválené na preplatenie
106,677 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

Mzdové výdavky 12/2017 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
47,894 €
Schválené na preplatenie
47,727 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

Mzdové výdavky 12/2017 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
5,107 €
Schválené na preplatenie
5,092 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
79,692 €
Schválené na preplatenie
79,692 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,374 €
Schválené na preplatenie
9,328 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,060 €
Schválené na preplatenie
5,060 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II-BA kraj 01/2018

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II-BA kraj 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,406 €
Schválené na preplatenie
1,399 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Letenky pre kombinované stáže a MOP - EÚ_Londýn

Letenky pre kombinované stáže a medzinárodné odborné podujatia - EÚ_Londýn

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
788 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

Letenky pre kombinované stáže a MOP - EÚ_Berlin

Letenky pre kombinované stáže a medzinárodné odborné podujatia - EÚ_Berlin

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
669 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

Letenky pre kombinované stáže a MOP - EÚ_Barcelona

Letenky pre kombinované stáže a medzinárodné odborné podujatia - EÚ_Barcelona

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

Ubytovanie pre kombinované stáže a MOP - EÚ_Londýn

Ubytovanie pre kombinované stáže a medzinárodné odborné podujatia - EÚ_Londýn

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
1,640 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

Ubytovanie pre kombinované stáže a MOP - EÚ_Berlin

Ubytovanie pre kombinované stáže a medzinárodné odborné podujatia - EÚ_Berlín

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
549 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

Ubytovanie pre kombinované stáže a MOP - EÚ_Barcelona

Ubytovanie pre kombinované stáže a medzinárodné odborné podujatia-EÚ_Barcelona

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

Nájomné 01/2018 (A4)

Nájomné 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
505 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Nájomné 01/2018

Nájomné 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 01/2018

Nájomné 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 01/2018 (A3)

Nájomné 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Nájomné 01/2018

Nájomné 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,298 €
Schválené na preplatenie
26,298 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Prenájom priestorov 01/2018

Nájomné 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov 01/2018

Nájomné 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky zamestnancov 01/2018

Nepriame výdavky ŽoP NP - NPC II BA kraj

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
12,214 €
Schválené na preplatenie
12,214 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,273 €
Schválené na preplatenie
3,273 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Mzdové výdavky 01/2018 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
5,114 €
Schválené na preplatenie
5,112 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Mzdové výdavky 01/2018 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
54,745 €
Schválené na preplatenie
54,721 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
81,427 €
Schválené na preplatenie
81,427 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
144,502 €
Schválené na preplatenie
144,502 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
20,552 €
Schválené na preplatenie
19,886 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
24,581 €
Schválené na preplatenie
24,581 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10,346 €
Schválené na preplatenie
10,346 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,659 €
Schválené na preplatenie
5,659 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
158,782 €
Schválené na preplatenie
158,782 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
22,344 €
Schválené na preplatenie
22,344 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,159 €
Schválené na preplatenie
3,159 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Mzdové výdavky 02/2018 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
7,845 €
Schválené na preplatenie
7,845 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Mzdové výdavky 02/2018 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
55,299 €
Schválené na preplatenie
55,299 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
23,727 €
Schválené na preplatenie
23,727 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
79,442 €
Schválené na preplatenie
79,442 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Prenájom priestorov 02/2018

Nájomné 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
426 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Prenájom priestorov 02/2018

Nájomné 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Nájomné 02/2018

Nájomné 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Nájomné 02/2018 (A4)

Nájomné 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
505 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Nájomné 02/2018 (A3)

Nájomné 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Nájomné 02/2018

Nájomné 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Nájomné 02/2018

Nájomné 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,362 €
Schválené na preplatenie
26,362 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II-BA kraj 02/2018

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II-BA kraj 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
1,552 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP - NPC II Ba kraj

Nepriame výdavky ŽoP NP - NPC II Ba kraj

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
11,916 €
Schválené na preplatenie
11,916 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
706 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
44,182 €
Schválené na preplatenie
44,182 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
5,883 €
Schválené na preplatenie
5,883 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
88,040 €
Schválené na preplatenie
88,040 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
12,688 €
Schválené na preplatenie
11,815 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018 (KP - A 3.5)

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
9,160 €
Schválené na preplatenie
9,160 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
301,502 €
Schválené na preplatenie
301,502 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
43,181 €
Schválené na preplatenie
42,475 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
142,150 €
Schválené na preplatenie
142,150 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Nájomné 03/2018

Nájomné 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
505 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Nájomné 03/2018

Nájomné 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Nájomné 03/2018

Nájomné 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Nájomné 03/2018

Nájomné 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Prenájom priestorov 03/2018

Nájomné 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Prenájom priestorov 03/2018

Nájomné 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
434 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Nájomné 03/2018

Nájomné 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,510 €
Schválené na preplatenie
26,510 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

NPCBA NV 201803

Nepriame výdavky ŽoP NP - NPC II Ba kraj

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
21,323 €
Schválené na preplatenie
21,323 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj 03/2018

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
1,533 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10,219 €
Schválené na preplatenie
10,219 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,379 €
Schválené na preplatenie
6,379 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP - NPC II Ba kraj

Nepriame výdavky ŽoP NP - NPC II Ba kraj

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
13,130 €
Schválené na preplatenie
13,012 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

Nájomné 04/2018

Nájomné 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

Nájomné 04/2018

Nájomné 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

Prenájom priestorov

Nájomné 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

Prenájom priestorov

Nájomné 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
434 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

Nájomné 04/2018

Nájomné 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,521 €
Schválené na preplatenie
26,521 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

Nájomné 04/2018

Nájomné 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

Nájomné 04/2018

Nájomné 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
57,575 €
Schválené na preplatenie
57,575 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
5,486 €
Schválené na preplatenie
5,486 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
36,065 €
Schválené na preplatenie
35,644 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
331 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018 (KP - A 3.5)

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
14,197 €
Schválené na preplatenie
14,197 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
192,365 €
Schválené na preplatenie
192,069 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
87,532 €
Schválené na preplatenie
86,746 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
25,567 €
Schválené na preplatenie
25,563 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,404 €
Schválené na preplatenie
3,404 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj 04/2018

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj 04/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,284 €
Schválené na preplatenie
1,284 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,635 €
Schválené na preplatenie
8,635 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,562 €
Schválené na preplatenie
8,562 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
46,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
192,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
8,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
58,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
46,511 €
Schválené na preplatenie
46,197 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
195,458 €
Schválené na preplatenie
195,036 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
8,000 €
Schválené na preplatenie
8,000 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
58,379 €
Schválené na preplatenie
58,379 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
91,637 €
Schválené na preplatenie
91,637 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,692 €
Schválené na preplatenie
3,692 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018 (KP - A 3.5)

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,511 €
Schválené na preplatenie
3,511 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
27,733 €
Schválené na preplatenie
27,733 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Prenájom priestorov 05/2018

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov 05/2018

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájomné 05/2018 A4

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Nájomné 05/2018 A3

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Prenájom priestorov 05/2018

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
456 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov 05/2018

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 05/2018

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,252 €
Schválené na preplatenie
26,252 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Nájomné 05/2018

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 05/2018 A4

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Nájomné 05/2018 A3

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Nájomné 05/2018

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
-
Názov

Poplatky za účasť na MOP_Londýn_Comexposium

Poplatky za účasť na MOP_Londýn_Comexposium

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,078 €
Schválené na preplatenie
4,078 €
Realizácia
-
Názov

Poplatky za účasť na MOP_Berlín_TechCrunch_Disrupt

Poplatky za účasť na MOP_Berlín_TechCrunch Disrupt

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,165 €
Schválené na preplatenie
4,165 €
Realizácia
-
Názov

Poplatky za účasť na MOP_Barcelona_Smart City Expo

Poplatky za účasť na MOP_Barcelona_Smart City Expo

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,990 €
Schválené na preplatenie
1,990 €
Realizácia
-
Názov

Poplatky za účasť na MOP_ Lisabon_Web Summit

Poplatky za účasť na MOP_Lisabon_Web Summit

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,990 €
Schválené na preplatenie
1,990 €
Realizácia
-
Názov

Poplatky za účasť na MOP_Londýn_London Trend Seminar

Poplatky za účasť na MOP_Londýn_London Trend Seminar

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,709 €
Schválené na preplatenie
1,709 €
Realizácia
-
Názov

Poplatky za účasť na MOP_Londýn_#DMWF Expo Global

Poplatky za účasť na MOP_Londýn_#DMWF Expo Global

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,096 €
Schválené na preplatenie
1,096 €
Realizácia
-
Názov

Poplatky za účasť na MOP_Helsinki_Kevätmessut – Spring Fair

Poplatky za účasť na MOP_Helsinki_Kevätmessut – Spring Fair

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
-
Názov

Poplatky za účasť na MOP_Dublin_Dublin Tech Summit 2018

Poplatky za účasť na MOP_Dublin_Dublin Tech Summit 2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
698 €
Realizácia
-
Názov

Poplatky za účasť na MOP_Londýn_AI Expo Global

Poplatky za účasť na MOP_Londýn_AI Expo Global

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,889 €
Schválené na preplatenie
2,889 €
Realizácia
-
Názov

Poplatky za účasť na MOP_Barcelona_EU-Startups Summit 2018

Poplatky za účasť na MOP_Barcelona_EU-Startups Summit 2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
390 €
Realizácia
-
Názov

Publicita odborných aktivít_NIVEL PLUS_1

Publicita odborných aktivít_NIVEL PLUS_1

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
3,500 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP - NPC II Ba kraj

Nepriame výdavky ŽoP NP - NPC II Ba kraj

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
13,746 €
Schválené na preplatenie
13,746 €
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie_Netcamp

Občerstvenie Netcamp

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj 05/2018

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj 05/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,372 €
Schválené na preplatenie
1,372 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,145 €
Schválené na preplatenie
9,145 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,254 €
Schválené na preplatenie
9,254 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
99,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
13,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
148,676 €
Schválené na preplatenie
148,676 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
6,343 €
Schválené na preplatenie
6,343 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
47,640 €
Schválené na preplatenie
47,640 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
354,095 €
Schválené na preplatenie
353,860 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
70,233 €
Schválené na preplatenie
70,096 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
99,171 €
Schválené na preplatenie
99,171 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
13,886 €
Schválené na preplatenie
13,886 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018 (KP - A 3.5)

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
1,908 €
Schválené na preplatenie
1,908 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
1,650 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie pre KS a MOP_Berlín_Leaders in Logistics

Ubytovanie pre KS a MOP_Berlín_Leader in Logistics

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie pre KS a MOP_Londýn_London Trend Seminar

Ubytovanie pre KS a MOP_Londýn_London Trend Seminar

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
-
Názov

Poplatky za účasť na MOP_Windsor_Evolution Inside Out

Poplatky za účasť na MOP_Windsor_Evolution Inside Out

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,546 €
Schválené na preplatenie
2,546 €
Realizácia
-
Názov

Letenky pre KS a MOP_Londýn_DMWF Expo Global

Letenky pre KS a MOP_Londýn_DMWF Expo Global

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie pre KS a MOP_Dublin_Dublin Tech Summit

Ubytovanie pre KS a MOP_Dublin_Dublin Tech Summit

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
319 €
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie pre KS a MOP_Barcelona_EU Startups Summit 2018

Ubytovanie pre KS a MOP_Barcelona_EU Startups Summit 2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie pre KS a MOP_Londýn_Hatch:CRM

Ubytovanie pre KS a MOP_Londýn_Hatch:CRM

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
620 €
Realizácia
-
Názov

Poplatky za účasť na MOP_Častá_ Automotive Safety 2018 Conference

Poplatky za účasť na MOP_Častá_Automotive Safety 2018 Conference

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie pre KS a MOP_Sesimbra_NLP Core Skills Diploma

Ubytovanie pre KS a MOP_Sesimbra_NLP Core Skills Diploma

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
-
Názov

Publicita odborných aktivít_Media and Digital Services

Publicita odborných aktivít_Media and Digital Services

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
672 €
Realizácia
-
Názov

Letenky pre KS a MOP_Berlín_Leaders in Logistics

Letenky pre KS a MOP_Berlín_Leaders in Logistics

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
-
Názov

Poplatky za účasť na MOP_Berlín_Leaders in Logistics

Poplatky za účasť na MOP_Berlín_Leaders in Logistics

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,224 €
Schválené na preplatenie
5,224 €
Realizácia
-
Názov

Poplatky za účasť na MOP_Bratislava_Experience Conference

Poplatky za účasť na MOP_Bratislava_Experience Conference

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
-
Názov

základ pre 20% DPH

Ubytovanie pre KS a MOP_Windsor_Evolution Inside Out

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie Windsor

Ubytovanie pre KS a MOP_Windsor_Evolution Inside Out

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie pre KS a MOP_Helsinki_Kevatmessut - Spring Fair

Ubytovanie pre KS a MOP_Helsinki_Kevatmessut - Spring Fair

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
-
Názov

Letenky pre KS a MOP_Dublin_Dublin Tech Summit

Letenky pre KS a MOP_Dublin_Dublin Tech Summit

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
784 €
Realizácia
-
Názov

Letenky pre KS a MOP_Londýn_Al Expo Global

Letenky pre KS a MOP_Londýn_Al Expo Global

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
-
Názov

Letenky pre KS a MOP_Londýn_Hatch:CRM

Letenky pre KS a MOP_Londýn_Hatch:CRM

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
-
Názov

Poplatky za účasť na MOP_Londýn_Hatch:CRM

Poplatky za účasť na MOP_Londýn_Hatch:CRM

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,738 €
Schválené na preplatenie
2,738 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 06/2018 A4

Nájomné 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájomné 06/2018 A3

Nájomné 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2018
Názov

Nájomné 06/2018

Nájomné 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,586 €
Schválené na preplatenie
26,586 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Nájomné 06/2018 A4

Nájomné 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
505 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Nájomné 06/2018

Nájomné 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 06/2018

Nájomné 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 06/2018

Nájomné 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 06/2018

Nájomné 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 06/2018 A3

Nájomné 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Letenky pre KS a MOP_Sesimbra_NLP Core Skills Diploma

Letenky pre KS a MOP_Sesimbra_NLP Core Skills Diploma

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
-
Názov

Letenky pre KS a MOP_Barcelona_EU-Startups Summit 2018

Letenky pre KS a MOP_Barcelona_EU-Startups Summit 2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
452 €
Realizácia
-
Názov

Publicita odborných aktivít_NIVEL PLUS_2

Publicita odborných aktivít_NIVEL PLUS_2

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
3,500 €
Realizácia
-
Názov

Letenky pre KS aMOP_Londýn_London Trend Seminar

Letenky pre KS a MOP_Londýn_London Tren Seminar

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
566 €
Realizácia
-
Názov

Letenky pre KS a MOP_Windsor

Letenky pre KS a MOP_Windsor_Evolution Inside Out

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
-
Názov

Letenky pre KS a MOP_Helsinki_Kevatmessut - Spring Fair

Letenky pre KS a MOP_Helsinki_Kevatmessut - Spring Fair

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie pre KS a MOP_Londýn_DMWF Expo Global

Ubytovanie pre KS a MOP_Londýn_DMWF Expo Global

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
406 €
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie pre KS a MOP_Londýn_Al Expo Global

Ubytovanie pre KS a MOP_Londýn_Al Expo Global

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP - NPC II Ba kraj

Nepriame výdavky ŽoP NP - NPC II Ba kraj

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
22,301 €
Schválené na preplatenie
22,301 €
Realizácia
-
Názov

Publicita odborných aktivít_NIVEL PLUS_3

Publicita odborných aktivít_NIVEL PLUS_3

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
3,500 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 0/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,931 €
Schválené na preplatenie
9,931 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 0/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,984 €
Schválené na preplatenie
6,984 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj 06/2018

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj 06/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
1,490 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP - NPC II Ba kraj

NPCBA NV 202205

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
33,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2022

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2022

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2022

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj 05/2022

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj 05/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj 07/2018

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC II - BA kraj 07/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,853 €
Schválené na preplatenie
9,853 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,023 €
Schválené na preplatenie
8,023 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Nájomné 08/2018 (A3)

Nájomné 08/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
-