Popis projektu

V rámci Obce Slovenská Volová, chceme týmto projektom podporiť výstavbu komunitného centra s maximálnymi nárokmi na priestor (245,08 m2). Stavba je situovaná v centrálnej časti obce Slovenská Volová v areáli základnej školy., na pozemku parc. č. 312/9, kat. územie Slovenská Volová.

Ciele projektu:  Cieľom aktivít, ktoré budú v KC Slovenská Volová vykonávané, je integrácia marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v obci, do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života obce a celkové zlepšenie životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva. Obec Slovenská Volová sa nachádza v Atlase Rómskych komunít, ktorá tvorí 35,6 percent obyvateľstva. Komunitné centrum, ako inštitucionálne zariadenie, poskytuje predovšetkým primárne programy reagujúc na aktuálne pálčivé problémy a potreby miestnej komunity. Špecifické ciele projektu sú: poskytnutie komplexnej služby jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu. Výstavbou objektu s následným obstaraním vnútorného vybavenia sa vytvoria priestory pre denné centrum, komunitné aktivity a voľnočasové aktivity mládeže pre vzdelávanie, záujmové krúžky, doučovanie. Vytvorí sa tiež priestor pre prácu terénnych sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov, pre hudobno-dramatické aktivity, dielne a kuchynku a klubovňu pre mládež. Zároveň bude v objekte vytvorený priestor pre stredisko osobnej hygieny. 

– Počet nových zariadení sociálnej infraštruktúry - 1 zariadenie - k dátumu ukončenia realizácie projektu.

– Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach - 2 vytvorené pracovné miesta - k dátumu ukončenia realizácie projektu.

Viac
Subjekt
Obec Slovenská Volová
Miesta realizácie
Slovenská Volová
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2017 - 01.05.2022
Celková suma
313,872 €
Vlastné zdroje
15,694 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba KC
Typ
Podpora výstavby no…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
28.09.2017
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
04.05.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
17.11.2017
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
04.05.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach
Hodnota
2,0 (pracovné miesto)
Cieľ
2,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
08.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných komunitných centier
Hodnota
1,0 (komunitné centrum)
Cieľ
1,0 (komunitné centrum)
Naposledy aktualizované
08.08.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Interierové vybavenie

Faktúra 6220300 - IV

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

Interierové vybavenie

Faktúra 6220300 - IV

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia verejného obstarávania

Faktúra 1802004 - VO 1

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2018
Názov

Realizácia verejného obstarávania

Faktúra 1803002 - VO 2

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Externý manažment

Faktúra 2022050401 - EM

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra 20180009 - PD

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra 135/2021 - SP

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 135/2021 - SP

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 20210014 - SD

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 20210014 - SD

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

Externý manažment

Faktúra 2021090601 - ExM

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

Faktúra 2021090601 - ExM

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra 159/2021 - SP

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 159/2021 - SP

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 20210017 - SD

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 20210017 - SD

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Externý manažment

Faktúra 2021101501 - ExM

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

Faktúra 2021101501 - ExM

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 20210019 - SD

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 20210019 - SD

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

Faktúra 2021102801 - ExM

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Externý manažment

Faktúra 2021102801 - ExM

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 171/2021 - SP

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra 171/2021 - SP

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT

Faktúra 3762200461 - IKT

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT

Faktúra 3762200461 - IKT

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Elektronika

Faktúra 3762200462 - Elektronika

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektronika

Faktúra 3762200462 - Elektronika

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Volová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov IČO
Názov
Ing. Vladimír Uram
IČO
45691827
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Ing. Rudolf Novotný - DRUPROJEKT IPZ Prešov
IČO
32913729
Názov
Ultima Ratio, s.r.o.
IČO
46862439
Názov
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o.
IČO
31711936
Názov
EKOGAS, s.r.o.
IČO
31707068
Názov
StaMi-a s.r.o.
IČO
46181644
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.