Popis projektu

Projekt je zameraný na výskum a vývoj v oblasti výroby ostatných dopravných prostriedkov vrátane ich funkčných služieb, kvalitu, testovanie, metrológiu a s nimi súvisiace procesy pre bezpilotné lietajúce prostriedky, vývoj systému bezpilotných lietajúcich prostriedkov (UAS – Unmanned Aircraft System), ktorý bude môcť byť využitý na prepravu materiálu v nebezpečných a často život ohrozujúcich situáciách a podporné riadiace IKT systémy pre potreby UAS. Projekt je vzhľadom na uvedené predložený v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie. Komplexnosť a novosť predkladaného projektu reflektuje okrem iného aj široká nadväznosť na viaceré významne inovatívne projekty v rámci Európskeho ale aj medzinárodného priestoru. Kvalitu predkladaného projektu dokazujú aj plánované výstupy projektu merané prostredníctvom indikátorov projektu. Konzorcium je zložené z dvoch renomovaných univerzít (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline), zástupcu sektora malých a stredných podnikov (Aerobtec) a neziskovej výskumnej organizácie – Medirex Group Academy, ktorej zapojenie ako predstaviteľa nezávislého biomedicínskeho výskumu a vývoja zabezpečuje prepojenie výskumno-vývojových aktivít predkladaného projektu na oblasť pandémie ochorenia COVID-19. Z pohľadu nosných výsledkov projektu v prípade jeho realizácie vzniknú:

  • Celý rad prototypov riešiacich rôzne technické/konštrukčné aspekty dronov a návrh modelov pre optimálny spôsob transportu rôznych typov biologického materiálu,
  • 2 patentové prihlášky,
  • 34 publikácií.

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Partneri
Žilinská univerzita v Žiline, MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., AerobTec, s. r. o.
Miesta realizácie
Trnava, Žilina, Nitra
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2020 - 01.06.2023
Celková suma
6,353,865 €
Vlastné zdroje
360,424 €
Vyčerpané z projektu
241,930 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vývoj vysokoefektívneho pohonu dopravné…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Riadenie a koordinácia viacerých doprav…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Riadenie samotného dopravného prostried…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Riadenie samotného dopravného prostried…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Nezávislý výskum a vývoj špecifických p…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
5,43 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
0,0 (subjekty)
Cieľ
4,0 (subjekty)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
13,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
12,0 (počet)
Cieľ
34,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba za obdobie 08/2021-02/2022_záloha

Výpočet paušálnej sadzby za obdobie 08/2021-02/2022_záloha

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 02/2022 - AerobTec

Zaúčtovanie miezd 02/2022- AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
5,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie miezd 08/2021 - AerobTec

Zaúčtovanie miezd 08/2021 - AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
8,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - AerobTec

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
8,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie miezd 10/2021 - AerobTec

Zaúčtovanie miezd 10/2021 - AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
4,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie miezd 11/2021 - AerobTec

Zaúčtovanie miezd 11/2021 - AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
4,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie miezd 12/2021 - AerobTec

Zaúčtovanie miezd 12/2021 - AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
5,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie miezd 01/2022 - AerobTec

Zaúčtovanie miezd 01/2022 - AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
6,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H3P44_WGS kit

Faktúra vystavená č. 50210412

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Paušálna sadzba 01-03 2022_ATR9

Paušálna sadzba 01-03 2022_ATR9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_2022_06_Diacovid

MZD/6022006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

MZD/6022006_PROMEDICOV

MZD/6022006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
20,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Drony_06/2022

MZD/6022006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/6022006_PREVELYNCH

MZD/6022006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/BIo2_06/2022

MZD/6022006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Bio2_Šebová

MZD/6022006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Diacovid_avh7_Škrha

MZD/6022006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

MZD/BIo2_06/2022_České mzdy

MZD/6022006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Drony_Zima_06/2022

MZD/6022006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_2022_05_Diacovid

MZD/6022005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

MZD/6022005_PROMEDICOV

MZD/6022005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
21,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Drony:05/2022

MZD/6022005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
9,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/6022005_PREVELYNCH

MZD/6022005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/BIo2_05/2022

MZD/6022005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

BIO2_Šebová

MZD/6022005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Diacovid_avh7_Škrha

MZD/6022005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

MZD/BIo2_05/2022_České mzdy

MZD/6022005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Drony_Zima_05/2022

MZD/6022005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Drony_Paušál_3-6.2022

Drony_Paušál_3-6.2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
4,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_2022_04_Diacovid

MZD/6022004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

MZD/6022004_PROMEDICOV

MZD/6022004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Drony_4/2022

MZD/6022004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
9,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/6022004_PREVELYNCH

MZD/6022004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/Bio2_04/2022

MZD/6022004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

BIO2_Šebová

MZD/6022004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Diacovid_avh7_Škrha

MZD/6022004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

MZD/Bio2_04/202_České mzdy

MZD/6022004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Drony_Zima_4/2022

MZD/6022004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Paušálna sadzba za obdobie 03/2022-05/2022_záloha

Výpočet paušálnej sadzby za obdobie 03/2022-05/2022_záloha

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 07/2022- AerobTec

Zaúčtovanie miezd 07/2022- AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
10,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie miezd 04/2022- AerobTec

Zaúčtovanie miezd 03/2022- AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
2,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie miezd 05/2022- AerobTec

Zaúčtovanie miezd 05/2022- AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
4,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie miezd 03/2022- AerobTec

Zaúčtovanie miezd 03/2022- AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
4,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie miezd 06/2022- AerobTec

Zaúčtovanie miezd 06/2022- AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
3,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_03-2022_OÚ

Zaúčtovanie mzdy MTF 03/2022_ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_04-2022_OÚ

Zaúčtovanie mzdy MTF 04/2022_ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_05-2022_OÚ

Zaúčtovanie mzdy MTF 05/2022_ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_06-2022_OÚ

Zaúčtovanie mzdy MTF 06/2022_ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Paušálna sadzba za obdobie 03-06/2022

Výpočet paušálnej sadzby za obdobie 03-06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Paušálna sadzba 04-06 2022_ATR 9

Paušálna sadzba 04-06 2022_ATR9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 - Diseminácia projektu

FA_videoprodukcia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 - Diseminácia projektu

FA_videoprodukcia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

0H1P34 - Diseminácia projektu

FA_Vizuálna identita ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

MZD/6021011_Drony

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_Prevelynch

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_Diacovid_AVH7

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_BIO2_Cibula

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_Promedicov

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_Diacovid_AVH7_české

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_BIO2

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

PREVELYNCH_07/2022

MZD_6022007_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Drony_07/2022

MZD_6022007_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
20,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Bio2_07/2022

MZD_6022007_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

PROMEDICOV_07/2022

MZD_6022007_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Drony_07/2022

MZD_6022007_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
13,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Diacovid_07/2022

MZD_6022007_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Diacovid_07/2022_Škrha

MZD_6022007_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Bio2_07/2022_České mzdy

MZD_6022007_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Drony_Zima_07/2022

MZD_6022007_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

PREVELYNCH_08/2022

MZD_6022008_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Drony_08/2022

MZD_6022008_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
23,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bio2_08/2022

MZD_6022008_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

PROMEDICOV_08/2022

MZD_6022008_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
20,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Drony_08/2022

MZD_6022008_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Diacovid_08/2022

MZD_6022008_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Diacovid_08/2022_Škrha

MZD_6022008_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Bio2_08/2022_České mzdy

MZD_6022008_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Drony_Zima_08/2022

MZD_6022008_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

PREVELYNCH_09/2022

MZD_6022009_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Drony_09/2022

MZD_6022009_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

BIO2_09/2022

MZD_6022009_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

PROMEDICOV_09/2022

MZD_6022009_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
21,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Drony_09/2022

MZD_6022009_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Diacovid_09/2022

MZD_6022009_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Diacovid_09/2022_Škrha

MZD_6022009_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

BIO2_09/2022_České mzdy

MZD_6022009_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Drony_Zima_09/2022

MZD_6022009_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Paušál_drony_7-9/2022

Paušálna sadzba_drony:7-9.2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_drony_7-9/2022

Paušálna sadzba_drony:7-9.2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
7,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P30 - Laboratórium pre drony (Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/1)

FA_3gon_Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P30 - Laboratórium pre drony (Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/1)

FA_3gon_Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P30 - Laboratórium pre drony (Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/1)

FA_3gon_Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

0H1P30 - Laboratórium pre drony (Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/3)

FA_TTcomp_Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P30 - Laboratórium pre drony (Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/3)

FA_TTcomp_Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P30 - Laboratórium pre drony (Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/3)

FA_TTcomp_Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

0H1P30 - Laboratórium pre drony (Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/2)

FA_3gon_Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P30 - Laboratórium pre drony (Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/2)

FA_3gon_Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P30 - Laboratórium pre drony (Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/2)

FA_3gon_Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

2H3P45_Plastový materiál

Faktúra č.: F-20220075

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
16,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

2H3P46_Chemikálie

Faktúra č. 21221528

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

2H3P46_Chemikálie

Faktúra č. 21221769

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

2H3P44 _Špeciálny spotrebný materiál

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 30220002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

2H3P48_2.2 Výskum vplyvu transportu biologického materiálu za pomoci bezpilotných lietajúcich prostriedkov na samotný biologický materiál

Faktúra SI-220097

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
13,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H3P48_2.5 Operatívne výskumné úlohy

Faktúra SI-220097

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
9,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H3P48_2.2 Výskum vplyvu transportu biologického materiálu za pomoci bezpilotných lietajúcich prostriedkov na samotný biologický materiál

Faktúra SI-220097

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
13,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

2H3P48_2.5 Operatívne výskumné úlohy

Faktúra SI-220097

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
9,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Paušálna sadzba 07-09 2022_ATR9

Paušálna sadzba 07-09 2022_ATR 9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
10,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Mzdy_04_ASX4_2021_A1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASX4_2021_A1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ATR9_2021_mimo BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ATR9_2021_BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

FEI_Mzdy_04_ATR9_2021_mimo BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

FEI_Mzdy_04_ATR9_2021_BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_W479_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

MZD/0301/0004/21

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
58,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASY8_2021_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASY8_2021_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

FEI_Mzdy_04_ASS8_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASY8_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Paušálna sadzba za obdobie 09/2020-05/2021

Výpočet paušálnej sadzby za obdobie 09/2020-05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Paušálna sadzba za obdobie 09/2020-05/2021

Výpočet paušálnej sadzby za obdobie 09/2020-05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_ATR9_05_2021

Zaúčtovanie miezd_05/2021_MTFSTU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

MTF_Mzdy_ATR9_05_2021

Zaúčtovanie miezd_05/2021_MTFSTU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_05/2021_MTFSTU

Zaúčtovanie miezd_05/2021_MTFSTU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

FEI_Mzdy_11_ATR9_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.07.2021
Názov

FEI_Mzdy_09_ATR9_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.07.2021
Názov

FEI_Mzdy_10_ATR9_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.07.2021
Názov

Paušálna sadzba 01-06 2021_ATR9

Paušálna sadzba 01-06 2021_ATR9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
15,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 10-12 2020_ATR9

Paušálna sadzba 10-12 2020_ATR 9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_06 - 09/2021_Drony

Paušálna sadzba 06/2021-09/2021_Drony

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
6,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 07-09-2021_ATR9

Paušálna sadzba 07-09 2021_ATR 9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 08/2021 PreveLynch

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdy_082021_Diacovid

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy 08/2021 PROMEDICOV-19

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdy 08/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy_082021_Biomedires II._Cibula

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdy_082021_Biomedires

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy_082021_Drony

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy_082021_Diacovid_české

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdy 09/2021 PreveLynch

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy_092021_Diacovid

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 PROMEDICOV-19

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdy_092021_Biomedires

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdy_092021_Drony

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdy_092021_Diacovid_české

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Paušálna sadzba drony 10-12/2021

Paušálna sadzba 10/2020-12/2021_Drony

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
4,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 10-12 2021_ATR9

Paušálna sadzba 10-12 2021_ATR9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 1/2022_MTF_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 1/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 1/2022_MTF_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 1/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
46,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_ATR9_01_2022

Zaúčtovanie dokladu miezd 1/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 2/2022_MTF_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 2/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
49,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 2/2022_MTF_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 2/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_ATR9_02_2022

Zaúčtovanie dokladu miezd 2/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Paušálna sadzba za obdobie 06/2021-02/2022

Výpočet paušálnej sadzby za obdobie 06/2021-02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

MZDY_2022_03_Diacovid

MZD/6022003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2022
Názov

MZD/6022003_Drony

MZD/6022003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2022
Názov

MZD/6022003_PROMEDICOV

MZD/6022003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2022
Názov

MZD/6022003_Prevelynch

MZD/6022003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2022
Názov

MZD/6022003_Bio2

MZD/6022003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2022
Názov

MZD/6022003_Bio2_České mzdy

MZD/6022003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2022
Názov

Paušálna sadzba_drony_1-3.2022

Paušálna sadzba_drony_1-3.2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
3,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 06/2021 - Aerobtec

Zaúčtovanie miezd 06/2021 - AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
2,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 10/2020 - Aerobtec

Zaúčtovanie miezd 10/2020 - AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
5,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 09/2020 - Aerobtec

Zaúčtovanie miezd 09/2020 - AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
6,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 11/2020 - Aerobtec

Zaúčtovanie miezd 11/2020 - AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
1,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 04/2021 - Aerobtec

Zaúčtovanie miezd 04/2021 - AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 05/2021 - Aerobtec

Zaúčtovanie miezd 05/2021 - AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 07/2021 - Aerobtec

Zaúčtovanie miezd 07/2021 - AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
8,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_08/2022_OÚ-MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 08/2022_ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_07/2022_OÚ-MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 07/2022_ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_09/2022_OÚ-MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 09/2022_ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Paušálna sadzba za obdobie 07-09/2022

Výpočet paušálnej sadzby za obdobie 07-09/2022_refundácia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Paušálna sadzba_Drony_Zima_10-12.2022

Paušálna sadzba_Drony_Zima_10-12.2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Diacovid_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Biomedires_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Promedicov_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
21,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Diacovid_Škrha_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Biomedires_10/2022_České mzdy

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Prevelynch_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Drony_Zima_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Drony_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Diacovid_11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Biomedires_MZD/11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Promedicov_11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
21,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Diacovid_Škrha_11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Biomedires_MZD/11/2022_České mzdy

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Prevelynch_11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Drony_Zima_11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Drony_11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Diacovid_12/2022

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Biomedires_12/2022_

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Drony_12/2022

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Promedicov_12/2022

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
20,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Diacovid_Škrha_12/2022

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Biomedires_12/2022_České mzdy

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Prevelynch_12/2022

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Drony_Zima_12/2022

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Paušálna sadzba_Drony_10-12.2022

Paušálna sadzba_Drony_10-12.2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P30 - Laboratórium pre drony (Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/1)

FA_3gon_Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P30 - Laboratórium pre drony (Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/1)

FA_3gon_Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P30 - Laboratórium pre drony (Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/1)

FA_3gon_Kúpna zmluva č. 2022/ATR9/1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

0H1P34 - Diseminácia projektu - web stránka

FA_ATR9_webové sídlo projektu

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 - Diseminácia projektu - web stránka

FA_ATR9_webové sídlo projektu

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Paušálna sadzba za obdobie 07-09/2022_záloha

Výpočet paušálnej sadzby za obdobie 07-09/2022_záloha

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Paušálna sadzba 10-12 2022_ATR9

Paušálna sadzba 10-12 2022_ATR 9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Promedicov_MZD_01_2023

MZD/6023001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
20,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2023
Názov

Biomedires2_MZD_01_2023

MZD/6023001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Diacovid_MZD_01_2023

MZD/6023001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2023
Názov

PREVELYNCH_MZD_01_2023

MZD/6023001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2023
Názov

Drony_MZD_01_2023

MZD/6023001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2023
Názov

Promedicov_MZD_2_2023

MZD/6023002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Biomedires2_MZD_2_2023

MZD/6023002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
12,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Diacovid_MZD_2_2023

MZD/6023002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

PREVELYNCH_MZD_2_2023

MZD/6023002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Drony_MZD_2_2023

MZD/6023002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Promedicov_MZD_3_2023

MZD/6023003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
29,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

Biomedires2_MZD_01_2023

MZD/6023003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Diacovid_MZD_3_2023

MZD/6023003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
7,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

PREVELYNCH_MZD_3_2023

MZD/6023003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

Drony_MZD_3_2023

MZD/6023003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba za obdobie 10/2022-02/2023_záloha

Výpočet paušálnej sadzby za obdobie 10/2022-02/2023/2016_záloha

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H3P50_Vývoj softvéru na mieru s názvom TransLab

FAKTÚRA 20230030

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
Realtime, s.r.o.
Žiadaná suma
509,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

2H3P50_Vývoj softvéru na mieru s názvom TransLab

FAKTÚRA 20230030

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
Realtime, s.r.o.
Žiadaná suma
509,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H3P49_Súbor hardvérového vybavenia

Faktúra 3732300309

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
599,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H3P49_Súbor hardvérového vybavenia

Faktúra 3732300309

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
599,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Paušálna sadzba 01-03 2023_ATR 9

Paušálna sadzba 01-03 2023_ATR9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 3722300968_ATR9

Faktúra č. 3722300968_ATR9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
833,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Faktúra č. 3722300968_ATR9

Faktúra č. 3722300968_ATR9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
833,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H3P48_2.3. Vykonávanie testov testovacie lety od augusta 2022 do marca 2023

Faktúra SI-230026

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H3P48_2.4.1. Výstupy z testovania Záznamy z jednotlivých testov: - kópia dát odovzdaná na USB disku

Faktúra SI-230026

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H3P48_2.4.2. Analýza údajov a spracovanie reportu Technická správa zo zmluvného výskumu: ZISTENIE VPLYVU TRANSPORTU BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU ZA POMOCI BEZPILOTNÝCH LIETAJÚCICH PROSTRIEDKOV NA SAMOTNÝ BIOLOGICKÝ MATERIÁL

Faktúra SI-230026

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H3P48_2.3. Vykonávanie testov testovacie lety od augusta 2022 do marca 2023

Faktúra SI-230026

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

2H3P48_2.4.1. Výstupy z testovania Záznamy z jednotlivých testov: - kópia dát odovzdaná na USB disku

Faktúra SI-230026

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

2H3P48_2.4.2. Analýza údajov a spracovanie reportu Technická správa zo zmluvného výskumu: ZISTENIE VPLYVU TRANSPORTU BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU ZA POMOCI BEZPILOTNÝCH LIETAJÚCICH PROSTRIEDKOV NA SAMOTNÝ BIOLOGICKÝ MATERIÁL

Faktúra SI-230026

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

2H3P48_2.5 Operatívne výskumné úlohy

Faktúra SI-220111

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
5,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Diacovid_MZD_4_2023

MZD/6023004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
7,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Prevelynch_MZD_4_2023

MZD/6023004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Biomedires2_MZD_4_2023

MZD/6023004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
9,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Promedicov_MZD_4_2023

MZD/6023004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
28,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Drony_MZD_4_2023

MZD/6023004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Paušálna sadzba_Drony_ 4.2023

Paušálna sadzba_Drony_ 4.2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_10/2022_OÚ-MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 10/2022_ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_11/2022_OÚ-MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 11/2022_ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_12/2022_OÚ-MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 12/2022_ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2023
Názov

Paušálna sadzba za obdobie 10/22-02/23

Výpočet paušálnej sadzby za obdobie 10/22-02/23_refundácia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_01/2023_OÚ-MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 01/2023_ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_02/2023_OÚ-MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 02/2023_ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

2H3P47_2.2 Výskum vplyvu nadmernej mechanickej záťaže pri havarijných a núdzových situáciách na prepravovaný náklad

Faktúra SI-230033

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
12,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H3P47_2.3. Vykonávanie testov

Faktúra SI-230033

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
30,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H3P47_2.4.1. Výstupy z testovania

Faktúra SI-230033

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H3P47_2.4.2. Analýza údajov a spracovanie reportu

Faktúra SI-230033

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H3P47_2.5 Operatívne výskumné úlohy

Faktúra SI-230033

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
12,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H3P47_2.3. Vykonávanie testov

Faktúra SI-230033

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
30,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

2H3P47_2.2 Výskum vplyvu nadmernej mechanickej záťaže pri havarijných a núdzových situáciách na prepravovaný náklad

Faktúra SI-230033

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
12,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

2H3P47_2.4.1. Výstupy z testovania

Faktúra SI-230033

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

2H3P47_2.4.2. Analýza údajov a spracovanie reportu

Faktúra SI-230033

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

2H3P47_2.5 Operatívne výskumné úlohy

Faktúra SI-230033

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
12,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Zaúčtovanie miezd 08/2022 - AerobTec

Zaúčtovanie miezd 08/2022 - AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
2,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 09/2022 - AerobTec

Zaúčtovanie miezd 09/2022 - AerobTec

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
1,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H3P44 _Špeciálny spotrebný materiál

BIOTECH_50230040_UAVLIFE

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

2H3P44 _Špeciálny spotrebný materiál

BIOTECH_50220256_UAVLIFE

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

2H3P44 _Špeciálny spotrebný materiál

FA_BIOTECH_50230019_UAVLIFE

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

Zaúčtovanie miezd 11 2022

Zaúčtovanie miezd 11 2022

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
7,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie miezd 10 2022

Zaúčtovanie miezd 10 2022

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
1,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 12 2022

Zaúčtovanie miezd 12 2022

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
2,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie miezd 01 2023

Zaúčtovanie miezd 01 2023

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
8,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie miezd 01 2023

Zaúčtovanie miezd 01 2023

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_03/2023_OÚ-MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 03/2023_ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_04/2023_OÚ-MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 04/2023_ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_05/2023_OÚ-MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 05/2023_ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Paušálna sadzba za obdobie 03-05/2023_refundácia

Výpočet paušálnej sadzby za obdobie 03-05/2023/5020_refundácia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba za obdobie 03-05/2023_záloha

Výpočet paušálnej sadzby za obdobie 03-05/2023/2021_záloha

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba za obdobie 03-06/2023_záloha

Výpočet paušálnej sadzby za obdobie 03-06/2023/2023_záloha

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie miezd 02 2023

Zaúčtovanie miezd 02 2023

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
9,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie miezd 03 2023

Zaúčtovanie miezd 03 2023

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
8,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie miezd 05 2023

Zaúčtovanie miezd 05 2023

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
8,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie miezd 04 2023

Zaúčtovanie miezd 04 2023

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie miezd 06 2023

Zaúčtovanie miezd 06 2023

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
AerobTec, s. r. o.
Žiadaná suma
8,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_Drony_5-6-2023

Paušálna sadzba_Drony_5-6-2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Promedicov_MZD_6_2023

MZD/6023006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
20,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Biomedires2_MZD_6_2023

MZD/6023006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
6,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Prevelynch_MZD_6_2023

MZD/6023006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
20,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Drony_6.2023

MZD/6023006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
6,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ASX4_Mzdy_062023_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASX4_Mzdy_062023_ refundácia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_06/2023-flexibilita_ZP 2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_06/2023-OÚ_ZP 2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

W479_mzdy_06_2023_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_06/2023-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_06/2023-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASX4_Mzdy_062023_ zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASX4_Mzdy_062023_ zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

W479_mzdy_06_2023_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASY8_Mzdy_062023_ zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASY8_Mzdy_062023_ zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
30,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASY8_Mzdy_062023_ refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASY8_Mzdy_062023_ refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
28,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Paušálna sadzba za obdobie 06-09/21 a 06/23

Výpočet paušálnej sadzby za obdobie 06-09/2021 a 06/23_refundácia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_07/2021_OÚ-MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 07/2021_ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_06/2021_OÚ-MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 06/2021_ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_09/2021_OÚ-MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 09/2021_ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_08/2021_OÚ-MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 08/2021_ATR9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

mzdy 06/2023_1

Zúčtovanie miezd 06/2023_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

mzdy 06/2023_1

Zúčtovanie miezd 06/2023_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
35,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

mzdy 06/2023_1

Zúčtovanie miezd 06/2023_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
49,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

4.1.9 Diechová mzdy 06/2023_1

Zúčtovanie miezd 06/2023_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

4.1.14 Mažgutová mzdy 06/2023_1

Zúčtovanie miezd 06/2023_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

4.1.7 Filip mzdy 06/2023_1

Zúčtovanie miezd 06/2023_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

4.1.12 Švec mzdy 06/2023_1

Zúčtovanie miezd 06/2023_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Mzdy 06/2023_1_ATR9

Zúčtovanie miezd 06/2023_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

mzdy 06/2023_1

Zúčtovanie miezd 06/2023_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
13,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

mzdy 06/2023_1

Zúčtovanie miezd 06/2023_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
39,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

mzdy 06/2023_1

Zúčtovanie miezd 06/2023_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

mzdy 06/2023_1

Zúčtovanie miezd 06/2023_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
10,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

mzdy 06/2023_1

Zúčtovanie miezd 06/2023_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
46,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 3D

Zúčtovanie miezd 06/2023_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 4B

Zúčtovanie miezd 06/2023_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Mzdy 06/2023_1_AUX5

Zúčtovanie miezd 06/2023_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

mzdy 06/2023_1

Zúčtovanie miezd 06/2023_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

mzdy 06/2023_1

Zúčtovanie miezd 06/2023_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

mzdy 06/2023_1

Zúčtovanie miezd 06/2023_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
43,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Faktúra-daňový doklad č.202306021

Faktúra - daňový doklad č.202306021

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Faktúra - daňový doklad č.202306020

Faktúra - daňový doklad č. 202306020

Vlastník dokladu
AerobTec, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Paušálna sadzba 04-06 2023_ATR9

Paušálna sadzba 04-06 2023_ATR 9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P33 - Portálové riešenie pre výskumný projekt UAV

Portálové riešenie pre výskumný projekt UAV

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

2H3P45_Plastový materiál

Faktúra č. F-20230121

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
4,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Paušálna sadzba_Drony_Doplatenie paušálu

Paušálna sadzba_Drony_Doplatenie paušálu

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Paušálna sadzba_Drony_1-3-2023

Paušálna sadzba_Drony_1-3-2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Suma celkom
54,113 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
Žilinská univerzita v Žiline
IČO
00397563
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
IČO
37986805
Názov
Realtime, s.r.o.
IČO
47463627
Názov
UAVONIC s. r. o.
IČO
47648244
Názov
ProScience Tech s. r. o.
IČO
45868212
Názov
AerobTec, s. r. o.
IČO
46278320
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
LABO - SK, s. r. o.
IČO
36365556
Názov
BIOTECH s.r.o.
IČO
35768444
Názov
3gon Slovakia, s.r.o.
IČO
52367339
Názov
Power studio, s. r. o.
IČO
47460172
Názov
UnionSoft s. r. o.
IČO
47194235
Názov
TT comp s.r.o.
IČO
44476272
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.