Popis projektu

Projekt Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Slovenský Grob v obci Slovenský Grob je tvorený piatimi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební  jazykov:

 • Hlavná aktivita č. 1 Obstaranie jazykovej učebne
 • Hlavná aktivita č. 2 Obstaranie knižnice
 • Hlavná aktivita č. 3 Obstaranie fyzikálnej učebne
 • Hlavná aktivita č. 4 Obstaranie biologickej/chemickej učebne
 • Hlavná aktivita č. 5 Obstaranie IKT učebne

Učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební. Projekt bude realizovaný v budove Základnej školy na ulici Školská 11 v Slovenskom Grobe. V rámci projektu nebudú realizované stavebné úpravy.

sú žiaci navštevujúci Základnú školu v Slovenskom Grobe. Cieľová skupina však môže byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania v prípade využitia vybudovanej infraštruktúry.

V projekte sa sledujú merateľné ukazovatele:

 • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl - 300žiakov
 • Počet podporených knižníc - 1
 • Počet podporených učební IKT - 1
 • Počet podporených učební jazykových - 1
 • Počet podporených učební polytechnických - 0
 • Počet podporených učební prírodovedných - 2
 • Počet podporených základných škôl - 1

Cieľom projektu je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania obdobných učební. Cieľ  projektu je tak v súlade so Špecifickým cieľom IROP (ŠC) č. 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt je v súlade s výsledkami podpory IROP ŠC 2.2.2 a tiež aktivity projektu korešpondujú s oprávnenými aktivitami ŠC 2.2.2.

Zároveň môžeme deklarovať súlad projektu s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Viac
Subjekt
Obec Slovenský Grob
Miesta realizácie
Slovenský Grob
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2019 - 01.05.2021
Celková suma
132,758 €
Vlastné zdroje
6,638 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie IKT učebne
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
22.10.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
10.01.2020
Názov
Obstaranie biologickej/chemickej učebne
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
22.10.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
17.01.2020
Názov
Obstaranie fyzikálnej učebne
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
22.10.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
17.01.2020
Názov
Obstaranie knižnice
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
22.10.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
25.03.2021
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
22.10.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
10.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
22.10.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
25.03.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
416,0 (osoby)
Cieľ
300,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
15.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.06.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nábytok - Obstaranie fyzikálnej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - Obstaranie jazykovej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - Obstaranie knižnice

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - Obstaranie biologickej/chemickej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - Obstaranie jazykovej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

Nábytok - Obstaranie knižnice

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

Nábytok - Obstaranie fyzikálnej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

Nábytok - Obstaranie biologickej/chemickej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

IKT - Obstaranie IKT učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
Complete Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
17,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - Obstaranie fyzikálnej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
Complete Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
2,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - Obstaranie jazykovej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
Complete Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
7,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - Obstaranie knižnice

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
Complete Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - Obstaranie biologickej/chemickej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
Complete Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
2,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - Obstaranie jazykovej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
Complete Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
7,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

IKT - Obstaranie knižnice

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
Complete Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

IKT - Obstaranie fyzikálnej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
Complete Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
2,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

IKT - Obstaranie biologickej/chemickej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
Complete Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
2,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

IKT - Obstaranie IKT učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
Complete Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
17,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

Učebné pomôcky - Obstaranie fyzikálnej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učebné pomôcky - Obstaranie biologickej/chemickej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učebné pomôcky - Obstaranie fyzikálnej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Učebné pomôcky - Obstaranie biologickej/chemickej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

GAVIS,s.r.o.

Faktúra GAVIS, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

FA_Panta Rhei

Faktúra Panta Rhei

Vlastník dokladu
Obec Slovenský Grob
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov IČO
Názov
Complete Solutions, s. r. o.
IČO
44860820
Názov
GAVIS, s.r.o.
IČO
46891277
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Panta Rhei, s.r.o.
IČO
31443923
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.