Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole s materskou školou Habovka prostredníctvom dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území. Realizáciou projektu dôjde k investícii do vzdelania, zlepšeniu zručností žiakov a zároveň aj vývoju vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry na základnej škole, čo priamo prispieva k vyváženému a udržateľnému územnému rozvoju a umožňuje ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám v súlade s globálnym cieľom IROP a špecifickým cieľom 2.2.2 IROP.

Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom nasledovných hlavných aktivít projektu:

 1. Zlepšenie technického vybavenia biologicko-chemickej učebne;
 2. Zlepšenie technického vybavenia učebne fyziky;
 3. Zlepšenie technického vybavenia polytechnickej učebne;
 4. Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne;
 5. Obstaranie vybavenia odbornej učebne pre praktický rozvoj komunikačných a jazykových zručností žiakov;
 6. Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice pre zabezpečenie čitateľskej a multimediálnej gramotnosti žiakov;

Podporné aktivity pre zabezpečenie realizácie projektu sú:

 1. Informovanie a komunikácia o projekte;
 2. Interné riadenie projektu.

Miestom realizácie projektu bude budova Základnej školy s materskou školou so sídlom v Habovke, E.P.Bárdoša č. 235/50, ktorej zriaďovateľom je obec Habovka.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

 • počet podporených prírodovedných učební, učební polytechniky, IKT učební, jazykových učební, knižníc, 
 • počet podporených základných škôl,
 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl.
Vykazovanie ukazovateľov sa bude realizovať prostredníctvom monitorovacích správ a zostáv ITMS2014+.

Viac
Subjekt
Obec Habovka
Miesta realizácie
Habovka
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.06.2020
Celková suma
41,076 €
Vlastné zdroje
2,054 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie vybavenia odbornej učebne pr…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
03.04.2020
Názov
Zlepšenie technického vybavenia biologi…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
29.06.2020
Názov
Zlepšenie technického vybavenia IKT uče…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
03.04.2020
Názov
Zlepšenie technického vybavenia polytec…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
29.06.2020
Názov
Zlepšenie technického vybavenia školske…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
14.05.2020
Názov
Zlepšenie technického vybavenia učebne …
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
29.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
135,0 (osoby)
Cieľ
141,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
14.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.08.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Technické a technologické vybavenie a softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie a softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie a softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie a softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie a softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie a softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Technické a technologické vybavenie a softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Technické a technologické vybavenie a softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Technické a technologické vybavenie a softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Technické a technologické vybavenie a softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Knižničný fond

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Knižničný fond

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Interiéry Riljak s.r.o.
IČO
43885306
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
PC Slovakia, s.r.o.
IČO
36410853
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.