Popis projektu

Cieľom projektu a snahou zriaďovateľa školy je prostredníctvom dotácie zo štrukturálnych fondov Európskej únie, konkrétne z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 zabezpečiť zlepšenie infraštruktúry ZŠ Vazovova a to prinavrátením je historických zvykov a zlepšenia podmienok prírodovednej a technickej výučby prostredníctvom materiálno-technického vybavenia polytechnickej a prírodovednej učebne. Materiálno-technickým zabezpečením sa zároveň naplní cieľ zvýšenia vzdelanostnej úrovne žiakov a zlepšenia  ich kľúčový kompetencií. Cieľovými skupinami projektu sú intaktný žiaci i žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, mimoriadne talentovaný žiaci, či žiaci so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením. Všetky aktivity projektu smerujú aj k úspešnému cieľu posilnenia integrácie.  Skvalitnením výchovno-vzdelávacieho procesu na základnej škole sa zvyšuje schopnosť jednotlivých žiakov získať lepšie uplatnenie pre ďalšie štúdium a profesijný život, čim sa zvyšuje šanca na ich úspešnú sociálnu integráciu a posilňuje postavenie v spoločnosti.

Viac
Subjekt
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.08.2019
Celková suma
102,834 €
Vlastné zdroje
5,142 €
Vyčerpané z projektu
99,816 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
21.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
06.08.2019
Názov
obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
21.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
06.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
21.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
493,0 (osoby)
Cieľ
493,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
07.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Materiálne vybavenie odborných učební, časť zákazky č. 4

Materiálne vybavenie odborných učební, časť zákazky č. 4

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,670 €
Schválené na preplatenie
23,670 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Materiálne vybavenie odborných učební

Materiálne vybavenie odborných učební

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,011 €
Schválené na preplatenie
21,011 €
Realizácia
24.09.2019
Názov

Materiálne vybavenie polytechnickej učebne

Materiálne vybavenie odborných učební

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,873 €
Schválené na preplatenie
8,702 €
Realizácia
24.09.2019
Názov

Materiálne vybavenie pre odbornú učebňu

Materiálne vybavenie odborných učební

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,935 €
Schválené na preplatenie
16,935 €
Realizácia
24.09.2019
Názov

Nábytok pre polytechnickú učebňu

Nábytok pre polytechnickú učebňu

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,340 €
Schválené na preplatenie
13,340 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Nábytok pre odbornú učebňu

Nábytok pre polytechnickú učebňu

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Laboratórny nábytok

Laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,740 €
Schválené na preplatenie
13,740 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

materiálne vybavenie odborných učební

Materiálne vybavenie odborných učební

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,170 €
Schválené na preplatenie
2,170 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Výplatná páska 07/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

Finančný manažér

Výplatná páska 07/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Výplatná páska 07/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

Finančný manažér (riadenie projektu)

Výplatná páska 07/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Výplatná páska 07/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

Finančný manažér

Výplatná páska 08/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Výplatná páska 08/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2018
Názov

Finančný manažér (riadenie projektu)

Výplatná páska 08/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Výplatná páska 05_2019_Chromík

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2019
Názov

Finančný manažér

Výplatná páska 05_2019_Chromík

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Výplatná páska 06_2019_Chromík

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

Finančný manažér

Výplatná páska 06_2019_Chromík

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov IČO
Názov
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
IČO
00603147
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.