Zdokonalenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu

GYMNÁZIUM

Popis projektu

Predkladaný projekt je prioritne zameraný na podporu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti. Gramotnosti, ktoré nadobudnú žiaci v škole zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v procese rozvoja osobnosti, vzdelávania a získavania informácií. V rámci projektu chceme dosiahnuť zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom zavedenia ďalších extra hodín do vzdelávacieho procesu. Extra hodiny budú zamerané na slovenský a anglický jazyk, matematiku, prírodovedné predmety a predmety podporujúce finančnú gramotnosť. V rámci extra hodín bude prebiehať inovatívna výučba s využitím novozakúpených učebných a literárnych pomôcok. S cieľom dosiahnutia čo najlepších študijných výsledkov našich žiakov, vnímame ako nevyhnutnú potrebu prehĺbiť spoluprácu našich zamestnancov. Vhodným riešením je vzdelávacia činnosť a vytvorenie pedagogických klubov zameraných na výmenu skúsenosti, osvedčených postupov a metód vzdelávania.

Podporiť rozvoj čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu.

- žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

- pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázia podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1. Implementácia extra hodín

2. Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov

3. Koordinácia projektu

Začiatok realizácie: 09/2019

Koniec realizácie: 08/2022

Dĺžka trvania: 36 mesiacov

Gymnáziu, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves.

P0279 - Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie-  27

P0278 - Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií - 27

P0451 - Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti - 250

P0455 - Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti - 250

P0449 - Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu- 180

Viac
Subjekt
GYMNÁZIUM
Miesta realizácie
Spišská Nová Ves
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2019 - 01.03.2023
Celková suma
182,821 €
Vlastné zdroje
9,141 €
Vyčerpané z projektu
52,104 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozšírenie kľúčových kompetencií pedago…
Typ
Podpora rozvoja kľú…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
03.09.2021
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
31.01.2023
Názov
Koordinácia projektu
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
09.09.2019
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Implementácia extra hodín
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.10.2019
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
31.01.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.10.2019
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie
Hodnota
27,0 (počet)
Cieľ
27,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.02.2024
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
180,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.02.2024
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
303,0 (počet)
Cieľ
250,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.02.2024
Riziko
-
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
Hodnota
27,0 (počet)
Cieľ
27,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.02.2024
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
407,0 (počet)
Cieľ
250,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.02.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

2.1.2. Subor ucebnych pomocok Fyzikova

Subor ucebnych pomocok Fyzika

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.11. Monitor - Fyzika

2.1.11. Monitor - Fyzika

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.12. Notebook Fyzika

2.1.12. Notebook Fyzika

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.13. USB kamera - fyzika

2.1.13. USB kamera - fyzika

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.14. tlaciaren

2.1.14. tlaciaren

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.5. didakticke pomocky Matematika

2.1.5. didakticke pomocky Matematika

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.3. Didakticke pomocky - Informatika

2.1.3. Didakticke pomocky - Informatika

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.6. Interaktivna tabula

2.1.6. Interaktivna tabula

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.7. Sietovy disk

2.1.7. Sietovy disk

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.8. HDD

2.1.8. HDD

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.9. Notebook

2.1.9. Notebook

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
24,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.10. Digitalna kamera

2.1.10. Digitalna kamera

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.4. Subor uceb. pomocok FIG

2.1.4. Subor uceb. pomocok FIG

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. (PK FIG- 06/21)

5.6.3. (PK FIG- 06/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. (PK FIG- 06/21)

5.6.3. (PK FIG- 06/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. (PK CGSJ/AJ - 06/21)

5.6.1. (PK CGSJ/AJ - 06/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. (PK CGSJ/AJ - 06/21)

5.6.1. (PK CGSJ/AJ - 06/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. (PK MAG - 06/21)

5.6.2. (PK MAG - 06/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. (PK MAG - 06/21)

5.6.2. (PK MAG - 06/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.4. (PK PG- 06/21)

5.6.4. (PK PG- 06/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.4. (PK PG- 06/21)

5.6.4. (PK PG- 06/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.2 (Man Monitor - 0521)

3.1.6.2 (Man Monitor - 0521)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.2 (Man Monitor - 0521)

3.1.6.2 (Man Monitor - 0521)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. (Nepriame vydavky - pausal) 05-06/21

1.1. (Nepriame vydavky - pausal) 05-06/21

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
PROGRUP SK, s. r. o.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. (Nepriame vydavky - pausal) 05-06/21

1.1. (Nepriame vydavky - pausal) 05-06/21

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
PROGRUP SK, s. r. o.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.2 (Man Monitor - 0621)

3.1.6.2 (Man Monitor - 0621)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.2 (Man Monitor - 0621)

3.1.6.2 (Man Monitor - 0621)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.2. (Projekt Man - 06/21)

3.1.1.2. (Projekt Man - 06/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.1. (Projekt Man - 06/21)

3.1.1.2. (Projekt Man - 06/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.2. (Projekt Man - 05/21)

3.1.1.2. (Projekt Man - 05/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.2. (Projekt Man - 05/21)

3.1.1.2. (Projekt Man - 05/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. (Fin. Man - 0621)

3.1.4. (Fin. Man - 0621)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. (Fin. Man - 0621)

3.1.4. (Fin. Man - 0621)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. (Fin. Man - 05/21)

3.1.4. (Fin. Man - 05/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. (Fin. Man - 05/21)

3.1.4. (Fin. Man - 05/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. (Admin Prac - 05/21)

3.1.5. (Admin Prac - 05/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. (Admin Prac - 05/21)

3.1.5. (Admin Prac - 05/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. (Admin Prac - 06/21)

3.1.5. (Admin Prac - 06/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. (Admin Prac - 06/21)

3.1.5. (Admin Prac - 06/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. EH (Bilingval - 05/21)

4.6.1. EH (Bilingval - 05/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. EH (Bilingval - 06/21)

4.6.1. EH (Bilingval - 05/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. (EH - 8ročne - 05/21)

4.6.2. (EH - 8ročne - 05/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. (EH - 8ročne - 05/21)

4.6.2. (EH - 8ročne - 05/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. (EH - bilingval 06/21)

4.6.1. (EH - bilingval 06/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. (EH - bilingval 06/21)

4.6.1. (EH - bilingval 06/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. (EH - 8ročne - 06/21)

4.6.2. (EH - 8ročne - 06/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. (EH - 8ročne - 06/21)

4.6.2. (EH - 8ročne - 06/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.1. Ucebne pomocky - Biologia

2.1.1. Ucebne pomocky - Biologia

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

461 (EH-bil) 09/20

461 (EH-bil) 09/20

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15% (04-0920) update

15% (04-0920) update

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
PROGRUP SK, s. r. o.
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

563 (10/19 - 02/20) update

563 (10/19 - 02/20) update

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

564 (10/19 - 02/20) update

564 (10/19 - 02/20) update

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

315 (10/19-03/20) update

315 (10/19-03/20) update

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

311 (10/19-03/20) update

311 (10/19-03/20) update

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

462 (10/19 - 03/20) update

462 (10/19 - 03/20) update

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
4,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

(15% Nepriame vydavky)

(15% Nepriame vydavky) 1 Zop (10/19-

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.5.2. Literarne pomocky

Zasoby - Literarne pomocky

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

461 (10/19 - 03/20) update

EH (bilingval) 10/19 - 02/20

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

562 (10/19 - 02/20) update

562 (10/19 - 02/20) update

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

561(10/19 - 02/20)update

561(10/19 - 02/20)update

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

316 (10/19-03/20) update

316 (10/19-03/20) update

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

314 (10/19-03/20) update

314 (10/19-03/20) update

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15% Nepriame vydavky (2zop)

15% Nepriame vydavky (2zop)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

316 (04-09/20)

316 (04-09/20)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

316 (04-09/20)

316 (04-09/20)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

315 (04-09/20)

315 (04-09/20)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

315 (04-09/20)

315 (04-09/20)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

314 (04-09/20)

314 (04-09/20)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

314 (04-09/20)

314 (04-09/20)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

311 (04-09/20)

311 (04-09/20)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

311 (04-09/20)

311 (04-09/20)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

461 (EH-bil) 09/20

461 (EH-bilingval) 09/20

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

462 (EH-8rocne)0920

462 (EH-8rocne)0920

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

462 (EH-8rocne)0920

462 (EH-8rocne)0920

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

561 (PK-CG-09/20)

561 (PK-CG-09/20)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

561 (PK-CG-09/20)

561 (PK-CG-09/20)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

562 (PK-MAT-09/20)

562 (PK-MAT-09/20)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

562 (PK-MAT-09/20)

562 (PK-MAT-09/20)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

563 (PK-FIG-09/20)

563 (PK-FIG-09/20)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

563 (PK-FIG-09/20)

563 (PK-FIG-09/20)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

564 (PK-PG-09/20)

564 (PK-PG-09/20)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

564 (PK-PG-09/20)

564 (PK-PG-09/20)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. (PKCGSJ/AJ: 10/20 ,11/20,12/20,05/21)

5.6.1. (PKCGSJ/AJ: 10/20 ,11/20,12/20,05/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. (PKMAG: 10/20 ,11/20,12/20,05/21)

5.6.2. (PKMAG: 10/20 ,11/20,12/20,05/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. (PKFIG: 10/20 ,11/20,12/20,05/21)

5.6.3. (PKFIG: 10/20 ,11/20,12/20,05/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.4. (PKPG: 10/20 ,11/20,12/20,05/21)

5.6.4. (PKPG: 10/20 ,11/20,12/20,05/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. (EH-bilingval: 10/20 - 04/21)

4.6.1. (EH-bilingval: 10/20 - 04/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
2,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. (EH-8ročne: 10/20 - 04/21)

4.6.2. (EH-8ročne: 10/20 - 04/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
5,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rozpoctova polozka 4.5.2. (literarne pomôcky)

Rozpoctova polozka 4.5.2. (literarne pomôcky)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5.Admin pracov (KrispS- 1020)

3.1.5.Admin pracov (KrispS- 1020)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.2. Projekt Man (OnM - odvody-03/21)

3.1.1.2. Projekt Man (OnM - odvody-03/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 (15% Nepriame) 312011U063200301

902 (15% nepriame vydavky) 312011U063200301

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
PROGRUP SK, s. r. o.
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.1. Projekt Man (OnM - Dohoda-03/21)

3.1.1.1. Projekt Man (OnM - Dohoda-03/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.2. Monitor Man (BellM - -03/21)

3.1.6.2. Monitor Man (BellM - -03/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.1. Monitor Man (BellM - Dohoda-03/21)

3.1.6.1. Monitor Man (BellM - Dohoda-03/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.2. Projekt Man (OnM - -04/21)

3.1.1.2. Projekt Man (OnM - -04/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.1. Projekt Man (OnM - Dohoda-04/21)

3.1.1.1. Projekt Man (OnM - Dohoda-04/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.2. Monitor Man (BellM - -04/21)

3.1.6.2. Monitor Man (BellM - -04/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.1. Monitor Man (BellM - Dohoda-04/21)

3.1.6.1. Monitor Man (BellM - Dohoda-04/21)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. Financny manazer (SedM_0421)

3.1.4. Financny manazer (SedM_0421)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. Financny manazer (SedM- 0321)

3.1.4. Financny manazer (SedM- 0321)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5 Administrativny prac. (KrS- 0321)

3.1.5 Administrativny prac. (KrS- 0321)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. ProjektMan (OnM- 0221)

3.1.1. ProjektMan (OnM- 0221)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4.Financny Man (SedM- 0221)

3.1.4.Financny Man (SedM- 0221)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5.Admin. prac (KrS- 0221)

3.1.5.Admin. prac (KrS- 0221)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. Fin manaz (SedM- 0121)

3.1.4. Fin manaz (SedM- 0121)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. Projekt Man. (OnM- 1220)

3.1.1. Projekt Man. (OnM- 1220)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. Monitor Man. (BelM- 1220)

3.1.6. Monitor Man. (BelM- 1220)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projekt Man. (OnM- 1120)

3.1.1. proejkt Man. (OnM- 1120)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. Projektovy man (OnM - 1020)

3.1.1. Projektovy man (OnM - 1020)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. Finan man (SedM- 1020)

3.1.4. Finan man (SedM- 1020)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. Monitor man (BellM- 1020)

3.1.6. Monitor man (BellM- 1020)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. Monitor Man. (BelM- 1120)

3.1.6. Monitor Man. (BelM- 1120)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. Admin.prac. (KrS- 1120)

3.1.5. Admin.prac. (KrS- 1120)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. Fin Man. (SedM- 1120)

3.1.4. Fin Man. (SedM- 1120)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. Admin prac. (KrS- 1220)

3.1.5. Admin prac. (KrS- 1220)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. Fin Man. (SedM- 1220)

3.1.4. Fin Man. (SedM- 1220)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. Monitor manaz (BelM- 0121)

3.1.6. Monitor manaz (BelM- 0121)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. Admin prac. (KrS- 0121)

3.1.5. Admin prac. (KrS- 0121)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projekt manaz (OnM- 0121)

3.1.1. projekt manaz (OnM- 0121)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.Monitor Man (BelM- 0221)

3.1.6.Monitor Man (BelM- 0221)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. Administrativny pracovnik (KrS_0421)

3.1.5. Administrativny pracovnik (KrS_0421)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. EH Bilingval (09/21 - 06/22)

4.6.1. EH Bilingval (09/21 - 06/22)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
2,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. EH 8 ročne (09/21 - 06/22)

4.6.2. EH 8 ročne (09/21 - 06/22)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
7,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. FIG PK (09/21 - 06/22)

5.6.3. FIG PK (09/21 - 06/22)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.4. PG PK (09/21 - 06/22)

5.6.4. PG PK (09/21 - 06/22)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
3,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. CGSJ PK (09/21 - 06/22)

5.6.1. CGSJ PK (09/21 - 06/22)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
3,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. MAG PK (09/21 - 06/22)

5.6.2. MAG PK (09/21 - 06/22)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. Financny manazer (SedM) 09/21-06/22

3.1.4. Financny manazer (SedM) 09/21-06/22

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
3,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.2. (Projekt_man- OnM) 09/21-06/22

3.1.1.2. (Projekt_man- OnM) 09/21-06/22

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. Administrativny pracovnik (Krispinska) 09/21-02/22

3.1.5. Administrativny pracovnik (Krispinska) 09/21-02/22

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.1. (Projekt_man- OnM) 09/21-06/22

3.1.1.1. (Projekt_man- OnM) 09/21-06/22

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
2,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. Administrativny pracovnik (Svacova) 05/22-06/22

3.1.5. Administrativny pracovnik (Svacova) 05/22-06/22

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.1. Manazer monit (BellM) 09/21-06/22

3.1.6.1. Manazer monit (BellM) 09/21-06/22

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
2,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.2. Manazer monit (BellM) 09/21-06/22

3.1.6.2. Manazer monit (BellM) 09/21-06/22

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame vydavky (15%) 09/21 - 06/22

Nepriame vydavky (15%) 09/21 - 06/22

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
PROGRUP SK, s. r. o.
Žiadaná suma
1,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.1. Projekt Manaz (OnM) 05/21

3.1.1.1. Projekt Manaz (OnM) 05/21

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.1. Projekt Man (OnM) 06/21

3.1.1.1. Projekt Man (OnM) 06/21

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.1. ManMon(Bell)05/21

3.1.6.1. ManMon(Bell)05/21

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.1. ManMon(Bell)06/21

3.1.6.1. ManMon(Bell)06/21

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.5.2. Literarne pomocky

Literarne_pomôcky

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. PK FIG (09/22-12/22)

5.6.3. PK FIG (09/22-12/22)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. PK CGSJ (09/22-12/22)

5.6.1. PK CGSJ (09/12-12/22)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
2,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. PK MAG (09/22-12/22)

5.6.2. PK MAG (09/22-12/22)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.4. PK PG (09/22 -12/22)

5.6.4. PK PG (09/12-12/22)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EH - bilingvalne studium (09/22 - 12/22)

EH - bilingvalne studium (09/22 - 12/22)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EH - 8-ročne studium (09/22 - 12/22)

EH - 8-ročne studium (09/22 - 12/22)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
2,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.1. Projekt Man (OnM 0922)

3.1.1.1. Projekt Man (OnM 0922)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.2. Projekt Man (OnM 0922)

3.1.1.2. Projekt Man (OnM 0922)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.1. Man Monit (BellM - 0922)

3.1.6.1. Man Monit (BellM - 0922)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.2. Man Monit (BellM - 0922)

3.1.6.2. Man Monit (BellM - 0922)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.1. Projekt Man (OnM 1022 - 1222)

3.1.1.1. Projekt Man (OnM 1022 - 1222)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.2. Projekt Man (OnM 1022 - 1222)

3.1.1.2. Projekt Man (OnM 1022 - 1222)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.1. Man Monit (BellM - 10/22 - 12/22

3.1.6.1. Man Monit (BellM - 10/22 - 12/22

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.2. Man Monit (BellM - 10/22 - 12/22)

3.1.6.2. Man Monit (BellM - 10/22 - 12/22

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. Financny man (Sedlakova Monika) 09/22 - 12/22

3.1.4. Financny man (Sedlakova Monika) 09/22 - 12/22

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. Admin. pracov (Svacova) 09/22 - 12/22

3.1.5. Admin. pracov (Svacova) 09/22 - 12/22

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame vydavky 15% (09/22-12/22)

nepriame vydavky 15% (09/22 - 12/22)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.5. Pokrocile interaktivne vzdelavanie 1

5.6.5. Pokrocile interaktivne vzdelavanie 1

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.6. Pokrocile interaktivne vzdelavanie 2

5.6.6. Pokrocile interaktivne vzdelavanie 2

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.7. Pokrocile interaktivne vzdelavanie 3

5.6.7. Pokrocile interaktivne vzdelavanie 3

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vzdelavanie pg. zamestnancov 1,

Vzdelavanie pg. zamestnancov 1

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
4,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vzdelavanie pg. zamestnancov 2

Vzdelavanie pg. zamestnancov 2

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
2,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vzdelavanie pg. zamestnancov 3

Vzdelavanie pg. zamestnancov 3

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
2,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. EH - bilingvalne studium (01/23)

4.6.1. EH - bilingvalne studium (01/23)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. EH - bilingvalne studium (01/23)

4.6.1. EH - bilingvalne studium (01/23)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2024
Názov

3.1.6.2. Bellušová 0123-0323

3.1.6.2. Bellušová 0123-0323

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.2. Bellušová 0123-0323

3.1.6.2. Bellušová 0123-0323

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.1. Ondziková 0123 - 0323

3.1.1.1. Ondziková 0123 - 0323

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.1. Ondziková 0123 - 0323

3.1.1.1. Ondziková 0123 - 0323

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.1. Bellušová 0123-0323

3.1.6.1. Bellušová 0123-0323

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.1. Bellušová 0123-0323

3.1.6.1. Bellušová 0123-0323

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.2. Ondziková 0123 - 0323

3.1.1.2. Ondziková 0123 - 0323

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.2. Ondziková 0123 - 0323

3.1.1.2. Ondziková 0123 - 0323

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. Admin pracovnik (Svacova) 0123-0323

3.1.5. Admin pracovnik (Svacova) 0123-0323

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. Admin pracovnik (Svacova) 0123-0323

3.1.5. Admin pracovnik (Svacova) 0123-0323

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. Fin. manazer (Sedlakova) 0123-0323

3.1.4. Fin. manazer (Sedlakova) 0123-0323

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NV 15% (01/23 - 03/23)

NV 15% (01/23 - 03/23)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NV 15% (01/23 - 03/23)

NV 15% (01/23 - 03/23)

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. Fin. manazer (Sedlakova) 0123-0323

3.1.4. Fin. manazer (Sedlakova) 0123-0323

Vlastník dokladu
GYMNÁZIUM
Dodávateľ
GYMNÁZIUM
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
0 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
0 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Nehospodárne vymáha…
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
GYMNÁZIUM
IČO
17151589
Názov
PROGRUP SK, s. r. o.
IČO
51014751
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
UniKnihy.sk s.r.o.
IČO
36683132
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.