Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
09.11.2018
Dátum uzavretia
08.07.2019
Stav
Uzavretá
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
20,000,000 €
Prijaté žiadosti
90
Suma schválených žiadostí
14,761,977 €
Subjekty s najväčším čerpaním vo výzve
Gymnázium Antona Bernoláka 0,43% 85,400 €
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 0,30% 59,454 €
Súkromné gymnázium FUTURUM 0,25% 50,000 €
Gymnázium Jána Chalupku 0,20% 40,232 €

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu A. Berno…

Gymnázium Antona Bernoláka

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
85,400 €
Suma
299,650 €
Vlastné zdroje
14,982 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu Viliama P…

Gymnázium Viliama Paulínyho -…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
89,900 €
Suma
315,676 €
Vlastné zdroje
15,784 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianov…

GYMNÁZIUM, GOLIANOVA 68, NITRA

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
88,800 €
Suma
311,580 €
Vlastné zdroje
15,579 €
Projekt

Rozvojom gramotností k pokroku vo vzdelávaní

Gymnázium Terézie Vansovej

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
60,000 €
Suma
306,265 €
Vlastné zdroje
15,313 €
Projekt

Rozvíjanie matematickej, finančnej, čitateľskej a…

Gymnázium, Komenského 32, Tre…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
86,000 €
Suma
303,282 €
Vlastné zdroje
15,164 €
Projekt

Rozvíjame kompetencie pre školu i život

Spojená škola, Štúrova 231/12…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
90,345 €
Suma
299,392 €
Vlastné zdroje
14,970 €
Projekt

sČítanie

GYMNÁZIUM, Grösslingová 18, B…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
78,337 €
Suma
299,301 €
Vlastné zdroje
14,965 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu Park Mlád…

Gymnázium

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
89,700 €
Suma
299,038 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a p…

Gymnázium Jána Adama Raymana

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
85,098 €
Suma
298,592 €
Vlastné zdroje
14,930 €
Projekt

Gymnaziálne štúdiá gramotností na Gymnáziu-Gimná…

Gymnázium - Gimnázium, Horešs…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
85,071 €
Suma
298,496 €
Vlastné zdroje
14,925 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania v Spojenej škole - G…

Spojená škola, Tilgnerova 14,…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
83,100 €
Suma
291,808 €
Vlastné zdroje
14,590 €
Projekt

GYMPOS - učením k sebarealizácii

Gymnázium, Poštová 9, Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
82,551 €
Suma
289,655 €
Vlastné zdroje
14,483 €
Projekt

Moderné a efektívne GPUK

Gymnázium

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
35,465 €
Suma
279,993 €
Vlastné zdroje
14,000 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania viditeľným myslením

Evanjelická spojená škola, M.…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
79,723 €
Suma
279,731 €
Vlastné zdroje
13,987 €
Projekt

Moderný Vazkár všestranne gramotný!

Gymnázium Jána Papánka, Vazov…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
69,000 €
Suma
265,901 €
Vlastné zdroje
13,295 €
Projekt

Rozvoj čitateľskej, matematickej, prírodovednej a…

Gymnázium

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
263,516 €
Vlastné zdroje
13,176 €
Projekt

Zvýšenie kvality na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomb…

GYMNÁZIUM SV. ANDREJA

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
69,800 €
Suma
244,997 €
Vlastné zdroje
12,250 €
Projekt

Cesta k modernému vydelávaniu

Gymnázium Antona Bernoláka, L…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
243,539 €
Vlastné zdroje
12,177 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu A. Einste…

Gymnázium Alberta Einsteina, …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
69,300 €
Suma
243,262 €
Vlastné zdroje
12,163 €
Projekt

Gymza číta, počíta a báda

Gymnázium

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
67,478 €
Suma
236,765 €
Vlastné zdroje
11,838 €
Projekt

Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľs…

Gymnázium

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
67,110 €
Suma
235,474 €
Vlastné zdroje
11,774 €
Projekt

Rozvoj zručností v čitateľskej, matematickej, fin…

Gymnázium, Opatovská cesta 7,…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
66,679 €
Suma
233,962 €
Vlastné zdroje
11,698 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Konštant…

Gymnázium Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
65,600 €
Suma
230,195 €
Vlastné zdroje
11,510 €
Projekt

Rozvoj gramotností na Gymnáziu Mihálya Tompu Refo…

Gymnázium Mihálya Tompu Refor…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
35,000 €
Suma
229,859 €
Vlastné zdroje
11,493 €
Projekt

Keď učenie má zmysel

Gymnázium Milana Rúfusa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
226,363 €
Vlastné zdroje
11,318 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Angely M…

Gymnázium Angely Merici

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,900 €
Suma
223,773 €
Vlastné zdroje
11,189 €
Projekt

Zvyšovanie kvality bilingválneho vzdelávania

Gymnázium, Mládežnícka 22, Ša…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
41,650 €
Suma
219,228 €
Vlastné zdroje
10,961 €
Projekt

Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiako…

Gymnázium, Trebišovská 12, Ko…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
61,966 €
Suma
217,425 €
Vlastné zdroje
10,871 €
Projekt

Nové cesty poznania

Gymnázium - Gimnázium

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
61,274 €
Suma
215,000 €
Vlastné zdroje
10,750 €
Projekt

GPH - Reserata pro Futuro

Gymnázium Pavla Horova, Masar…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,000 €
Suma
210,312 €
Vlastné zdroje
10,516 €
Projekt

Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a p…

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,454 €
Suma
208,613 €
Vlastné zdroje
10,431 €
Projekt

Kvalitné vzdelávanie - cestovný lístok do lepšej…

Gymnázium, Ul. 17. novembra 1…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
57,530 €
Suma
201,861 €
Vlastné zdroje
10,093 €
Projekt

Dosiahni vyššie

Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,515 €
Vlastné zdroje
9,976 €
Projekt

Inovatívne vyučovanie na GCD

Gymnázium Cyrila Daxnera

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
25,728 €
Suma
191,828 €
Vlastné zdroje
9,591 €
Projekt

Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a pr…

Stredná športová škola, Tried…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
54,585 €
Suma
191,526 €
Vlastné zdroje
9,576 €
Projekt

Rozvoj zručností v čitateľskej, matematickej, fin…

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Micha…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
53,619 €
Suma
188,135 €
Vlastné zdroje
9,407 €
Projekt

Rozvoj zručností v čitateľskej, matematickej, fin…

Gymnázium J. Francisciho - Ri…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
52,526 €
Suma
184,303 €
Vlastné zdroje
9,215 €
Projekt

Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a p…

Gymnázium

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
52,425 €
Suma
183,946 €
Vlastné zdroje
9,197 €
Projekt

Zdokonalenie čitateľskej, matematickej, finančnej…

GYMNÁZIUM

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
52,104 €
Suma
182,821 €
Vlastné zdroje
9,141 €
Projekt

Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov Gymnázia Ju…

Gymnázium Juraja Fándlyho, Šk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
170,291 €
Vlastné zdroje
8,515 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu M.R.Štef…

GYMNÁZIUM M.R.ŠTEFÁNIKA, Špor…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,379 €
Vlastné zdroje
8,369 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu sv. Cyr…

Spojená katolícka škola, Fars…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,893 €
Suma
161,027 €
Vlastné zdroje
8,051 €
Projekt

Tvorivosťou ku kvalite

Gymnázium Andreja Vrábla, Mi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,730 €
Vlastné zdroje
8,037 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipano…

Gymnázium Lipany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
68,386 €
Suma
159,968 €
Vlastné zdroje
7,998 €
Projekt

Kľúč k rozvoju štyroch gramotností

GYMNÁZIUM GELNICA

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,400 €
Suma
159,550 €
Vlastné zdroje
7,978 €
Projekt

Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a…

Gymnázium

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,088 €
Suma
158,204 €
Vlastné zdroje
7,910 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu sv. Monik…

GYMNÁZIUM SV.MONIKY

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
155,440 €
Vlastné zdroje
7,772 €
Projekt

Buď gramotný, buď in!

Spojená škola

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
52,000 €
Suma
153,173 €
Vlastné zdroje
7,659 €
Projekt

Zlepšujeme si zručnosti pre život

Gymnázium Ľudovíta Štúra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
43,381 €
Suma
152,216 €
Vlastné zdroje
7,611 €
Projekt

Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a p…

Gymnázium a základná škola Sá…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
43,152 €
Suma
151,409 €
Vlastné zdroje
7,570 €
Projekt

Rozvoj kľúčových kompetencií a gramotností v mode…

Gymnázium

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
42,848 €
Suma
150,345 €
Vlastné zdroje
7,517 €
Projekt

Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu n…

Gymnázium

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
41,765 €
Suma
146,543 €
Vlastné zdroje
7,327 €
Projekt

Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľs…

Spojená škola Kollárova 17, S…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
41,271 €
Suma
144,810 €
Vlastné zdroje
7,241 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Turzov…

Gymnázium

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
61,731 €
Suma
144,401 €
Vlastné zdroje
7,220 €
Projekt

Gramotnejšie gymnázium

Gymnázium Augusta Horislava Š…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
142,100 €
Vlastné zdroje
7,105 €
Projekt

Učíme pre život – učíme v súvislostiach

Gymnázium Jána Chalupku

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
40,232 €
Suma
141,167 €
Vlastné zdroje
7,058 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Tvrdoš…

Gymnázium

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
39,700 €
Suma
139,376 €
Vlastné zdroje
6,969 €
Projekt

Myslím, teda som

Gymnázium A. Sládkoviča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
138,000 €
Vlastné zdroje
6,900 €
Projekt

Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a p…

Gymnázium duklianskych hrdinov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
39,236 €
Suma
137,418 €
Vlastné zdroje
6,871 €
Projekt

Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, matema…

Gymnázium Štefana Moysesa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
38,745 €
Suma
135,949 €
Vlastné zdroje
6,797 €
Projekt

Bádam, bádaš, bádame

Súkromné gymnázium, Dneperská…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
135,910 €
Vlastné zdroje
13,591 €
Projekt

Inovatívne vzdelávanie pre rozvoj kompetencií na …

Evanjelická spojená škola

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
38,374 €
Suma
134,646 €
Vlastné zdroje
6,732 €
Projekt

Zvýšením gramotnosti k lepšej budúcnosti študento…

Spojená škola sv. Jána Pavla …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,340 €
Suma
127,510 €
Vlastné zdroje
6,376 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu J. A. Ko…

Gymnázium Jána Amosa Komenské…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
35,930 €
Suma
126,071 €
Vlastné zdroje
6,304 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania na Súkromnom Gymnáz…

Súkromné Gymnázium DSA Komens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
33,100 €
Suma
122,779 €
Vlastné zdroje
12,278 €
Projekt

Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu G…

Gymnázium Jozefa Gregora Tajo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
47,768 €
Suma
117,666 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnázium Juraja …

Gymnázium Juraja Szondyho s v…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
33,300 €
Suma
117,145 €
Vlastné zdroje
5,857 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Adyho 7 …

Gymnázium - Gimnázium, Adyho …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
33,200 €
Suma
116,530 €
Vlastné zdroje
5,827 €
Projekt

Kvalitné vzdelávanie = úspešný študent

Gymnázium sv. Františka Assis…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
33,310 €
Suma
107,138 €
Vlastné zdroje
5,357 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Rozvoj gramotností v Gymnáziu Futurum Košice

Súkromné gymnázium FUTURUM

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,000 €
Suma
234,079 €
Vlastné zdroje
23,408 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.