Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu

Gymnázium

Popis projektu

Zámerom predkladaného projektu je podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov na našom gymnáziu. V rámci projektu chceme dosiahnuť zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom zavedenia ďalších extra hodín do vzdelávacieho procesu. Tieto extra hodiny budú zamerané na slovenský jazyk, matematiku, prírodovedné predmety a predmety zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti, v rámci ktorých bude prebiehať inovatívna výučba s využitím novozakúpených učebných a literárnych pomôcok. S cieľom dosiahnutia čo najlepších študijných výsledkov našich žiakov, vnímame ako nevyhnutnú potrebu prehĺbiť spoluprácu našich zamestnancov. Vhodným riešením je vzdelávacia činnosť a vytvorenie pedagogických klubov zameraných na výmenu skúsenosti, osvedčených postupov a metód vzdelávania.

Žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázia podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zvýšiť kvalitu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu.

1. Implementácia extra hodín

2. Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov

3. Koordinácia projektu

Začiatok realizácie: 09/2019

Koniec realizácie: 08/2022

Dĺžka trvania: 36 mesiacov

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance

P0279 - Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie: 14

P0278 - Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií: 14

P0455 - Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti: 286

P0449 - Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu: 230

P0451 - Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti: 286

Viac
Subjekt
Gymnázium
Miesta realizácie
Sobrance
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2019 - 01.02.2023
Celková suma
158,204 €
Vlastné zdroje
7,910 €
Vyčerpané z projektu
97,248 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozšírenie kľúčových kompetencií pedago…
Typ
Podpora rozvoja kľú…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Koordinácia projektu
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia extra hodín
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
317,0 (počet)
Cieľ
286,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
317,0 (počet)
Cieľ
286,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
Hodnota
317,0 (počet)
Cieľ
230,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

5.6.1. SSJN PK ČG 02.2022

5.6.1. SSJN PK ČG 02.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. SSJN PK ČG 03.2022

5.6.1. SSJN PK ČG 03.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. SSJN PK ČG 04.2022

5.6.1. SSJN PK ČG 04.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. SSJN PK PG 02.2022

5.6.2. SSJN PK PG 02.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. SSJN PK PG 03.2022

5.6.2. SSJN PK PG 03.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. SSJN PK PG 04.2022

5.6.2. SSJN PK PG 04.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. SSJN PK MFG 02.2022

5.6.3. SSJN PK MFG 02.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. SSJN PK MFG 03.2022

5.6.3. SSJN PK MFG 03.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. SSJN PK MFG 04.2022

5.6.3. SSJN PK MFG 04.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1.SSJN_EH_04.2022

4.6.1.-4.6.2._ ŠSJN_EH_02.2022-04.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1.SSJN_EH_02.2022

4.6.1.-4.6.2._ ŠSJN_EH_02.2022-04.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2.SSJN_EH_02.2022

4.6.1.-4.6.2._ ŠSJN_EH_02.2022-04.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1.SSJN_EH_03.2022

4.6.1.-4.6.2._ ŠSJN_EH_02.2022-04.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2.SSJN_EH_03.2022

4.6.1.-4.6.2._ ŠSJN_EH_02.2022-04.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2.SSJN_EH_04.2022

4.6.1.-4.6.2._ ŠSJN_EH_02.2022-04.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4.finančný manažér - ryniková - 02.2022

sumárny prehľad - koordinácia - 02.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.projektový manažér - mižák - 02.2022

sumárny prehľad - koordinácia - 02.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania- hvižďáková - 02.2022

sumárny prehľad - koordinácia - 02.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5.administr.prac. mihalčová - 02.2022

sumárny prehľad - koordinácia - 02.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5.administratívny pracovník- mihalčová - 03.2022

sumárny prehľad - koordinácia - 03.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania - hvižďáková - 03.2022

sumárny prehľad - koordinácia - 03.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4.finančný manažér - ryniková - 03.2022

sumárny prehľad - koordinácia - 03.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.projektový manažér - mižák - 03.2022

sumárny prehľad - koordinácia - 03.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania- hvižďáková - 04. 2022

sumárny prehľad - koordinácia - 04.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér - ryniková - 04. 2022

sumárny prehľad - koordinácia - 04.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. adminis.pracovník - mihalčová - 04. 2022

sumárny prehľad - koordinácia - 04.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projektový manažér - mižák - 04. 2022

sumárny prehľad - koordinácia - 04.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. paušálna sadzba - koordinácia - 02.2022-04.2022

1.1. paušálna sadzba - koordinácia - 02.2022-04.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1._EH_06.2022

SSJN_4.6.1._4.6.2. extra hodiny_05.-06.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1.EH_05.2022

SSJN_4.6.1._4.6.2. extra hodiny_05.-06.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. _EH_06.2022

SSJN_4.6.1._4.6.2. extra hodiny_05.-06.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2._EH_5.2022

SSJN_4.6.1._4.6.2. extra hodiny_05.-06.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. PK MFG 05.2022

SSJN_5.6.1._5.6.2._5.6.3._pedag.kluby_05-06.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. PK ČG 05.2022

SSJN_5.6.1._5.6.2._5.6.3._pedag.kluby_05-06.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. PK PG 06.2022

SSJN_5.6.1._5.6.2._5.6.3._pedag.kluby_05-06.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. PK ČG 06.2022

SSJN_5.6.1._5.6.2._5.6.3._pedag.kluby_05-06.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. PK MFG 06.2022

SSJN_5.6.1._5.6.2._5.6.3._pedag.kluby_05-06.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. PK PG 05.20222

SSJN_5.6.1._5.6.2._5.6.3._pedag.kluby_05-06.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SSJN_5.6.4._vzdelávacia aktivita 2

SSJN_5.6.4._vzdelávacia aktivita 2

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
4,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.5.2. školiaci materiál a potreby

Faktúra - literárne pomôcky

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

4.6.2. extra hodiny oktober2019

1. štvrťrok 2019/2020 extra hodiny 4.6.2.

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. extra hodiny sept2019

1. štvrťrok 2019/2020 extra hodiny 4.6.2.

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. extra hodiny november2019

1. štvrťrok 2019/2020 extra hodiny 4.6.2.

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. PK PG februar2020

2.polrok 2019/2020 PK PG 5.6.2.

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník Mihalčová 01/2020

sumárny prehľad 01/2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projektový manažér Mižák 01/2020

sumárny prehľad 01/2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér Ryniková 01/2020

sumárny prehľad 01/2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania Hvižďáková 01/2020

sumárny prehľad 01/2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. extra hodiny oktober 019

1.štvrťrok 2019/2020 extra hodiny 4.6.1.

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. extra hodiny november2019

1.štvrťrok 2019/2020 extra hodiny 4.6.1.

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1 extra hodiny sept2019

1.štvrťrok 2019/2020 extra hodiny 4.6.1.

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_IKT

Faktúra_IKT

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_IKT

Faktúra_IKT

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_IKT

Faktúra_IKT

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania - hvižďáková - 05.2022

sumárny hárok - koordinácia - 05.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér - ryniková - 05.2022

sumárny hárok - koordinácia - 05.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projektový manažér - mižák - 05.2022

sumárny hárok - koordinácia - 05.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník - mihalčová - 05.2022

sumárny hárok - koordinácia - 05.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania - hvižďáková - 06.2022

sumárny hárok - koordinácia - 06.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér - ryniková - 06.2022

sumárny hárok - koordinácia - 06.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projektový manažér - mižák - 06.2022

sumárny hárok - koordinácia - 06.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník - mihalčová - 06.2022

sumárny hárok - koordinácia - 06.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér - ryniková - 07.2022

sumárny hárok - koordinácia - 07.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník - mihalčová - 07.2022

sumárny hárok - koordinácia - 07.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. fin.man. ryniková - 08.2022

sumárny hárok - koordinácia - 08.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. man. monit. hvižďáková - 08.2022

sumárny hárok - koordinácia - 08.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. proj.man. mižák - 08.2022

sumárny hárok - koordinácia - 08.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. admin.prac. mihalčová -08.2022

sumárny hárok - koordinácia - 08.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. paušálna sadzba 05.-08.2022

paušálna sadzba 05.-08.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania Hvižďáková 07/2020

sumárny prehľad 07/2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

3.1.5. administratívny pracovník Mihalčová 07/2020

sumárny prehľad 07/2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

3.1.4. finančný manažér Ryniková 07/2020

sumárny prehľad 07/2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

3.1.5. administratívny pracovník Mihalčová 03/2020

sumárny prehľad 03/2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

3.1.4. finančný manažér Ryniková 03/2020

sumárny prehľad 03/2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

3.1.6. manažér monitorovania Hvižďáková 03/2020

sumárny prehľad 03/2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

4.6.1. extra hodiny dec2019

2. štvrťrok 2019/2020 extra hodiny 4.6.1

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. extra hodiny feb2020

2. štvrťrok 2019/2020 extra hodiny 4.6.1

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. extra hodiny jan2020

2. štvrťrok 2019/2020 extra hodiny 4.6.1

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. extra hodiny februar2020

2. štvrťrok 2019/2020 extra hodiny 4.6.2.

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. extra hodiny december2019

2. štvrťrok 2019/2020 extra hodiny 4.6.2.

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. extra hodiny januar020

2. štvrťrok 2019/2020 extra hodiny 4.6.2.

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. PK CG januar2020

1. polrok 2019/2020 PK CG 5.6.1

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. PK CG december2019

1. polrok 2019/2020 PK CG 5.6.1

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. PK CG november2019

1. polrok 2019/2020 PK CG 5.6.1

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. PK CG oktober2019

1. polrok 2019/2020 PK CG 5.6.1

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1 PK CG september2019

1. polrok 2019/2020 PK CG 5.6.1

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. PK CG februar2020

2.polrok 2019/2020 PK CG 5.6.1

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. PK PG januar2020

1. polrok 2019/2020 PK PG 5.6.2

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

5.6.2. PK PG november2019

1. polrok 2019/2020 PK PG 5.6.2

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

5.6.2. PK PG september2019

1. polrok 2019/2020 PK PG 5.6.2

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

5.6.2. PK PG oktober2019

1. polrok 2019/2020 PK PG 5.6.2

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

5.6.2. PK PG december2019

1. polrok 2019/2020 PK PG 5.6.2

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

5.6.3. PK MFG oktober2019

1. polrok 2019/2020 PK MFG 5.6.3

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. PK MFG september2019

1. polrok 2019/2020 PK MFG 5.6.3

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. PK MFG januaar2020

1. polrok 2019/2020 PK MFG 5.6.3

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. PK MFG november2019

1. polrok 2019/2020 PK MFG 5.6.3

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. PK MFG december2012

1. polrok 2019/2020 PK MFG 5.6.3

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3 PK MFG február2020

2. polrok 2019/2020 PK MFG 5.6.3

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník Mihalčová 09/2019

sumárny prehľad 09/2019 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania Hvižďáková 09/2019

sumárny prehľad 09/2019 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania Hvižďáková 10/2019

sumárny prehľad 10/2019 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník Mihalčová 10//2019

sumárny prehľad 10/2019 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér Ryniková 10/2019

sumárny prehľad 10/2019 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér Ryniková 11/2019

sumárny prehľad 11/2019 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania Hvižďáková 11/2019

sumárny prehľad 11/2019 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník Mihalčová 11/2019

sumárny prehľad 11/2019 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projektový manažér Mižák 11/2019

sumárny prehľad 11/2019 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania Hvižďáková 12/2019

sumárny hárok 12/2019 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník Mihalčová 12/2019

sumárny hárok 12/2019 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér Ryniková 12/2019

sumárny hárok 12/2019 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projektový manažér Mižák 12/2019

sumárny hárok 12/2019 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projektový manažér Mižák 02/2020

sumárny prehľad 02/2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér Ryniková 02/2020

sumárny prehľad 02/2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania Hvižďáková 02/2020

sumárny prehľad 02/2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník Mihalčová 02/2020

sumárny prehľad 02/2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. PK ČG 09.2022

SSJN 5.6.1.-5.6.2.-5.6.3. pedagogické kluby 09.-11.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

5.6.2. PK PG 10.2022

SSJN 5.6.1.-5.6.2.-5.6.3. pedagogické kluby 09.-11.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

5.6.2. PK PG 09.2022

SSJN 5.6.1.-5.6.2.-5.6.3. pedagogické kluby 09.-11.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

5.6.2. PK PG 11.2022

SSJN 5.6.1.-5.6.2.-5.6.3. pedagogické kluby 09.-11.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

5.6.3. PK MFG 11.2022

SSJN 5.6.1.-5.6.2.-5.6.3. pedagogické kluby 09.-11.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

5.6.3. PK MFG 09.2022

SSJN 5.6.1.-5.6.2.-5.6.3. pedagogické kluby 09.-11.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

5.6.3. PK MFG 10.2022

SSJN 5.6.1.-5.6.2.-5.6.3. pedagogické kluby 09.-11.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

5.6.1. PK ČG 11.2022

SSJN 5.6.1.-5.6.2.-5.6.3. pedagogické kluby 09.-11.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

5.6.1. PK ČG 10.2022

SSJN 5.6.1.-5.6.2.-5.6.3. pedagogické kluby 09.-11.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

4.6.2. extra hodiny 09.2022

SSJN 4.6.1. - 4.6.2. extra hodiny 09. - 11. 2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

4.6.1. extra hodiny 09.2022

SSJN 4.6.1. - 4.6.2. extra hodiny 09. - 11. 2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

4.6.1. extra hodiny 10.2022

SSJN 4.6.1. - 4.6.2. extra hodiny 09. - 11. 2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

4.6.1. extra hodiny 11.2022

SSJN 4.6.1. - 4.6.2. extra hodiny 09. - 11. 2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

4.6.2.extra hodiny 11.2022

SSJN 4.6.1. - 4.6.2. extra hodiny 09. - 11. 2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

4.6.2. extra hodiny 10. 2022

SSJN 4.6.1. - 4.6.2. extra hodiny 09. - 11. 2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

1.1. paušálna sadzba_03-08-2020

sumárny prehľad 1.1. paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projektový_manažér_ 02-03/2020 _ mizak

sumárny prehľad 02-03/2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.13. interaktívna tabuľa

Faktúra - IKT pomôcky-interaktívna tabuľa

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

3.1.6. manažér monitorovania Hvižďáková 01/2021

sumárny prehľad 01.2021 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér Rnyiková 01/2021

sumárny prehľad 01.2021 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník Mihalčová 01/2021

sumárny prehľad 01.2021 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania 12/2020

sumárny prehľad 12.2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér Ryniková 12/2020

sumárny prehľad 12.2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník Mihalčová 12/2020

sumárny prehľad 12.2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania Hvižďáková 11/2020

sumárny prehľad 11.2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér Ryniková 11.2020

sumárny prehľad 11.2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník Mihalčová 11/2020

sumárny prehľad 11.2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania 10/2020

sumárny prehľad 10.2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér Ryniková 10/2020

sumárny prehľad 10.2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5 administratívny pracovník 10/2020

sumárny prehľad 10.2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér Ryniková 09/2020

sumárny prehľad 09.2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania Hvižďáková 09/2020

sumárny prehľad 09.2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník Mihalčová 09/2020

sumárny prehľad 09.2020 koordinácia projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. SSJN PK MFG 01.2021

5.6.3. SSJN PK MFG 09.2020 - 01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. SSJN PK MFG 11.2020

5.6.3. SSJN PK MFG 09.2020 - 01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. SSJN PK MFG 10.2020

5.6.3. SSJN PK MFG 09.2020 - 01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. SSJN PK MFG 12.2020

5.6.3. SSJN PK MFG 09.2020 - 01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. SSJN PK PG 01.2021

5.6.2. SSJN PK PG 09.2020 - 01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. SSJN PK PG 10.2020

5.6.2. SSJN PK PG 09.2020 - 01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. SSJN PK PG 11.2020

5.6.2. SSJN PK PG 09.2020 - 01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. SSJN PK PG 12.2020

5.6.2. SSJN PK PG 09.2020 - 01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. PK ČG 01.2020

5.6.1. SSJN PK ČG 09.2020 - 01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. SSJN PK ČG 11.2020

5.6.1. SSJN PK ČG 09.2020 - 01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. SSJN PK ČG 10.2020

5.6.1. SSJN PK ČG 09.2020 - 01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. PK ČG 12.2020

5.6.1. SSJN PK ČG 09.2020 - 01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. extra hodiny 01.2021

4.6.2.SSJN extra hodiny 09.2020-01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. extra hodiny 12.2020

4.6.2.SSJN extra hodiny 09.2020-01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. extra hodiny 11.2020

4.6.2.SSJN extra hodiny 09.2020-01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. extra hodiny 10.2020

4.6.2.SSJN extra hodiny 09.2020-01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. 01.2021

4.6.1. SSJN extra hodiny - 09.2020 - 01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. extra hodiny 11.2020

4.6.1. SSJN extra hodiny - 09.2020 - 01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. extra hodiny 10.2020

4.6.1. SSJN extra hodiny - 09.2020 - 01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. extra hodiny 12.2020

4.6.1. SSJN extra hodiny - 09.2020 - 01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. SSJN PK ČG 02.2021

5.6.1. SSJN PK ČG 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. SSJN PK ČG 03.2021

5.6.1. SSJN PK ČG 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. SSJN PK ČG 04.2021

5.6.1. SSJN PK ČG 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. SSJN PK ČG 05.2021

5.6.1. SSJN PK ČG 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. SSJN PK ČG 06.2021

5.6.1. SSJN PK ČG 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. SSJN PK MFG 05.2021

5.6.3. SSJN PK MFG 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. SSJN PK MFG 02.2021

5.6.3. SSJN PK MFG 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. SSJN PK MFG 03.2021

5.6.3. SSJN PK MFG 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. SSJN PK MFG 04.2021

5.6.3. SSJN PK MFG 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. SSJN PK MFG 06.2021

5.6.3. SSJN PK MFG 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. SSJN PK PG 06.2021

5.6.2. SSJN PK PG 02.2021 - 06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. SSJN PK PG 05.2021

5.6.2. SSJN PK PG 02.2021 - 06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. SSJN PK PG 03.2021

5.6.2. SSJN PK PG 02.2021 - 06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. SSJN PK PG 02.2021

5.6.2. SSJN PK PG 02.2021 - 06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. SSJN PK PG 04.2021

5.6.2. SSJN PK PG 02.2021 - 06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. extra hodiny 03.2021

4.6.2.SSJN extra hodiny 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. extra hodiny 05.2021

4.6.2.SSJN extra hodiny 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. extra hodiny 02.2021

4.6.2.SSJN extra hodiny 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. extra hodiny 04.2021

4.6.2.SSJN extra hodiny 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. extra hodiny 06.2021

4.6.2.SSJN extra hodiny 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. extra hodiny 02.2021

4.6.1. SSJN extra hodiny 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. extra hodiny 03.2021

4.6.1. SSJN extra hodiny 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. extra hodiny 04.2021

4.6.1. SSJN extra hodiny 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. extra hodiny 06.2021

4.6.1. SSJN extra hodiny 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. extra hodiny 05.2021

4.6.1. SSJN extra hodiny 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2. extra hodiny september 2020

4.6.2. SSJN extra hodiny 09.2020

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. PK ČG september 2020

5.6.1. SSJN PK ČG 09.2020

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. paušálna sadzba 10.2020-01.2021

1.1. paušálna sadzba koordinácia 10.2021-01.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3. PK MFG september 2020

5.6.3. SSJN PK MFG 09.2020

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2. PK PG september 2020

5.6.2. SSJN PK PG 09.2020

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. paušálna sadzba 09.2020

1.1. paušálna sadzba 09.2020

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. extra hodiny sept 2020

4.6.1. SSJN extra hodiny 09.2020

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. paušálna sadzba 02.2021-06.2021

1.1. paušálna sadzba 02.2021-06.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania Hvižďáková 06/2021

sumárny prehľad 06/2021 koordinácia

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projektový manažér Mižák 06/2021

sumárny prehľad 06/2021 koordinácia

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér Ryniková 06/2021

sumárny prehľad 06/2021 koordinácia

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník Mihalčová 06/2021

sumárny prehľad 06/2021 koordinácia

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér Ryniková 05/2021

sumárny prehľad 05/2021 koordinácia

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník Mihalčová 05/2021

sumárny prehľad 05/2021 koordinácia

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projektový manažér Mižák 05/2021

sumárny prehľad 05/2021 koordinácia

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania Hvižďáková 05/2021

sumárny prehľad 05/2021 koordinácia

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania Hvižďáková 04/2021

sumárny prehľad 04/2021 koordinácia

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projektový manažér Mižák 04/2021

sumárny prehľad 04/2021 koordinácia

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník Mihalčová 04/2021

sumárny prehľad 04/2021 koordinácia

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér Ryniková 04/2021

sumárny prehľad 04/2021 koordinácia

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania Hvižďáková 03/2021

sumárny prehľad 03/2021 koordinácia

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projektový manažér Mižák 03/2021

sumárny prehľad 03/2021 koordinácia

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér Ryniková 03/2021

sumárny prehľad 03/2021 koordinácia

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. manažér monitorovania Mihalčová 03/2021

sumárny prehľad 03/2021 koordinácia

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér Ryniková 02/2021

sumárny prehľad 02.2021 koordinácia

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník Mihalčová 02/2021

sumárny prehľad 02.2021 koordinácia

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania Hvižďáková 02/2021

sumárny prehľad 02.2021 koordinácia

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.4. SSJN_vzdelavacia_aktivita_1

5.6.4. SSJN_vzdelavacia_aktivita_1

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
4,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. SSJN EH 09.2021

4.6.1. SSJN EH 09.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

4.6.2. SSJN EH 09.2021

4.6.2. SSJN EH 09.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

5.6.1. SSJN PK ČG 09.2021

5.6.1.SSJN PK ČG 09.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

5.6.2. SSJN PK PG 09.2021

5.6.2. SSJN PK PG 09.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

5.6.3. SSJN PK MFG 09.2021

5.6.3. SSJN PK MFG 09.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

3.1.5. administratívny pracovník_mihalčová_07.2021

sumárny hárok _koordinácia 07.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér_ryniková_07.2021

sumárny hárok _koordinácia 07.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projektový manažér_mižák_07.2021

sumárny hárok _koordinácia 07.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania_07.2021

sumárny hárok _koordinácia 07.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér_ryniková

sumárny hárok koordinácia 08.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

3.1.5. administratívny pracovník_mihalčová_08.2021

sumárny hárok koordinácia 08.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

3.1.6. manažér monitorovania_hvižďáková_08.2021

sumárny hárok koordinácia 08.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

3.1.1. projektový manažér_mižák_08.2021

sumárny hárok koordinácia 08.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

3.1.1. projektový manažér_mižák_9.2021

sumárny hárok koordinácia 09.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

3.1.5. administratívny pracovník_mihlačová_09.2021

sumárny hárok koordinácia 09.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

3.1.6. manažér monitorovania_hvižďáková_09.2021

sumárny hárok koordinácia 09.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

3.1.4. finančný manažér_ryniková_09.2021

sumárny hárok koordinácia 09.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

1.1. paušálna sadzba 07-09.2021

paušálna sadzba 07.-09.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. SSJN_EH_10.2021

4.6.1. SSJN_EH_10.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

4.6.2.ŠSJN_EH_10.2021

4.6.2.ŠSJN_EH_10.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

4.6.1.SSJN_EH_11.2021

4.6.1.SSJN_EH_11.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

4.6.2.SSJN_EH_11.2021

4.6.2.SSJN_EH_11.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

5.6.1._SSJN_PK_CG_11.2021

5.6.1._SSJN_PK_CG_11.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2.SSJN_PK_PG_10.2021

5.6.2.SSJN_PK_PG_10.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

5.6.3.SSJN_PK_MFG_10.2021

5.6.3.SSJN_PK_MFG_10.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

5.6.1.SSJN_PK_CG_10.2021

5.6.1.SSJN_PK_CG_10.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

5.6.1.SSJN_PK_CG_12.2021

5.6.1.SSJN_PK_CG_12.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

5.6.2.SSJN_PK_PG_11.2021

5.6.2.SSJN_PK_PG_11.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

5.6.3.SSJN_PK_MFG_11.2021

5.6.3.SSJN_PK_MFG_11.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

5.6.3.SSJN_PK_MFG_jan2022

5.6.3.SSJN_PK_MFG_01.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

5.6.2.SSJN_PK_PG_12.2021

5.6.2.SSJN_PK_PG_12.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

5.6.3.SSJN_PK_MFG_12.2021

5.6.3.SSJN_PK-MFG_12.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

5.6.1.SSJN_PK_CG_01.2022

5.6.1.SSJN_PK_CG_01.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

5.6.2.SSJN_PK_PG_01.2022

5.6.2.SSJN_PK_PG_01.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

SSJN_4.6.1._extra_hodiny_12.2021

SSJN_4.6.1._extra_hodiny_12.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

SSJN_4.6.1._extra_hodiny_01.2022

SSJN_4.6.1._extra_hodiny_01.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

SSJN_4.6.2._extra_hodiny_12.2021

SSJN_4.6.2._extra_hodiny_12.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

SSJN_4.6.2._extra_hodiny_01.2022

SSJN_4.6.2._extra_hodiny_01.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

3.1.5. administratívny pracovník - mihalčová - 10.2021

sumárny prehľad-koordinácia-10.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.projektový manažér - mižák - 10.2021

sumárny prehľad-koordinácia-10.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér - ryniková - 10.2021

sumárny prehľad-koordinácia-10.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania - hvižďáková - 10.2021

sumárny prehľad-koordinácia-10.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník - mihlačová - 11.2021

sumárny prehľad - koordinácia - 11.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projektový manažér - mižák - 11.2021

sumárny prehľad - koordinácia - 11.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finanačný manažér - ryniková - 11.2021

sumárny prehľad - koordinácia - 11.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania - hvižďáková - 11.2021

sumárny prehľad - koordinácia - 11.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér - ryniková - 12.2021

sumárny prehľad - koordinácia - 12.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania - hvižďáková - 12.2021

sumárny prehľad - koordinácia - 12.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projektový manažér - mižák - 12.2021

sumárny prehľad - koordinácia - 12.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník - mihalčová - 12.2021

sumárny prehľad - koordinácia - 12.2021

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér - ryniková - 01.2022

sumárny prehľad - koordinácia - 01.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projektový manažér - mižák - 01.2022

sumárny prehľad - koordinácia - 01.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracvoník mihlačová - 01.2022

sumárny prehľad - koordinácia - 01.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania - hvižďáková - 01.2022

sumárny prehľad - koordinácia - 01.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. paušálna sadzba 01.2021-01.2022

1.1. pausálna sazdba 10.2021-01.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník - mihalčová - 10.2022

sumárny hárok - koordinácia 10.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér - ryniková 10.2022

sumárny hárok - koordinácia 10.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania - hvižďáková 10.2022

sumárny hárok - koordinácia 10.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projektový manažér - mižák 10.2022

sumárny hárok - koordinácia 10.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér - ryniková 09.2022

sumárny hárok - koordinácia 09.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projektový manažér - mižák 09.2022

sumárny hárok - koordinácia 09.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania - hvižďáková 09.2022

sumárny hárok - koordinácia 09.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník - mihalčová 09.2022

sumárny hárok - koordinácia 09.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1.paušálna sadzba - koordinácia - 09.-10.2022

1.1.paušálna sadzba - koordinácia - 09.-11.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania - hvižďáková 11.2022

sumárny hárok - koordinácia 11.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.projektový manažér - mižák 11.2022

sumárny hárok - koordinácia 11.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. amdinistratívny pracovník - mihalčová 11.2022

sumárny hárok - koordinácia 11.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér - ryniková 11.2022

sumárny hárok - koordinácia 11.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1.SSJN_EH_STVORROCNE_1

4.6.1.SSJN_EH_STVORROCNE_12.22-01.23

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1.SSJN_EH_STVORROCNE_2

4.6.1.SSJN_EH_STVORROCNE_12.22-01.23

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2.SSJN_EH_OSEMROCNE_12.22-01.23

4.6.2.SSJN_EH_OSEMROCNE_12.22-01.23

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.4.SSJN_vzdelavacia_aktivita_3

5.6.4.SSJN_vzdelavacia_aktivita_3

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
4,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1.SSJN_PK_CG_12.22-01.23

5.6.1.SSJN_PK_CG_12.22-01.23

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.2.SSJN_PK_PG_12.22-01.23

5.6.2.SSJN_PK_PG_12.22-01.23

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.3.SSJN_PK_MFG_12.22-01.23

5.6.3.SSJN_PK_MFG_12.22-01.23

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.5. zariadenie a vybavenie (bežný výdavok) Súbor učebných pomôcok - Matematicko-finančná gramotnosť

Faktúra 232000149

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.2. zariadenie a vybavenie (bežný výdavok) Súbor učebných pomôcok - Učebňa IKT

Faktúra 232000149

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.1. "zariadenie a vybavenie (bežný výdavok) Súbor učebných pomôcok - Prírodovedná gramotnosť systém Vernier"

Faktúra 232000149

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.3.zariadenie a vybavenie (bežný výdavok) Súbor učebných pomôcok - Biológia

Faktúra 232000149

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.4. zariadenie a vybavenie (bežný výdavok) Súbor učebných pomôcok - Geografia

Faktúra 232000149

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér - ryniková-01/2023

sumárny prehľad - koordinácia 01.2023

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. projektový manažér - mižák - 01/2023

sumárny prehľad - koordinácia 01.2023

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6.manažér monitorovania - hvižďáková 01/2023

sumárny prehľad - koordinácia 01.2023

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník - mihalčová 01/2023

sumárny prehľad - koordinácia 01.2023

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1 projektový manažér mižák 12.2022

sumárny prehľad koordinácia 12.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér minitorovania hvižďáková 12.2022

sumárny prehľad koordinácia 12.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finančný manažér ryniková 12.2022

sumárny prehľad koordinácia 12.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník mihalčová 12.2022

sumárny prehľad koordinácia 12.2022

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.projektový manažér mižák 02.2023

sumárny prehľad koordinácia 02.2023

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.6. manažér monitorovania 02.2023

sumárny prehľad koordinácia 02.2023

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. administratívny pracovník mihlačová 02.2023

sumárny prehľad koordinácia 02.2023

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. finanačný manažér 02.2023

sumárny prehľad koordinácia 02.2023

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1.paušálna sadzba koordinácia 12.22-02.23

1.1.paušálna sadzba koordinácia 12.22-02.23

Vlastník dokladu
Gymnázium
Dodávateľ
Gymnázium
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
5,582 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedostatočné audíto… Nedostatočné vymedz…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
Gymnázium
IČO
00161187
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Datacomp
IČO
36212466
Názov
UniKnihy.sk s.r.o.
IČO
36683132
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.