Popis projektu

Predkladaný projekt s názvom " je zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania v rámci prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových zručností a zároveň na zvýšenie odbornosti a zručností pedagogických zamestnancov v rámci týchto oblastí.

Hlavným cieľom projektu je:

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 3 hlavných aktivít - detailný popis týchto aktivít bude uvedený v časti 7.2 tejto ŽoNFP.

Cieľovými skupinami projektu budú žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázií podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Miestom realizácie projektu bude Prešovský samosprávny kraj, okres Sabinov (patriaci do skupiny najmenej rozvinutých regiónov v rámci SR), mesto Lipany.

V rámci projektu budú dosiahnuté hodnoty v nasledujúcich merateľných ukazovateľoch:

  • P0451 – Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti – v plánovanej hodnote 32 žiakov
  • P0455 – Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti – v plánovanej hodnote 32 žiakov
  • P0449 - Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu – v plánovanej hodnote 28 žiakov
  • P0278 - Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií – v plánovanej hodnote 20 ped. zamestnancov
  • P0279 - Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie – v plánovanej hodnote 20 ped. zamestnancov
Viac
Subjekt
Gymnázium Lipany
Miesta realizácie
Lipany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2019 - 01.01.2022
Celková suma
159,968 €
Vlastné zdroje
7,998 €
Vyčerpané z projektu
68,386 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie kompetencií, odborných zručnos…
Typ
Podpora rozvoja kľú…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov
Riadenie/koordinácia projektu
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov
Mimoškolská činnosť zameraná na zvýšeni…
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
96,0 (počet)
Cieľ
32,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
Hodnota
47,0 (počet)
Cieľ
28,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie
Hodnota
28,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
96,0 (počet)
Cieľ
32,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
Hodnota
28,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.02.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

4.1.1. Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

4.1.5. Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

4.1.4. Pedagóg 4 -Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

4.1.3. Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

4.1.2. Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

4.1.1. Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

4.1.2. Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

4.1.3. Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

4.1.4. Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

4.1.5. Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

1.1. paušálna sadzba

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
1,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
384 €
Realizácia
-
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.1. Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

4.1.2. Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

4.1.3. Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

4.1.4. Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

4.1.5. Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

4.1.5. Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

4.1.4. Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

4.1.3. Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

4.1.2. Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

4.1.1. Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

4.1.5. Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

4.1.4. Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

4.1.3. Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

4.1.2. Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

4.1.1. Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

4.1.1. Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

4.1.2. Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

4.1.3. Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

4.1.4. Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

4.1.5. Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

2.1.15. Kliprám A3

Faktúra č. VF1/202011456 - zariadenie projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

2.1.14. Viazač hrebeňovej väzby

Faktúra č. VF1/202011456 - zariadenie projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

2.1.11. Rezačka A3

Faktúra č. VF1/202011456 - zariadenie projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

2.1.10. Laminátor

Faktúra č. VF1/202011456 - zariadenie projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

2.1.9. Multifunkčné zariadenie

Faktúra č. VF1/202011456 - zariadenie projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

2.1.8. Tlačiareň farebná

Faktúra č. VF1/202011456 - zariadenie projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

2.1.7. Tlačiareň čiernobiela

Faktúra č. VF1/202011456 - zariadenie projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

2.1.13. USD disk 64 GB

Faktúra č. VF1/202011456 - zariadenie projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

2.1.12. USD disk 128 GB

Faktúra č. VF1/202011456 - zariadenie projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

2.1.6. Reproduktor k PC

Faktúra č. VF1/202011456 - zariadenie projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

2.1.5. Slúchadlá s mikrofónom

Faktúra č. VF1/202011456 - zariadenie projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

2.1.4. Klávesnica

Faktúra č. VF1/202011456 - zariadenie projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

2.1.3. Kancelársky balík

Faktúra č. VF1/202011456 - zariadenie projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

2.1.2. PC monitor

Faktúra č. VF1/202011456 - zariadenie projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

2.1.1. PC jednotka

Faktúra č. VF1/202011456 - zariadenie projektu

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

4.5.1. Školiaci materiál a potreby

Faktúra č. 2201572 - spotrebný materiál na vytvorenie turistických značiek (4.5.1.)

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

4.5.1. Školiaci materiál a potreby

Faktúra č. 2120003266 - odborná literatúra (4.5.1.)

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

4.5.1. Školiaci materiál a potreby

Faktúra č. 1180808491 - odborná literatúra (4.5.1.)

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

4.5.1. Školiaci materiál a potreby

Faktúra č. 9/2020 - spotrebný materiál (4.5.1.)

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

4.5.1. Školiaci materiál a potreby

Faktúra č. 20018646 - odborná literatúra (4.5.1.)

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

4.5.1. Školiaci materiál a potreby

Faktúra č. 9200002 - spotrebný materiál (4.5.1.)

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

4.5.1. Školiaci materiál a potreby

Faktúra č. 312171962 - odborná literatúra (4.5.1.)

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

4.5.1. Školiaci materiál a potreby

Faktúra č. 2020012401 - časopis Mladý vedec (4.5.1.)

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
APROMOD, s. r. o.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

4.5.1. Školiaci materiál a potreby

Faktúra č. 7970008617 - časopis Kozmos (4.5.1.)

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

4.5.1. Školiaci materiál a potreby

Faktúra č. 20300273 - časopis Profit (4.5.1.)

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

4.5.1. Školiaci materiál a potreby

Faktúra č. 20300272 - časopis Vesmír (4.5.1.)

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

4.5.1. Školiaci materiál a potreby

Faktúra č. 40205771 - časopis TREND (4.5.1.)

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

4.5.1. Školiaci materiál a potreby

Faktúra č. 20401012 - časopis Quark (4.5.1.)

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

5.6.1. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. - Klub praktickej matematiky

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 02-06_2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

5.6.2. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. - Klub bádateľských aktivít z fyziky

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 02-06_2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

5.6.6. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. -Kreatívne v labyrinte IT

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 02-06_2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

5.6.3. štandardná stupnica jednotkových nákladov- typ I. - Vedo-mosty

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 02-06_2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
1,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

5.6.4. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. - Klub čitateľskej gramotnosti

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 02-06_2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
1,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

5.6.5. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. - Manažment osobných financií

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 02-06_2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 04/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 04/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

3.1.1_2 Projektový manažér - V. Urdová

Sumárny prehľad mimo ŠRO 04/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 04/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 04/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

4.1.5. Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

4.1.4_1 Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1- J. Sobota - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

4.1.4. Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

4.1.5_1 Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

3.1.1_2 Projektový manažér - V. Urdová

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

4.1.1. Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

4.1.2_1 Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

4.1.1_1 Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová- odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

4.1.2. Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 05/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

3.1.1_2 Projektový manažér - V. Urdová

Sumárny prehľad mimo ŠRO 05/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 05/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

5.6.7. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. -školenie - Bádateľské vyučovanie

Zoznam absolventov vzdelávania - školenie Bádateľské vyučovanie

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
2,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

4.5.1. Školiaci materiál a potreby

Faktúra č. 2020172 - 4.5.1. Označovacie tabuľky na značky

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

4.5.1. Školiaci materiál a potreby

Faktúra č. 2120028315 - 4.5.1. Odborná literatúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

4.5.1. Školiaci materiál a potreby

Faktúra č. F2026390 - 4.5.1. Školiaci materiál a potreby

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 08/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 08/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 08/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 08/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

3.1.1_2 Projektový manažér - V. Urdová

Sumárny prehľad mimo ŠRO 07/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 07/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 07/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 07/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 07/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

2.1.53. Softvér COACH

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.52. Detektor pohybu

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.51. Spektrometer

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.35. Tester na meranie vodivosti

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.33. Detektor rozpusteného kyslíka

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.32. Kolorimeter

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.30. Cvičný srdcový monitor

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.29. Merací panel

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.18. Žiacky binokulár

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.22. Hlasovací systém

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.21. Univerzálny GPS navigátor

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.27. Kufríkové laboratórium na výskum pôdy

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.26. Ekologická pokusná súprava

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.25. Interaktívna geografia CD

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.24. Výučbové CD Prírodné oblasti Zeme

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.23. Výučbové CD Európa

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.17. Monopoly – elektronické bankovníctvo

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.16. Hra finančná sloboda

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.49. UVB snímač

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.47. Merač elektrického náboja

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.45. Vlhkomer

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.43. Merač intenzity osvetlenia

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.41. Termočlánok

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.39. Polarimeter kruhový

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.37. Presné váhy

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.31. Detektor Ca2+

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.20. Statív

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.19. Učiteľský binokulár

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.28. Snímač nečistôt vo vode

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.34. Spirometer

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.36. Spektrofotometer

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.38. Refraktometer

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.40. Grafický datazberový systém

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.42. Snímač natočenia

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.44. Snímač magnetického poľa

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.46. Barometer

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.48. UVA snímač

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

2.1.50. Silomer

Faktúra č. VF1/202011842 - zariadenie a vybavenie projektu - 2. časť

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

4.1.5_1 Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková -odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

4.1.5. Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

4.1.4_1 Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

4.1.4. Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

4.1.3_1 Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

4.1.3. Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

4.1.2_1 Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

4.1.2. Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

4.1.1_1 Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová -odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

4.1.1. Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2019

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

4.1.5_1 Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

4.1.5. Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

4.1.4_1 Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

4.1.4. Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

4.1.3_1 Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

4.1.3. Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

4.1.2_1 Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

4.1.2. Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

4.1.1_1 Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

4.1.1. Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko -odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

3.1.1_2 Projektový manažér - V. Urdová

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

4.1.5_1 Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

4.1.5. Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

4.1.4_1 Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

4.1.4. Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

4.1.3_1 Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

4.1.3. Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

4.1.2_1 Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

4.1.2. Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

4.1.1_1 Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

4.1.1. Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.1.1_2 Projektový manažér - V. Urdová

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

4.1.5_1 Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

4.1.5. Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

4.1.4_1 Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

4.1.4. Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

4.1.3_1 Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

4.1.3. Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

4.1.2_1 Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

4.1.2. Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

4.1.1_1 Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

4.1.1. Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

3.1.1_2 Projektový manažér - V. Urdová

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

5.6.6. štandardná stupnica jednotkových nákladov- typ I. - Kreatívne v labyrinte IT

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 09_2019 - 01_2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

5.6.5. štandardná stupnica jednotkových nákladov- typ I. - Manažment osobných financií

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 09_2019 - 01_2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

5.6.4. štandardná stupnica jednotkových nákladov- typ I. - Klub čitateľskej gramotnosti

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 09_2019 - 01_2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
2,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

5.6.2. štandardná stupnica jednotkových nákladov- typ I. - Klub bádateľských aktivít z fyziky

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 09_2019 - 01_2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

5.6.1. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. - Klub praktickej matematiky

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 09_2019 - 01_2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

5.6.3. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. - Vedo-mosty

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 09_2019 - 01_2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
2,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

5.6.5. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. - Manažment osobných financií

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 09_2020 - 01_2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
2,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

5.6.2. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. - Klub bádateľských aktivít z fyziky

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 09_2020 - 01_2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
2,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

5.6.1. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. - Klub praktickej matematiky

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 09_2020 - 01_2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
2,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

5.6.3. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. - Vedo-mosty

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 09_2020 - 01_2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
3,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

5.6.4. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. - Klub čitateľskej gramotnosti

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 09_2020 - 01_2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
4,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

5.6.6. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. - Kreatívne v labyrinte IT

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 09_2020 - 01_2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
2,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

3.1.1. Projektový manažér - V. Urdová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

3.1.1_1 Projektový manažér - V. Urdová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

3.1.1. Projektový manažér - V. Urdová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

3.1.1_1 Projektový manažér - V. Urdová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 12/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér - V. Urdová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

3.1.1_1 Projektový manažér - V. Urdová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 11/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér - V. Urdová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

3.1.1_1 Projektový manažér - V. Urdová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

4.1.3. Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

4.1.2. Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

4.1.1. Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

4.1.1_1 Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová- odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

4.1.2_1 Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

4.1.3_1 Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

4.1.4_1 Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1- J. Sobota - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

4.1.5_1 Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

4.1.5. Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

4.1.4. Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

4.1.2_1 Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

4.1.3_1 Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

4.1.4_1 Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1- J. Sobota - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

4.1.5_1 Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

4.1.5. Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

4.1.4. Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

4.1.3. Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

4.1.2. Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

4.1.1. Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

4.1.1_1 Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová- odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

5.4.3. Školenie 3 - Inovačné metódy pri rozvoji čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia

Faktúra č. 20210040 (5.4.3. Školenie 3)

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

5.6.6. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. - Kreatívne v labyrinte IT

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 02-06_2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

5.6.4. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. - Klub čitateľskej gramotnosti

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 02-06_2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
3,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

5.6.2. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. - Klub bádateľských aktivít z fyziky

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 02-06_2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

5.6.1. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. - Klub praktickej matematiky

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 02-06_2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

5.6.3. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. - Vedo-mosty

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 02-06_2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
2,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

5.6.5. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. - Manažment osobných financií

Rozpočet projektu - ŠSJN - Pedagogické kluby 02-06_2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

3.1.1. Projektový manažér - V. Urdová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

3.1.1_1 Projektový manažér - V. Urdová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

4.1.1_1 Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

4.1.5. Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

4.1.4. Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

4.1.2. Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

4.1.1. Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

4.1.2_1 Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

4.1.4_1 Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1- J. Sobota - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

4.1.5_1 Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 06/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 05/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 05/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 05/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

3.1.1. Projektový manažér - V. Urdová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 05/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

3.1.1_1 Projektový manažér - V. Urdová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 05/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 05/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 05/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 05/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

4.1.1. Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 05/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

4.1.1_1 Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 05/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 04/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 04/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 04/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

3.1.1. Projektový manažér - V. Urdová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 04/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

3.1.1_1 Projektový manažér - V. Urdová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 04/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 04/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 04/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 04/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

3.1.1. Projektový manažér - V. Urdová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

3.1.1_1 Projektový manažér - V. Urdová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 03/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

3.1.1. Projektový manažér - V. Urdová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

3.1.1_1 Projektový manažér - V. Urdová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 02/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 07/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

3.1.1. Projektový manažér - V. Urdová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 07/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 07/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 07/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

3.1.1_1 Projektový manažér - V. Urdová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 07/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 07/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 07/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 07/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

3.1.1. Projektový manažér - V. Urdová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 08/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

3.1.1_1 Projektový manažér - V. Urdová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 08/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 08/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

3.1.2. Finančný manažér - Ľ. Čulko - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 08/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

3.1.2_1 Finančný manažér - Ľ. Čulko - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 08/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 08/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 08/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 08/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

3.1.1. Projektový manažér - V. Urdová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

3.1.1_1 Projektový manažér - V. Urdová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.5. Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.1. Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.2_1 Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.4_1 Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1- J. Sobota - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.2. Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.5_1 Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.1_1 Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová- odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.4. Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.3. Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.3_1 Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

3.1.1_1 Projektový manažér - V. Urdová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

5.4.2. Školenie 2 - Národný štandard finančnej gramotnosti

Faktúra č. 001 (ECSA Slovakia)

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia)
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

3.1.1_1 Projektový manažér - V. Urdová - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

3.1.1. Projektový manažér - V. Urdová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - G. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

3.1.3. Administratívny pracovník - E. Lazoríková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

3.1.3_1 Administratívny pracovník - E. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

3.1.4_1 Manažér monitorovania - G. Lazoríková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

4.1.5. Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

4.1.3_1 Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

4.1.3. Pedagóg 3 - Mladý programátor a robotika - Š. Palušek - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

4.1.5_1 Pedagóg 5 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 2 - P. Vavreková - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

4.1.4. Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1 - J. Sobota - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

4.1.1. Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

4.1.2_1 Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

4.1.2. Pedagóg 2 - Krúžok astronomický - M. Mišenčík - hrubá mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

4.1.1_1 Pedagóg 1 - Vital srdce - S. Hozová- odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

4.1.4_1 Pedagóg 4 - Studničky – voda pre tretie tisícročie - časť 1- J. Sobota - odvody zamestnávateľa

Sumárny prehľad mimo ŠRO 09/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
Gymnázium Lipany
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

5.4.1. Školenie 1 - Informačná bezpečnosť vo vyučovaní

Faktúra FV210273 (Interaktívna škola)

Vlastník dokladu
Gymnázium Lipany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov IČO
Názov
Centrum vedecko-technických informácií SR
IČO
00151882
Názov
Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia)
IČO
36070637
Názov
APROMOD, s. r. o.
IČO
46323538
Názov
PLOTY SKALA, s. r. o.
IČO
46614478
Názov
Gymnázium Lipany
IČO
00161047
Názov
New and Media Holding a.s.
IČO
47256281
Názov
Vladimír Gladiš - GLOBUS
IČO
37466933
Názov
Martinus, s.r.o.
IČO
45503249
Názov
Peter Skubák - AD REM
IČO
11782889
Názov
MELÓ-DIÁK Slovakia s.r.o.
IČO
36200701
Názov
IKARO s.r.o.
IČO
31656544
Názov
FISHER Slovakia, spol. s r.o.
IČO
36483095
Názov
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o.
IČO
44918682
Názov
Interaktívna škola, s.r.o.
IČO
45888329
Názov
L. K. Permanent, spol. s r.o.
IČO
31352782
Názov
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
IČO
35792281
Názov
MANI Konzult, s.r.o.
IČO
44620217
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.