Popis projektu

Žiadateľ bude realizovať hlavný cieľ projektu prostredníctvom 3 hlavných aktivít:

HA1: Podpora kľúčových gramotností žiakov gymnázia

HA2: Podpora vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov gymnázia

HA3: Koordinácia projektu

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázií.

Miestom realizácie aktivít projektu je menej rozvinutý región - Prešov, PSK.

Projekt bude realizovaný na základe identifikovanej potreby na strane žiadateľa na základe výsledkov žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, ako aj vlastnej skúsenosti žiadateľa.

Viac
Subjekt
Gymnázium Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2019 - 01.06.2023
Celková suma
230,195 €
Vlastné zdroje
11,510 €
Vyčerpané z projektu
65,600 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
HA2: Podpora vzdelávania pedagogických …
Typ
Podpora rozvoja kľú…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
26.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
23.06.2023
Názov
HA3: Koordinácia projektu
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
HA1: Podpora kľúčových gramotností žiak…
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
26.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
28.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
1188,0 (počet)
Cieľ
500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
Hodnota
47,0 (počet)
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie
Hodnota
47,0 (počet)
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
Hodnota
439,0 (počet)
Cieľ
500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
1188,0 (počet)
Cieľ
500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výpočtová technika

Faktúra za výpočtovú techniku

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Výpočtová technika

Faktúra za výpočtovú techniku

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
2,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 09/2021 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 09/2021 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 09/2021 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 09/2021 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania - odmena

Sumárny prehľad 09/2021 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 09/2021 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania - odvody

Sumárny prehľad 09/2021 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1 Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 09/2021 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 09/2021 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 09/2021 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 10/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania - odmena

Sumárny prehľad 10/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1 Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 10/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 10/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 10/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania - odvody

Sumárny prehľad 10/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 10/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 10/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 10/2021 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 10/2021 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 11/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 11/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 11/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 11/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania - odmena

Sumárny prehľad 11/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 11/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1 Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 11/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania - odvody

Sumárny prehľad 11/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 11/2021 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odmena

Sumárny prehľad 11/2021 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 - odmena

Sumárny prehľad 11/2021 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odvody

Sumárny prehľad 11/2021 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 - odvody

Sumárny prehľad 11/2021 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 11/2021 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 11/2021 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 11/2021 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 - odmena

Sumárny prehľad 11/2021 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 11/2021 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odvody

Sumárny prehľad 11/2021 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 11/2021 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 12/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 12/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 12/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania – odvody

Sumárny prehľad 12/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 12/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania – odmena

Sumárny prehľad 12/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 12/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1 Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 12/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania – odvody

Sumárny prehľad 01/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1 Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 01/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 01/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 01/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 01/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania – odmena

Sumárny prehľad 01/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 01/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 01/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 02/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 02/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 02/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 02/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1 Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 02/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 02/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania – odmena

Sumárny prehľad 02/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania – odmena

Sumárny prehľad 02/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 - odmena

Sumárny prehľad 02/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 02/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 02/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odvody

Sumárny prehľad 02/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 02/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro/4.1.2.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 1 až 10 - odvody

Sumárny prehľad 02/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 02/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 - odmena

Sumárny prehľad 02/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 - odvody

Sumárny prehľad 02/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 - odmena

Sumárny prehľad 02/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 - odvody

Sumárny prehľad 02/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 02/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 02/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odmena

Sumárny prehľad 02/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania – odvody

Sumárny prehľad 03/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 03/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 03/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania – odmena

Sumárny prehľad 03/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1 Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 03/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 03/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 03/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 03/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odmena

Sumárny prehľad 03/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odvody

Sumárny prehľad 03/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 03/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 03/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odvody

Sumárny prehľad 03/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 03/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odvody

Sumárny prehľad 03/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odmena

Sumárny prehľad 03/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odvody

Sumárny prehľad 03/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 03/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 03/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odmena

Sumárny prehľad 03/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 03/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odmena

Sumárny prehľad 03/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1 Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 04/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 04/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 04/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 04/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 04/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 04/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania – odmena

Sumárny prehľad 04/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania – odvody

Sumárny prehľad 04/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 04/2020 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 04/2020 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odvody

Sumárny prehľad 04/2020 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 04/2020 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odvody

Sumárny prehľad 04/2020 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 04/2020 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odmena

Sumárny prehľad 04/2020 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odvody

Sumárny prehľad 04/2020 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odmena

Sumárny prehľad 04/2020 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odmena

Sumárny prehľad 04/2020 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odvody

Sumárny prehľad 04/2020 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odmena

Sumárny prehľad 04/2020 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 04/2020 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 04/2020 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 05/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania – odmena

Sumárny prehľad 05/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 05/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1 Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 05/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania – odvody

Sumárny prehľad 05/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 05/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 05/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 05/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odvody

Sumárny prehľad 05/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odvody

Sumárny prehľad 05/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odmena

Sumárny prehľad 05/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 05/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 05/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odmena

Sumárny prehľad 05/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odmena

Sumárny prehľad 05/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odmena

Sumárny prehľad 05/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 05/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 05/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 05/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 05/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odvody

Sumárny prehľad 05/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odvody

Sumárny prehľad 05/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 06/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania – odvody

Sumárny prehľad 06/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania – odmena

Sumárny prehľad 06/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1 Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 06/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 06/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 06/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 06/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 06/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 06/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odvody

Sumárny prehľad 06/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 06/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odmena

Sumárny prehľad 06/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odvody

Sumárny prehľad 06/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 06/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odmena

Sumárny prehľad 06/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odmena

Sumárny prehľad 06/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odvody

Sumárny prehľad 06/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odmena

Sumárny prehľad 06/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 06/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odvody

Sumárny prehľad 06/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

PK čitateľskej gramotnosti / 5.6.1.

PK čitateľskej gramotnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
2,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PK finančnej gramotnosti / 5.6.1.

PK finančnej gramotnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PK matematickej gramotnosti / 5.6.1.

PK matematickej gramotnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PK prírodovednej gramotnosti / 5.6.1.

PK prírodovednej gramotnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
1,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zoznam učiteľov extra hodín 1. polrok / 4.6.1.

Zoznam učiteľov extra hodín 1. polrok

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
5,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 01/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 01/2022 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Zoznam učiteľov extra hodín 2. polrok / 4.6.1.

Zoznam učiteľov extra hodín 2. polrok

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
5,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1. Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 11/2019 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1. Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 11/2019 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2. Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 11/2019 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1. Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 11/2019 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3. Manažér monitorovania - odmena

Sumárny prehľad 11/2019 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1. Manažér monitorovania - odvody

Sumárny prehľad 11/2019 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4. Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 11/2019 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1. Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 11/2019 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

4.6.1 Zoznam učiteľov Extra hodín 2.Q

Zoznam učiteľov Extra hodín 2.Q

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
2,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. zoznam členov PK čitateľská gramotnosť

Zoznam členov PK čitateľská gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1 Zoznam členov PK Prírodovedná gramotnosť

Zoznam členov PK Prírodovedná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1 Zoznam učiteľov Extra hodín 1.Q

Zoznam učiteľov Extra hodín 1.Q

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
2,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. Zoznam členov PK Matematická gramotnosť

Zoznam členov PK Matematická gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. Zoznam členov PK Finančná gramotnosť

Zoznam členov PK Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
1,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 03/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1 Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 03/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania - odvody

Sumárny prehľad 03/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 03/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 03/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 03/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 03/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania - odmena

Sumárny prehľad 03/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 1 až 10 - odvody

Sumárny prehľad 03/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 03/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 3 - odmena

Sumárny prehľad 03/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 - odmena

Sumárny prehľad 03/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti - odvody

Sumárny prehľad 03/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 1 až 10 - odvody

Sumárny prehľad 03/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 - odmena

Sumárny prehľad 03/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 1 až 10 – odvody

Sumárny prehľad 03/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 1 až 10 - odvody

Sumárny prehľad 03/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odmena

Sumárny prehľad 03/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 1 až 10 - odvody

Sumárny prehľad 03/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mgr. Silvia Ernstová / 4.1.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 1 - odmena

Sumárny prehľad 03/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mgr. Silvia Ernstová / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 1 až 10 – odvody

Sumárny prehľad 03/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 - odmena

Sumárny prehľad 03/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 - odmena

Sumárny prehľad 01/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 3 - odmena

Sumárny prehľad 01/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 - odmena

Sumárny prehľad 01/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mgr. Silvia Ernstová / 4.1.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 1 - odmena

Sumárny prehľad 01/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mgr. Silvia Ernstová / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 1 - odvody

Sumárny prehľad 01/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 - odvody

Sumárny prehľad 01/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 3 - odvody

Sumárny prehľad 01/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 - odvody

Sumárny prehľad 01/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 - odmena

Sumárny prehľad 01/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 - odvody

Sumárny prehľad 01/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 01/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 01/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odmena

Sumárny prehľad 01/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odvody

Sumárny prehľad 01/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1 Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 02/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 02/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 02/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 02/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 02/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 02/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania - odmena

Sumárny prehľad 02/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania - odvody

Sumárny prehľad 02/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mgr. Silvia Ernstová / 4.1.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 1 - odmena

Sumárny prehľad 02/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odvody

Sumárny prehľad 02/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mgr. Silvia Ernstová / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 1 - odvody

Sumárny prehľad 02/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 - odmena

Sumárny prehľad 02/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 - odvody

Sumárny prehľad 02/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 3 - odmena

Sumárny prehľad 02/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 3 - odvody

Sumárny prehľad 02/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 - odmena

Sumárny prehľad 02/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 - odvody

Sumárny prehľad 02/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 - odmena

Sumárny prehľad 02/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 - odvody

Sumárny prehľad 02/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 02/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 02/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odmena

Sumárny prehľad 02/2020 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1 Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 01/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 01/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania - odmena

Sumárny prehľad 01/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 01/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2. Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 01/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 01/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1. Manažér monitorovania - odvody

Sumárny prehľad 01/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 01/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odvody

Sumárny prehľad 12/2019 - mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 12/2019 - mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 - odvody

Sumárny prehľad 12/2019 - mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 3 - odvody

Sumárny prehľad 12/2019 - mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 - odvody

Sumárny prehľad 12/2019 - mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

Mgr. Silvia Ernstová / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 1 - odvody

Sumárny prehľad 12/2019 - mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 3 - odmena

Sumárny prehľad 12/2019 - mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 - odmena

Sumárny prehľad 12/2019 - mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 - odmena

Sumárny prehľad 12/2019 - mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 12/2019 - mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odmena

Sumárny prehľad 12/2019 - mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

Mgr. Silvia Ernstová / 4.1.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 1 - odmena

Sumárny prehľad 12/2019 - mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 - odmena

Sumárny prehľad 12/2019 - mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.11 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 - odvody

Sumárny prehľad 12/2019 - mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1. Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 12/2019 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4. Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 12/2019 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1. Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 12/2019 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1. Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 12/2019 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1. Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 12/2019 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2. Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 12/2019 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3. Manažér monitorovania - odmena

Sumárny prehľad 12/2019 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1. Manažér monitorovania - odvody

Sumárny prehľad 12/2019 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 10/2020 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 10/2020 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér - odmena

Sumárny prehľad 9/2020 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník - odmena

Sumárny prehľad 9/2020 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania - odmena

Sumárny prehľad 9/2020 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér - odmena

Sumárny prehľad 9/2020 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad 9/2020 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér - odvody

Sumárny prehľad 9/2020 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania - odvody

Sumárny prehľad 9/2020 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová/3.1.4.1 Administratívny pracovník - odvody

Sumárny prehľad 9/2020 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník - odmena

Sumárny prehľad 10/2020 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania - odmena

Sumárny prehľad 10/2020 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér - odmena

Sumárny prehľad 10/2020 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér - odmena

Sumárny prehľad 10/2020 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad 10/2020 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér - odvody

Sumárny prehľad 10/2020 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania - odvody

Sumárny prehľad 10/2020 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová/3.1.4.1 Administratívny pracovník - odvody

Sumárny prehľad 10/2020 - koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér - odmena

Sumárny prehľad 11/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová/3.1.4.1 Administratívny pracovník - odvody

Sumárny prehľad 11/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník - odmena

Sumárny prehľad 11/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania - odvody

Sumárny prehľad 11/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania - odmena

Sumárny prehľad 11/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér - odvody

Sumárny prehľad 11/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér - odmena

Sumárny prehľad 11/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad 11/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér - odvody

Sumárny prehľad 03/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér - odmena

Sumárny prehľad 03/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér - odmena

Sumárny prehľad 03/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad 03/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania - odvody

Sumárny prehľad 03/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania - odmena

Sumárny prehľad 03/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová/3.1.4.1 Administratívny pracovník - odvody

Sumárny prehľad 03/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník - odmena

Sumárny prehľad 03/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová/3.1.4.1 Administratívny pracovník - odvody

Sumárny prehľad 02/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér - odmena

Sumárny prehľad 02/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér - odvody

Sumárny prehľad 02/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér - odmena

Sumárny prehľad 02/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad 02/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník - odmena

Sumárny prehľad 02/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania - odvody

Sumárny prehľad 02/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania - odmena

Sumárny prehľad 02/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová/3.1.4.1 Administratívny pracovník - odvody

Sumárny prehľad 12/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník - odmena

Sumárny prehľad 12/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania - odvody

Sumárny prehľad 12/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania - odmena

Sumárny prehľad 12/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér - odvody

Sumárny prehľad 12/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér - odmena

Sumárny prehľad 12/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad 12/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér - odmena

Sumárny prehľad 12/2020 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér - odmena

Sumárny prehľad 04/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník - odmena

Sumárny prehľad 04/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania - odvody

Sumárny prehľad 04/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania - odmena

Sumárny prehľad 04/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér - odvody

Sumárny prehľad 04/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad 04/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér - odmena

Sumárny prehľad 04/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová/3.1.4.1 Administratívny pracovník - odvody

Sumárny prehľad 04/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník - odmena

Sumárny prehľad 05/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania - odmena

Sumárny prehľad 05/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová/3.1.4.1 Administratívny pracovník - odvody

Sumárny prehľad 05/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania - odvody

Sumárny prehľad 05/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér - odvody

Sumárny prehľad 05/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér - odmena

Sumárny prehľad 05/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad 05/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér - odmena

Sumárny prehľad 05/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová/3.1.4.1 Administratívny pracovník - odvody

Sumárny prehľad 06/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník - odmena

Sumárny prehľad 06/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania - odvody

Sumárny prehľad 06/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania - odmena

Sumárny prehľad 06/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér - odvody

Sumárny prehľad 06/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér - odmena

Sumárny prehľad 06/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad 06/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér - odmena

Sumárny prehľad 06/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1 Finančný manažér - odvody

Sumárny prehľad 01/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník - odmena

Sumárny prehľad 01/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania - odmena

Sumárny prehľad 01/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1 Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad 01/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová/3.1.4.1 Administratívny pracovník - odvody

Sumárny prehľad 01/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér - odmena

Sumárny prehľad 01/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér - odmena

Sumárny prehľad 01/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1 Manažér monitorovania - odvody

Sumárny prehľad 01/2021 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

4.6.1 EXTRA HODINY

Extra hodiny

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
12,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6.1 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 6/2021 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 6/2021 – mimoškolská činnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

5.6.1 PK prírodovednej gramotnosti

PK prírodovednej gramotnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1 PK čitateľskej gramotnosti

PK čitateľskej gramotnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1 PK finančnej gramotnosti

PK finančnej gramotnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1 PK matematickej gramotnosti

PK matematickej gramotnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školiaci materiál

Školiaci materiál a materiál pre pokusy

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2023
Názov

Materiál pre pokusy

Školiaci materiál a materiál pre pokusy

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2023
Názov

Vybavenie a nábytok

Vybavenie a nábytok

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2023
Názov

Didaktické učebné pomôcky

Didaktické učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2023
Názov

Knižné a učebné pomôcky

Knižné a učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2023
Názov

Knižné pomôcky

Knižné a učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 01/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 01/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1. Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 01/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1. Manažér monitorovania – odvody

Sumárny prehľad 01/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania – odmena

Sumárny prehľad 01/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1. Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 01/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 01/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1. Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 01/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1. Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 10/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 10/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 10/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1. Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 10/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania – odmena

Sumárny prehľad 10/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 10/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1. Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 10/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1. Manažér monitorovania – odvody

Sumárny prehľad 10/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 02/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1. Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 02/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 02/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 02/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1. Manažér monitorovania – odvody

Sumárny prehľad 02/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania – odmena

Sumárny prehľad 02/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1. Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 02/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1. Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 02/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 02/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odmena

Sumárny prehľad 02/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odmena

Sumárny prehľad 02/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odmena

Sumárny prehľad 02/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 – odmena

Sumárny prehľad 02/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 02/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 02/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 – odvody

Sumárny prehľad 02/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 02/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odvody

Sumárny prehľad 02/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odvody

Sumárny prehľad 02/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 02/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 02/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odvody

Sumárny prehľad 02/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odmena

Sumárny prehľad 09/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 09/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 09/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odmena

Sumárny prehľad 09/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 09/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odmena

Sumárny prehľad 09/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odmena

Sumárny prehľad 09/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odvody

Sumárny prehľad 09/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odvody

Sumárny prehľad 09/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odvody

Sumárny prehľad 09/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 09/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odvody

Sumárny prehľad 09/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 09/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 09/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 11/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 11/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 11/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania – odmena

Sumárny prehľad 11/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1. Manažér monitorovania – odvody

Sumárny prehľad 11/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1. Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 11/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1. Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 11/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1. Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 11/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
1,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1. Manažér monitorovania – odvody

Sumárny prehľad 09/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 09/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania – odmena

Sumárny prehľad 09/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 09/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 09/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1. Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 09/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1. Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 09/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1. Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 09/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 10/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odvody

Sumárny prehľad 10/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odvody

Sumárny prehľad 10/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 10/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odmena

Sumárny prehľad 10/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 10/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odmena

Sumárny prehľad 10/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odmena

Sumárny prehľad 10/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odvody

Sumárny prehľad 10/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 10/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 - odmena

Sumárny prehľad 10/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4.1.Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odvody

Sumárny prehľad 10/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1.1.Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 10/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 10/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1. Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 03/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 03/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 03/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania – odmena

Sumárny prehľad 03/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 03/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1. Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 03/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1. Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 03/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1. Manažér monitorovania – odvody

Sumárny prehľad 03/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 – odmena

Sumárny prehľad 11/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odmena

Sumárny prehľad 11/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 11/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 11/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odmena

Sumárny prehľad 11/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odvody

Sumárny prehľad 11/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odmena

Sumárny prehľad 11/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 11/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 – odvody

Sumárny prehľad 11/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 11/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 11/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 11/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odvody

Sumárny prehľad 11/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odvody

Sumárny prehľad 11/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1. Manažér monitorovania – odvody

Sumárny prehľad 04/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania – odmena

Sumárny prehľad 04/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 04/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 04/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1. Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 04/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 04/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1. Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 04/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1. Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 04/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

5.6.1. PK finančná gramotnosť

PK finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
3,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania – odmena

Sumárny prehľad 05/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 05/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 05/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 05/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2023
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1. Manažér monitorovania – odvody

Sumárny prehľad 05/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1. Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 05/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1. Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 05/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1. Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 05/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1. Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 12/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1. Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 12/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1. Manažér monitorovania – odvody

Sumárny prehľad 12/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 12/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 12/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania – odmena

Sumárny prehľad 12/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1. Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 12/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 12/2022 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odvody

Sumárny prehľad 12/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odvody

Sumárny prehľad 12/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odmena

Sumárny prehľad 12/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odmena

Sumárny prehľad 12/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 12/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 – odvody.

Sumárny prehľad 12/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 12/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 – odmena

Sumárny prehľad 12/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 12/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 12/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odmena

Sumárny prehľad 12/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odvody

Sumárny prehľad 12/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 12/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 12/2022 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

5.6.1. PK matematická gramotnosť

PK matematická gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
3,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. PK prírodovedná gramotnosť

PK prírodovedná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
1,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1. PK čitasteľskej gramotnosti

PK čitateľskej gramotnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
1,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. EXTRA hodiny - zoznam učiteľov 1.a 2. polrok

EXTRA hodiny 1. a 2. Q

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
9,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3 Manažér monitorovania – odmena

Sumárny prehľad 06/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2 Finančný manažér – odmena

Sumárny prehľad 06/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1 Projektový manažér – odmena

Sumárny prehľad 06/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4 Administratívny pracovník – odmena

Sumárny prehľad 06/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

PhDr. Iveta Sopková / 3.1.1.1. Projektový manažér – odvody

Sumárny prehľad 06/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

PhDr. Ľubica Ďurechová / 3.1.3.1. Manažér monitorovania – odvody

Sumárny prehľad 06/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Ing. Nadežda Kušnírová / 3.1.4.1. Administratívny pracovník – odvody

Sumárny prehľad 06/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Mgr. Vladimír Salák / 3.1.2.1. Finančný manažér – odvody

Sumárny prehľad 06/2023 – koordinátori

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

5.2.1. Tuzemské pracovné cesty

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.4.5. Spoločná doprava autobusom

4.4.5. Spoločná doprava autobusom

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.4.5. Spoločná doprava autobusom

4.4.5. Spoločná doprava autobusom

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odmena

Sumárny prehľad 01/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odmena

Sumárny prehľad 01/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odvody

Sumárny prehľad 01/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mgr. Slavomír Gmitro / 4.1.2 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 2 – odmena

Sumárny prehľad 01/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 – odmena

Sumárny prehľad 01/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 01/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odvody

Sumárny prehľad 01/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odmena

Sumárny prehľad 01/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mgr. Ondrej Sabolčík / 4.1.6.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 01/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

PhDr. Dušan Přibík / 4.1.4 Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 4 – odmena

Sumárny prehľad 01/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

PhDr. Sylvia Ernstová / 4.1.1.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 – odvody

Sumárny prehľad 01/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mgr. Vladimíra Kordaničová / 4.1.3.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 6 - odvody

Sumárny prehľad 01/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

RNDr. Mária Romanová / 4.1.5.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 5 – odvody

Sumárny prehľad 01/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

PhDr.Iveta Sopková / 4.1.7.1. Metodik a lektor mimoškolskej činnosti 7 – odvody

Sumárny prehľad 01/2023 – mimoškolské činnosti

Vlastník dokladu
Gymnázium Prešov
Dodávateľ
Gymnázium Prešov
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
312 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Hodnotenie ponúk na…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt
-
Suma celkom
138 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Hodnotenie ponúk na…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Gymnázium Prešov
IČO
00161110
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Martin Gall - MG COMP
IČO
41751477
Názov
Scholmobile, s.r.o.
IČO
52045331
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.