Popis projektu

Cieľom predloženého projektu je „Obstaranie odbornej učebne polytechnickej výchovy a obstaranie odbornej učebne chémie“, konkrétne sa jedná o :

  1. Zriadenie a obstaranie vybavenia odbornej učebne polytechnickej výchovy
  2. Zriadenie a obstaranie odbornej učebne chémie
  3. Zriadenie odbornej učebne polytechnickej výchovy a chémie – stavebné úpravy

Každú z učební chceme zriadiť pre 16 žiakov, pričom žiaci budú tieto 2 odborné učebne využívať na vyučovanie týchto predmetov:

  1. pracovné vyučovanie na 1. stupni ZŠ, technika a svet práce na 2. stupni ZŠ
  2. chémia – praktické cvičenia

Obsah projektu je v súlade s princípmi a cieľmi Školského zákona súvisiacimi s povinnosťou riaditeľa školy zabezpečiť materiálno-technické podmienky školy na vzdelávanie žiakov v predmete technická výchova a výchova prírodovedných predmetov. Samotným cieľom projektu je tak zlepšenie pracovného školského prostredia, a tým efektívnejšie napĺňanie obsahu Školského vzdelávacieho programu.

Očakávame, že aj tento projekt, prostredníctvom ktorého umožníme našim žiakom uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby v súlade s ich špecifickými potrebami s cieľom zabezpečenia plnohodnotnej účasti na vzdelávaní, prispejú k napĺňaniu cieľov inkluzívneho vzdelávania.

Viac
Subjekt
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Petržalka
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2021 - 01.12.2021
Celková suma
77,705 €
Vlastné zdroje
3,885 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zriadenie odbornej učebne polytechnicke…
Typ
F. UMR_Stavebno-tec…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
16.03.2021
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
14.07.2021
Názov
Zriadenie odbornej učebne chémie
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
26.05.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
17.12.2021
Názov
Zriadenie odbornej učebne polytechnicke…
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
26.05.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
17.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
507,0 (osoby)
Cieľ
422,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
20.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

J457_Faktura_210023_SVP

J457_Faktura_210023

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov IČO
Názov
Complete Solutions, s. r. o.
IČO
44860820
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o.
IČO
51705613
Názov
eVector group SE
IČO
52649423
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.