Mestská časť Bratislava-Petržalka

Bratislava - mestská časť Petržalka

Počet žiadostí
21
Projekty
16
Úspešnosť žiadostí
57%
Celková suma
1,020,389 €
Nezrovnalosti
53,790 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej a…

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,450,200 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia ZŠ Turnianska za účelom navýšenia k…

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
383,036 €
Vlastné zdroje
19,152 €
Projekt

Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navý…

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
86,213 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
296,550 €
Vlastné zdroje
14,828 €
Projekt

Technikou k lepším možnostiam mladých

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
150,100 €
Vlastné zdroje
7,505 €
Projekt

Tvorivé vyučovanie

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
28,417 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
139,497 €
Vlastné zdroje
6,975 €
Projekt

Učíme sa moderne a kvalitne

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
102,575 €
Vlastné zdroje
5,129 €
Projekt

Obstaranie odbornej učebne polytechnickej výchovy…

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
77,705 €
Vlastné zdroje
3,885 €
Projekt

Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ na MŠ Pif…

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
74,085 €
Vlastné zdroje
3,704 €
Projekt

Prestavba školníckeho bytu na triedu materskej šk…

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
74,085 €
Vlastné zdroje
3,704 €
Projekt

Modernizácia technického vybavenia učební IKT, Mo…

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
71,025 €
Vlastné zdroje
3,551 €
Projekt

Učme sa kvalitne, učme sa pre život

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
60,989 €
Vlastné zdroje
3,049 €
Projekt

Znalosť jazykov rúca bariéry, otvára dvere a spáj…

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
794 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,650 €
Vlastné zdroje
2,533 €
Projekt

Prestavba školníckeho bytu na triedu materskej šk…

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,432 €
Vlastné zdroje
2,422 €
Projekt

Vybavenie odborných učební v ZŠ, Nobelovo nám. 6

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
38,513 €
Vlastné zdroje
1,926 €
Projekt

Jazyky – modernejšie a efektívnejšie

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
21,925 €
Vlastné zdroje
1,096 €
Projekt

Jazyková učebňa

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,858 €
Vlastné zdroje
543 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej a…

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,450,200 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

KASPIAN ďalej znižuje prahy

KASPIAN

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
120,968 €
Suma
298,880 €
Vlastné zdroje
14,944 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.