Popis projektu

Projekt má za cieľ prostredníctvom finančnej dotácie z operačného programu IROP 2014 – 2020 zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov základnej školy na 1. aj 2. stupni zabezpečením materiálno-technického vybavenia polytechnickej učebne. Výsledkom je zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu v tomto odbore, rozšírenie možnosti využívania prostriedkov pri procese výučby, pričom hlavným sledovaným cieľom podpory  je zvýšenie sociálnych a odborných kompetencií žiakov základnej školy, ktoré im umožnia úspešnú integráciu do spoločnosti z hľadiska sociálnych a pracovných väzieb.  Realizáciou aktivít sa taktiež docieli špecifická podpora pre intaktných žiakov a zároveň žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a mimoriadne talentovaných žiakov, ktorí tvoria základ spoločnosti.

Viac
Subjekt
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.08.2019
Celková suma
47,107 €
Vlastné zdroje
2,355 €
Vyčerpané z projektu
45,806 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
21.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
06.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
21.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
06.08.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
270,0 (osoby)
Cieľ
270,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
04.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Materiálne vybavenie odborných učební

Materiálne vybavenie odborných učební

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,670 €
Schválené na preplatenie
23,670 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Materiálne vybavenie odborných učební

Materiálne vybavenie odborných učební

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,873 €
Schválené na preplatenie
8,873 €
Realizácia
24.09.2019
Názov

Materiálne vybavenie odborných učební

Dodávka, montáž, inštalácia - ZŠ Dubová

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,264 €
Schválené na preplatenie
13,264 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Finančný manažér

Výplatná páska 08/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Výplatná páska 08/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2018
Názov

Finančný manažér (riadenie projektu)

Výplatná páska 08/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Výplatná páska 07/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

Finančný manažér

Výplatná páska 07/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Výplatná páska 07/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

Finančný manažér (riadenie projektu)

Výplatná páska 07/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Výplatná páska 07/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov IČO
Názov
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
IČO
00603147
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.