Popis projektu

Projekt bude realizovaný v Trnavskom kraji, okres Trnava, v obci Bučany. Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou je obec Bučany, škola je plneorganizovaná, zaradená do siete škôl SR.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Bučany

Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základných škôl formou zriadenia polytechnickej a biologickochemickej učebne. 

školskom roku 2016/17 má základná škola 172 žiakov.

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl, nakoľko výstupy projektu môžu ihneď po jeho realizácii užívať všetci žiaci školy. Ukazovateľ Počet podporených učební polytechnických je plánovaný v počte 1, keďže bude zriadená 1 učebňa, Počet podporených učební prírodovedných je plánovaný v počte 1, keďže bude zriadená 1 biologickochemická učebňa. Ukazovateľ Počet podporených základných škôl je 1.

Viac
Subjekt
Obec Bučany
Miesta realizácie
Bučany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.12.2021
Celková suma
63,261 €
Vlastné zdroje
3,163 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
1,210 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy pre potreby o…
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
24.02.2020
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
29.06.2020
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
22.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
09.12.2021
Názov
Obstaranie biologickochemickej učebne
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
22.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
09.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
187,0 (osoby)
Cieľ
187,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebno-technické úpravy

Faktúra č. 1020200024

Vlastník dokladu
Obec Bučany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Učebné pomôcky

učebné pomôcky - vybavenie učební ZŠ

Vlastník dokladu
Obec Bučany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2021
Názov

Učebné pomôcky

učebné pomôcky - vybavenie učební ZŠ

Vlastník dokladu
Obec Bučany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2021
Názov

IKT

IKT - vybavenie učební ZŠ

Vlastník dokladu
Obec Bučany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

nábytok

Nábytok - vybavenie učební ZŠ

Vlastník dokladu
Obec Bučany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

nábytok

Nábytok - vybavenie učební ZŠ

Vlastník dokladu
Obec Bučany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Bučany

Suma celkom
1,210 €
Vrátená suma
1,210 €
Suma na vymáhanie
1,210 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT
IČO
30346461
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
PM-elektromont s.r.o.
IČO
51286424
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.