Popis projektu

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábrežná, je tvorená dvoma hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu, rekonštrukciu a technické vybavenie učební: polytechnická učebňa a  bio./chem. učebne.

Učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného typizovaného vybavenia učební (podľa aktualizovanej prílohy Výzvy). Projekt bude realizovaný v budove Základnej školy na ulici Nábrežná 845/17 v meste Kysucké Nové Mesto.

sú žiaci navštevujúci ZŠ Nábrežná. Cieľová skupina však môže byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania.

- ŠC č. 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt je v súlade s výsledkami podpory IROP ŠC 2.2.2 a tiež aktivity projektu korešpondujú s oprávnenými aktivitami ŠC 2.2.2. .Zároveň môžeme deklarovať súlad projektu s Investičnou prioritou č. 2.2 IROP.

Viac
Subjekt
Mesto Kysucké Nové Mesto
Miesta realizácie
Kysucké Nové Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.05.2019
Celková suma
111,745 €
Vlastné zdroje
5,587 €
Vyčerpané z projektu
111,745 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie bio./chem. učebne
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
05.03.2019
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
03.05.2019
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
05.03.2019
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
03.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
27.07.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
03.05.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
652,0 (osoby)
Cieľ
594,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
12.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.10.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
1,032 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na obrábanie dreva

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,159 €
Schválené na preplatenie
5,159 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na obrábanie kovu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,252 €
Schválené na preplatenie
5,252 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Mobilné laboratórne pracovisko/stacionárne laboratórne pracovisko učiteľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,433 €
Schválené na preplatenie
1,433 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Mobilné laboratórne pracovisko/stacionárne laboratórne pracovisko žiaka

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,824 €
Schválené na preplatenie
8,824 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Odsávacie zariadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada preparačných nástrojov s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada planktónových sietí

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Školský mikroskop - žiacky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
974 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada senzorov pre biochémiu/chémiu - žiak

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,082 €
Schválené na preplatenie
3,082 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Interfejs na zber dát - biochémia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,395 €
Schválené na preplatenie
5,395 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada 3D modelov na chémiu - žiak

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Ekologická sada s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,813 €
Schválené na preplatenie
2,813 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada prístrojov na určenie pH s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
1,032 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada tácok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada chemických kahanov s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada laboratórnych stojanov s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
941 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada digitálnych žiackych váh

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
970 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Triedna sada pre simuláciu úrazov

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Resuscitačná figurína na CRP

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
1,674 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Triedna sada biologických modelov

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
508 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Triedna sada zoologických modelov

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,373 €
Schválené na preplatenie
1,373 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Triedna sada botanických modelov

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,421 €
Schválené na preplatenie
1,421 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Triedna sada anatomických modelov

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,205 €
Schválené na preplatenie
1,205 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Planktónové siete

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada preparačných nástrojov s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Učteľský biologický mikroskop

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
1,438 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada senzorov pre biochémiu - učiteľ

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,426 €
Schválené na preplatenie
1,426 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

SW k interfejsu - multilicencia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
868 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Interfejs na zber dát - biochémia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
1,309 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Ekologická sada s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Prístroj na určenie pH s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada 3D modelov na chémiu - učiteľ

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
986 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Tiredna sada nástenných chemických tabúľ

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
535 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Laboratórne podnosy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Stojan na sušenie chemického skla a pomôcok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Chemický kahan s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada laboratórnych stojanov s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Digitálna učiteľská váha

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Vizualizér - pre žiakov

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Notebook pre učiteľa + aplikačný softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
744 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Interaktívna tabuľa + dataprojektor k interaktívnej tabuli

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
1,404 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Laboratórna skriňa na učebné pomôcky - biochémia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Stolička/taburet

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,263 €
Schválené na preplatenie
1,263 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Žiacky stôl

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
803 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Bezpečnostná skriňa na chemikálie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
599 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Regále na materiál a výrobky - odborná učebňa techniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Stolárska hoblica - odborná učebňa techniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,562 €
Schválené na preplatenie
2,562 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Stolička/taburet pre žiaka

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,334 €
Schválené na preplatenie
1,334 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Kovové skrine na odkladanie náradia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
656 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Pracovisko učiteľa (učiteľská katedr, stolička, kontajner)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada ochranných prostriedkov

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
912 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Súbor chemikálií pre učebňu biochémie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
434 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Súbor spotrebného materiálu a vybavenia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,138 €
Schválené na preplatenie
1,138 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Sada laboratórneho skla a laboratórnych pomôcok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,510 €
Schválené na preplatenie
5,510 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Spotrebný materiál a vybavenie pre učebňu biochémie - učiteľ

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Sada laborátorneho skla a laboratórnych pomôcok - učiteľ

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
686 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Ochranné prostriedky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Triedny súbor spotrebného materiálu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,407 €
Schválené na preplatenie
3,407 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Ochranné prostriedky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
796 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Vzorkovnice základných druhov technických materiálov

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada pre robotické programovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,385 €
Schválené na preplatenie
1,385 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada na obrábanie kovu a plastov s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,339 €
Schválené na preplatenie
9,339 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,370 €
Schválené na preplatenie
7,370 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Triedna sada nástenných tabúľ pre polytechniku

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
832 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Prístroj detekujúci hladinu hluku

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada základných druhov a mechanizmov, pohonov a prevodov

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,119 €
Schválené na preplatenie
1,119 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Zverák s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,469 €
Schválené na preplatenie
1,469 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Vypalovačka do dreva

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Ručné náradie s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,918 €
Schválené na preplatenie
1,918 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Dielenské meradlá s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,004 €
Schválené na preplatenie
2,004 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Akumulátorové náradie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Náradia pre elektroniku s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
441 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Montážne náradie pre vodoinštaláciu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
493 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Súprava základného murárskeho, stavebného a maliarskeho náradia s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Mikrospájkovačka s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
694 €
Schválené na preplatenie
694 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Nožnice na strihanie plechu s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Teplovzdušná pištoľ s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Nákova s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
1,298 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada univerzálnych meracích prístrojov

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
588 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada na meranie spotreby el. energie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada na znázornenie bezpečného využitia elektrickej energie v domácnosti

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada na znázornenie pravouhlého premietania

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada na znázornenie skleníkového efektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
227 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada na využitie obnoviteľnej energie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
951 €
Schválené na preplatenie
951 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Sada na znázornenie vodovodného systému

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
863 €
Schválené na preplatenie
863 €
Realizácia
11.06.2019
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.