Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšenie technického zázemia Základnej školy Nižný Hrabovec 155, ktoré prispeje k zabezpečeniu primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií a prírodovedných a technických zručností žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

Špecifický cieľ 1: Modernizácia materiálno-technického vybavenia biologicko-chemickej učebne,

Špecifický cieľ 2: Modernizácia materiálno-technického vybavenia IKT učebne,

Špecifický cieľ 3: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechniky s cieľom prepojenia teoretického a praktického vyučovania žiakov a žiačok.

Hlavná aktivita 1:

Obstaranie biologicko-chemickej učebne ZŠ Nižný Hrabovec

Hlavná aktivita 2:

Obstaranie IKT učebne ZŠ Nižný Hrabovec

Hlavná aktivita 3:

Obstaranie polytechnickej učebne ZŠ Nižný Hrabovec

Hlavná aktivita 4:

Rekonštrukcia priestorov učební ZŠ Nižný Hrabovec

Informovanosť a komunikácia

Riadenie projektu

Projekt je určený pre žiakov a žiačky Základnej školy Nižný Hrabovec 155, pedagogických pracovníkov školy a účastníkov a účastníčky celoživotného vzdelávania. Dĺžka realizácie projektu je 10 mesiacov.

Realizáciou aktivít budú naplnené nasledujúce merateľné ukazovatele:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl: 239 žiakov

Počet podporených učební IKT: 1

Počet podporených učební polytechnických: 1

Počet podporených učební prírodovedných: 1

Počet podporených základných škôl: 1

Základná škola Nižný Hrabovec 155, 09 421 Nižný Hrabovec

Viac
Subjekt
Obec Nižný Hrabovec
Miesta realizácie
Nižný Hrabovec
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2020 - 01.03.2021
Celková suma
113,112 €
Vlastné zdroje
5,656 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
8,390 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia priestorov učební ZŠ Nižn…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
24.02.2020
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
25.03.2020
Názov
Obstaranie IKT učebne ZŠ Nižný Hrabovec
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
22.04.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
18.12.2020
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne ZŠ Niž…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
22.04.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Obstaranie biologicko-chemickej učebne …
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
22.04.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
18.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
24.02.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.05.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
318,0 (osoby)
Cieľ
239,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

fa MIVASOFT 20200173

MIVASOFT faktúra 20200173

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

fa MIVASOFT 20200173

MIVASOFT faktúra 20200173

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

fa MIVASOFT 20200173

MIVASOFT faktúra 20200173

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

fa MIVASOFT 20200173

MIVASOFT faktúra 20200173

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

fa MIVASOFT 20200173

MIVASOFT faktúra 20200173

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

fa MIVASOFT 20200173

MIVASOFT faktúra 20200173

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra 202000068

Fa MONASTER 202000068

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

faktúra 202000068

Fa MONASTER 202000068

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

faktúra 202000068

Fa MONASTER 202000068

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra 202000068

Fa MONASTER 202000068

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra FV 20008

Faktúra FV20008

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra FV 20008

Faktúra FV20008

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Škola Faktúra č.20FV0421

ŠKOLA faktúra č.20FV0421

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Škola Faktúra č.20FV0421

ŠKOLA faktúra č.20FV0421

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Škola Faktúra č.20FV0421

ŠKOLA faktúra č.20FV0421

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Škola Faktúra č.20FV0421

ŠKOLA faktúra č.20FV0421

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

faktúra č. 20FV0632

faktúra Škola.sk

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra č. 20FV0632

faktúra Škola.sk

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra č. 20FV0632

faktúra Škola.sk

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

faktúra č. 20FV0632

faktúra Škola.sk

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

faktúra č.21FV0146

Faktúra č.FV0146 - Škola - DP

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

faktúra č.21FV0146

Faktúra č.FV0146 - Škola - DP

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

faktúra č.21FV0146

Faktúra č.FV0146 - Škola - DP

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Personálne výdavky 1/21

Personálne výdavky sumarizačný hárok 3/20-1/21

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
Obec Nižný Hrabovec
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Personálne výdavky 7/20

Personálne výdavky sumarizačný hárok 3/20-1/21

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
Obec Nižný Hrabovec
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

Personálne výdavky 04/2020

Personálne výdavky sumarizačný hárok 3/20-1/21

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
Obec Nižný Hrabovec
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

Personálne výdavky 6/20

Personálne výdavky sumarizačný hárok 3/20-1/21

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
Obec Nižný Hrabovec
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

Personálne výdavky 8/20

Personálne výdavky sumarizačný hárok 3/20-1/21

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
Obec Nižný Hrabovec
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

Personálne výdavky 11/20

Personálne výdavky sumarizačný hárok 3/20-1/21

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
Obec Nižný Hrabovec
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Personálne výdavky 3/20

Personálne výdavky sumarizačný hárok 3/20-1/21

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
Obec Nižný Hrabovec
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Personálne výdavky 9/20

Personálne výdavky sumarizačný hárok 3/20-1/21

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
Obec Nižný Hrabovec
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Personálne výdavky 12/20

Personálne výdavky sumarizačný hárok 3/20-1/21

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
Obec Nižný Hrabovec
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Personálne výdavky 5/20

Personálne výdavky sumarizačný hárok 3/20-1/21

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
Obec Nižný Hrabovec
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

Personálne výdavky 10/20

Personálne výdavky sumarizačný hárok 3/20-1/21

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
Obec Nižný Hrabovec
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Nižný Hrabovec

Suma celkom
8,390 €
Vrátená suma
8,390 €
Suma na vymáhanie
8,390 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Obec Nižný Hrabovec
IČO
00332593
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
STACH s. r. o.
IČO
46866566
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.