Popis projektu

Projekt modernizácie vybavenia odborných učební v ZŠ Ilava – Ul. Medňanská, je tvorený šiestimi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu a technické vybavenie učební:

 • Hlavná aktivita č.1: Obstaranie polytechnickej učebne
 • Hlavná aktivita č.2: Obstaranie jazykovej učebne
 • Hlavná aktivita č.3: Obstaranie IKT učebne – typ klientske stanice
 • Hlavná aktivita č.4: Obstaranie IKT učebne – typ tablet/notebook
 • Hlavná aktivita č.5: Obstaranie Bio./chem. učebne
 • Hlavná aktivita č.6: Drobné stavebné úpravy učební

Projekt bude realizovaný v budove Základnej školy na Ulici Medňanská 514/5, v meste Ilava. Škola disponuje dostatočnými priestorovými kapacitami.

sú žiaci navštevujúci Základnú školu na ulici Medňanská v meste Ilava. Cieľová skupina však môže byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania v prípade využitia vybudovanej infraštruktúry.

.

V projekte sa sledujú merateľné ukazovatele:

 • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl - 434 žiakov
 • Počet podporených knižníc - 0
 • Počet podporených učební IKT - 2
 • Počet podporených učební jazykových - 1
 • Počet podporených učební polytechnických - 1
 • Počet podporených učební prírodovedných - 1
 • Počet podporených základných škôl - 1

Viac
Subjekt
Mesto Ilava
Miesta realizácie
Ilava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.05.2021
Celková suma
120,879 €
Vlastné zdroje
6,044 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Drobné stavebné úpravy učební
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
06.02.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
06.03.2020
Názov
Obstaranie Bio./chem. učebne
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
06.02.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
11.09.2020
Názov
Obstaranie IKT učebne - typ notebook/ta…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
06.02.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
05.08.2020
Názov
Obstaranie IKT učebne - typ klientské s…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
06.02.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
05.08.2020
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
06.02.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
05.08.2020
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
06.02.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
11.09.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
06.02.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
11.09.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
509,0 (osoby)
Cieľ
434,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné úpravy polytechnickej a jazykovej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné úpravy polytechnickej a jazykovej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

IKT - typ notebook/tablet

Faktúra č. 20FV0257

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa

Faktúra č. 20FV0257

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jazyková učebňa

Faktúra č. 20FV0257

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - typ klientské stanice

Faktúra č. 20FV0257

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bio/chem učebňa

Faktúra č. 20FV0257

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - typ notebook/tablet

Faktúra č. 20FV0257

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Polytechnická učebňa

Faktúra č. 20FV0257

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Jazyková učebňa

Faktúra č. 20FV0257

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

IKT - typ klientské stanice

Faktúra č. 20FV0257

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Bio/chem učebňa

Faktúra č. 20FV0257

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Bio/Chem učebňa - 022

Faktúra č. 20FV0255

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bio/chem učebňa - 013

Faktúra č. 20FV0255

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - typ notebook tablet - 022

Faktúra č. 20FV0255

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - typ klientské stanice - 013

Faktúra č. 20FV0255

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT -typ notebook tablet - 013

Faktúra č. 20FV0255

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jazyková učebňa

Faktúra č. 20FV0255

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - typ klientské stanice - 022

Faktúra č. 20FV0255

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jazyková učebňa

Faktúra č. 20FV0255

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

IKT - typ notebook tablet - 022

Faktúra č. 20FV0255

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

IKT - typ klientské stanice - 022

Faktúra č. 20FV0255

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Bio/Chem učebňa - 022

Faktúra č. 20FV0255

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

IKT - typ klientské stanice - 013

Faktúra č. 20FV0255

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

IKT -typ notebook tablet - 013

Faktúra č. 20FV0255

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Bio/chem učebňa - 013

Faktúra č. 20FV0255

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Bio./chemická učebňa

Faktúra č.20200163

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Polytechnická učebňa

Faktúra č.20200163

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Polytechnická učebňa

Faktúra č.20200163

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bio./chemická učebňa

Faktúra č.20200163

Vlastník dokladu
Mesto Ilava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
Stanislav Novosad
IČO
34362568
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.