Popis projektu

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na kvalitnú výučbu technicky zameraných predmetov (Pracovné vyučovanie, Technika) v zmysle inovovaného školského vzdelávacieho programu. Naším cieľom je dosiahnuť inováciu didaktických prostriedkov, rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov v oblasti technických zručností. Z týchto dôvodov chceme zriadiť polytechnickú učebňu pre 16 žiakov a jedného pedagóga. Cieľovou skupinou v zmysle iŠkVP sú prakticky všetci žiaci základnej školy, pretože predmet Pracovné vyučovanie sa vyučuje v 3. a 4. ročníku a predmet Technika sa vyučuje na druhom stupni ZŠ. Okrem toho v popoludňajších hodinách v našej škole funguje niekoľko záujmových krúžkov zameraných na technické zručnosti žiakov.
Jednou z troch organizačných zložiek Spojenej školy je aj trojročná Stredná odborná škola, v rámci ktorej máme odbor Montér suchých stavieb. Chceme, aby aj študenti tohto odboru naviazali na praktické zručnosti, ktoré získajú počas štúdia základnej školy v polytechnickej učebni a naplno rozvíjali kľúčové kompetencie v oblasti polytechniky.
Učebňu zriadime vo vlastných školských priestoroch, ktoré pre potreby polytechnickej učebne zariadime vo vlastnej réžii.

Projektom naplníme nasledovné merateľné ukazovatele: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl - 347 žiakov, Počet podporených učební polytechnických - 1 ks, Počet podporených základných škôl - 1 ks.

Viac
Subjekt
Mesto Rožňava
Miesta realizácie
Rožňava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2022 - 01.08.2023
Celková suma
54,565 €
Vlastné zdroje
2,728 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Polytechnická učebňa
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
21.07.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
21.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.10.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
346,0 (osoby)
Cieľ
347,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ Z. Fábryho Rožňava

Faktúra 230049 polytechnická učebňa

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ Z. Fábryho Rožňava

Faktúra 230049 polytechnická učebňa

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko žiaka na obrábanie kovov so záves. panelom

Faktúra F230652255 polytech.učebňa ZŠ Z.Fábryho (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kovové skrine na odkladanie náradia

Faktúra F230652255 polytech.učebňa ZŠ Z.Fábryho (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so záves. panelom

Faktúra F230652255 polytech.učebňa ZŠ Z.Fábryho (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko učiteľa (polytech.uč.) katedra na notebook uzamyk., stolička, kontajner

Faktúra F230652255 polytech.učebňa ZŠ Z.Fábryho (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stolička pre žiaka

Faktúra F230652255 polytech.učebňa ZŠ Z.Fábryho (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so záves. panelom

Faktúra F230652255 polytech.učebňa ZŠ Z.Fábryho (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko žiaka na obrábanie dreva so záves. panelom

Faktúra F230652255 polytech.učebňa ZŠ Z.Fábryho (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko učiteľa (polytech.uč.) katedra na notebook uzamyk., stolička, kontajner

Faktúra F230652255 polytech.učebňa ZŠ Z.Fábryho (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Pracovisko žiaka na obrábanie dreva so záves. panelom

Faktúra F230652255 polytech.učebňa ZŠ Z.Fábryho (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so záves. panelom

Faktúra F230652255 polytech.učebňa ZŠ Z.Fábryho (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Pracovisko žiaka na obrábanie kovov so záves. panelom

Faktúra F230652255 polytech.učebňa ZŠ Z.Fábryho (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so záves. panelom

Faktúra F230652255 polytech.učebňa ZŠ Z.Fábryho (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Stolička pre žiaka

Faktúra F230652255 polytech.učebňa ZŠ Z.Fábryho (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Kovové skrine na odkladanie náradia

Faktúra F230652255 polytech.učebňa ZŠ Z.Fábryho (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Držiak na projektor stropný

Faktúra 20230151 ZŠ Z.Fábryho - obstaranie polytechnickej učebne

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Dataprojektor, VGA/HDMI pripojenie 10 m kábel

Faktúra 20230151 ZŠ Z.Fábryho - obstaranie polytechnickej učebne

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Softvér pre technické zobrazovanie - 2D, 3D - Autocad

Faktúra 20230151 ZŠ Z.Fábryho - obstaranie polytechnickej učebne

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

3D tlačiareň

Faktúra 20230151 ZŠ Z.Fábryho - obstaranie polytechnickej učebne

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Náplň do 3D tlačiarní

Faktúra 20230151 ZŠ Z.Fábryho - obstaranie polytechnickej učebne

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Interaktívna tabuľa, dotyková perom

Faktúra 20230151 ZŠ Z.Fábryho - obstaranie polytechnickej učebne

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Reproduktory k PC

Faktúra 20230151 ZŠ Z.Fábryho - obstaranie polytechnickej učebne

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Notebook pre učiteľa

Faktúra 20230151 ZŠ Z.Fábryho - obstaranie polytechnickej učebne

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Dafferspol. s.r.o.
IČO
36320439
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.