Popis projektu

Predkladaný projekt je zameraný na oblasť zlepšenia kvality života v prostredí základného školstva a na zabezpečenie ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším službám na obecnej úrovni. Projekt rieši podporu základného vzdelávania v rámci IROP zameranej na budovanie a rekonštrukciu odborných učební – školských knižníc s cieľom zlepšiť výsledky žiakov v národnom, ako aj medzinárodnom meraní dosiahnutých vedomostí.

Predmetom projektu je zriadenie novej školskej knižnice a študovne s primeraným technickým a technologickým vybavením, zvýšenie a zmodernizovanie knižničného fondu a zabezpečenie interiérového vybavenia knižničných priestorov. V priestoroch novovzniknutej školskej knižnice budú zrealizované základné stavebno-technické úpravy, nakoľko existujúce priestory ZŠ v obci Svinná, kde bude umiestnená knižnica so študovňou, nevyhovujú technickým podmienkam. Nová školská knižnica umožní efektívne prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na ZŠ, čo sa odrazí na zlepšení umiestnenia mladých ľudí na trhu práce. V rámci predkladaného zámeru bude vytvorená 1 nová školská knižnica so študovňou, ktorá bude k dispozícii pre 229 žiakov ZŠ.

Cieľ predkladaného projektu je v súlade so špecifickým cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu 2.2.2  Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Rozširovanie a zlepšovanie kompetencií pedagógov nadväzuje na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov, rozširovanie ich záujmov, schopností a zručností. Rozšírením a skvalitnením knižného fondu sa prispeje k získavaniu vedomostí, poznatkov a informácií inovatívnymi formami. Realizáciou projektu bude okrem naplnenia špecifického cieľa docielená aj funkcia školskej knižnice ako centra celoživotného vzdelávania v dotknutom území. Zrealizovaný projekt vytvorí vhodné podmienky na celoživotné vzdelávanie nielen pre pedagógov a pracovníkov školy, ale i pre obyvateľov obce Svinná.

Viac
Subjekt
Obec Svinná
Miesta realizácie
Svinná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2019 - 01.04.2021
Celková suma
53,667 €
Vlastné zdroje
2,683 €
Vyčerpané z projektu
9,610 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné úpravy školskej knižnice
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
07.06.2019
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.08.2019
Názov
Rozvoj a zvýšenie kľúčových kompetencií…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
02.03.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
30.04.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.05.2019
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
30.10.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
285,0 (osoby)
Cieľ
229,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Hlavná aktivita 2 - stavebné úpravy školskej knižnice

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,130 €
Schválené na preplatenie
9,130 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Mzda za máj 2019 - manažér pre verejné obstarávanie

Podporný hárok k sumarizačnému hárku

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
Obec Svinná
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Doprava

Faktúra - nábytok - počítačové stoly a stoličky

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Čalúnené stolička k stolom

Faktúra - nábytok - počítačové stoly a stoličky

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Počítačový 1-os. stôl strieborný

Faktúra - nábytok - počítačové stoly a stoličky

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Knihovnička SZ-003

Faktúra - nábytok - knihovnička, knih.regál

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Doprava

Faktúra - nábytok - knihovnička, knih.regál

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Knihovnícky regál FA-5 - na časopisy

Faktúra - nábytok - knihovnička, knih.regál

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Knihovnícky vozík

Faktúra - nábytok - knihovnícky vozík

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Kancelárska stolička Pierre

Faktúra - nábytok - kancelárska stolička

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

Poštovné a balné

Faktúra - technické vybavenie - KI systém, čítačka čiar.kódov, premietacie plátno

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Premietacie plátno

Faktúra - technické vybavenie - KI systém, čítačka čiar.kódov, premietacie plátno

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Čítačka čiarových kódov

Faktúra - technické vybavenie - KI systém, čítačka čiar.kódov, premietacie plátno

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Knižnično-informačný systém

Faktúra - technické vybavenie - KI systém, čítačka čiar.kódov, premietacie plátno

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Notebook HP

Faktúra - technivké vybavenie - notebooky

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

HP ProOne

Faktúra - technické vybavenie - stolový počítač

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Samsung Galaxy Tablet 5 ks

Faktúra - technické vybavenie - tablety

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Doprava

Faktúra - technické vybavenie - tlačiareň a projektor

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Projektor BenQ MW612

Faktúra - technické vybavenie - tlačiareň a projektor

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Tlačiareň Epson WorkForce Pro

Faktúra - technické vybavenie - tlačiareň a projektor

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Pracovné výkazy - manažér pre VO

Podporný károk k sumarizačnému hárku

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Knižničný fond

Knižničný fond - knihy a ostatný knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond a knižničný fond ostatný

Knižničný fond - knihy a ostatný knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond

Knižničný fond - knihy a ostatný knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2021
Názov

Knižničný fond a knižničný fond ostatný

Knižničný fond - knihy a ostatný knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2021
Názov

Knižničný fond ostatný - nástenné mapy,názorná didaktika, interaktívne učebnice, závesné mapy

Faktúra - Knižničný fond ostatný

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond ostatný - nástenné mapy,názorná didaktika, interaktívne učebnice, závesné mapy

Faktúra - Knižničný fond ostatný

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2021
Názov

Knižničný fond ostatný - ročné predplatné časopisov

Faktúra - knižničný fond ostatný - časť D

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond ostatný - didaktické hry, CD/DVD nosiče,audioknihy,nástenné mapy,názorná didaktika

Knižničný fond a knižničný fond ostatný

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Knižničný fond - knihy

Knižničný fond a knižničný fond ostatný

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov IČO
Názov
Obec Svinná
IČO
00312011
Názov
GAVIS, s.r.o.
IČO
46891277
Názov
Datacomp
IČO
36212466
Názov
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
IČO
36553859
Názov
ELEKTROSPED, a. s.
IČO
35765038
Názov
UniKnihy.sk s.r.o.
IČO
36683132
Názov
NAY a.s.
IČO
35739487
Názov
Alza.sk
IČO
36562939
Názov
Dafferspol. s.r.o.
IČO
36320439
Názov
Alza.sk s. r. o.
IČO
36562939
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
BEKA SK s.r.o.
IČO
51651441
Názov
Obec Svinná
IČO
00312011
Názov
INSGRAF s.r.o.
IČO
47078839
Názov
Kancelária 24h s. r. o.
IČO
46493000
Názov
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
IČO
35792281
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.