Popis projektu

Naša Základná škola s materskou školou Mateja Bela - Funtíka, je plnoorganizovaná základná škola s ročníkmi 1 – 9. Poskytuje základné vzdelanie a jej profilácia je rovnomerne rozložená na prírodovedné a humanitné predmety. V škole pracuje 18 učiteľov a 2 asistenti. Má 10 tried, z toho 9 bežných tried a 1 špeciálnu triedu (ŠT) pre žiakov s mentálnym postihnutím. Školu navštevuje 175 detí z toho 95 chlapcov a 80 dievčat, 26 žiakov je vo vyučovacom procese pre špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Žiaci školy, dochádzajú jednak priamo z obce, ako aj z rozsiahlych okolitých hospodárstiev a samôt (Očovské lazy).  

V poslednom období škola investovala značné množstvo vlastných finančných prostriedkov do údržby a rekonštrukcie budovy. Aby sa škola stala konkurencieschopnou a atraktívnou pre všetky deti v regióne, je nevyhnutné, zabezpečiť v nej aj nové materiálno-technické vybavenie odborných tried a moderné didaktické pomôcky.

   Cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov. No naša škola v súčasnosti nedisponuje príslušnými technickými možnosťami čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania a zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakom v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. 

Viac
Subjekt
Obec Očová
Miesta realizácie
Očová
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2020 - 01.06.2022
Celková suma
166,065 €
Vlastné zdroje
8,303 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
1,779 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebná oprava a rekonštrukcia učební
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
25.04.2022
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
16.05.2022
Názov
Zriadenie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
20.10.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov
Zriadenie fyzikálnej učebne
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
20.10.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov
Zriadenie jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
20.10.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
15.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
31.05.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
179,0 (osoby)
Cieľ
175,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IKT pre Fyzikálnu učebňu

Faktúra č. 22FV0122

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre Jazykovú učebňu

Faktúra č. 22FV0122

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre Fyzikálnu učebňu

Faktúra č. 22FV0122

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

IKT pre Jazykovú učebňu

Faktúra č. 22FV0122

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

Nábytok pre Jazykovú učebňu

Faktúra č. 22FV0123

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre Polytechnickú učebňu

Faktúra č. 22FV0123

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nabytok pre Fyzikálnu učebňu

Faktúra č. 22FV0123

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nabytok pre Fyzikálnu učebňu

Faktúra č. 22FV0123

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

Nábytok pre Jazykovú učebňu

Faktúra č. 22FV0123

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

Nábytok pre Polytechnickú učebňu

Faktúra č. 22FV0123

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

Didaktika pre Fyzikálnu učebňu

Faktúra č. 22FV0125

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktika pre Polytechnickú učebňu

Faktúra č. 22FV0125

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktika pre Fyzikálnu učebňu

Faktúra č. 22FV0125

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

Didaktika pre Polytechnickú učebňu

Faktúra č. 22FV0125

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

El. revizie a zapojenie podľa zmluvy

Faktúra - Elektrikár

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

činnosť stavebného dozoru

Faktúra Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Osobné výdavky

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
Obec Očová
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

Osobné výdavky

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
Obec Očová
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

Stavebné úpravy

Faktura ZŠ Stavba

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné úpravy

Faktura ZŠ Stavba

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Stavebné úpravy ZŠ Očová - rekuperácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné úpravy ZŠ Očová - rekuperácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Očová

Suma celkom
1,779 €
Vrátená suma
1,779 €
Suma na vymáhanie
1,779 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Obec Očová
IČO
00320153
Názov
PROFILAXIS found OZ
IČO
37816977
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
ASTA - STAV s.r.o.
IČO
48289175
Názov
RASEL-OPA s. r. o.
IČO
54436559
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.