Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy s MŠ Svinia, Záhradnícka 83/19

Obec Svinia

Popis projektu

Hlavný cieľ projektu: Skvalitnenie infraštruktúry primárneho vzdelávania prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných učební na dosiahnutie primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

Špecifické ciele projektu:

ŠC 1: Zriadenie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne jazykovej

ŠC 2: Zriadenie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne fyziky

ŠC 3: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechnickej

Hlavné aktivity projektu:

  1. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – jazyková učebňa
  2. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – fyzika
  3. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – polytechnická učebňa

Podporné aktivity projektu:

Informovanosť a komunikácia

Riadenie projektu

Hlavná cieľová skupina:

Hlavnú cieľovú skupinu predstavujú žiaci základnej školy vo Svinej, pedagogickí a odborní zamestnanci a účastníci celoživotného vzdelávania.

Dĺžka trvania projektu:

Stanovené ciele projektu budú napĺňané hlavnými aktivitami projektu počas 10 mesiacov.

Miesto realizácie projektu:

Miesto realizácie projektu je obec Svinia, kde sa realizáciou projektu plánuje skvalitniť infraštruktúra primárneho vzdelávania prostredníctvom obstarania materiálno-technického vybavenia odborných učební.

Merateľné ukazovatele projektu:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl – 528

Počet podporených učební polytechnických – 1

Počet podporených učební prírodovedných – 1

Počet podporených učební jazykových – 1

Počet podporených základných škôl – 1

Viac
Subjekt
Obec Svinia
Miesta realizácie
Svinia
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2020 - 01.05.2021
Celková suma
85,044 €
Vlastné zdroje
4,252 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
27.04.2020
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
26.10.2020
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
27.04.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
28.05.2021
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
27.04.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
28.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
27.04.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
28.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.08.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
528,0 (osoby)
Cieľ
528,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
25.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.08.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Materiálno-technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Svinia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Svinia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Svinia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Svinia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Materiálno-technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Svinia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Materiálno-technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Svinia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Materiálno-technické vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Svinia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Svinia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Svinia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Materiálno-technické vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Svinia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Interiérové vybavenie - učebňa fyziky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Svinia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Interiérové vybavenie - jazyková učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Svinia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Interiérové vybavenie - učebňa fyziky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Svinia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - jazyková učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Svinia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobné výdavky - projektový manažér

Sumarizačný hárok PM 06_20/03_21

Vlastník dokladu
Obec Svinia
Dodávateľ
Obec Svinia
Žiadaná suma
2,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Svinia
IČO
00327760
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.