Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov.

Mesto Humenné

Popis projektu

Cieľom projektu „Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov“ je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.

Špecifickým cieľom projektu je rozvoj materiálno-technického vybavenia učební základnej školy ako centra celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie pre verejnosť.

V rámci realizácie projektu sa uskutočnia 4 aktivity:

  1. Stavebno-technické úpravy priestorov učební
  2. Nákup interiérového vybavenia ZŠ – jazyková učebňa 
  3. Nákup interiérového vybavenia ZŠ – IKT učebňa
  4. Nákup interiérového vybavenia ZŠ – biologická/chemická učebňa

Cieľová skupina: žiaci základnej školy v procese vzdelávania a odbornej pripravenosti.

Miesto realizácie: Základná škola Laborecká 66, 066 01 Humenné, Prešovský kraj 

Výška celkových výdavkov na projekt: 125 005,50 EUR

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 125 005,50 EUR

Výška celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov: 6 250,27 EUR

Výška finančných prostriedkov z NFP: 118 755,23 EUR

Merateľné ukazovatele projektu: počet podporených základných škôl: 1, kapacita podporenej školskej infraštruktúry základnej školy: 232, počet podporených učební IKT:1, počet podporených učební jazykových:1, počet podporených učební prírodovedných:1.

Viac
Subjekt
Mesto Humenné
Miesta realizácie
Humenné
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.11.2022
Celková suma
111,772 €
Vlastné zdroje
5,589 €
Vyčerpané z projektu
22,023 €
Nezrovnalosti
195 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup interiérového vybavenia ZŠ - bio…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
27.05.2020
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov
Nákup interiérového vybavenia ZŠ - IKT…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
27.05.2020
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov
Nákup interiérového vybavenia ZŠ - jaz…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
27.05.2020
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov
Stavebno-technické úpravy pre potreby o…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
11.11.2019
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
04.03.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
11.11.2019
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
235,0 (osoby)
Cieľ
232,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
22.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nákup interiérového vybavenia ZŠ - Jazyková učebňa

Faktúra - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Nákup interiérového vybavenia ZŠ - Biologická/chemická učebňa

Faktúra - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Nákup interiérového vybavenia ZŠ - IKT učebňa

Faktúra - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Faktúra - didaktické pomôcky

Faktúra - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - didaktické pomôcky

Faktúra - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - didaktické pomôcky

Faktúra - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2020
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,212 €
Schválené na preplatenie
13,212 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,811 €
Schválené na preplatenie
8,811 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,811 €
Schválené na preplatenie
8,811 €
Realizácia
06.05.2020
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 02/2020 k FA č. 2020004

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 02/2020

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 03/2020 k FA č. 2020006

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 03/2020

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

3D tlačiareň, softvér

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Operačný systém, kancelársky balík, ďalší e-learning softvér

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
1,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Žiacka klientská stanica: PC + monitor + klávesnica

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
5,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Učiteľský notebook

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Učiteľská stanica: PC + monitor + klávesnica, myš

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Zázemie pre učiteľov (2 ks notebook + multifunkčná tlačiareň)

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Dataprojektor

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Interaktívna tabuľa

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Notebook pre žiaka

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
7,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Notebook pre učiteľa vrátane aplikačného softwéra

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero, softvér vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej sady

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
1,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero, softvér vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej sady

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
1,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Digitálne jazykové laboratórium - učiteľ

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Digitálne jazykové laboratórium - žiak

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
1,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Školský server, softvér, kabeláž

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2022
Názov

Faktúra - didaktické pomôcky

Faktúra - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Mesto Humenné
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Finančný manažér

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Mesto Humenné
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Humenné

Suma celkom
195 €
Vrátená suma
195 €
Suma na vymáhanie
195 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Mesto Humenné
IČO
00323021
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
IKAS, s.r.o.
IČO
36475891
Názov
VHP, spol. s r. o.
IČO
36509205
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.