Popis projektu

Projekt je zameraný na zlepšenie materiálno - technického vybavenia odborných učební na ZŠ v Pliešovciach s cieľom zlepšenia kľúčových kompetencií a zručností žiakov základnej školy v oblasti polytechnickej a prírodovednej výchovy.

projektu je objekt Základnej školy na Školskej ulici č. 27 v Pliešovciach.

projektu sú žiaci 1-9 ročníka ZŠ na Školskej ulici č. 27 v Pliešovciach.

projektu je zlepšiť kľúčové zručnosti a kompetencie v prírodovednej a polytechnickej oblasti u žiakov ZŠ v Pliešovciach, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie zamestnateľnosti a žiadúcej mobility na trhu práce.

je zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce, zlepšenie technického vybavenia odborných učební zameraných na prírodné vedy a polytechnickú výchovu.

je zriadenie chýbajúcich odborných učební – polytechnickej a prírodovedných (biologicko chemická učebňa a učebňa fyziky) s cieľom zvýšiť chýbajúce odborné zručnosti a kompetencie žiakov školy. V rámci projektu sa budú realizovať stavebno – technické úpravy budúcich odborných učební - polytechnickej a prírodovednej(biologicko-chemickej) a obstaranie materiálno-technického vybavenia učební potrebným zariadením a didaktickými pomôckami. 

je rozvoj vedomostí a zručností žiakov v prírodovednej oblasti a podpora polytechnických zručností s cieľom prepojenia teoretického a praktického vzdelávania na základných školách s potrebami trhu práce a tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce. Výsledky projektu budú preukázateľné merateľnými ukazovateľmi podporenej školskej infraštruktúry ZŠ v počte 213 žiakov, 1 podporená polytechnická učebňa a 2 podporené prírodovedné učebne (biologoko-chemická a učebňa fyziky).

Realizácia projektu zabezpečí zároveň predpoklady pre inkluzívne vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vytvorí podmienky pre celoživotné vzdelávanie.

Viac
Subjekt
Obec Pliešovce
Miesta realizácie
Pliešovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2020 - 01.04.2021
Celková suma
164,908 €
Vlastné zdroje
8,245 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Hlavná aktivita č. 4. Obstaranie mate…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
13.08.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
26.04.2021
Názov
Hlavná aktivita č. 3. Obstaranie materi…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
13.08.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
26.04.2021
Názov
Hlavná aktivita č. 2. Obstaranie mate…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
13.08.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
26.04.2021
Názov
Hlavná aktivita č. 1. Interiérové stave…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
24.08.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
24.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
24.08.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
213,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Materiálno technické vybavenie polytechnickej učebne: Nábytok

Fa č. 20200405

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Materiálno technické vybavenie biologicko chemickej učebne: Nábytok

Fa č. 20200405

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Materiálno technické vybavenie fyzikálnej učebne: Nábytok

Fa č. 20200405

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Materiálno technické vybavenie fyzikálnej učebne: Nábytok

Fa č. 20200405

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno technické vybavenie polytechnickej učebne: Nábytok

Fa č. 20200405

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno technické vybavenie biologicko chemickej učebne: Nábytok

Fa č. 20200405

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020133

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020133

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3. Obstaranie materiálno – technického vybavenia biologicko – chemickej učebne pre 30 žiakov

Faktúra č. 20200486

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Názov

4. Obstaranie materiálno –technického vybavenia fyzikálnej učebne.

Faktúra č. 20200486

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Názov

2. Obstaranie materiálno – technického vybavenia polytechnickej učebne pre 16 žiakov

Faktúra č. 20200486

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Názov

3. Obstaranie materiálno – technického vybavenia biologicko – chemickej učebne pre 30 žiakov

Faktúra č. 20200486

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4. Obstaranie materiálno –technického vybavenia fyzikálnej učebne.

Faktúra č. 20200486

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2. Obstaranie materiálno – technického vybavenia polytechnickej učebne pre 16 žiakov

Faktúra č. 20200486

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3. Obstaranie materiálno – technického vybavenia biologicko – chemickej učebne pre 30 žiakov - IKT

faktúra č. 21FVO187

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Názov

3. Obstaranie materiálno – technického vybavenia biologicko – chemickej učebne pre 30 žiakov - IKT

faktúra č. 21FVO187

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4. Obstaranie materiálno –technického vybavenia fyzikálnej učebne.

faktúra č. 212000008

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Názov

2. Obstaranie materiálno – technického vybavenia polytechnickej učebne pre 16 žiakov

faktúra č. 212000008

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Názov

3. Obstaranie materiálno – technického vybavenia biologicko – chemickej učebne pre 30 žiakov

faktúra č. 212000008

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Názov

4. Obstaranie materiálno –technického vybavenia fyzikálnej učebne.

faktúra č. 212000008

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3. Obstaranie materiálno – technického vybavenia biologicko – chemickej učebne pre 30 žiakov

faktúra č. 212000008

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2. Obstaranie materiálno – technického vybavenia polytechnickej učebne pre 16 žiakov

faktúra č. 212000008

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér

Sumarizačný hárok 2019 - 2021

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
Obec Pliešovce
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Manažér/expert pre verejné obstarávanie

Sumarizačný hárok 2019 - 2021

Vlastník dokladu
Obec Pliešovce
Dodávateľ
Obec Pliešovce
Žiadaná suma
1,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov IČO
Názov
Obec Pliešovce
IČO
00320170
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
REVAST s.r.o.
IČO
43988750
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.