Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie kvality základného vzdelávania žiakov v Základnej škole s materskou školou Chlebnice prostredníctvom dovybavenia odborných učební zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území. Realizáciou projektu dôjde k investícii do vzdelania, zlepšeniu zručností žiakov a zároveň aj vývoju vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry na zákaldnej škole, čo priamo prispieva k vyváženému a udržateľnému úžemnému rozvoju a umožňuje ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám v súlade s globálnym a špecifickým cieľom 2.2.2 IROP.

Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom nasledovných hlavných aktivít:
1. Zlepšenie technického vybavenia biologicko-chemickej učebne;
2. Zlepšenie technického vybavenia učebne fyziky;
3. Zlepšenie technického vybavenia polytechnickej učebne;
4. Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne;
5. Obstaranie vybavenia odbornej učebne pre praktický rozvoj komunikačných a jazykových zručností žiakov;
6. Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice pre zabezpečenie čitateľskej a multimediálnej gramotnosti žiakov;

Podporné aktivity pre zabezpečenie realizácie projektu:
7. Informovanie a komunikácia o projekte;
8. Interné riadenie projektu.

Miestom realizácie prjektu bude budova Základnej školy Chlebnice so sídlom v Chlebniciach č. 134, ktorej zriaďovateľom je obec Chlebnice. 

Merateľné ukazovatele:
- počet podporených prírodovedných učební, učební polytechniky, IKT učební, jazykových učební a knižníc,
- počet podporených základných škôl,
- kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl.

Viac
Subjekt
Obec Chlebnice
Miesta realizácie
Chlebnice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2019 - 01.03.2020
Celková suma
147,658 €
Vlastné zdroje
7,383 €
Vyčerpané z projektu
143,564 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie technického vybavenia učebne …
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
03.09.2019
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
17.02.2020
Názov
Zlepšenie technického vybavenia školske…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
05.09.2019
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
21.02.2020
Názov
Zlepšenie technického vybavenia polytec…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
03.09.2019
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
02.03.2020
Názov
Zlepšenie technického vybavenia IKT uče…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
03.09.2019
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
17.02.2020
Názov
Zlepšenie technického vybavenia biologi…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
03.09.2019
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
17.02.2020
Názov
Obstaranie vybavenia odbornej učebne pr…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
03.09.2019
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
17.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
03.05.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
02.03.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
382,0 (osoby)
Cieľ
172,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nábytok do IKT učebne

Monaster 41/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Nábytok do polytechnickej učebne

Monaster 41/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Nábytok do fyzikálnej učebne

Monaster 41/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Nábytok do jazykovej učebne

Monaster 41/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Nábytok do IKT učebne

Monaster 41/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,141 €
Schválené na preplatenie
2,141 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok do polytechnickej učebne

Monaster 41/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,660 €
Schválené na preplatenie
12,660 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok do fyzikálnej učebne

Monaster 41/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok do jazykovej učebne

Monaster 41/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,613 €
Schválené na preplatenie
1,613 €
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond

Škola SK 58/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Knižničný fond

Škola SK 58/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,765 €
Schválené na preplatenie
10,765 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie do biologicko-chemickej učebne

GAVIS 43/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Laboratórne vybavenie do biologicko-chemickej učebne

GAVIS 43/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,434 €
Schválené na preplatenie
13,434 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie polytechnickej učebne

GAVIS 42/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Didaktické vybavenie biologicko-chemickej učebne

GAVIS 42/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Didaktické vybavenie fyzikálnej učebne

GAVIS 42/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Didaktické vybavenie fyzikálnej učebne

GAVIS 42/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,654 €
Schválené na preplatenie
9,654 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie biologicko-chemickej učebne

GAVIS 42/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,958 €
Schválené na preplatenie
6,958 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie polytechnickej učebne

GAVIS 42/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,306 €
Schválené na preplatenie
6,306 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie biologicko-chemickej učebne

GAVIS 62/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Didaktické vybavenie fyzikálnej učebne

GAVIS 62/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Didaktické vybavenie polytechnickej učebne

GAVIS 62/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Didaktické vybavenie polytechnickej učebne

GAVIS 62/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,780 €
Schválené na preplatenie
9,780 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie biologicko-chemickej učebne

GAVIS 62/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,978 €
Schválené na preplatenie
5,978 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie fyzikálnej učebne

GAVIS 62/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,966 €
Schválené na preplatenie
7,966 €
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond

GAVIS 63/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Technické vybavenie knižnice - softvér

GAVIS 63/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Technické vybavenie knižnice

GAVIS 63/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Technické vybavenie jazykovej učebne

GAVIS 63/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Technické vybavenie IKT učebne

GAVIS 63/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Technické vybavenie fyzikálnej učebne

GAVIS 63/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Didaktické vybavenie fyzikálnej učebne

GAVIS 63/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Technické vybavenie IKT učebne

GAVIS 63/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,769 €
Schválené na preplatenie
8,769 €
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond

GAVIS 63/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,659 €
Schválené na preplatenie
7,659 €
Realizácia
-
Názov

Technické vybavenie knižnice

GAVIS 63/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,974 €
Schválené na preplatenie
1,974 €
Realizácia
-
Názov

Technické vybavenie fyzikálnej učebne

GAVIS 63/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
772 €
Realizácia
-
Názov

Technické vybavenie knižnice - softvér

GAVIS 63/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
1,030 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie fyzikálnej učebne

GAVIS 63/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
1,131 €
Realizácia
-
Názov

Technické vybavenie jazykovej učebne

GAVIS 63/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,134 €
Schválené na preplatenie
9,134 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie pre biologicko - chemickú učebňu

Complete Solutions 74/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
Complete Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Didaktické vybavenie pre polytechnickú učebňu

Complete Solutions 74/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
Complete Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
24,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Didaktické vybavenie pre učebňu fyziky

Complete Solutions 74/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
Complete Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Didaktické vybavenie pre polytechnickú učebňu

Complete Solutions 74/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
Complete Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
24,864 €
Schválené na preplatenie
24,864 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie pre učebňu fyziky

Complete Solutions 74/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
Complete Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
672 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie pre biologicko - chemickú učebňu

Complete Solutions 74/2020

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
Complete Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
-
Názov

Osobné výdavky dohody

Sumarizačný hárok osobné výdavky

Vlastník dokladu
Obec Chlebnice
Dodávateľ
Obec Chlebnice
Žiadaná suma
2,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov IČO
Názov
Complete Solutions, s. r. o.
IČO
44860820
Názov
Obec Chlebnice
IČO
00314510
Názov
GAVIS, s.r.o.
IČO
46891277
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.