Popis projektu

Cieľom projektu je prostredníctvom využitia finančných prostriedkov z Integrálneho regionálneho operačného programu na roky 2014-2020 vytvoriť plnohodnotnú infraštruktúru odborných učební, ktoré zabezpečia zlepšenie procesu výučby a rozšíria možnosti využívania poznatkov o praktické skúsenosti. Zlepšením infraštruktúry v podobe moderného materiálno-technického vybavenia učební sa zabezpečí zvýšenie záujmu žiakov o dané odborné predmety a docieli sa zlepšenie individuálneho prístupu, ktorí si vyžadujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Celý proces uplatňovania a využívania nových spôsobov, ktoré odborné pomôcky zabezpečia smeruje k zvýšeniu integrácie žiakov do spoločnosti a to zvýšením ich sociálnych a odborných kompetencií, využiteľných nielen pri pokračovaní na vyššie úrovne vzdelávania ale i v profesijnej sfére.  Postupné zaraďovanie moderných metód výučby do procesu vzdelávania, ktoré sa uplatňujú v individuálnych zariadeniach zabezpečia celospoločensky vyššiu úroveň vzdelanosti na úrovni žiakov základných škôl, ktorá sa odráža i v národných a medzinárodných testoch a je základom vzdelanostnej spoločnosti.

Viac
Subjekt
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2019 - 01.08.2019
Celková suma
72,608 €
Vlastné zdroje
3,630 €
Vyčerpané z projektu
57,714 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
27.03.2019
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
06.08.2019
Názov
Obstaranie IKT učebne – variant tablet…
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
21.03.2019
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
06.08.2019
Názov
Obstaranie knižnice pre I. a II. stupeň…
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
03.04.2019
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
06.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
21.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
06.08.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
438,0 (osoby)
Cieľ
413,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Materiálne vybavenie odborných učební, časť zákazky č. 6

Materiálne vybavenie odborných učební, časť zákazky č. 6

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,647 €
Schválené na preplatenie
24,647 €
Realizácia
24.09.2019
Názov

Materiálové vybavenie odborných učební, časť zákazky č. 2

Odborné učebne, časť zákazky č. 2

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
24.09.2019
Názov

Počítač pre knihovníka, čítačka čiarových kódov, multifunkčné zariadenie

Materiálne vybavenie odborných učební, časť zákazky č. 1. IKT

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,204 €
Schválené na preplatenie
1,204 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Tablety - 17 ks

Materiálne vybavenie odborných učební, časť zákazky č. 1. IKT

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,373 €
Schválené na preplatenie
9,373 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Vybavenie knižnice

Vybavenie knižnice

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,491 €
Schválené na preplatenie
4,491 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Projektový manažér 08/2019

Výplatná páska 08/2019 Hliadovská

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Finančný manažér 08/2019

Výplatná páska 08/2019 Hliadovská

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Projektový manažér 07/2019

Výplatná páska 07/2019 Hliadovská

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

Finančný manažér 07/2019

Výplatná páska 07/2019 Hliadovská

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

Projektový manažér 06/2019

Výplatná páska 06/2019_Hliadovská

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2019
Názov

Finančný manažér 06/2019

Výplatná páska 06/2019_Hliadovská

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2019
Názov

Knižničný fond - 3

Knihy pre školy

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Knižničný fond - 1

Knihy pre školy

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Knihy "Beletria"

Knihy pre školy

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Knihy pre povinné čítanie SJ

Knihy pre školy

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Pracovné listy pre ZŠ, 9.ročník

Knihy pre školy

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Pracovné listy pre ZŠ, 7. ročník

Knihy pre školy

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Knihy - knižný fond pre ZŠ

Knihy pre školy

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Pracovné listy pre ZŠ, 8.ročník

Knihy pre školy

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Knihy pre Polytechniku

Knihy pre školy

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Cudzojazyčné knihy a slovníky

Knihy pre školy

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Knihy "Vzdelávanie učiteľov"

Knihy pre školy

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Knižničný fond - 2

Knihy pre školy

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov IČO
Názov
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
IČO
00603147
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.