Popis projektu

Hlavný cieľ projektu: Skvalitnenie infraštruktúry primárneho vzdelávania, prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných učební, na dosiahnutie primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

Špecifické ciele:

ŠC 1: Zriadenie a modernizácia materiálno-technického vybavenia knižnice

ŠC 2: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne fyziky

ŠC 3: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne chémie

ŠC 4: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechnickej

ŠC 5: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej IKT učebne

ŠC 6: Zabezpečenie stavebno-technických úprav pre zriadenie odborných učební

Hlavné aktivity projektu:

  1. Obstaranie materiálno–technického vybavenia knižnice
  2. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – fyzika
  3. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – chémia
  4. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – polytechnická učebňa
  5. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – IKT učebňa
  6. Stavebno-technické úpravy odborných učební

Podporné aktivity projektu:

Informovanosť a komunikácia

Riadenie projektu

Hlavná cieľová skupina:

Hlavnú cieľovú skupinu predstavujú žiaci základnej školy v Bystrom, pedagogickí a odborní zamestnanci a účastníci celoživotného vzdelávania.

Dĺžka trvania projektu:

Stanovené ciele projektu budú napĺňané hlavnými aktivitami projektu počas 10 mesiacov.

Miesto realizácie projektu:

Miesto realizácie projektu je obec Bystré, kde sa realizáciou projektu plánuje skvalitniť infraštruktúra primárneho vzdelávania prostredníctvom obstarania materiálno-technického vybavenia odborných učební.

Merateľné ukazovatele projektu:

P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl – 339

P0297 Počet podporených knižníc – 1

P0319 Počet podporených učební IKT – 1

P0321 Počet podporených učební polytechnických – 1

P0322 Počet podporených učební prírodovedných – 2

P0327 Počet podporených základných škôl – 1

Viac
Subjekt
Obec Bystré
Miesta realizácie
Bystré
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2019 - 01.06.2021
Celková suma
133,787 €
Vlastné zdroje
6,689 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
14.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
01.06.2021
Názov
Stavebno-technické úpravy odborných uče…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
30.10.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Obstaranie materiálno – technického vyb…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
14.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
01.06.2021
Názov
Obstaranie materiálno – technického vyb…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
14.09.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
30.03.2021
Názov
Obstaranie materiálno – technického vyb…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
14.09.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
30.03.2021
Názov
Obstaranie materiálno – technického vyb…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
14.09.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
30.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
30.10.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
01.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
339,0 (osoby)
Cieľ
339,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebno-technické úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebno-technické úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

Stavebno-technické úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebno-technické úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok - IKT učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok - chémia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok - knižnica

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok - polytechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok - IKT učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok - chémia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok - knižnica

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok - polytechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky - polytechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - fyzika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - chémia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - chémia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky - fyzika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky - polytechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

Knižničný fond - knižnica

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond - softvér - knižnica

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond - softvér - knižnica

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

Knižničný fond - knižnica

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

Interiérové vybavenie - IKT učebňa - softwer

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - IKT učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - knižnica

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - knižnica - softwer

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - knižnica - softwer

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

Interiérové vybavenie - knižnica

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

Interiérové vybavenie - IKT učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

Interiérové vybavenie - IKT učebňa - softwer

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

Sumarizačný hárok PM 11/19 - 09/20

Osobné výdavky - projektový manažér

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
Obec Bystré
Žiadaná suma
2,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok FM 11/19 - 09/20

Osobné výdavky - finančný manažér

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
Obec Bystré
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Bystré
IČO
00332275
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
PC SEMA, s.r.o.
IČO
36426041
Názov
Stell s.r.o
IČO
36500771
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.