Popis projektu

Hlavný cieľ projektu: Skvalitnenie infraštruktúry primárneho vzdelávania prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných učební na dosiahnutie primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

Špecifické ciele projektu:

ŠC 1: Modernizácia materiálno-technického vybavenia knižnice

ŠC 2: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechnickej

Hlavné aktivity projektu

  1. Obstaranie materiálno–technického vybavenia knižnice
  2. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – polytechnická učebňa

Podporné aktivity projektu:

Informovanosť a komunikácia

Riadenie projektu

Hlavná cieľová skupina:

Hlavnú cieľovú skupinu predstavujú žiaci základnej školy v Slovenskej Kajni, pedagogickí a odborní zamestnanci a účastníci celoživotného vzdelávania.

Dĺžka trvania projektu:

Stanovené ciele projektu budú napĺňané hlavnými aktivitami projektu počas 10 mesiacov.

Miesto realizácie projektu:

Miesto realizácie projektu je obec Slovenská Kajňa, kde sa realizáciou projektu plánuje skvalitniť infraštruktúra primárneho vzdelávania prostredníctvom obstarania materiálno-technického vybavenia odborných učební.

Merateľné ukazovatele projektu:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl – 174

Počet podporených knižníc – 1

Počet podporených učební polytechnických – 1

Počet podporených základných škôl – 1

Viac
Subjekt
Obec Slovenská Kajňa
Miesta realizácie
Slovenská Kajňa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2022 - 01.10.2022
Celková suma
87,126 €
Vlastné zdroje
4,356 €
Vyčerpané z projektu
33,543 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
14.01.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
01.07.2022
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
14.01.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
14.07.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
14.01.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.10.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
174,0 (osoby)
Cieľ
174,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
14.10.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Kajňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Kajňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Kajňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Kajňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Kajňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Kajňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdové výdavky

Osobné výdavky

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Kajňa
Dodávateľ
Obec Slovenská Kajňa
Žiadaná suma
1,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Osobné výdavky

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Kajňa
Dodávateľ
Obec Slovenská Kajňa
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Materiálno-technické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Kajňa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
986 €
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Kajňa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,757 €
Schválené na preplatenie
5,757 €
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Kajňa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Materiálno-technické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Kajňa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Materiálno - technické vybavenie - KF

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Kajňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,800 €
Schválené na preplatenie
26,800 €
Realizácia
-
Názov

Materiálno - technické vybavenie - KF

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Kajňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Obec Slovenská Kajňa
IČO
00332852
Názov
PC SEMA, s.r.o.
IČO
36426041
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
ZOFF, spol.s r.o.
IČO
36631906
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.