Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve

R-DAS, s. r. o.

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je  zvýšenie konkurencieschopnosti firmy R-DAS, s.r.o. prostredníctvom zavedenia nového produktu na trh, s využitím aplikovaného výskumu v spolupráci s vedecko-výskumnými organizáciami.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít:

  1. priemyselný výskum a
  2. realizácia inovačných opatrení.

Hlavným predmetom aktivity Priemyselný výskum bude výskum senzorických a monitorovacích systémov v zdravotníctve, výskum integrácie monitorovacích systémov do zdravotníckych a farmaceutických “regulačných“ zariadení, výskum inteligentného monitorovacieho systému a výskum v oblasti bezdrôtového pripojenia zariadení. Výskumné aktivity budú realizované v Banskej Bystrici. Na výskumné aktivity nadväzuje realizácia inovačných opatrení, ktorej výstupom bude kontinuálne automatizované elektronické zariadenie (teplomer) na meranie teplôt a iných parametrov. Inovačná časť bude realizovaná vo Zvolene v administratívno-výrobných priestoroch zmiešaných z administratívnych a laboratórnych priestorov pripravených pre proces merania a drobnej výroby.

Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové a Počet produktov, ktoré sú pre trh nové. V rámci aktivity Priemyselný výskum bude firma R-DAS, s.r.o. spolupracovať s dvoma výskumnými organizáciami, a tým naplní ďalší ukazovateľ Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi. Zároveň bude realizáciou projektu naplnený merateľný ukazovateľ Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva s hodnotou dva a taktiež realizácia projektu prinesie zvýšenie počtu zamestnancov spoločnosti minimálne v počte jeden, a tým sa naplní stanovený ukazovateľ Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch.

Viac
Subjekt
R-DAS, s. r. o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Miesta realizácie
Zvolen, Banská Bystrica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2020 - 01.05.2023
Celková suma
1,212,821 €
Vlastné zdroje
213,085 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
16.09.2022
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
30.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
30.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Riadenie aktivity_08/2020_doplnenie 1

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov _PARTNER 2_08_2020_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti-odborná činnosť_08/2020_doplnenie 1

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov _PARTNER 2_08_2020_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_09_2020_dop.1

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09_2020_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_09_2020_dop.1

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09_2020_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Riadenie aktivity_09_2020_dop.1

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09_2020_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_09_2020_dop.1

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09_2020_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
2,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_10_2020_dop.1

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10_2020_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Riadenie aktivity_10_2020_dop.1

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10_2020_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti-odborná činnosť_10_2020_dop.1

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10_2020_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Výskumný/vývojová pracovník_odborná činnosť_10_2020_dop.1

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10_2020_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
2,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_12_2020_dop.1

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12_2020_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
2,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Riadenie aktivity_12_2020_dop.1

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12_2020_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2020
Názov

Garant/Vedúci výskumnej vývojovej činnosti_odborná činnosť_12_2020_dop.1

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12_2020_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_12_2020_dop.1

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12_2020_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Riadenie aktivity_11_2020_dop.2

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11_2020_dop.2

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Technický pracovník_odborník_11_2020_dop.2

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11_2020_dop.2

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_11_2020_dop.2

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11_2020_dop.2

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_11_2020_dop.2

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11_2020_dop.2

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
2,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

R902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky 08-12_2020_doplnenie_2

R902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky_08-12_2020_doplnenie_2

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
2,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

R902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky_13.7.2022_doplnenie_1

R902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky_13.7.2022_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_02_2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_02_2021_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník-odborná činnosť_02/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_02_2021_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_02_2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_02_2021_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
2,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity_02/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_02_2021_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_01/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_01_2021_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
2,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_01/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_01_2021_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity_01/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_01_2021_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_01/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_01_2021_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity_03/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_03_2021_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_03/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_03_2021_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_03/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_03_2021_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
2,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_03_2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_03_2021_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity_04/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_04_2021_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_04/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_04_2021_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
2,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_04/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_04_2021_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_04/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_04_2021_dop.1

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - 09-12/2021

Paušálna sadzba 09-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_05_2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_05_2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Riadenie aktivity_05/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_05/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
4,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_06/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_06_2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_06/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
4,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Riadenie aktivity_06/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Riadenie aktivity_07_2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_07/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_07_2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_07_2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
4,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_08/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
4,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_08_2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Riadenie aktivity_08/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_08/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

R902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky_05-12/2021_Partner 2

R902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky 05-12/2021_Partner 2

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
5,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_09/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_09/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
4,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Riadenie aktivity_09/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_09/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_10_2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
4,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_10/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Riadenie aktivity_10/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_10/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Riadenie aktivity_11/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_11/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_11/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
3,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_11/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_12/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2021
Názov

Riadenie aktivity_12/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2021
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_12/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_12/2021

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
3,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2021
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky k 1. ZoP

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky k 1. ZoP_R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný / vývojový pracovník - odborná činnosť - jún 2020

521 - Mzdové výdavky (06/2020)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
6,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Garant /vedúci výskumnej / vývojovej činnosti - odborná činnosť - jún 2020

521 - Mzdové výdavky (06/2020)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Garant /vedúci výskumnej / vývojovej činnosti - odborná činnosť - júl 2020

521 - Mzdové výdavky (07/2020)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Výskumný / vývojový pracovník - odborná činnosť - júl 2020

521 - Mzdové výdavky (07/2020)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
6,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky Partner 2

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky Partner 2

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky k 2. ŽoP

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky k 2. ŽoP

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Výskumný pracovník 3 - august 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Výskumný pracovník 1 - august 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 1 - august 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Výskumný pracovník 2 - august 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Výskumný pracovník 3 - september 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 1 - september 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 1 - september 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 2 - september 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Riadenie aktivity - júl 2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov Partnera 2 za 07/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Garant /vedúci výskumnej / vývojovej činnosti - odborná činnosť - júl 2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov Partnera 2 za 07/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Riadenie aktivity - jún 2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov Partnera 2 za 06/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Garant /vedúci výskumnej / vývojovej činnosti - odborná činnosť - jún 2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov Partnera 2 za 06/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Garant /vedúci výskumnej / vývojovej činnosti - odborná činnosť - október 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Výskumný / vývojový pracovník - odborná činnosť - október 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
10,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Výskumný / vývojový pracovník - odborná činnosť - november 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
10,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Garant /vedúci výskumnej / vývojovej činnosti - odborná činnosť - november 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Výskumný / vývojový pracovník - odborná činnosť - december 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
10,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Garant /vedúci výskumnej / vývojovej činnosti - odborná činnosť - december 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky k 3. ŽOP

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky k 3. ŽOP

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
6,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Garant /vedúci výskumnej / vývojovej činnosti - odborná činnosť - január 2021

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky - 01/2021 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Výskumný /vývojový pracovník - odborná činnosť - január 2021

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky - 01/2021 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
10,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Výskumný /vývojový pracovník - odborná činnosť - február 2021

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky - 02/2021 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
10,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Garant /vedúci výskumnej / vývojovej činnosti - odborná činnosť - február 2021

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky - 02/2021 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Garant /vedúci výskumnej / vývojovej činnosti - odborná činnosť - máj 2021

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky - 05/2021 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

Výskumný /vývojový pracovník - odborná činnosť - máj 2021

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky - 05/2021 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

Výskumný /vývojový pracovník - odborná činnosť - jún 2021

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky - 06/2021 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Výskumný /vývojový pracovník - odborná činnosť - júl 2021

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky - 07/2021 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Výskumný /vývojový pracovník - odborná činnosť - august 2021

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky - 08/2021 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 05-08/2021

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky - R902 - 05-08/2021

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2021
Názov

Garant /vedúci výskumnej / vývojovej činnosti - odborná činnosť - marec 2021

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky - 03/2021 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2021
Názov

Výskumný /vývojový pracovník - odborná činnosť - marec 2021

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky - 03/2021 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
10,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2021
Názov

Garant /vedúci výskumnej / vývojovej činnosti - odborná činnosť - apríl 2021

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky - 04/2021 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Výskumný /vývojový pracovník - odborná činnosť - apríl 2021

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky - 04/2021 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 01-04/2021

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky - R902 - 01-04/2021

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
6,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2021
Názov

Výskumný /vývojový pracovník - odborná činnosť - september 2021

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky - 09/2021 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Výskumný /vývojový pracovník - odborná činnosť - október 2021

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky - 10/2021 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - november 2021

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky - 11/2021 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Výskumný /vývojový pracovník - odborná činnosť - november 2021

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky - 11/2021 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Výskumný /vývojový pracovník - odborná činnosť - december 2021

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky - 12/2021 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - december 2021

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky - 12/2021 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 09-12/2021

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky - R902 - 09-12/2021

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - 08-09/2023

Paušálna sadzba 08-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

R902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky_Partner 2_01-10/2023

R902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky_Partner 2_01-10/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
2,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Riadenie aktivity_01/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_01/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_01/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Riadenie aktivity_02/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_02/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_02/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_02/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_02/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_02/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej/činnosti_odborná činnosť_03/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_03/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_03_2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_03/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Riadenie aktivity_03/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_03/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Riadenie aktivity_04/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_04/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_04/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_04/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_04/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_04/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_05/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Riadenie aktivity_05/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_05/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_06_2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_06/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Riadenie aktivity_06/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_08/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_08/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_07/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_07/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_09/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_09/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_10/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_10/2023

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Riadenie aktivity - 08/2023

Mzdové výdavky - 08/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 08/2023

Mzdové výdavky - 08/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
45,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - 08/2023

Mzdové výdavky - 08/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
9,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 08/2023

Mzdové výdavky - 08/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
18,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 09/2023

Mzdové výdavky - 09/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
18,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - 09/2023

Mzdové výdavky - 09/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
11,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 09/2023

Mzdové výdavky - 09/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
45,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 10/2023

Mzdové výdavky - 10/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
19,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 10/2023

Mzdové výdavky - 10/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
48,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - 10/2023

Mzdové výdavky - 10/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
13,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 07/2023

Mzdové výdavky - 07/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
18,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Riadenie aktivity - 07/2023

Mzdové výdavky - 07/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 07/2023

Mzdové výdavky - 07/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
32,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť -07/2023

Mzdové výdavky - 07/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
7,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 11/2023

Mzdové výdavky - 11/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
18,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 11/2023

Mzdové výdavky - 11/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
48,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - 11/2023

Mzdové výdavky - 11/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
13,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky - R902 - 07-11/2023

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky - R902 - 07-11/2023

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
56,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitor typ 2

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

IT vybavenie

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Notebook typ 1

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Notebook typ 2

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Microsoft Office

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Monitor typ 1

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Notebook typ 2

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Notebook typ 1

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Monitor typ 1

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Monitor typ 2

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

MS Office

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Meracie sondy

DF1123019 - SOS electronic

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Licencie

DF1123019 - SOS electronic

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Multimeter

DF1122070 - SOS electronic

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Laboratórny zdroj

DF1122070 - SOS electronic

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Osciloskop

DF1122070 - SOS electronic

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

IT vybavenie

V V-1222-011 - WESTech

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Batérie a napájacie zdroje

DF0722020 - Alza

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

IT vybavenie

DF0722026 - AGEM

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Teplotný senzor pre klimatickú komoru

DF1123010 - Amtest-TM

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Laboratórny zdroj

DF0323036 - SOS electronic

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

Access pointy

DF0722019 - Alza

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Spotrebný materiál

zDF0922010 - niceshops

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2022
Názov

Access pointy

DF1022043 - Dusan Valentovic

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

IT vybavenie

DF0322042 - Datacomp

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

Batérie a napájacie zdroje

DF0422024 - eMstore

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Vývojové kity a moduly

zDF1122003 - Mouser

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Elektronické súčiastky a komponenty

zDF1122003 - Mouser

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Elektronické súčiastky a komponenty

zDF0223009 - DigiKey

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Vývojové kity a moduly

zDF0223009 - DigiKey

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Elektronické súčiastky a komponenty

DF1122009 - TME Slovakia

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

Batérie a napájacie zdroje

DF1122009 - TME Slovakia

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

Vývojové kity a moduly

DF0523026 - Petrak

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Elektronické súčiastky a komponenty

zDF1122004 - DigiKey

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Vývojové kity a moduly

zDF1122004 - DigiKey

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Elektronické súčiastky a komponenty

zDF0223008 - Mouser

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Batérie a napájacie zdroje

DF0623017 - TME

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Vývojové kity a moduly

DF0623017 - TME

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Elektronické súčiastky a komponenty

DF0623017 - TME

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Spotrebný materiál

DF0623017 - TME

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Elektronické súčiastky a komponenty

zDF0723013 - Mouser

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Vývojové kity a moduly

zDF0723013 - Mouser

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Elektronické súčiastky a komponenty

DF0923015 - TME

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Spotrebný materiál

DF0923015 - TME

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Batérie a napájacie zdroje

DF0923015 - TME

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Elektronické súčiastky a komponenty

zDF1023012 - Mouser

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

Vývojové kity a moduly

zDF1023012 - Mouser

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

Vývojové kity a moduly

zDF0623006 - SG Wireless

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Batérie a napájacie zdroje

DF1023035 - TME

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Spotrebný materiál

DF1023035 - TME

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Elektronické súčiastky a komponenty

DF1023035 - TME

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

3D tlačiareň

DF0122011 - Datacomp

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2022
Názov

Spotrebný materiál

zDF1123020 - niceshops

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Spotrebný materiál

zDF1023013 - niceshops

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Spotrebný materiál

zDF0823009 - niceshops

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Spotrebný materiál

DF0523012 - JustCreate3D

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Batérie a napájacie zdroje

DF0223033 - TME

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Spotrebný materiál

DF0223033 - TME

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Pomocné technické práce

DF0423053 - Andrej Uhliar

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

Osadzovanie DPS

DF0923013 - EXEL

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Osadzovanie DPS

DF0323040 - EXEL

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Klimatická komora

zDF0323011 - Amtest-TM

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Etalónový merací prístroj pre teplotu

zDF1223003 - Amtest-TM

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 02/2022

Mzdové výdavky - 02/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 02/2022

Mzdové výdavky - 02/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky - R902 - rok 2022

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky - R902 - rok 2022

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
12,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 03/2022

Mzdové výdavky - 03/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 03/2022

Mzdové výdavky - 03/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 05/2022

Mzdové výdavky - 05/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 05/2022

Mzdové výdavky - 05/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Riadenie aktivity - 07/2022

Mzdové výdavky - 07/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 07/2022

Mzdové výdavky - 07/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 07/2022

Mzdové výdavky - 07/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 06/2022

Mzdové výdavky - 06/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Riadenie aktivity - 06/2022

Mzdové výdavky - 06/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 06/2022

Mzdové výdavky - 06/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Riadenie aktivity - 08/2022

Mzdové výdavky - 08/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 08/2022

Mzdové výdavky - 08/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - 08/2022

Mzdové výdavky - 08/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 08/2022

Mzdové výdavky - 08/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 10/2022

Mzdové výdavky - 10/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť -10/2022

Mzdové výdavky - 10/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 10 /2022

Mzdové výdavky - 10/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Riadenie aktivity - 10/2022

Mzdové výdavky - 10/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 03/2023

Mzdové výdavky - 03/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - 03/2023

Mzdové výdavky - 03/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Názov

Riadenie aktivity - 03/2023

Mzdové výdavky - 03/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 03/2023

Mzdové výdavky - 03/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 09/2022

Mzdové výdavky - 09/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Riadenie aktivity - 09/2022

Mzdové výdavky - 09/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 09/2022

Mzdové výdavky - 09/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - 09/2022

Mzdové výdavky - 09/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - 06/2023

Mzdové výdavky - 06/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 06/2023

Mzdové výdavky - 06/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
5,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 06/2023

Mzdové výdavky - 06/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
8,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 11/2022

Mzdové výdavky - 11/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 11/2022

Mzdové výdavky - 11/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - 11/2022

Mzdové výdavky - 11/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Riadenie aktivity - 11/2022

Mzdové výdavky - 11/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - 04/2023

Mzdové výdavky - 04/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 04/2023

Mzdové výdavky - 04/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 04/2023

Mzdové výdavky - 04/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

Riadenie aktivity - 12/2022

Mzdové výdavky - 12/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 12/2022

Mzdové výdavky - 12/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - 12/2022

Mzdové výdavky - 12/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 12/2022

Mzdové výdavky - 12/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 05/2023

Mzdové výdavky - 05/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 05/2023

Mzdové výdavky - 05/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - 05/2023

Mzdové výdavky - 05/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

Riadenie aktivity - 02/2023

Mzdové výdavky - 02/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 02/2023

Mzdové výdavky - 02/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 02/2023

Mzdové výdavky - 02/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - 02/2023

Mzdové výdavky - 02/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 04/2022

Mzdové výdavky - 04/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 04/2022

Mzdové výdavky - 04/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 01/2022

Mzdové výdavky - 01/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 01/2022

Mzdové výdavky - 01/2022 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - 01/2023

Mzdové výdavky - 01/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - 01/2023

Mzdové výdavky - 01/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 01/2023

Mzdové výdavky - 01/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

Riadenie aktivity - 01/2023

Mzdové výdavky - 01/2023 - R902

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky - R902 - 01- 06/2023

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky - R902 - 01- 06/2023

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
10,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - 01-12/2022

Paušálna sadzba 01-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - 01-06/2023

Paušálna sadzba 01-06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

R902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky_Partner 2_01-06/2022

R902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky_Partner 2_01-06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
4,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity_01/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_01_2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_01/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
4,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_01/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Riadenie aktivity_04/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_04/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_04/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_04/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
4,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_05/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_05/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
3,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Riadenie aktivity_05/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_05/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_02/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_02/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
4,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Riadenie aktivity_02/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_02/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_03/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
4,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_03/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Riadenie aktivity_03/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_03/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_odborná činnosť_06/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_06/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_odborná činnosť_06/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
4,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Riadenie aktivityr_06/2022

R902_Výkaz o zaúčtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Riadenie aktivity_08/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Technický pracovník-odborná činnosť_08/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti-odborná činnosť_08/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník-odborná činnosť_08/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
3,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník-odborná činnosť_10/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
3,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti-odborná činnosť_10/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Technický pracovník-odborná činnosť_10/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Riadenie aktivity_10/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník-odborná činnosť_09/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
3,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Technický pracovník-odborná činnosť_09/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti-odborná činnosť_09/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Riadenie aktivity_09/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

R902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky_Partner 2_07-12/2022

R902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky_Partner 2_07-12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
4,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti-odborná činnosť_07/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník-odborná činnosť_07/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
3,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_07/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Riadenie aktivity_07_2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_11/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Riadenie aktivity_11/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník-odborná činnosť_11/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
3,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti-odborná činnosť-11/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Technický pracovník_odborná činnosť_12/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Riadenie aktivity_12/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti-odborná činnosť_12/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník-odborná činnosť_12/2022

R902_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
3,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
IČO
30232295
Názov
R-DAS, s. r. o.
IČO
44984251
Názov
TME Slovakia, s. r. o.
IČO
45241791
Názov
Alza.cz a.s.
IČO
27082440
Názov
PC SEMA, s.r.o.
IČO
36426041
Názov
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
IČO
35692715
Názov
Alza.cz a.s.
IČO
27082440
Názov
Datacomp
IČO
36212466
Názov
Dušan Valentovič
IČO
44274742
Názov
Alza.sk
IČO
36562939
Názov
Alza.sk s. r. o.
IČO
36562939
Názov
EXEL s.r.o.
IČO
31590799
Názov
WESTech, spol. s r.o.
IČO
35796111
Názov
SOS electronic s.r.o.
IČO
31703186
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.