Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie komplexnej podpory v oblasti materiálno-technického vybavenia a vytvorenie vhodných podmienok pre bezproblémový priebeh plnenia úloh  pre oprávnené administratívne kapacity Integrovaného regionálneho operačného programu. Podpora administratívnych kapacít vrátane adekvátneho materiálno-technického-softvérového zabezpečenia pre programové obdobie 2014 - 2020 je základným predpokladom pre efektívne čerpanie pomoci z fondov EÚ. Cieľom projektu je zabezpečenie vhodných podmienok pre plnenie agendy AK IROP v oblastiach koordinácie a riadenia EŠIF. Pod pojmom materiálno - technické zabezpečenie sa chápe zabezpečenie výpočtovej techniky, softvéru, príslušenstiev a ďalších multifunkčných zariadení. Výstupy projektu a ich využitie sú určené pre zlepšenie procesov súvisiacich s úlohami v rámci nastavenia a riadenia programov a projektov Partnerskej dohody v programovom období 2014-2020. Pokrytie požiadaviek oprávnených zamestnancov v oblasti materiálno-technického-softvérového vybavenia pre podporu komplexného fungovania AK IROP  v konečnom dôsledku prinesie zvýšenie efektivity vykonávaných činností v oblasti koordinácie a riadenia EŠIF.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2021 - 01.12.2023
Celková suma
303,210 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie hardvérového a softvérovéh…
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
09.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie hardvérového a softvérovéh…
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
134,0 (počet)
Cieľ
134,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IT technika/príslušenstvo MRR

Gratex faktúra č. 2204012

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
89,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

IT technika/príslušenstvo VRR

Gratex faktúra č. 2204012

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
5,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

IT technika/príslušenstvo MRR

Faktúra Gratex č. 2110024

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
23,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

IT technika/príslušenstvo VRR

Faktúra Gratex č. 2110024

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

Lenovo Essential Wireless SK - MRR

Nákup PC Lenovo All in one + Lenovo Essential Wereless SK

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

PC Lenovo All in one - MRR

Nákup PC Lenovo All in one + Lenovo Essential Wereless SK

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
35,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Lenovo Essential Wireless SK - VRR

Nákup PC Lenovo All in one + Lenovo Essential Wereless SK

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

PC Lenovo All in one - VRR

Nákup PC Lenovo All in one + Lenovo Essential Wereless SK

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Multifunkčné tlačiarne AA7PO21 bizhub C550ie MRR

Faktúra č. 2220026221

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

Multifunkčné tlačiarne AA7PO21 bizhub C550ie MRR

Faktúra č. 2220039351

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Multifunkčné tlačiarne AA7PO21 bizhub C550ie s finišerom MRR

Faktúra č. 2220072812

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.