Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie komplexnej podpory v oblasti materiálno-technického vybavenia a vytvorenie vhodných podmienok pre bezproblémový priebeh plnenia úloh  pre oprávnené administratívne kapacity Platobnej jednotky Integrovaného regionálneho operačného programu. Podpora administratívnych kapacít vrátane adekvátneho materiálno-technického-softvérového zabezpečenia pre programové obdobie 2014 - 2020 je základným predpokladom pre efektívne čerpanie pomoci z fondov EÚ. Cieľom projektu je zabezpečenie vhodných podmienok pre plnenie agendy  PJ IROP.  Pod pojmom materiálno - technické zabezpečenie sa chápe zabezpečenie výpočtovej techniky, softvéru a príslušenstiev. Pokrytie požiadaviek oprávnených zamestnancov v oblasti materiálno-technického-softvérového vybavenia pre podporu komplexného fungovania PJ IROP  v konečnom dôsledku prinesie zvýšenie efektivity vykonávaných činností v oblasti koordinácie a riadenia EŠIF.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2022 - 01.02.2023
Celková suma
23,200 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie hardvérového a softvérovéh…
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
20.06.2022
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Zabezpečenie hardvérového a softvérovéh…
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
20.06.2022
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
24,0 (počet)
Cieľ
24,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IT technika/príslušenstvo MRR

Faktúra Gratex č. 2207026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
21,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

IT technika/príslušenstvo VRR

Faktúra Gratex č. 2207026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.