Popis projektu

Výsledkom projektu bude nový informačný systém centra, ktorý plne nahradí nevyhovujúce existujúce riešenie a zároveň pokryje všetky očakávané procesné zmeny súvisiace so službami centra a aktuálnymi potrebami modernizácie týchto služieb. Výsledkom bude zároveň nasadenie konkrétnych služieb, zabezpečenie nižšie uvedených životných situácií, zverejnenie data-setov otvorených dát a optimalizácia procesov poskytovania služieb centra.
Dôležitým výstupom bude schopnosť centra ako aj jeho zriaďovateľa efektívne riadiť potreby kapacít centra podľa vývoja požiadaviek spoločnosti. Implicitne teda možno považovať zamýšľaný projekt za podporujúci zjednodušenie životných situácií pre dotknuté subjekty hlavne v oblasti právneho zabezpečenia.

Projekt Informačný systém Centra právnej pomoci prispieva k dosiahnutiu nasledovných špecifických cieľov PO7:

• 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

• 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Projekt pokryje nasledovné životné situácie:

• Občan a štát (právna pomoc, právne informácie)

• Podnikanie (bankrot a nový začiatok, konkurz, reštrukturalizácia, oddĺženie)

V rámci tohto projektu sa budú sledovať merateľné ukazovatele:

• Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou (4 služby)

• Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov (8 služieb)

• Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy (1 úsek)

Hlavné aktivity projektu sú rozdelené do troch celkov (call centrum, zabezpečenie IKT a IS CPP), ktoré budú realizované počas 18 mesiacov. Celkové trvanie projektu 29 mesiacov zahŕňa okrem hlavných aktivít aj podporné aktivity, a to najmä príprava projektu, riadenie projektu, quality assurance a zabezpečenie publicity výsledkov projektu. Ukončenie projektu sa predpokladá v 07/2020.

Miesto realizácie aktivít projektu je územie Slovenskej republiky.

Viac
Subjekt
Centrum právnej pomoci
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2023
Celková suma
2,037,121 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie riešenia okrem integrácie - C…
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru pre rie…
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie riešenia okrem integrácie - …
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
30.04.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov
Implementácia riešenia okrem integrácie…
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
31.03.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
30.04.2019
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru pre rie…
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
26.01.2019
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
28.02.2019
Názov
Analýza a dizajn riešenia okrem integrá…
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.01.2019
Skutočný koniec
01.01.2019
Názov
Nasadenie riešenia – integrácia na iný …
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie riešenia – integrácia na iný…
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
01.07.2023
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia riešenia – integrácia na …
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
22.12.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn riešenia – integrácia …
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
15.07.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Nasadenie riešenia okrem integrácie - I…
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie riešenia okrem integrácie - …
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
01.07.2023
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia riešenia okrem integrácie…
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
22.12.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn riešenia okrem integrá…
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
15.07.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.04.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zriadenie Call centra - IP telefón (10 agent, 2 supervízor)

Faktura

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie Call centra - IP telefón (10 agent, 2 supervízor)

Faktura

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie Call centra - IP telefón (10 agent, 2 supervízor)

Faktura

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Zriadenie Call centra - náhlavná súprava

Faktúra

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
3,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie Call centra - náhlavná súprava

Faktúra

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
3,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie Call centra - náhlavná súprava

Faktúra

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
3,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Zriadenie Call centra - IT programátor / vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
23,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie Call centra - IT programátor / vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
23,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie Call centra - IT programátor / vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
23,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Zriadenie call centra - IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
6,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie call centra - IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
6,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie call centra - IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
6,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Zriadenie call centra - agentská licencia (hlas, email, chat, sms) vrátane nahrávania

Faktúra

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
67,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie call centra - agentská licencia (hlas, email, chat, sms) vrátane nahrávania

Faktúra

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
67,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie call centra - agentská licencia (hlas, email, chat, sms) vrátane nahrávania

Faktúra

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
67,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Zriadenie call centra - hlasová brána a CC platforma (vrátane potrebného HW) - redundantné riešenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie call centra - hlasová brána a CC platforma (vrátane potrebného HW) - redundantné riešenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie call centra - hlasová brána a CC platforma (vrátane potrebného HW) - redundantné riešenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Zriadenie Call centra - IT programátor / vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
5,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie Call centra - IT programátor / vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
5,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie Call centra - IT programátor / vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
5,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Faktúra č. 2190111 - projektor - PR 80

Faktúra číslo 2190111

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2190111 - serverové dátové úložisko - PR 69

Faktúra číslo 2190111

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2190111 - Infokiosk - PR 67

Faktúra číslo 2190111

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2190111 - mobilné telefóny - PR 76

Faktúra číslo 2190111

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2190111 - Wifi router - PR 81

Faktúra číslo 2190111

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2190111 - projektor - PR 80

Faktúra číslo 2190111

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Faktúra č. 2190111 - serverové dátové úložisko - PR 69

Faktúra číslo 2190111

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Faktúra č. 2190111 - Infokiosk - PR 67

Faktúra číslo 2190111

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Faktúra č. 2190111 - mobilné telefóny - PR 76

Faktúra číslo 2190111

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Faktúra č. 2190111 - Wifi router - PR 81

Faktúra číslo 2190111

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Faktúra č. 2190051- multifunkčná tlačiareň - PR 68

Faktúra čúslo 2190051

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2190051 - prenosná tlačiareň - PR 79

Faktúra čúslo 2190051

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2190051 - notebook - PR 77

Faktúra čúslo 2190051

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2190051 - osobný počítač - PR 78

Faktúra čúslo 2190051

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2190051- multifunkčná tlačiareň - PR 68

Faktúra čúslo 2190051

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Faktúra č. 2190051 - osobný počítač - PR 78

Faktúra čúslo 2190051

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Faktúra č. 2190051 - prenosná tlačiareň - PR 79

Faktúra čúslo 2190051

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Faktúra č. 2190051 - notebook - PR 77

Faktúra čúslo 2190051

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Vedenie informácií o kauze - IT analytik - P.R. 27 / 27

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
22,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie informácií o CPP - IT architekt - P.R. 13 / 13

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Uplatnenie trov - IT architekt - P.R. 26 / 26

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
4,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Uplatnenie trov - IT analytik - P.R. 25 / 25

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
19,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Organizácie práce a komunikácia - IT architekt - P.R. 9 / 9

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažment dodávateľa - Projektový manažér IT projektu - P.R. 24 / 24

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
12,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Organizácie práce a komunikácia - IT analytik - P.R. 8 / 8

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
17,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie informácií o CPP - IT analytik - P.R. 12 / 12

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
23,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT architekt - P.R. 11 / 11

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT analytik - P.R. 10 / 10

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
25,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT analytik - P.R. 16 / 16

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
19,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ekonomika prípadov - IT architekt - P.R. 3 / 3

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bezpečnostný manažment - Špecialista pre bezpečnosť IT - P.R. 1 / 1

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
10,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitoring a reporting - IT architekt - P.R. 7 / 7

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ekonomika prípadov - IT analytik - P.R. 2 / 2

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
23,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prijatie / odmietnutie prípadu - IT architekt - P.R. 23 / 23

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
4,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prijatie / odmietnutie prípadu - IT analytik - P.R. 22 / 22

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
20,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prehľad o vývoji agendy CPP - IT architekt - P.R. 21 / 21

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prehľad o vývoji agendy CPP - IT analytik - P.R. 20 / 20

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
18,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Práca s prípadom - IT architekt - P.R. 19 / 19

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
4,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Práca s prípadom - IT analytik - P.R. 18 / 18

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
23,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Integrácie - IT analytik - P.R. 4 / 4

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
22,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Integrácie - IT architekt - P.R. 5 / 5

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
4,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - IT analytik - P.R. 30 / 30

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
20,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - IT architekt - P.R. 31 / 31

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitoring a reporting - IT analytik - P.R. 6 / 6

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
23,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie právnej pomoci - IT analytik - P.R. 14 / 14

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
24,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie právnej pomoci - IT architekt - P.R. 15 / 15

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT architekt - P.R. 17 / 17

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
4,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie IKT vybavenia - Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista - P.R. 29 / 29

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vedenie informácií o kauze - IT architekt - P.R. 28 / 28

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
4,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie informácií o CPP - IT architekt - P.R. 13 / 13

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT analytik - P.R. 10 / 10

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
25,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Poskytnutie informácií o CPP - IT analytik - P.R. 12 / 12

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
23,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Prehľad o vývoji agendy CPP - IT architekt - P.R. 21 / 21

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT analytik - P.R. 16 / 16

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
19,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT architekt - P.R. 17 / 17

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
4,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Poskytnutie právnej pomoci - IT architekt - P.R. 15 / 15

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Ekonomika prípadov - IT architekt - P.R. 3 / 3

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Poskytnutie právnej pomoci - IT analytik - P.R. 14 / 14

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
24,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Vedenie informácií o kauze - IT analytik - P.R. 27 / 27

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
22,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Monitoring a reporting - IT analytik - P.R. 6 / 6

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
23,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Uplatnenie trov - IT architekt - P.R. 26 / 26

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
4,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Uplatnenie trov - IT analytik - P.R. 25 / 25

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
19,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Organizácie práce a komunikácia - IT architekt - P.R. 9 / 9

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Projektový manažment dodávateľa - Projektový manažér IT projektu - P.R. 24 / 24

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
12,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Organizácie práce a komunikácia - IT analytik - P.R. 8 / 8

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
17,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Bezpečnostný manažment - Špecialista pre bezpečnosť IT - P.R. 1 / 1

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
10,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Monitoring a reporting - IT architekt - P.R. 7 / 7

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Prijatie / odmietnutie prípadu - IT architekt - P.R. 23 / 23

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
4,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Prijatie / odmietnutie prípadu - IT analytik - P.R. 22 / 22

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
20,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - IT analytik - P.R. 30 / 30

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
20,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - IT architekt - P.R. 31 / 31

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Zabezpečenie IKT vybavenia - Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista - P.R. 29 / 29

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Vedenie informácií o kauze - IT architekt - P.R. 28 / 28

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
4,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Prehľad o vývoji agendy CPP - IT analytik - P.R. 20 / 20

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
18,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Ekonomika prípadov - IT analytik - P.R. 2 / 2

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
23,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Práca s prípadom - IT analytik - P.R. 18 / 18

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
23,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT architekt - P.R. 11 / 11

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Práca s prípadom - IT architekt - P.R. 19 / 19

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
4,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Integrácie - IT analytik - P.R. 4 / 4

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
22,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Integrácie - IT architekt - P.R. 5 / 5

Faktúra - Fakturačný míľnik 1:Akceptácia fázy analýzy a architektúry riešenia

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
4,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Testovanie - Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - IT tester - 148/77

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Testovanie - Projektový manažment dodávateľa - Projektový manažér IT projektu - 145/74

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
6,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Testovanie - Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT tester - 138/67

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Testovanie - Vedenie informácií o kauze - IT tester - 147/76

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
4,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Testovanie - Monitoring a reporting - IT tester - 136/65

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Testovanie - Poskytnutie právnej pomoci - IT tester - 140/69

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Testovanie - Ekonomika prípadov - IT tester - 134/63

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Testovanie - Prijatie / odmietnutie prípadu - IT tester - 144/73

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Testovanie - Prehľad o vývoji agendy CPP - IT tester - 143/72

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Testovanie - Práca s prípadom - IT tester - 142/71

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
5,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Testovanie - Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT tester - 141/70

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Testovanie - Poskytnutie informácií o CPP - IT tester - 139/68

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Organizácie práce a komunikácia - IT architekt - 91/39

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Prijatie / odmietnutie prípadu - IT architekt - 105/53

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Prehľad o vývoji agendy CPP - IT programátor/vývojár - 104/52

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
20,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Organizácie práce a komunikácia - IT programátor/vývojár - 92/40

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
5,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT programátor/vývojár - 94/42

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
12,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Uplatnenie trov - IT programátor/vývojár - 109/57

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
37,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Projektový manažment dodávateľa - Projektový manažér IT projektu - 107/55

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
7,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Uplatnenie trov - IT architekt - 108/56

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
5,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Prijatie / odmietnutie prípadu - IT programátor/vývojár - 106/54

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
20,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Poskytnutie právnej pomoci - IT programátor/vývojár - 98/46

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
34,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Ekonomika prípadov - IT programátor/vývojár - 86/34

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
6,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT architekt - 99/47

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Vedenie informácií o kauze - IT programátor/vývojár - 111/59

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
62,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Ekonomika prípadov - IT architekt - 85/33

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Vedenie informácií o kauze - IT architekt - 110/58

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
5,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Poskytnutie informácií o CPP - IT architekt - 95/43

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT architekt

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Bezpečnostný manažment - Špecialista pre bezpečnosť IT 84/32

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Monitoring a reporting - IT programátor/vývojár - 90/38

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Integrácie - IT architekt

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Práca s prípadom - IT programátor/vývojár - 102/50

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
19,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Práca s prípadom - IT architekt - 101/49

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Monitoring a reporting - IT architekt - 89/37

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Testovanie - Uplatnenie trov - IT tester - 146/75

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - IT architekt - 112/60

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
5,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - IT programátor/vývojár - 113/61

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
24,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Prehľad o vývoji agendy CPP - IT architekt - 103/51

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Integrácie - Špecialista pre databázy - 88/36

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
26,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Testovanie - Integrácie - IT tester - 135/64

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Poskytnutie informácií o CPP - IT programátor/vývojár - 96/44

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
5,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Poskytnutie právnej pomoci - IT architekt - 97/45

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Implementácia - Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT programátor/vývojár - 100/48

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
22,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Testovanie - Bezpečnostný manažment - Špecialista pre bezpečnosť IT - 133/62

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Testovanie - Organizácie práce a komunikácia - IT tester - 137/66

Faktúra - FM3

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Integrácie - IT tester - 135 / 64

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
5,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Ekonomika prípadov - IT tester - 134 / 63

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Ekonomika prípadov - IT architekt - 85 / 33

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Vedenie informácií o kauze - IT tester - 147 / 76

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT tester - 141 / 70

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - IT tester - 148 / 77

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie právnej pomoci - IT tester - 140 / 69

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Prijatie / odmietnutie prípadu - IT tester - 144 / 73

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie informácií o CPP - IT tester - 139 / 68

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Projektový manažment dodávateľa - Projektový manažér IT projektu - 145 / 74

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
5,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Prehľad o vývoji agendy CPP - IT tester - 143 / 72

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT tester - 138 / 67

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Organizácie práce a komunikácia - IT tester - 137 / 66

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Uplatnenie trov - IT tester - 146 / 75

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Práca s prípadom - IT tester - 142 / 71

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Integrácie - IT architekt - 87 / 35

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Prijatie / odmietnutie prípadu - IT architekt - 105 / 53

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie informácií o CPP - IT programátor/vývojár - 96 / 44

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
11,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Prijatie / odmietnutie prípadu - IT programátor/vývojár - 106 / 54

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
22,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Organizácia práce a komunikácia - IT architekt - 91 / 39

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie informácií o CPP - IT architekt - 95 / 43

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Práca s prípadom - IT architekt - 101 / 49

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie právnej pomoci - IT architekt - 97 / 45

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Monitoring a reporting - IT architekt - 89 / 37

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Ekonomika prípadov - IT programátor/vývojár - 86 / 34

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
17,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT programátor/vývojár - 94 / 42

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
17,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Projektový manažment dodávateľa - Projektový manažér IT projektu - 107 / 55

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
7,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Prehľad o vývoji agendy CPP - IT architekt - 103 / 51

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Práca s prípadom - IT programátor/vývojár - 102 / 50

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
23,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT programátor/vývojár - 100 / 48

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
50,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT architekt - 93 / 41

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie právnej pomoci - IT programátor/vývojár - 98 / 46

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
59,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Monitoring a reporting - IT programátor/vývojár - 90 / 38

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
5,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Organizácie práce a komunikácia - IT programátor/vývojár - 92 / 40

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
26,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Prehľad o vývoji agendy CPP - IT programátor/vývojár - 104 / 52

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
41,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Bezpečnostný manažment - Špecialista pre bezpečnosť IT 84 / 32

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Integrácie - Špecialista pre databázy - 88 / 36

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
47,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT architekt - 99 / 47

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Bezpečnostný manažment - Špecialista pre bezpečnosť IT - 133 / 62

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Monitoring a reporting - IT tester - 136 / 65

Faktúra za 2FM - FO12-26/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Prijatie / odmietnutie prípadu - IT programátor/vývojár - 204 / 99

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
5,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Ekonomika prípadov - IT programátor/vývojár - 185 / 80

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
5,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Bezpečnostný manažment - Špecialista pre bezpečnosť IT - 183 / 78

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
4,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Práca s prípadom - IT programátor/vývojár - 200 / 95

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
8,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Organizácie práce a komunikácia - IT programátor/vývojár - 190 / 85

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
5,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - IT programátor/vývojár - 211 / 106

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
5,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT programátor/vývojár - 198 / 93

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
10,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Uplatnenie trov - IT programátor/vývojár - 207 / 102

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie právnej pomoci - IT architekt - 195 / 90

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - IT architekt - 210 / 105

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Uplatnenie trov - IT architekt - 206 / 101

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie právnej pomoci - IT programátor/vývojár - 196 / 91

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
5,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Prehľad o vývoji agendy CPP - IT architekt - 201 / 96

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Prehľad o vývoji agendy CPP - IT programátor/vývojár - 202 / 97

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
5,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Prijatie/odmietnutie prípadu - IT architekt - 203 / 98

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT architekt - 191 / 86

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Projektový manažment dodávateľa - Projektový manažér IT projektu - 205 / 100

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
11,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Monitoring a reporting - IT architekt - 187 / 82

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Vedenie informácií o kauze - IT programátor/vývojár - 209 / 104

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
7,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie informácií o CPP - IT programátor/vývojár - 194 / 89

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie informácií o CPP - IT architekt - 193 / 88

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Práca s prípadom - IT architekt - 199/94

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT programátor/vývojár - 192 / 87

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
4,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Integrácie - Špecialista pre databázy - 186 / 81

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
21,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Monitoring a reporting - IT programátor/vývojár - 188 / 83

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Ekonomika prípadov - IT architekt - 184 / 79

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Organizácie práce a komunikácia - IT architekt - 189 / 84

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Vedenie informácií o kauze - IT architekt - 208 / 103

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT architekt - 197 / 92

Faktúra za 4FM - FO12-27/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Mzdy 10/23 - Podporné aktivity

Rozpis mzdových výkazov - 10/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
2,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Mzdové výdavky - 10/23 - Hlavná aktivita - Testovanie - Integrácia

Rozpis mzdových výkazov - 10/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
2,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Mzdové výdavky - 10/23 - Hlavná aktivita - Testovanie riešenia okrem integrácie

Rozpis mzdových výkazov - 10/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Mzdové výdavky - podporné aktivity - 12/23

Rozpis mzdových výkazov - 12/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
2,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Mzdové výdavky - Nasadenie riešenia okrem integrácie - 12/23

Rozpis mzdových výkazov - 12/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Mzdové výdavky - Testovanie okrem integrácie - 12/23

Rozpis mzdových výkazov - 12/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Mzdové výdavky - Testovanie okrem integrácie - 11/23

Rozpis mzdových výkazov - 11/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
7,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Mzdové výdavky - Podporná aktivita 11/23

Rozpis mzdových výkazov - 11/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
2,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Mzdy partnera

Rozpisy mzdových členov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy partnera

Rozpisy mzdových členov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - október 2022

Rozpis mzdových výdavkov - október 2022

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
18,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Mzdové výdavky - október 2022

Rozpis mzdových výdavkov - október 2022

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
2,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Mzdové výdavky - november 2022

Rozpis mzdových výdavkov - november 2022

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
5,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdové výdavky - november 2022

Rozpis mzdových výdavkov - november 2022

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
2,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdové výdavky - december 2022

Rozpis mzdových výdavkov - december 2022

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
2,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2023
Názov

Mzdové výdavky - december 2022

Rozpis mzdových výdavkov - december 2022

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
5,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2023
Názov

Mzdové výdavky - január 2023

Rozpis mzdových výdavkov január 2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
5,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdové výdavky - január 2023

Rozpis mzdových výdavkov január 2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
2,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdové výdavky - február 2023

Rozpis mzdových výdavkov - február 2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
5,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

Mzdové výdavky - február 2023

Rozpis mzdových výdavkov - február 2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
2,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

Mzdové výdavky - marec 2023

Rozpis mzdových výdavkov - RMV 3/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
4,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdové výdavky - marec 2023

Rozpis mzdových výdavkov - RMV 3/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
2,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdové výdavky - máj 2023

Rozpis mzdových výdavkov - RMV 5/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
3,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Mzdové výdavky - máj 2023

Rozpis mzdových výdavkov - RMV 5/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
5,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 4/2023

Rozpis mzdových výdavkov - RMV 4/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
4,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdové výdavky 4/2023

Rozpis mzdových výdavkov - RMV 4/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdové výdavky 4/2023

Rozpis mzdových výdavkov - RMV 4/2023

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Zabezpečenie kapacít expertov pre podporu kvality projektového riadenia - IS CPP - 6-8/22

Faktúra Ernst & Young, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdové výdavky partnera 7/22

Účtovný doklad za mesiac 072022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Zabezpečenie kapacít expertov pre podporu kvality projektového riadenia - IS CPP - 9-11/22

Faktúra Ernst@Young 9-11/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Mzdové výdavky partnera 8/22

Účtovný doklad za mesiac 082022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdové výdavky - jún 2023 - HA

Rozpis mzdových výdavkov 6/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
6,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

Mzdové výdavky - 06/23

Rozpis mzdových výdavkov 6/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
2,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

Mzdové výdavky 7/23 - Testovanie

Rozpis mzdových výdavkov 7/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
4,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Mzdové výdavky 7/23 - HA - Implementácia

Rozpis mzdových výdavkov 7/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Mzdové výdavky 7/23 - PA

Rozpis mzdových výdavkov 7/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Mzdové výdavky 9/23 - PA

Rozpis mzdových výdavkov 9/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 9/23 - HA - Testovanie

Rozpis mzdových výdavkov 9/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
4,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 9/23 - HA - Implementácia

Rozpis mzdových výdavkov 9/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
1,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 8/23 - PA

Rozpis mzdových výdavkov 8/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdové výdavky 8/23 - HA - Testovanie

Rozpis mzdových výdavkov 8/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
4,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdové výdavky 9/23 - HA - Implementácia

Rozpis mzdových výdavkov 8/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
1,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdové výdavky - 10/23 - Hlavná aktivita - Testovanie - integrácia

10/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
2,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Mzdové výdavky - 10/23 - Podporná aktivita

10/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
2,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Mzdové výdavky 10/23 - Hlavná aktivita - Testovanie okrem integrácie

10/23

Vlastník dokladu
Centrum právnej pomoci
Dodávateľ
Centrum právnej pomoci
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.