Popis projektu

Hlavným cieľom národného projektu v súlade s OPII je umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.

Predmetom projektu IS eForms je vnútroštátna implementácia štandardných formulárov pre procesy verejného obstarávania stanovených Vykonávacím Nariadením Komisie (EÚ) 2019/1780 z 23. septembra 2019, ktorým sa stanovujú štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1986 (ďalej aj ako „vykonávacie nariadenie“).

Používaním eForms zabezpečíme jednotnú štruktúru informácií, zjednodušíme prácu so systémom pri realizácií verejného obstarávania verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, prispejeme k ich lepšej profesionalite, zabezpečíme prilákanie podnikateľov do procesu verejného obstarávania a v konečnom dôsledku umožníme aj lepšiu analýzu trhu na základe relevantných dát. Na rozdiel od predchádzajúcich štandardných formulárov sa budú elektronické formuláre vo veľkej miere vypĺňať automaticky čo výrazne zníži administratívne zaťaženie pre používateľov.

Implementáciou projektu zasiahneme celé územie Slovenskej republiky a v rámci tohto územia prevažne právnické osoby a občanov, inštitúcie  subjekty verejnej správy, samosprávne kraje, obce a mestá. 

Projekt je v súlade s investičnou prioritou OPII 2014-2020 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva a jej špecifickým cieľom 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami. Projekt je realizovaný cez hlavné aktivity Analýza a dizajn, Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb, Implementácia a testovanie a Nasadenie.

Nastavený merateľný ukazovateľ P0224 - Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy naplníme v počte 1.

Schválená Štúdia uskutočniteľnosti je zverejnená na stránke metaIS.sk https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/50e81e78-0a59-408a-91a6-5966028bc94d/cimaster?tab=projectDocumentsForm

Viac
Subjekt
Úrad pre verejné obstarávanie
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Ružinov, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.11.2023
Celková suma
2,184,042 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Výzva
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
03.07.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
07.11.2023
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
02.09.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
07.11.2023
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
29.04.2022
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
29.11.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
15.04.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
15.04.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Pracovník Príprava a Inicializácia

Rozpis mzdových výdavkov 4-12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
41,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívny pracovník

Rozpis mzdových výdavkov 4-12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér

Rozpis mzdových výdavkov 4-12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inkrement, Školenia administrátorov, používateľov

Faktúra 502300090

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Základná časť, Dokumentácia

Faktúra 502300091

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Základná časť, Školenie administrátorov, používateľov

Faktúra 502300089

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kľúčový používateľ senior

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kľúčový používateľ junior

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manažér kvality senior

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vlastník procesov senior

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Biznis analytik senior

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
13,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT analytik senior

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT analytik junior

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Biznis analytik junior

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívny pracovník

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vlastník údajov senior

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dátový kurátor junior

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kľúčový používateľ junior

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Finančný manažér

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vlastník procesov senior

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kľúčový používateľ senior

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT Architekt senior

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manažér kvality senior

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT Architekt senior

Rozpis mzdových výdavkov rok 2022

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inkrement, Dokumentácia

Faktúra 502300092

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inkrement, Príprava nábehu riešenia do používania (GoLive)

Faktúra 502300094

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér

Rozpis mzdových výdavkov za rok 2023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vlastník procesov senior

Rozpis mzdových výdavkov za rok 2023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT Architekt senior

Rozpis mzdových výdavkov za rok 2023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Rozpis mzdových výdavkov za rok 2023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kľúčový používateľ senior

Rozpis mzdových výdavkov za rok 2023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Finančný manažér

Rozpis mzdových výdavkov za rok 2023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kľúčový používateľ junior

Rozpis mzdových výdavkov za rok 2023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
70,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manažér kvality senior

Rozpis mzdových výdavkov za rok 2023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kľúčový používateľ junior

Rozpis mzdových výdavkov za rok 2023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kľúčový používateľ senior

Rozpis mzdových výdavkov za rok 2023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
57,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Rozpis mzdových výdavkov za rok 2023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dátový kurátor junior

Rozpis mzdových výdavkov za rok 2023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie kapacít expertov pre podporu projektového riadenia kvality projektov PO7 OPII

Faktúra - daňová doklad /Invoice SKL0200047847

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Zabezpečenie kapacít expertov pre podporu kvality projektového riadenia projektov PO7 OPII

Faktúra - daňový doklad /Invoice SK02SK20001772

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Interný manažér riadenia kvality

Účtovný doklad interný 3900044

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Interný manažér riadenia kvality

Účtovný doklad interný 1000083

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Interný manažér riadenia kvality

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Zabezpečenie kapacít expertov pre podporu kvality projektového riadenia projektov PO7 OPII

Faktúra - daňový doklad /Invoice SK02SK20001341

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Interný manažér riadenia kvality

Účtovný doklad interný 3900054

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Zabezpečenie kapacít expertov pre podporu projektového riadenia projektov PO7 OPII

faktúra - daňový doklad /Invoice SKL0200046967

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Základná časť, Etapa č. 2 - Analýza a Detailný návrh riešenia (DNR)

Faktúra č. 22VF00110

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Základná časť, Etapa č. 2 - Analýza a Detailný návrh riešenia (DNR)

Faktúra č. 22VF00110

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
303,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inkrement, Etapa č. 1 - Analýza a Detailný návrh riešenia (DNR)

Faktúra č. 22VF00143

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inkrement, Etapa č. 1 - Analýza a Detailný návrh riešenia (DNR)

Faktúra č. 22VF00143

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aktivita Analýza a Dizajn, časť Základ

Faktúra č. 22VF00086

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Základná časť Etapa č.4, Príprava nábehu riešenia do používania (GoLive)

Faktúra 502300093

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Základná časť Etapa č.4, Príprava nábehu riešenia do používania (GoLive)

Faktúra 502300093

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Základná časť Etapa č.4, Príprava nábehu riešenia do používania (GoLive)

Faktúra 502300093

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Základná časť, Etapa č.3, Realizácia - Vývoj, implementácia alebo kastomizácia

Faktúra 502300087

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
613,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Základná časť, Etapa č.3, Realizácia - Vývoj, implementácia alebo kastomizácia

Faktúra 502300087

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Základná časť, Etapa č.3, Realizácia - Vývoj, implementácia alebo kastomizácia

Faktúra 502300087

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
613,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inkrement, Etapa č.2, Realizácia - Vývoj, implementácia alebo kastomizácia.

Faktúra 502300088

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Inkrement, Etapa č.2, Realizácia - Vývoj, implementácia alebo kastomizácia.

Faktúra 502300088

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Inkrement, Etapa č.2, Realizácia - Vývoj, implementácia alebo kastomizácia.

Faktúra 502300088

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Úrad pre verejné obstarávanie
IČO
31797903
Názov
Ernst & Young, s. r. o.
IČO
35839121
Názov
Slovensko IT, a. s.
IČO
53268652
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.