Popis projektu

Predmetom projektu je riadne a včasné poskytnutie služieb súvisiacich s kontrolou správnosti vykonania administratívnej finančnej kontroly zákaziek vykonanej zo strany Miestnych akčných skupín (ďalej ako „MAS“) podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o finančnej kontrole a audite).

Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2022 - 01.12.2023
Celková suma
52,290 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie externých služieb súvisiac…
Typ
Monitorovanie a kon…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
23.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie externých služieb súvisiac…
Typ
Monitorovanie a kon…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
23.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
65,0 (počet)
Cieľ
140,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

kontrola správnosti vykonania AFK MAS VRR

Faktúra - Ernst & Young, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

kontrola správnosti vykonania AFK MAS MRR

Faktúra - Ernst & Young, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

SK02SK20001824

Faktúra - Ernst & Young, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ernst & Young, s. r. o.
IČO
35839121
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.