Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie poskytovania poradenských služieb podporujúcich riadenie a implementáciu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej len "OPII").

Poradenské služby budú zamerané na podporu Riadiaceho orgánu pre OPII (ďalej len "RO") pri riadení implementácie OPII na úrovni programu, podporu pri riadení implementácie vybraných projektov vrátane asistencie pri riadení rizík, špecifické analytické činnosti v oblasti dopravy, asistenciu pri organizačnom, procesnom a personálnom zabezpečení implementácie OPII, metodickú podporu pri aktualizácii riadiacej dokumentácie pre účely implementácie OPII a podporu pri riadení auditných zistení a zistení v oblasti verejného obstarávanie pri implementácii OPII.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity s názvom v období od augusta 2018 do februára 2021, pričom merateľným ukazovateľom projektu bude počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií, ktorý sme určili vo výške 34.

Viac
Subjekt
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2018 - 01.08.2022
Celková suma
4,060,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,812,790 €
Nezrovnalosti
236,187 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Komplexné poradenstvo v oblasti impleme…
Typ
E. Externá podpora …
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
31.10.2018
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
31.10.2018
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím tlmočníckych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím zvukovej tlmočníckej techniky
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
33,0 (počet)
Cieľ
34,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

výstup zadania č.30 eurotarget

výstup zadania č.30 eurotarget

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výstup zadania č.31 eurotarget

výstup zadania č.31 eurotarget

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra zadanie č.30

Faktúra k zadaniu č.30

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra zadanie č.30

Faktúra k zadaniu č.30

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Faktúra k zadaniu č.31

faktúra k zadaniu č. 31

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra k zadaniu č.31

faktúra k zadaniu č. 31

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

výstup zadania č.29

výstup zadania č.29

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výstup zadania č.29

výstup zadania č.29

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Komplexné poradenstvo zadanie č. 3

Komplexné poradenstvo zadanie č. 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,504 €
Schválené na preplatenie
168,504 €
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo zadanie č. 3

Komplexné poradenstvo zadanie č. 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,504 €
Schválené na preplatenie
168,504 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

Komplexné poradenstvo zadanie č. 4

Komplexné poradenstvo zadanie č. 4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,964 €
Schválené na preplatenie
83,964 €
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo zadanie č. 4

Komplexné poradenstvo zadanie č. 4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,964 €
Schválené na preplatenie
83,964 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

Účtovný doklad SK501-13191

Komplexné poradenstvo zadanie č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,064 €
Schválené na preplatenie
110,064 €
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad SK501-13191

Komplexné poradenstvo zadanie č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,064 €
Schválené na preplatenie
110,064 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

Výstup zadania č.27

Výstup zadania č.27

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstup zadania č.27

Výstup zadania č.27

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

výstup zadania č.28

FA výstup zadania č.28

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výstup zadania č.28

FA výstup zadania č.28

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 5

komplexné poradenstvo - zadanie č. 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,512 €
Schválené na preplatenie
67,512 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 5

komplexné poradenstvo - zadanie č. 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,512 €
Schválené na preplatenie
67,512 €
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 6

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 6

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,976 €
Schválené na preplatenie
89,976 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 6

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 6

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,976 €
Schválené na preplatenie
89,976 €
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 7

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 7

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,512 €
Schválené na preplatenie
67,512 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 7

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 7

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,512 €
Schválené na preplatenie
67,512 €
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 8

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 8

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,928 €
Schválené na preplatenie
149,928 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 8

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 8

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,928 €
Schválené na preplatenie
149,928 €
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 14

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 14

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,848 €
Schválené na preplatenie
37,848 €
Realizácia
03.12.2019
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 14

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 14

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,848 €
Schválené na preplatenie
37,848 €
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 2

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,440 €
Schválené na preplatenie
169,440 €
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 2

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,440 €
Schválené na preplatenie
169,440 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

Komplexné poradenstvo zadanie č. 16

Komplexné poradenstvo zadanie č. 16

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

Komplexné poradenstvo zadanie č. 16

Komplexné poradenstvo zadanie č. 16

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239,021 €
Schválené na preplatenie
239,021 €
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo zadanie č. 10

Komplexné poradenstvo zadanie č. 10

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
253,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

Komplexné poradenstvo zadanie č. 10

Komplexné poradenstvo zadanie č. 10

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
253,344 €
Schválené na preplatenie
253,344 €
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo zadanie č. 9

Komplexné poradenstvo zadanie č. 9

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

Komplexné poradenstvo zadanie č. 9

Komplexné poradenstvo zadanie č. 9

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,861 €
Schválené na preplatenie
110,861 €
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo zadanie č. 15

Komplexné poradenstvo zadanie č. 15

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,528 €
Schválené na preplatenie
97,146 €
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo zadanie č. 15

Komplexné poradenstvo zadanie č. 15

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

Komplexné poradenstvo zadanie č. 17

Komplexné poradenstvo zadanie č. 17

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,392 €
Schválené na preplatenie
84,294 €
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo zadanie č. 17

Komplexné poradenstvo zadanie č. 17

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

Komplexné poradenstvo zadanie č. 11

Komplexné poradenstvo zadanie č. 11

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,168 €
Schválené na preplatenie
83,376 €
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo zadanie č. 11

Komplexné poradenstvo zadanie č. 11

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 24

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 24

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 24

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 24

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 19a

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 19a

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 19a

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 19a

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 19b

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 19b

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 19b

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 19b

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Koplexné poradenstvo - zadanie č. 26

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 26

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Koplexné poradenstvo - zadanie č. 26

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 26

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 23

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 23

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 23

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 23

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo v oblasti implementácie OPII 2014-2020 - zadanie č. 20a

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 20a

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Komplexné poradenstvo v oblasti implementácie OPII 2014-2020 - zadanie č. 20a

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 20a

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 25a

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 25a

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 25a

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 25a

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 22

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 22

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 22

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 22

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 20b

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 20b

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 20b

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 20b

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 12b

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 12b

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 12b

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 12b

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 12a

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 12a

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 12a

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 12a

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 18

komplexné poradenstvo - zadanie č. 18

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Komplexné poradenstvo - zadanie č. 18

komplexné poradenstvo - zadanie č. 18

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Komplexne poradenstvo - zadanie 25b

komplexne poradenstvo - zadanie 25b

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Komplexne poradenstvo - zadanie 25b

komplexne poradenstvo - zadanie 25b

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Suma celkom
236,187 €
Vrátená suma
236,187 €
Suma na vymáhanie
236,187 €
Typ
Obmedzenie rozsahu …
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Deloitte Advisory s.r.o.
IČO
35946067
Názov
EUROTARGET, s.r.o.
IČO
35914980
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.