Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť poskytovanie poradenských služieb pre Riadiaci orgán OPII (ďalej aj ako "RO") v oblastiach implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj ako "OPII"). Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity s názvom ktorázahŕňa poskytovanie poradenských služieb v oblasti riadenia operačného programu, auditu procesov a auditu ľudských zdrojov, organizačného zabezpečenia implementácie OPII, v oblasti služieb súvisiacich s riadením projektov a s podporou pri riadení auditných zistení.(podrobnejšie viď časť 7.2) Ako merateľný ukazovateľ bude sledovaný počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií.

Viac
Subjekt
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2015 - 01.12.2017
Celková suma
2,856,456 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,629,725 €
Nezrovnalosti
617,955 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie poradenských služieb pre p…
Typ
E. Externá podpora …
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
01.04.2016
Plánovaný koniec
01.02.2018
Skutočný koniec
28.02.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím tlmočníckych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím zvukovej tlmočníckej techniky
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
41,0 (počet)
Cieľ
34,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.02.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poradenské služby - Zadanie č. 27

Faktúra č. SK501-12386

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,900 €
Schválené na preplatenie
81,900 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

Poradenské služby - Zadanie č. 2 - december 2015

Faktúra č. SK501-12381

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,096 €
Schválené na preplatenie
12,096 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č.36 - január 2016

Faktúra č. SK501-12405 (211/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,128 €
Schválené na preplatenie
16,128 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č.49

Faktúra č.SK501-12513

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,880 €
Schválené na preplatenie
47,880 €
Realizácia
14.10.2016
Názov

Poradenské služby - Zadanie č. 24

Faktúra č. SK501-12394

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,960 €
Schválené na preplatenie
120,960 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

Poradenské služby - Zadanie č. 3 - december 2015

Faktúra č. SK501-12382

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,128 €
Schválené na preplatenie
16,128 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

Poradenské služby - Zadanie č. 8

Faktúra č. SK501-12403

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,700 €
Schválené na preplatenie
119,700 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č.26

Faktúra č. SK501-12396 (189/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,600 €
Schválené na preplatenie
138,600 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 36 - február 2016

Faktúra č. SK501-12423 (413/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,128 €
Schválené na preplatenie
16,128 €
Realizácia
26.05.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 44

Faktúra č. SK501-12433 (515/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,500 €
Schválené na preplatenie
94,500 €
Realizácia
14.06.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 29

Faktúra č. SK501-12388 (608/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,900 €
Schválené na preplatenie
81,900 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 38

Faktúra č. SK501-12509

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,820 €
Schválené na preplatenie
71,820 €
Realizácia
14.10.2016
Názov

Poradenské služby - Zadanie č. 5 - december 2015

Faktúra č. SK501-12383

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,064 €
Schválené na preplatenie
8,064 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

Poradenské služby - Zadanie č. 35 - január 2016

Faktúra č. SK501-12406

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,096 €
Schválené na preplatenie
12,096 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č.28

Faktúra č.SK501-12387 (607/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,900 €
Schválené na preplatenie
81,900 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 41

Faktúra č.SK501-12512

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,820 €
Schválené na preplatenie
71,820 €
Realizácia
14.10.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 35 - február 2016

Faktúra č. SK501-12422 (412/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,096 €
Schválené na preplatenie
12,096 €
Realizácia
26.05.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 30

Faktúra č. SK501-12430 (494/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,300 €
Schválené na preplatenie
69,300 €
Realizácia
13.06.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 47

Faktúra č. SK501-12435 (517/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,120 €
Schválené na preplatenie
15,120 €
Realizácia
13.06.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 39

Faktúra č. SK501-12510

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,820 €
Schválené na preplatenie
71,820 €
Realizácia
14.10.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 18

Faktúra č. SK501-12424

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,400 €
Schválené na preplatenie
50,400 €
Realizácia
26.05.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č.25

Faktúra č. SK501-12395 (175/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,600 €
Schválené na preplatenie
138,600 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č.33

Faktúra č. SK501-12431 (493/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,640 €
Schválené na preplatenie
35,640 €
Realizácia
13.06.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 34

Faktúra č. SK501-12384 (94/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,460 €
Schválené na preplatenie
26,460 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 37

Faktúra č. SK501-12425 (415/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,920 €
Schválené na preplatenie
52,920 €
Realizácia
26.05.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 45

Faktúra č. SK501-12434 (516/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,220 €
Schválené na preplatenie
59,220 €
Realizácia
14.06.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č.40

Faktúra č.SK501-12511

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,820 €
Schválené na preplatenie
71,820 €
Realizácia
14.10.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 42

Faktúra č. SK501-12518

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229,200 €
Schválené na preplatenie
229,200 €
Realizácia
-
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 42

Faktúra č. SK501-12518

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229,200 €
Schválené na preplatenie
229,200 €
Realizácia
25.10.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 46

Faktúra č. SK501-12488

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,140 €
Schválené na preplatenie
175,140 €
Realizácia
12.10.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č.35 marec 2016

Faktúra č.SK501-12440 (599/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,096 €
Schválené na preplatenie
12,096 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č.51

Faktúra č. SK501-12566 (1917/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,860 €
Schválené na preplatenie
13,860 €
Realizácia
19.01.2017
Názov

Poradenské služby - zadanieč. 32

Faktúra č. SK501-12445 (647/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241,920 €
Schválené na preplatenie
241,920 €
Realizácia
01.07.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 50

Faktúra č. SK501-12608 (2161/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,640 €
Schválené na preplatenie
17,640 €
Realizácia
-
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 50

Faktúra č. SK501-12608 (2161/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,640 €
Schválené na preplatenie
17,640 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 36 marec 2016

Faktúra č.SK501-12439 (598/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,128 €
Schválené na preplatenie
16,128 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č.48

Faktúra č. SK501-12469 (817/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,160 €
Schválené na preplatenie
20,160 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 43

Faktúra č. SK501-12484 (942/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,200 €
Schválené na preplatenie
88,200 €
Realizácia
20.09.2016
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 53

Faktúra č. SK501-12580 (2023/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,020 €
Schválené na preplatenie
34,020 €
Realizácia
-
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 53

Faktúra č. SK501-12580 (2023/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,020 €
Schválené na preplatenie
34,020 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 55

Faktúra č. SK501-12646 (492/2017)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,440 €
Schválené na preplatenie
28,440 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 55

Faktúra č. SK501-12646 (492/2017)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,440 €
Schválené na preplatenie
28,440 €
Realizácia
-
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 52

Faktúra č. SK501-12702

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,980 €
Schválené na preplatenie
109,980 €
Realizácia
20.07.2017
Názov

Poradenské služby - zadanie č. 54

Faktúra č. SK501-12683

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,680 €
Schválené na preplatenie
22,680 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Poradenské služby - zadanie č.56

Faktúra č. SK501-12737

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,245 €
Schválené na preplatenie
25,245 €
Realizácia
24.10.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
610,845 €
Vrátená suma
610,845 €
Suma na vymáhanie
610,845 €
Typ
Porušenie predpisov…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
7,110 €
Vrátená suma
7,110 €
Suma na vymáhanie
7,110 €
Typ
Porušenie predpisov…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Deloitte Advisory s.r.o.
IČO
35946067
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.